Hjem
Ingrid E. Tøsdals bilde

Ingrid E. Tøsdal

Seniorrådgiver
 • E-postIngrid.Tosdal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 58+47 958 16 998
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Rom 
  722
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Koordinator for fakultetets internasjonale relasjonar

 • Oppfølging og utvikling av fakultetets avtaler om internasjonalt samarbeid og studentutveksling. 
 • Rådgjevar og utgreiar i saker som gjeld internasjonalisering av utdanning og forsking.
 • Utvikling og koordinering av søknader om midlar til nye samarbeidsprosjekt for å fremja studentutveksling og internasjonalt forskarsamarbeid, til dømes søknader til Dikus ulike program samt UiBs SPIRE-program.
 • Oppfølging og administrativ koordinering av ulike samarbeidsprosjekt. For tida med partnarar i USA, Kina og India.
 • Tilrettelegging for Erasmus+ lærarmobilitet inn og ut.
 • Koordinering og planlegging av internasjonale delegasjonsbesøk til og frå fakultetet.  
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Internasjonalisering av studiet ved Det juridiske fakultet. 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.