Hjem
Ingun Forness bilde

Ingun Fornes

Førsteamanuensis
 • E-postingun.fornes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 20
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  JUSII/455
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Ingun Fornes postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Hovedtema i Fornes sin forskning er barn som begår lovbrudd. Hun fullførte doktoravhandlingen "Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene" i 2018. For tiden forsker hun på grenseflaten mellom strafferettspleie, barnevern og psykisk helsevern.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovkommentarer til straffeloven §§ 33, 48, 49, 50, 51, 52, 52 a, 52 b og 52 c. . Karnov lovkommentarer. 57 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bruk av forvaring og sikring overfor barn 1965–2020: Tidsubestemt frihetsberøvelse av barn i et utviklingsperspektiv. Tidsskrift for strafferett. 246-272.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ungdomsstraffens første år: En undersøkelse av ungdomsstraffens anvendelsesområde og innhold i straffartens første år. Tidsskrift for strafferett. 238-280.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn. Tidsskrift for strafferett. 378-396.
 • Vis forfatter(e) (2013). Varetektsfengsling av barn - sammen med voksne? Lov og Rett. 259-274.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bruk av samfunnsstraff overfor barn - nye tendenser i Høyesteretts praksis. Lov og Rett. 87-103.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barn som begår lovbrudd. Norsk rett og forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 225-236.
 • Vis forfatter(e) (2006). Varetektsfengsling av barn. Kritisk juss. 87-107.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Straff av barn.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norwegian Youth Justice.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norske straffereaksjoner og Generell kommentar nr. 24.
 • Vis forfatter(e) (2021). Barn i konflikt med loven i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ungdomsreaksjonene - forslag til endringer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Straff av barn. Presentasjon av doktoravhandling og postdoktorprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Samfunnets reaksjoner overfor barn som bruker rusmidler - særlig om straffereaksjonene.
 • Vis forfatter(e) (2019). Samfunnets reaksjoner mot barn som bruker rusmidler.
 • Vis forfatter(e) (2019). Prosjektpresentasjon: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Vis forfatter(e) (2019). Prosjektfremleggelse: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Vis forfatter(e) (2019). Child-friendly justice in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Paneldebatt unge lovbrytere.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ungdomsplaner - straffens innhold.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ett år med ungdomsstraff.
 • Vis forfatter(e) (2014). Isolasjon av barn i norsk rett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnerett. Hvorfor trenger vi egne regler om barn og hva går de ut ?
 • Vis forfatter(e) (2020). Barn og straff - utvikling og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ungdom og straff.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forvaring av barn.
 • Vis forfatter(e) (2012). Straff av barn.
 • Vis forfatter(e) (2011). Barn som begår straffbare handlinger.
 • Vis forfatter(e) (2011). Barn i fengsel -og alternativer til bruk av fengselsstraff overfor barn.
 • Vis forfatter(e) (2008). NOU 2008: 15 Barn og straff. Presentasjon av lovforslag.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnekonvensjonen i norsk rett: Barn som tiltalt.
 • Vis forfatter(e) (2021). The dualistic approach in the Norwegian youth justice system: Challenging the protection against double jeopardy? .
 • Vis forfatter(e) (2020). Reaksjonsvalget i de alvorligste sakene.
 • Vis forfatter(e) (2019). Frihetsberøvelse av barn.
 • Vis forfatter(e) (2019). Frihetsberøvelse av barn.
 • Vis forfatter(e) (2013). Varetektsfengsling av barn.
 • Vis forfatter(e) (2013). Erfaringer og nytenking om barn og straff.
 • Vis forfatter(e) (2011). Straff av barn. Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2011). Barn og straffbare handlinger.
 • Vis forfatter(e) (2010). Restorative Justice in the Norwegian juvenile justice system.
 • Vis forfatter(e) (2010). Implementing youth conferences as an alternative to prison.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ungdomskriminalitet. Utviklingen i Norge. Forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2014). Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett. 305-307.
 • Vis forfatter(e) (2014). Barn på tiltalebenken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. .
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). Barneranerne er også barn. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2016). Straff av barn og unge i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2014). Barn som tiltalt i straffesak.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Varetektsfengsling av personer under 18 år - Norge og Danmark. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Punishing Children: The Application of Sentencing Theory and Principles to Children Who Offend. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Frihetsberøvelse av barn. Hvilke inngrep i barnets frihet utgjør en frihetsberøvelse? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restorative justice in the Norwegian juvenile justice system. 29 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 205-224.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 296-302.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 110-117.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt