Hjem
Ingrid E. Tøsdals bilde

Ingrid E. Tøsdal

Seniorrådgiver
 • E-postIngrid.Tosdal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 58
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Rom 
  722
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Koordinator for fakultetets internasjonale relasjonar

 • Oppfølging og utvikling av fakultetets avtaler om internasjonalt samarbeid og studentutveksling. 
 • Rådgjevar og utgreiar i saker som gjeld internasjonalisering av utdanning og forsking.
 • Utvikling og koordinering av søknader om midlar til nye samarbeidsprosjekt for å fremja studentutveksling og internasjonalt forskarsamarbeid, til dømes søknader til ulike program koordinert av HK-dir
 • Oppfølging og administrativ koordinering av ulike internasjonale samarbeidsprosjekt. For tida med partnarar i USA, Kina og India.
 • Tilrettelegging for Erasmus+ lærarmobilitet inn og ut.
 • Koordinering og planlegging av internasjonale delegasjonsbesøk til og frå fakultetet.