Hjem
 • E-postIngjald.Pilskog@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 49+47 928 17 534
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
  Rom 
  2G17c
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Unidentified transitions in one-photon intrashell dynamics in Rydberg atoms. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Suppression of multiphoton intrashell resonances in Li Rydberg atoms. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Double capture into autoionizing states in low-energy He2+-, Li3+-, and B5+-H-2 collisions. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Symmetry and symmetry breaking in Rydberg-atom intrashell dynamics. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Suppression of multiphoton intrashell resonances in Li Rydberg atoms. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) 2011. Stabilization of circular Rydberg atoms by circularly polarized infrared laser fields. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) 2011. Nonperturbative treatment of multielectron processes in ion-molecule scattering: Application to He2+-H2 collisions. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) 2009. Controlled operations in a strongly correlated two-electron quantum ring. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. 5 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Miljøråds-start.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utdanning for Bærekraft.
 • Vis forfatter(e) 2016. Gassmann-consistent Born inversion for fracture density.
 • Vis forfatter(e) 2015. Generalized T-Matrix approach to seismic modelling in fractured reservoirs and related anisotropic systems.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Når drukner vi i Bergen?
 • Vis forfatter(e) 2019. Klimakrisen: hva er bak, hva er konsekvensene og hva kan vi gjøre.
 • Vis forfatter(e) 2016. Klima og bærekraftig utvikling.
 • Vis forfatter(e) 2016. Havets transportbånd og Havnivåstigning.
 • Vis forfatter(e) 2016. Havets transportbånd.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Strength and reversibility of the ocean carbon sink under negative emissions.
 • Vis forfatter(e) 2020. On the Potential of the Southern Ocean Biological Pump to Maintain the Ocean Carbon Sink under Negative Emissions .
 • Vis forfatter(e) 2014. Linearized waveform inversion for fracture parameters.
Lydmateriale
 • Vis forfatter(e) 2016. Spinning up the past, the present and the future climate.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Keeping a Norwegian scientific language alive – for scientists and the public. http://www.scisnack.com/.
 • Vis forfatter(e) 2017. CO2-trend: stabilisering – et steg i riktig retning. Hvor hender det?.
 • Vis forfatter(e) 2016. Politics: the forgotten climate driver. http://www.scisnack.com/.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2011. A theoretical study of the response in atomic and molecular systems to time-dependent external fields.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Bjerknes Centre Podcast: Is Antarctica Melting Irreversibly?
 • Vis forfatter(e) 2017. Slik jobber klimaforskerne.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Storm tracks – A conveyor belt of warm moist air.
 • Vis forfatter(e) 2020. North America’s greatest export: Warm weather to Europe .
 • Vis forfatter(e) 2020. Heatwaves, the weather that can kill thousands in developed countries.
 • Vis forfatter(e) 2020. Citizen scientists help bringing water to the weather models.
 • Vis forfatter(e) 2020. Are we melting Antarctica irreversibly?
 • Vis forfatter(e) 2019. neXtSIM - The next generation of ice forecast.
 • Vis forfatter(e) 2019. The push for predicting the future climate.
 • Vis forfatter(e) 2019. Surfing, oljesøl og torskeyngel.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kronprinsen på tokt til Antarktis.
 • Vis forfatter(e) 2019. Improving weather prediction in the Arctic.
 • Vis forfatter(e) 2019. How to predict extreme events with Stefan Sobolowski.
 • Vis forfatter(e) 2019. Blir klimaet bedre om vi snakker norsk?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2019. Siv Kari Lauvset og robotbøyene.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2009. Hidden avoided crossings and interference in intrashell transitions driven by harmonic fields. Journal of Physics: Conference Series (JPCS).
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Asymmetry in air-sea CO2 fluxes during rapid warming and rapid cooling scenarios.
 • Vis forfatter(e) 2017. Implementing a matrix-free Newton-Krylov method in NorESM.
 • Vis forfatter(e) 2011. Suppression of multiphoton intrashell resonances in Li Rydberg atoms.
 • Vis forfatter(e) 2009. Hidden avoided crossings and interference in intrashell transitions driven by harmonic fields.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Menneskeskapte klimaendringer vil påvirke havene i minst 1000 år etter vi har kuttet våre utslipp. Naturen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

En stor del av jordens gjenværende hydrokarbonresurser er i reservoar som er forbundet med sprekker, enten i konteksten av naturlig frakturerte reservoarer som karbonater og tette sandsteinsformasjoner, eller igjennom ukonvensjonelle resurser som skifergass. Sprekker er også relevant for CO2-lagring og geotermisk energi. Sprekker kan ha stor effekt på hvordan den seismiske bølgen brer seg ut og væskestrømmer. Dette gir håp om at det er mulig å hente ut informasjon om sprekkeparametre relatert til permeabilitet fra seismisk informasjon alene eller i kombinasjon med produskjonsdata. Siden sprekker har en tendens til å ha en foretrukken retning, så vil anisotropi være viktig i denne sammenhengen.

 

Prosjektets hovedmål er å finne ut om en forbedret karakteristikk av frakturerte reservoarer kan bli oppnådd ved hjelp av bølgeformsinversjon og anisotropisk effektiv mediumteori. Med forbdret mener vi at vi kan bruke Born-approksimasjonen eller spredningsteori utover denne approksimasjonen til å bestemme alle sprekkeparametrene, det vil si, sprekketetthet, orientering og sprekkeåpning, som gir den effektive permeabilitetstensoren. Vi vil også studere flere sprekkesett og produksjonsrelaterte effekter på stress og porevæsketrykk for svake og sterke kontraster.

 

 

Videre er det et mål å studere om noen av de bølgeformsinversjonsmetodene som er utviklet iløptet av prosjektet kan brukes for seismisk avbildning og karakterisering av konvensjonelle reservoarer. Det vil si reservoarer uten sprekker. Dette prosjektet utfører i tett samarbeid med et prosjekt om karakterisering av frakturerte reservoarer ved bruk av elektromagnetisk data.