Hjem
Ingrid Kvåle Faleides bilde
Foto:
Eivind Senneset, UiB
 • E-postingrid.faleide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 31
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 35
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Haldningar og oppfatningar av haldningar til å inkludere muslimske minoritetar. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 197-213.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Norwegians underestimate the support for meat reduction for environmental concerns.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Kva meiner folk om vindkraft på land og til havs?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). The Out-of-Touch Hypothesis: Political elites and ordinary people in questions of Muslim minority inclusion.
 • Vis forfatter(e) (2023). Out of touch? When and why core democratic actors misread public opinion about Muslim minority inclusion.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norwegian citizens', politicians' and bureaucrats' attitudes and perceptions of attitudes about meat-free days in canteens.
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate policy inaction and overestimation of opposition toward measures to reduce emissions .
 • Vis forfatter(e) (2021). Challenges to Representation in Questions of Muslim Minority Inclusion.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Fremdeles delte meninger om landbasert vindkraft, mens flertallet for havvind minker noe. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Statsvitar Ingrid Faleide (27) om kvifor du bør stemme.
 • Vis forfatter(e) (2023). Er klimapolitikk meir populært enn vi trur?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter