Hjem
Inger Lise Teigs bilde

Inger Lise Teig

Førsteamanuensis, Forskningsleder HELTER
 • E-postInger.Teig@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 14
 • Besøksadresse
  OVERLEGE DANIELSSENS HUS (4. etasje)
  Årstadveien 21
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Forskningsgruppeleder i forskningsgruppen HELTER

Helseledelse, prioritering og organisering

Organisasjonsantropologi

Lederskap og kultur

Helsetjenesteforskning, reformer og teknologi

Styring og makt 

 

HELED620

HELVID650

 • Helseledelse og organisering
 • Organisasjonskultur 
 • Helsereformer
 • Styring, makt og ledelse
 • Profesjoner, skjønn, kjønn og autonomi
 • Kvalitative metoder i samfunnsvitenskapen
 • Vitenskapsteori; fenomenologi og kritiske studier

Utnevnt til Merittert underviser ved Det medisinske fakultetet fra 2021: Seks nye meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB

Tildelt Utdanningsprisen ved Det medisinske fakultetet i 2017: Stjerne- og prisdryss over fakultetet

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Qualitative evaluation of the implementation of “Tuning in to Kids” in Norwegian Kindergartens. BMC Psychology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Governance determinants of health: exploring the structural impact of politicalization, bureaucratization and medical standardization on health inequity. International Journal of Health Governance.
 • Vis forfatter(e) (2023). En kvalitativ studie av samstyring i en kommunal akutt døgnenhet. Tidsskrift for omsorgsforskning. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2023). A System Perspective on Implementation and Usage of the Da Vinci Technology at a Large Norwegian Regional Hospital’. Sage Open. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pursuing impact in research: towards an ethical approach. BMC Medical Ethics.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommunal akutt døgneining i historisk lys. Michael. 125-142.
 • Vis forfatter(e) (2022). Contextual factors of external inspections and mechanisms for improvement in healthcare organizations: a realist evaluation. Social Science and Medicine. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Topplederen som balansekunstner. Magma forskning og viten. 58-65.
 • Vis forfatter(e) (2020). Trust building in a Norwegian municipal acute ward. Journal of Health Organisation and Management. 673-685.
 • Vis forfatter(e) (2020). Promoting leadership and quality improvement through external inspections of management of sepsis in Norwegian hospitals: a focus group study. BMJ Open. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Profession based hierarchies as barriers for genuine learning processes. New Directions for Teaching and Learning. 167-176.
 • Vis forfatter(e) (2020). Inspecting teams' and organisations' expectations regarding external inspections in health care: a qualitative study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design. BMJ Open. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2015). The formation of “managementhood” in a psychiatric hospital. Dialectical Anthropology. 1-25.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det skjulte kjønn i en kjønnet konflikt. Nordiske organisasjonsstudier. 40-61.
 • Vis forfatter(e) (2006). Antropologien og staten. En innledning. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 186-200.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Synet på pasienten i veileda internettbehandling - Kvalitativ undersøking blant tilsette i psykisk helsevern.
 • Vis forfatter(e) (2022). Implications of introducing Internet-delivered treatment for anxiety and depression in Norway: A critical examination.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samfunnsvitenskap for sykepleieutdanningen ved HiB.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samfunnsvitenskap for sykepleiere. Profesjoner, velferdsstat og reformer.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ledelse i helsesektoren; reformer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leadership - a discussion about the importance of leadership in general and especially related to research.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Health professionals' construction of the patient: A critical qualitative study of a possible factor influencing implementation of digital mental health treatment.
 • Vis forfatter(e) (2022). Whether Welfare Technologies Redefine Healthcare.
 • Vis forfatter(e) (2022). Managing technologies in municipal care services.
 • Vis forfatter(e) (2022). Implications of introducing Internet-delivered treatment for anxiety and depression in Norway: A critical examination.
 • Vis forfatter(e) (2021). Caring futures: Technology suppliers' ethics.
 • Vis forfatter(e) (2018). Health care professionals' experience with priority dilemmas in daily practice.
 • Vis forfatter(e) (2017). Equitable healthcare. On potential impacts of governing instruments on inequality.
 • Vis forfatter(e) (2016). Equitable healthcare: On the potential impact of politicization, bureaucratization and medical standardization of healthcare distribution on social health inequality.
 • Vis forfatter(e) (2015). On the potential impact of politicization, bureaucratization and medical standardization of healthcare distribution and social health inequality.
 • Vis forfatter(e) (2014). Patient flow as a governing lean technology.
 • Vis forfatter(e) (2014). Exploring the anthropology of bureaucracy.
 • Vis forfatter(e) (2012). ‘State power and bureaucracy: Anthropological and organizational perspectives’.
 • Vis forfatter(e) (2012). Revisiting the bureaucratic phenomenon. Anthropological and organizational perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pasientflyt, styring og kritiske hendelser – en etnografisk utforskning av organisatoriske endringer i et psykiatrisk sykehus.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pasientflyt, styring og kritiske hendelser – en etnografisk utforskning av organisatoriske endringer i et psykiatrisk sykehus.
 • Vis forfatter(e) (2012). Med utgangspunkt i sykehusreformer og endringer – konsekvenser for tilnærming til ledelse sett gjennom psykiatrien og helsevesenet for øvrig.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Pasienter i bevegelse: Ledelsesutfordringer i en psykiatrisk institusjon", Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 30.01.2012.
 • Vis forfatter(e) (2008). The legal restoration of trust.
 • Vis forfatter(e) (2006). Managing in a reformed Norwegian hospital:- the rise of audit culture.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ledelse og styring i et reformet norsk sykehus - om 'audit culture'.
 • Vis forfatter(e) (2006). Doing fieldwork in urban settings - two different anthropological projects.
 • Vis forfatter(e) (2006). Autonomi, transparens og ledelse i et reformert norsk sykehus.
 • Vis forfatter(e) (2005). ‘Narrating the organisation’; how far do we get?- epistemological implications of a narrative approach.
 • Vis forfatter(e) (2005). The spread of 'New Public Management' and its ideological embedding - a Norwegian case.
 • Vis forfatter(e) (2005). The hidden gender in a gendered conflict.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Fastlegers opplevelse av samhandling med spesialisthelsetjenesten. Kan innføring av nye behandlingsmetoder og selvhenvisning føre til mindre arbeidsbelastning for fastleger?
 • Vis forfatter(e) (2012). Managing patient movement: Exploring practices of management, responsibility and trust in a Norwegian psychiatric hospital.
 • Vis forfatter(e) (2012). Managing patient Movement.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Styringsdilemmaer i praksis. Helsepersonells beslutninger om helsehjelp i daglig arbeid. 28 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Implementing Post-discharge Malaria Chemoprevention (PMC) to
reduce child mortality and morbidity among children with severe
anaemia. GLOBVAC 2021-2026

PhD Social anthropology

Title of dissertation: Managing patient movement: Exploring practices of management, responsibility and trust in a Norwegian psychiatric hospital. 2012