Hjem
Ingrid Keilegavlen Rebnords bilde

Ingrid Keilegavlen Rebnord

Førsteamanuensis, Leder av forskningsgruppen SMIL
 • E-postIngrid.Rebnord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 69 11
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser

 • Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
 • Infeksjoner
 • Pasientnær testing
 • Infeksjoner i allmennpraksis
 •  
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Effect of an educational intervention for telephone triage nurses on out-of-hours attendance: a pragmatic randomized controlled study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). Preparedness and management during the first phase of the COVID-19 outbreak - a survey among emergency primary care services in Norway. BMC Health Services Research. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Health alliance for prudent prescribing and yield of antibiotics in a patient-centred perspective (HAPPY PATIENT): a before-and-after intervention and implementation study protocol. BMC Primary Care. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections–the tightrope walk between gatekeeping and service providing. A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 139-147.
 • Vis forfatter(e) (2020). Out-of-hours workload among Norwegian general practitioners – an observational study. BMC Health Services Research. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2019). Workload in Norwegian general practice 2018 - An observational study. BMC Health Services Research. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Factors predicting antibiotic prescription and referral to hospital for children with respiratory symptoms: secondary analysis of a randomised controlled study at out-of-hours services in primary care. BMJ Open. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2016). Out-of-hours antibiotic prescription after screening with C reactive protein: A randomised controlled study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2015). Point-of-care testing with CRP in primary care: a registry-based observational study from Norway. BMC Family Practice. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Use of laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 76-80.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 987-990.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utstyr, laboratorieanalyser og medikamenter ved kommunale legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 987-990.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). Fastlegers tidsbruk. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Legevaktsykepleier – portvakt eller serviceyter?
 • Vis forfatter(e) (2022). Changing a population’s health seeking behaviour out-of-hours – a task for telephone triage nurses?
 • Vis forfatter(e) (2022). Can telephone triage nurses influence a population’s out-of-hours attendance? A biangular approach.
 • Vis forfatter(e) (2022). Can an educational intervention for telephone triage nurses influence the number of RTI-patients in out-of-hours services?
 • Vis forfatter(e) (2021). Assessing respiratory tract infections out-of-hours - the tightrope walks of phone triage nurses. A qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Effect of a Clinical Training Program on Respiratory Tract Infections for Phone Triage Nurses in Out-of-hours Primary Care Centres.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Studies with special emphasis on use and consequences of C-reactive protein test in children.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2022). Luftveisinfeksjoner - e-læringskurs for legevaktsykepleiere.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Medisinsk utstyr. 73-80. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt