Hjem
Ingrid Dundass bilde

Ingrid Dundas

Førsteamanuensis, Seksjonsleder for Seksjon for voksne og eldre, Psykologisk poliklinikk
 • E-postIngrid.Dundas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 84
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Mindfulness, self-compassion, clinical research combining qualitative and quantitative methods, attachment and other psychodynamic relational theories, hypnosis, psychiatry


 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. The Cross-cultural Validity of the Five-Facet Mindfulness Questionnaire Across 16 Countries. Mindfulness. 1226-1237.
 • Vis forfatter(e) 2020. Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) 2020. Is Dispositional Self-Compassion Associated With Psychophysiological Flexibility Beyond Mindfulness? An Exploratory Pilot Study. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) 2020. Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies.
 • Vis forfatter(e) 2020. A Qualitative Study of Use of Mindfulness to Reduce Long-Term Use of Habit-Forming Prescription Drugs. Frontiers in Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2019. “All Eyes on Me”: A Qualitative Study of Parent and Patient Experiences of Multidisciplinary Care in Craniofacial Conditions. The Cleft Palate-Craniofacial Journal. 1187-1194.
 • Vis forfatter(e) 2019. Perceived agency as a salient matter in learning self-hypnosis for exam anxiety. Journal of psychotherapy integration. 400-411.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) 2019. Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2017. Does a short self-compassion intervention for students increase healthy self-regulation? A randomized control trial. Scandinavian Journal of Psychology. 443-450.
 • Vis forfatter(e) 2016. Trait self-compassion reflects emotional flexibility through an association with high vagally mediated heart rate variability. Mindfulness. 1103-1113.
 • Vis forfatter(e) 2016. Self-compassion and depressive symptoms in a Norwegian student sample. Nordic Psychology. 58-72.
 • Vis forfatter(e) 2016. Mindfulness based stress reduction for academic evaluation anxiety: a naturalistic longitudinal study. Journal of College Student Psychotherapy. 114-131.
 • Vis forfatter(e) 2016. Mechanisms of mindfulness: Rumination and self-compassion. Nordic Psychology. 71-82.
 • Vis forfatter(e) 2015. Facing the fear of failure: An explorative qualitative study of client experiences in a mindfulness-based stress reduction program for university students with academic evaluation anxiety. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) 2015. Emotion work in a mental health service setting. Qualitative Social Work. 317-332.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Five Factor Mindfulness Questionnaire in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. 250-260.
 • Vis forfatter(e) 2013. Does self-hypnosis add to the effectiveness of a cognitive-behavioral intervention against test anxiety? Nordic Psychology. 224-241.
 • Vis forfatter(e) 2012. Psychosocial challenges related to Delayed Sleep Phase Disorder. The Open Sleep Journal. 5-51.
 • Vis forfatter(e) 2009. Making exams a manageable task. Nordic Psychology. 26-41.
 • Vis forfatter(e) 2008. Placeborespons kan forstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 3638-3642.
 • Vis forfatter(e) 2006. The dilemma of confrontation. Coping with problem drinking in the family. Alcoholism Treatment Quarterly.
 • Vis forfatter(e) 2006. Mestring av prestasjons-og eksamensangst: forståelse og behandlingsmetoder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 574-581.
 • Vis forfatter(e) 2005. Rom for reorientering. En veiledning fra en kandidats perspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1104-1112.
 • Vis forfatter(e) 2000. Dundas, I. (2000)Cognitive/affective distancing as a coping strategy of children of parents with a drinking problem. Alcoholism Treatment Quarterly, 18 (4) 85-98. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 85-99.
 • Vis forfatter(e) 1994. The family adaptability and cohesion scale III in a Norwegian sample. Family Process. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 1994. The Family Adaptability and Cohesion Scale III in a Norwegian sample. Family Process. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 1994. Er FACES grunnen til den manglende støtten til Olsons circumplekse modell? En utprøving av modellen med Blooms Familie Fungerings Skalaer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 385-396.
 • Vis forfatter(e) 1994. Er FACES grunnen til den magnlende støtten til Olsons circumplekse modell? En utprøving av modellen med Blooms Familie Fungerings Skalaer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 385-396.
 • Vis forfatter(e) 1993. Are viruses important partners in pelagic food webs? Trends in Ecology & Evolution. 209-213.
 • Vis forfatter(e) 1992. Roles of virus/phage in marine microbial ECOSYSTEMS. Short Communications of the 1991 International Biotechnology Conferense. 146-150.
 • Vis forfatter(e) 1990. Survival of the fish pathogenic bacteria Vibrio anguillarum and Vibrio Salmonicida in marine environments. FEMS Microbiology Ecology. 215-220.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2006. Making exams a managable task. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Bruk av affirmasjoner som metode i for mestring av prestasjons- og eksamensangst. .
 • Vis forfatter(e) 1991. A growth curve approach to the study of parental relations and depression in adolescence. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. Testing interventions against test anxiety.
 • Vis forfatter(e) 2006. Coping with performance anxiety.
 • Vis forfatter(e) 1992. Workshop on the viral loop.
 • Vis forfatter(e) 1992. Symposium ecology of microbial viruses and nanoplankton.
 • Vis forfatter(e) 1992. International Symposium on Microbial Ecology. 6.
 • Vis forfatter(e) 1992. Harmful Algal Bloom Programme.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 1994. Differences between enmeshment and extremely close families.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2014. Mindfulness for barn og unge.
 • Vis forfatter(e) 2014. In Heartment - Betydningen av selvmedfølelse for psykologers velvære og fungering.
 • Vis forfatter(e) 2014. Hvordan kan mindfulness-basert behandling hjelpe for pasienter med tinnitus?
 • Vis forfatter(e) 2014. Evalueringsangst blant elever fra to videregående skoler i Hordaland.
 • Vis forfatter(e) 2013. Oppmerksomhetsbasert tilbakefallsforebygging i behandling av legemiddelavhengighet: En kvalitativ studie av selvvennlighet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Metakognitiv terapi: En nyttig behandlingstilnærming for kroppsdysmorfisk lidelse?
 • Vis forfatter(e) 2013. Does Self-Compassion Mediate the Relation between Mindfulness and Depressive Symptoms in a Norwegian Student Sample?
 • Vis forfatter(e) 2013. Can Mindfulness Increase Happiness?
 • Vis forfatter(e) 2012. Kan oppmerksomt nærværsbasert stressreduksjon redusere tilleggsvansker hos brystkreftpasienter? En systematisk litteraturgjennommgang.
 • Vis forfatter(e) 2011. Søsken til kreftsyke barn og unge: Psykososial tilpasning basert på selvrapporteringer. En review av kvalitative og kvantitative studier fra 1977 til 2010.
 • Vis forfatter(e) 2011. Medierer grubling og selvkritisk tenkning sammenhengen mellom mindfulnes og depresjon i et norsk studentutvalg?
 • Vis forfatter(e) 2011. An empirical study of the relationship between mindfulness and emotion regulation difficulties in a Norwegian student sample.
 • Vis forfatter(e) 2010. Utrygg tilknytning som risikofaktor for å utvikle borderline personlighetsforstyrrelse.
 • Vis forfatter(e) 2010. Korleis verkar mindfulness emosjonsregulerande?
 • Vis forfatter(e) 2010. Hvordan kan mindfulness virke emosjonsregulerende?
 • Vis forfatter(e) 2010. En empirisk studie av sammenhenger mellom oppmerksomt nærvær og personlighetstrekk i et norsk studentutvalg.
 • Vis forfatter(e) 2010. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfuness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg.
 • Vis forfatter(e) 2009. Mindfulness-based cognitive therapy for depression, does it work and how?
 • Vis forfatter(e) 2009. Mindfulness-based cognitive therapy for depression, Does it prevent depression relapse and how?
 • Vis forfatter(e) 2009. Mentaliseringsbasert terapi av borderline personlighetsforstyrrelse - hva finnes av empirisk støtte for denne behandlingsformen?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1992. Taushet og distanse i familier med alkoholproblemer. Rus som faktor i barns utvikling. Temahefte.. 13-18.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1999. Functional and dysfunctional closeness : family interaction and children's adjustment.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2012. Dilemmas associated with having delayed sleep phase disorder. Journal of Sleep Research. 172-172.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2013. More than just an exam: An explorative-reflexive qualitative study of experiences of acceptance and change among students with exam anxiety participating in Mindfulness Based Stress Reduction groups.
Errata
 • Vis forfatter(e) 2018. Correction to: Trait Self-Compassion Reflects Emotional Flexibility Through an Association with High Vagally Mediated Heart Rate Variability\. Mindfulness. 1994-1995.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2014. Oppmerksomt nærværsbasert stressreduksjon (MBSR) for tilleggsvansker ved brystkreft. Vård i Norden. 29-35.
 • Vis forfatter(e) 2008. Placebo respons kan förstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 3538-3642.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. Hvordan kan oppmerksomt nærvær hjelpe ved rusproblemer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 194-200.
 • Vis forfatter(e) 2013. Er det forskningsmessig støtte for at oppmerksomt nærvær hjelper ved rusproblemer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 112-115.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2008. Når en verker etter lindring oppmerksomt nærvær som forebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 990-991.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Promoting social and work integration in refugees through resilience building mindfulness-based interventions. PROMIND.

Interpersonal experiences after interpersonal assult

Mindfulness based selfcompassion in students

 

 

The Bergen group for mindfulness-based interventions for refugees (BMIR)

We are a group of researchers and clinicians working at the University of Bergen, Norway (UiB) and Centre for migration Health, Bergen Municipality (CMH), who are coordinating our efforts to implement and establish knowledge on mindfulness- and self-compassion based interventions for refugees. 

Members of the group are:

Valeria Markova, PhD (cand), Center for Migration Health and UiB

Kaia Brun, M.Sc. in Psychology, Center for Migration Health

Vivian Woodfin, PhD (cand), Department of Clinical psychology, UiB

Elisabeth Flo, PhD, Department of Clinical psychology, UiB

Ingrid Dundas, PhD and Clinical Specialist (NPF) Department of Clinical psychology, UiB