Hjem
Ingvard Wilhelmsens bilde

Ingvard Wilhelmsen

Emeritus
 • E-postingvard.wilhelmsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

I et klinisk prosjekt undersøkes langtidseffekten av kognitiv terapi ved hypokondri. Pasienter som fikk 16 timer kognitiv terapi ved Hypokonderklinikken HDS i tidsrommet 1996-97 undersøkes 10-12 år etter avsluttet behandling. Resultatene sammenlignes med pasienter som fikk tilbud om 5 timers behandling i tidsrommet 2006-2007.   

Wilhelmsen er medveileder på PhD-grad ved Universitetet i Stavanger for sosialantropolog Kjersti B. Tharaldsen. Hun har utviklet og undersøker effekten av et "mindfullness-basert" mestringsopplegg som bygger på kognitiv psykologi og terapi. Konseptet prøves ut i grupper ved Dalane Videregående Skole i Egersund og et Distriktspsykiatrisk Senter.

 

Wilhelmsen er veileder for stud. med. Kari Elise Veddegjærde, som har vært forskerlinjestudent ved Det Medisinske Fakultet, UiB, på et kvalitativt prosjekt hvor man sammenligner hvordan norske og kenyanske pasienter med subjektive ryggsmerter uten organiske funn fortolker og forholder seg til sine plager. Det er en kvalitativ studie hvor pasienter i Norge og Kenya blir dybdeintervjuet. Prosjektet utføres i samarbeid med Unifob Helse ved UiB og University of Nairobi.

 

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Long-term effect of cognitive–behavioural therapy in patients with Hypochondriacal Disorder. BJPsych Open. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2016). Health anxiety and risk of ischaemic heart disease: A prospective cohort study linking the Hordaland Health Study (HUSK) with the Cardiovascular Diseases in Norway (CVDNOR) project. BMJ Open. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The prospective association between health anxiety and cancer detection: A cohort study linking the Hordaland Health Study (HUSK) with the Norwegian Cancer Registry. Journal of Psychosomatic Research. 148-152.
 • Vis forfatter(e) (2014). Confirmatory factor analysis and item response theory analysis of the Whiteley Index. Results from a large population based study in Norway. The Hordaland Health Study (HUSK). Journal of Psychosomatic Research. 213-218.
 • Vis forfatter(e) (2013). What characterizes individuals developing chronic whiplash?: The Nord-Trondelag Health Study (HUNT). Journal of Psychosomatic Research. 393-400.
 • Vis forfatter(e) (2013). Factors related to non-recovery from whiplash. The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). International Journal of Behavioral Medicine. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Somatization: the under-recognized factor in non-specific eczema. The Hordaland Health Study (HUSK). British Journal of Dermatology. 593-601.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mindful coping and metal health among adolescents. International Journal of Mental Health Promotion. 21-31.
 • Vis forfatter(e) (2011). INSPIRE Study: Does stress management improve the course of inflammatory bowel disease and disease-specific quality of life indDistressed patients with ulcerative colitis or Crohn's Disease? A randomized controlled trial. Inflammatory Bowel Diseases. 1863-1873.
 • Vis forfatter(e) (2011). Do gastrointestinal complaints increase the risk for subsequent medically certified long-term sickness absence? The HUSK study. BMC Gastroenterology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Subjective health complaints and quality of life in patients with irritable bowel syndrome following Giardia lamblia infection: A case control study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 308-313.
 • Vis forfatter(e) (2009). Health anxiety and disability pension award: The HUSK Study. Psychosomatic Medicine. 353-360.
 • Vis forfatter(e) (2008). The INSPIRE study: Do personality traits predict general quality of life (Short form-36) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease? Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1505-1513.
 • Vis forfatter(e) (2008). The INSPIRE study: Are different personality traits related to disease-specific quality of life (OBDQ) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease? Inflammatory Bowel Diseases. 680-686.
 • Vis forfatter(e) (2007). Subjective health complaints are more prevalent in Maasais than in Norwegians. Nordic Journal of Psychiatry. 304-309.
 • Vis forfatter(e) (2007). Psychotherapie bei Hypochondrie - Sinnsuche in der kognitiven Verhaltenstherapie. Personlichkeitsstörungen - Theorie und Therapie. 247-255.
 • Vis forfatter(e) (2005). Biological sensitisation and psychological amplification: Gateways to subjective health complaints and somatoform disorders. Psychoneuroendocrinology. 990-995.
 • Vis forfatter(e) (2004). Reduced Relapse Rate in Duodenal Ulcer Disease Leads to Normalization of Psychological Distress: Twelve-year Follow-up. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 717-721.
 • Vis forfatter(e) (2004). Comorbidity of irritable bowel syndrome in general practice: a striking feature with clinical implications. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 1195-1203.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 785-787.
 • Vis forfatter(e) (2002). Somatization, sensitization, and functional dyspepsia. Scandinavian Journal of Psychology. 177-180.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hypokondri og kognitiv terapi. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1126-1129.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kognitiv terapi ved somatoforme lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 735-745.
 • Vis forfatter(e) (2000). The role of psychosocial factors in gastrointestinal disorders. Gut. iv73-iv75.
 • Vis forfatter(e) (2000). The role of psychosocial factors in gastrointestinal disorders. Gut. 73-75.
 • Vis forfatter(e) (2000). Brain-gut axis as an example of the bio-psycho-social model. Gut. 5-7.
 • Vis forfatter(e) (2000). Brain-gut axis as an example of the bio-psycho-social model. Gut. iv5-iv7.
 • Vis forfatter(e) (1999). The Psychologic Effect of Attending a Screening Program for Colorectal Polyps. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 103-109.
 • Vis forfatter(e) (1999). On demand therapy of reflux oesophagitis - a prospective study of symptoms, patient satisfaction and quality of life. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 1035-1040.
 • Vis forfatter(e) (1997). Gastric accommodation in functional dyspepsia. [Review]. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 193-197.
 • Vis forfatter(e) (1997). Dèfaut d'adaptation de l'estomac proximal au repas, dans la dyspepsie fonctionelle. Gastroenterology Digest. 13-17.
 • Vis forfatter(e) (1996). Review: Gastric accommodation in functional dyspepsia. Scandinavian Journal of Gastroenterology.
 • Vis forfatter(e) (1996). Quality of Life and Helicobacter pylori Eradication. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement. 18-20.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kognitiv terapi ved subjektive somatiske symptomer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 861-864.
 • Vis forfatter(e) (1996). Impaired accomodation of the proximal stomach to a meal in functional dyspepsia. Digestive Diseases and Sciences. 689-696.
 • Vis forfatter(e) (1996). Bismuth therapy for Helicobacter pylori infection. A review of five years' experience at a university hospital in Norway. Journal of Physiology and Pharmacology. 31-49.
 • Vis forfatter(e) (1995). What are the real problems for patients with functional dyspepsia. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 97-100.
 • Vis forfatter(e) (1995). What are the real problems for patients with functinal dyspepsia? Scandinavian Journal of Gastroenterology. 97-100.
 • Vis forfatter(e) (1995). Spiramycin in triple therapy of Helicobacter pylori-associated peptic ulcer disease. An open pilot study with 12-month follow-up. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 197-200.
 • Vis forfatter(e) (1995). Quality of life in upper gastrointestinal disorders. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement. 21-25.
 • Vis forfatter(e) (1995). Magesår (Sammendrag av doktordisputas). Tidsskrift for Den norske legeforening. 969-970.
 • Vis forfatter(e) (1995). Life-events and stress in patients with functional dyspepsia compared with duodenal ulcer and healthy controls. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 524-530.
 • Vis forfatter(e) (1995). Life-events and stress in patients with functional dyspepsia compared to patients with duodenal ulcer and healthy controls. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 524-530.
 • Vis forfatter(e) (1995). Follow-up on 242 patients with peptic ulcer disease one year after eradication of Helicobacter pylori infection. Hepato-Gastroenterology. 655-659.
 • Vis forfatter(e) (1995). Duodenal ulcer: Psychological and bacteriological factors. Doctoral dissertation. Self report. Nordic Journal of Psychiatry. 222.
 • Vis forfatter(e) (1995). Discriminant analysis of factors distinguishing patients with functional dyspepsia from patients with duodenal ulcer: Significance of somatization. Digestive Diseases and Sciences. 1105-1111.
 • Vis forfatter(e) (1995). Discriminant analysis of factors distinguishing patients with functional dyspepsia from patients with duodenal ulcer. Digestive Diseases and Sciences. 1105-1111.
 • Vis forfatter(e) (1994). Ti dagers trippelkur for Helicobacter pylori-infeksjon og magesår: Status fire uker og ett år etter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2477-2479.
 • Vis forfatter(e) (1994). Ti dagers trippelkur for Helicobacter pylori-infeksjon og magesår: Status fire uker og ett år etter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2477-2479.
 • Vis forfatter(e) (1994). Studie av pasienter med ulcus duodeni og funksjonell dyspepsi. Nyhetsblad. 7-12.
 • Vis forfatter(e) (1994). Quality of life and relapse of duodenal ulcer before and after eradication of Helicobacter pylori. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 874-879.
 • Vis forfatter(e) (1994). Quality of life and relapse of duodenal ulcer before and after eradication of Helicobacter pylori. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 874-879.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psykologiske faktorer ved magesår. Therapia medica. 6-7.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psykiatriforskningen som ble til bakteriologi. Intervju med Mette Bugge. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2527.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psychotherapy in functional dyspepsia. Journal of Psychosomatic Research. 735-744.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psychotherapy in functional dyspepsia. Journal of Psychosomatic Research.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psychosocial adjustment to illness scale (PAIS-SR) in a Norwegian material of patients with functional dyspepsia, duodenal ulcer, and urinary bladder dysfunction. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 611-617.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psychological factors and somatic symptoms in functional dyspepsia: A comparison with duodenal ulcer and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research. 281-291.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psychological factors and somatic symptoms in functional dyspepsia: A comparison with duodenal ulcer and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research. 281-291.
 • Vis forfatter(e) (1994). Psychological factors and somatic symptoms in functional dyspepsia: A comparison with duodenal ulcer and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research. 281-291.
 • Vis forfatter(e) (1994). Low vagal activity as mediating mechanisms for the relationship between personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine. 181-186.
 • Vis forfatter(e) (1994). Low vagal activity as mediating mechanism for the relationship between personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine. 181-186.
 • Vis forfatter(e) (1994). Low vagal activity as mediating mechanism for the relationship between personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine. 181-186.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helicobacter pylori in functional dyspepsia and normal controls. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 522-527.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helicobacter pylori in functional dyspepsia and normal controls. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 522-527.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helicobacter pylori eradication with bismuth substrate, oxytetracycline and metronidagol in patients with peptic ulcer disease. Hepato-Gastroenterology. 43-47.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helicobacter pylori eradication with bismuth substrate, oxytetracycline and metronidagol in patients with peptic ulcer disease. Hepato-Gastroenterology. 43-47.
 • Vis forfatter(e) (1994). En båtulykke og organiseringen av det psykososiale støtteapparat. Tidsskrift for Den norske legeforening. 562-564.
 • Vis forfatter(e) (1994). Effect of short-term cognitive psychoterapy on recurrence of duodenal ulcer: A Prospective randomized trial. Psychosomatic Medicine. 440-448.
 • Vis forfatter(e) (1994). Effect of short-term cognitive psychoterapy on recurrence of duodenal ulcer: A Prospective randomized trial. Psychosomatic Medicine. 440-448.
 • Vis forfatter(e) (1994). Effect of short-term cognitive psychoterapy on recurrence of duodenal ulcer: A Prospective randomized trial. Psychosomatic Medicine. 440-448.
 • Vis forfatter(e) (1994). Comments to "Inferring vagal tone from heart rate variability" (editorial comment: Jennings, J.R., McKnight, J.D. Psychosom. Med. 1994; 56: 187-93). Psychosomatic Medicine. 194-196.
 • Vis forfatter(e) (1993). Low vagal tone and antral dysmotility in patients with functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine. 12-22.
 • Vis forfatter(e) (1993). Low vagal tone and antral dysmotility in patients with functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine. 12-22.
 • Vis forfatter(e) (1992). Treatment of Helicobacer pylori in Peptic Ulcer Disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement.
 • Vis forfatter(e) (1992). Prosjektet "Kognitiv terapi ved ulcus duodeni og nonulcer dyspepsi". Nordic Journal of Psychiatry. 433-436.
 • Vis forfatter(e) (1992). Personality factors as predictors of stress-related antral motility, vagal activation and symptoms in functional lyspepsia patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement. 64-64.
 • Vis forfatter(e) (1992). Personality factors as predictors of stress-related antral motility, vagal activation and symptoms in fuctinal dyspepsia patients (abstract). Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement. 180-180.
 • Vis forfatter(e) (1992). Ny behandling av magesår. Nor Apot Tidsskr. 247-249.
 • Vis forfatter(e) (1992). Ny behandling av magesår. Nor Apot Tidsskr. 247-249.
 • Vis forfatter(e) (1992). Legetyper - finnes de? Tidsskrift for Den norske legeforening. 3874-3876.
 • Vis forfatter(e) (1992). Duodenial ulcer recurrence after cognitive therapy and after Helicobacter pylori eradication. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Supplement. 74-74.
 • Vis forfatter(e) (1992). Biometric evaluation of gastric urease activity in man. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 977-983.
 • Vis forfatter(e) (1992). Biometric Evaluation of Gastric Urease Activity in Man. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 977-983.
 • Vis forfatter(e) (1992). Behandling av magesår med vismutsubnitrat, oksytetracyklin og metronidazol. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3197-3199.
 • Vis forfatter(e) (1992). Behandling av magesår med vismutbinitrat, oxytetracyclin og metronidaol. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3197-3199.
 • Vis forfatter(e) (1991). Stress-related antral motility in healthy persons and in non-ulcer dyspepsia patients: The signinficance of symphatetic and vagal tone. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 98-99.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1998). "Introduksjon av ny teknologi og nye metoder" i "Etiske utfordringer /dilemma innen gastroenterologien". .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Livet er et usikkert prosjekt. Hvordan kan vi best mulig mestre alt stresset, omstillingene og usikkerheten?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2000). Functional dyspepsia: Psychological factors.
 • Vis forfatter(e) (2000). Functional dyspepsia: Psychological factors.
 • Vis forfatter(e) (1998). On demand therapy of reflux oesophagitis: a study of symptoms, patient satisfaction and quality of life.
 • Vis forfatter(e) (1997). Treatment of hypochondria with cognitive behavior therapy.
 • Vis forfatter(e) (1997). Presentation on Internet of a method to study gastric accommodation.
 • Vis forfatter(e) (1997). Presentation of a novel ultrasonographic method on the world wide web.
 • Vis forfatter(e) (1997). Gastric motility on the world wide web.
 • Vis forfatter(e) (1996). Funksjonelle gastrointestinale tilstander: En oversikt.
 • Vis forfatter(e) (1996). Effect of short-term cognitive-behaviourial therapy on subjective somatic symptoms in functional dyspepsia: A randomized controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (1995). Quality of life, dyspeptic symptoms and relapse of duodenal ulcer before and after eradication of Helicobacter pylori.
 • Vis forfatter(e) (1994). Follow-up on 227 Patients with Peptic Ulcer Disease One Year after Eradication of Helicobacter Pylori.
 • Vis forfatter(e) (1992). Problemer tilknyttet behandling av Helicobacter pylori. Bivirkninger/compliance. Referat fra symposium under Nordiske Gastroenterologimøte i Bergen 5/6-92: Magesårsbehandlingen ved et veiskille?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Minneord: Arnold Berstad (1940-2020). Tidsskrift for Den norske legeforening. 293-293.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nøktern om sjalusi. Bokanmeldelse av "Sjalusi. Kjærlighetens skyggesider" av Arne Repål. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1890-1890.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Viktig om metakognitiv terapi". Bokanmeldelse av "Metakognitiv terapi. En innføring" av P. Fisher og A. Wells. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2040-2040.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Plastikkirurger, hudleger og psykiatere: Les dette!" Bokanmeldelse av "Body dysmorphic disorder. A treatment manual" av D. Veale og F. Neziroglu. Tidsskrift for Den norske legeforening. 154-154.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kort og godt om sosial angst. Tidsskrift for Den norske legeforening. 127-128.
 • Vis forfatter(e) (2007). Utfyllende om psykosomatisk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. 331-331.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fatigue as a window to the brain. New England Journal of Medicine. 427-428.
 • Vis forfatter(e) (2002). Omfattende om hypokondri. Starcevic V, Lipcitt DR: Hypochondriasis. Modern perspectives on an ancient malady. Oxford 2001. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2640-2640.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2000). Livet er et usikkert prosjekt. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Livet er et usikkert prosjekt. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hypokondri og kognitiv terapi. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1996). Hypokondri i gr@ænslandet medicin/psykiatri. F@ørs@ækringskassef@ørbundets f@ørlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Det tenkte er ofte det verste. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 896-897.
 • Vis forfatter(e) (1997). World wide web som medium til å presentere ny vitenskapelig metode. UPED-skrift. 68-77.
 • Vis forfatter(e) (1997). Forskningsformidling via world wide web. UPED-skrift. 139-144.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1996). "Infections in the gastrointestinal tract." (Bokanmeldelse.). Tidsskrift for Den norske legeforening. 598.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1995). Duodenal ulcer : psychological and bacteriological factors.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Hypochondriasis or health anxiety. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hypokondri. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Metoder for måling av livskvalitet. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Magesår. 8 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). The INSPIRE study: Does stress management intervention improve course of IBD and disease specific quality of life in distressed patients with Ulcerative colitis and Crohn's disease? Inflammatory Bowel Diseases. S28-S28.
 • Vis forfatter(e) (2007). Personality traits in inflammatory bowel disease. A cross-sectional study of distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. The INSPIRE study. Journal of Psychosomatic Research. 311.
 • Vis forfatter(e) (2007). Different personality factors are related to disease specific quality of life (IBDQ) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. The INSPIRE study. Journal of Psychosomatic Research. 310-311.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2013). "I Don't Eat Blacks! Herdsboy and Educator. The Life of Richard O. Ondeng". Old Africa Books.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Det er ikke mer synd på deg enn andre. En bok om ansvar og frigjøring". Hertervig Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kapittel om "Hypokondri" i "Håndbok i kognitiv terapi" Torkil Berge/Arne Repå (red.). Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kongen anbefaler - holdninger for folket. Hertervig Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sjef i eget liv - en bok om kognitiv terapi. Hertervig Forlag.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2007). Livet er som en fotballkamp. Kognitiv terapi. 21-22.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). Sjef i eget liv. 299-305. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). En Verdig alderdom : omsorg ved livets slutt. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1. Wilhelmsen I, Haug TT. Kognitiv terapi. Tidsskr Nor Lægeforen 1990;110,1669-72.

2. Wilhelmsen I, Haug TT, Berstad A, Ursin H. Increased relapse of duodenal ulcers in patients treated with cognitive psychotherapy. Lancet 1990;336:307.

3. Hausken T, Svebak S, Wilhelmsen I, Tangen-Haug T, Petterson E, Olafsson KS, Berstad A. Stress-related antral motility in healthy persons and in non-ulcer dyspepsia patients. The significance of symphatetic and vagal tone. Scand J Gastroenterology 1991;26:98-9.

4. Haug TT, Wilhelmsen I. Prosjektet "Kognitiv terapi ved ulcus duodeni og non-ulcer dyspepsi". Nord Psykiatr Tidsskr 1992;45:433-6.

5. Weberg R, Bang C, Berstad K, Børkje B, Hatlebakk J, Hausken T, Hundal Ø, Nesje LB, Nysæter G, Wilhelmsen I, Berstad A. Treatment of Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease. Scand J Gastroenterol 1992; vol 27, suppl. 190, A42.

6. Haug TT, Svebak S, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A.
Personality factors as predictors of stress-related antral motility, vagal activation and symptoms in functional dyspepsia patients. Scand J Gastroenterol 1992; vol 27, suppl. 190, A64.

7. Wilhelmsen I, Berstad A. Duodenal ulcer recurrence after cognitive therapy and after Helicobacter pylori eradication. Scand J Gastroenterol 1992; vol 27, suppl. 190, A74.

8. Wilhelmsen I, Weberg R, Berstad K, Hundal Ø, Berstad A. Ny behandling av magesår. Norg Apot Tidsskr 1992;100:247-9.

9. Wilhelmsen I, Hundal Ø, Berstad K, Berstad A. Behandling av magesår med vismutsubnitrat, oksytetracyklin og metronidazol. Tidsskr Nor Lægeforening 1992;112:3197-9.

10. Berstad K, Wilhelmsen I, Berstad A. Biometric Evaluation of Gastric Urease Activity in Man. Scand J Gastroenterol 1992;27:977-83.

11. Wilhelmsen I. Problemer tilknyttet behandling av Helicobacter pylori. Bivirkninger/compliance. I "Referat fra symposium under Nordiske Gastroenterologimøte i Bergen 5/6.92: Magesårsbehandlingen ved et veiskille?" s. 10-13. Utgitt av Glaxo.

12. Wilhelmsen I, Høyersten JG. Legetyper - finnes de? Tidsskr Nor Lægeforening 1992;112:3874-76.

13. Hausken T, Svebak S, Wilhelmsen I, Haug TT, Pettersson E, Olafsen K, Hveem K, Berstad A. Low vagal tone and antral dysmotility in patients with functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine 1993;55:12-22.

14. Wilhelmsen I. Funktionel dyspepsi stor belastning. Teori & Terapi 1993;6:6-7. Astra Danmark A/S.

15. Isaksen PM, Bovim Jordheim K, Haug TT, Roness A, Wilhelmsen I. En båtulykke og organisering av det psykososiale støtteapparat. (A shipwreck and the organisation of the psychosocial work). Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114:562-3.

Artikkelen publisert i dansk versjon i: Raabye P, Steinov T. Årbok 1994. Kontoret for Sykehusberedskapet for Storkøbenhavn. Teknisk Service, København Sundhedsvæsen 1994;29-34. ISBN 87-90246-00-4 ISSN 1395-2668

16. Wilhelmsen I, Weberg R, Berstad K, Hausken T, Hundal Ø, Berstad A. Helicobacter pylori eradication with bismuth subnitrate, oxytetracycline and metronidazole in patients with peptic ulcer disease. Hepato-Gastroenterology 1994;41:43-7.

Selected for abstracting and publication in GASTROENTEROLOGY DIGEST 1994.

17. Haug TT, Svebak S, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Psychological factors and somatic symptoms in functional dyspepsia. A comparison with duodenal ulcer and healthy controls. J Psychosom Res 1994;38:281-91.

18. Wilhelmsen I, Haug TT, Sipponen P, Berstad A. Helicobacter pylori in functional dyspepsia and normal controls. Scand J Gastroenterol 1994;29:522-7.

19. Haug TT, Svebak S, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Low vagal activity as mediating mechanism for the relationship between personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine 1994;56:181-6.

20. Haug TT, Svebak S, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Comments to «Deferring vagal tone from heart rate variability», Editorial comment: Jennings JR, McKnight JD. Psychosomatic Medicine 1994;56:187-9 and 194-6.

21. Wilhelmsen I, Bakke A, Haug TT, Endresen IM, Berstad A. Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) in a Norwegian material of patients with functional dyspepsia, duodenal ulcer and urinary bladder dysfunction. Clinical validation of the instrument. Scand J Gastroenterol 1994;29:611-7.

22. Berstad A, Berstad K, Hatlebakk JG, Wilhelmsen I, Nysæter G, Bang CJ, Hausken T, Nesje L, Hjartholm A-S, Ø. Hundal. Ti dagers trippelkur for Helicobacter pylori-infeksjon og magesår. Status fire uker og ett år etter. Tidsskr Nor Lægeforen 1994;21:2477-9.

23. Wilhelmsen I, Haug TT, Ursin H, Berstad A. Effect of short term cognitive psychotherapy on recurrence of duodenal ulcer: A prospective randomised trial. Psychosomatic Medicine 1994;56:440-8.

24. Wilhelmsen I, Berstad A. Quality of life and relapse of duodenal ulcer before and after eradication of Helicobacter pylori. Scand J Gastroenterol 1994;29:874-9.

25. Wilhelmsen I. Studie av pasienter med ulcus duodeni og funksjonell dyspepsi. Artikkel i "Nyhetsblad", Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin 1994;2:7-12.

26. Haug TT, Wilhelmsen I, Svebak S, Berstad A, Ursin H. Psychotherapy in functional dyspepsia. J Psychosom Res 1994;38:735-44.

27. Wilhelmsen I. Psykologiske faktorer ved magesår. Therapia Medica 1994;6:6-7.

28. Haug TT, Wilhelmsen I, Svebak S, Berstad A, Ursin H. What are the real problems in functional dyspepsia? Scand J Gastroenterol 1995;30:97-100.

29. Wilhelmsen I. Magesår (Sammendrag av doktordisputas). Tidsskr Nor Lægeforen 1995;115:969-70.

30. Berstad A, Berstad K, Wilhelmsen I, Hatlebakk JG, Nesje LB, Hausken T. Spiramycin in triple therapy of Helicobacter pylori-assosiated peptic ulcer disease. An open pilot study with 12-month follow up. Alim Pharmacol Ther 1995;9:197-200.

31. Wilhelmsen I, Haug TT, Ursin H, Berstad A. A discriminant analysis of factors distinguishing patients with functional dyspepsia and erosive prepyloric changes from patients with duodenal ulcer. The significance of somatization. Dig Dis Sci 1995;40:1105-11.

32. Haug TT, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Life events and stress in patients with functional dyspepsia compared with patients with duodenal ulcer and healthy controls. Scand J Gastroenterol 1995;30:524-30.

33. Wilhelmsen I. Duodenal ulcer: Psychological and bacteriological factors. Doctoral dissertation. Self report. Nord Psykiatr Tidsskr (Nord J Psychiatry) 1995;49:222.

34. Wilhelmsen I. Quality of life in upper gastrointestinal disorders. Scand J Gastroenterol 1995;30, Suppl. 211:21-5.

35. Wilhelmsen I. Magesår. I: Tatjana Sivik og Töres Theorell (red) "Psykosomatisk medicin". Lund, Sverige, Studentlitteratur 1995, s. 339-46.

36. Berstad A, Hatlebakk JG, Wilhelmsen I, Berstad K, Bang, CJ, Nysæter G, Hausken T, Weberg R, Nesje LB, Hjartholm A-S. Follow-up on 242 patients with peptic ulcer disease one year after eradication of Helicobacter pylori infection. Hepato-Gastroenterol 1995;42:655-9.

37. Wilhelmsen I. Bokanmeldelse: Infections of the gastrointestinal tract. Tidsskr Nor Lægefor 1996;116:589.

38. Wilhelmsen I, Bødtker J. Kognitiv terapi ved subjektive somatiske symptomer. Tidsskr Nor Lægefor 1996;116:861-4.

39. Wilhelmsen I. Hypokondri i gränslandet medicin/psykiatri. I: Agneta Hörnsten Svanberg og Ewa Westmann (red) "Social försäkringsstämman 1995". Stockholm, Sverige, Försäkringskasseförbundets förlag 1996;129-32.

40. Wilhelmsen I, Bødtker J. Kronisk tretthetssyndrom og kognitiv terapi. Tidsskr Nor Lægefor 1996;116:1615 (korrespondansespalten).

41. Berstad A, Olafsson S, Tefera S, Berstad K, Hundal Ø, Bergseth M, Wilhelmsen I. Bismuth therapy for Helicobacter pylori infection. A review of five years experience at a university hospital in Norway. J Physiology and Pharmacology 1996;47:31-49.

42. Gilja OH, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A. Impaired accomodation of the proximal stomach to a meal in functional dyspepsia. Dig Dis Sci 1996;41:689-96.

43. Wilhelmsen I, Haug TT, Berstad A, Ursin H. Effect of short-term cognitive-behaviourial therapy on subjective somatic symptoms in functional dyspepsia: A randomized controlled trial. Gastroenterology 1996;Vol. 110, Suppl. No 4, A-781.

44. Wilhelmsen I. "Quality of Life and Helicobacter pylori Eradication". Scand J Gastroenterol 1996;31 Suppl. 221:18-20.

45. Wilhelmsen I. «Funksjonelle gastrointestinale tilstander: En oversikt». I: «Funksjonelle tilstander i gastroenterologien», redigert av Arnold Berstad og Ivar Guldvog etter Glaxo Wellcome symposium 28-29/11.96, s. 17-21.

46. Wilhelmsen I. "Hypokondri og "den onde sirkel". I: Medicinsk Årbog 1997, Munksgaard, København, s. 71-6.

47. Berstad A, Hausken T, Gilja OH, Hveem K, Undeland K, Wilhelmsen I, Haug TT. "Review: Gastric Accomodation in Functional Dyspepsia". Scand J Gastroenterol 1997;32:193-7.

48. Wilhelmsen I. Bokanmeldelse: "T. Berge og A. Repål. Trange rom og åpne plasser". Tidsskr Nor Lægefor 1997;117:1727.

49. Wilhelmsen I, Berstad A. «Quality of life and Helicobacter pylori». Scand J Gastroenterol 1997;Suppl. 224:13.

50. Gilja OH, Wilhelmsen I, Ødegård S. «Gastric motility on the world wide web». Scand J Gastroenterol 1997;Suppl. 224:F47.

51. Wilhelmsen I. Bok: «Hypokondri og kognitiv terapi». Pax Forlag A/S, Oslo 1997.
145 s. ISBN 82-530-1916-5.

52. Gilja OH, Wilhelmsen I. «World Wide Web som medium til å presentere en ny vitenskapelig metode». Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen, UPED-skrift nr. 1/97, s. 68-77.

53. Wilhelmsen I, Gilja OH. «Forskningsformidling via world-wide-web». Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen, UPED-skrift nr. 1/97, s. 139-44.

54. Gilja OH, Wilhelmsen I, Ødegaard S. Presentation of a novel ultrasonographic method on the world wide web. Ultrasound Med Biol, 1997;23 (suppl. 1):169.

55. Gilja OH, Hausken T, Wilhelmsen I, Olafsson S, Berstad A. Defaut d'adaption de l'estomac proximal au repas, dens la dyspepsie functionelle. Gastroenterology Digest 1997;1:13-7.

56. Wilhelmsen I. «Treatment of hypochondria with cognitive behavioral therapy». Nordic Journal of Psychiatry, 1998; suppl. 41, vol. 52, s. 127.

57. Wilhelmsen I, Hatlebakk JG, Olafsson S, Berstad A. «On demand therapy of reflux oesophagitis: A study of symptoms, patient satisfaction and quality of life». Gastroenterlogy 1998; A-970-1.

58. Wistedt B. «Ingvard Wilhelmsen: Hypokondri og kognitiv terapi. Bokanmeldelse». Sokraten, nr. 3, side 15, 1998.

59. Thiis-Evensen E, Wilhelmsen I, Hoff GS, Blomhoff S, Sauar J. The Psychologic Effect of Attending a Screening Program for Colorectal Polyps. Scand J Gastroenterol 1999;34:103-9.

60. Wilhelmsen I, Hatlebakk JG, Olafsson S, Berstad A. On demand therapy of reflux oesophagitits - A prospective study of symptoms, patient satisfaction and quality of life. Aliment Pharmacol Ther 1999;13:1035-40.

61. Wilhelmsen I. Metoder for måling av livskvalitet. I "Symposium: Forskning og forskningsetikk for klinikeren. Genteknikk". Glaxo Wellcome-støttet Faggruppe i Gastroenterologi, s. 39-44.

62. Wilhelmsen I. Bok: "Livet er et usikkert prosjekt". Pax Forlag A/S, Oslo 2000. 154 sider. ISBN 82-530-2179-8.

63. Bødtker. J, Wilhelmsen I. Health related quality of life among patients with hypochondriasis. Abstract at the 23rd European Congress of Psychosomatic Research. J Psychosom Res. 2000; 48: 279.

64. Wilhelmsen I. "Brain-gut axis as an example of the Bio-Psycho-Social model". GUT 2000;(Suppl IV)47:iv5-iv7.

65. Wilhelmsen I. "The role of Psycho-social factors in gastrointestinal disorders". GUT 2000;(Suppl IV)47:iv73-iv75.

66. Wilhelmsen I. Kognitiv terapi ved somatoforme lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Temanummer, August 2001;38:735-45.

67. Wilhelmsen I. Somatization , sensitization and functional dyspepsia. Scandinavian Journal of Psychology 2002; 43:177-80.

68. Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr N Lægefor 2002;122:785-7.

69. Wilhelmsen I. Hypokondri og kognitiv terapi. Tidsskr N Lægefor 2002;122:1126-9.

70. Wilhelmsen I. Katastrofetenkningens iboende meningsløshet. Omsorg, nr. 2, juli 2002, s. 8-9.

71. Wilhelmsen I. "Hold distansen og finn balansen". Faglig forum for kreftomsorg. Den norske kreftforening. Nr. 4, 14. årgang, s. 10.

72. Wilhelmsen I. "Legen som ressursperson i teaterarbeidet". Tidsskr Nor Lægeforening 2003;123:3082-3 (I spalten "Lest, sett og hørt).

73. Wilhelmsen I, Berstad A. "Reduced relapse rate in Duodenal Ulcer Disease leads to normalization of psychological distress: Twelve-year follow-up." Scand J Gastroenterol 2004;39:717-21.

74. Vandvik PO, Wilhelmsen I, Ihlebæk C, Farup P. "Comorbidity of irritable bowel syndrome in general practice: a striking feature with clinical implications." Aliment Pharmacol Ther 2004;20:1195-1203.

75. Wilhelmsen I. "Sjef i eget liv - en bok om kognitiv terapi." Hertervig Forlag, Stavanger, 2004. ISBN 82-92023-19-6.

76. Wilhelmsen I. "Legekunsten i det 21- århundre". Utposten nr. 8, s. 28-30.

77. Wilhelmsen I. "Biological sensitisation and psychological amplification: gateways to subjective health complaints and somatoform disorders". Psychoneuroendocrinology 2005;30:990-5.

78. Wilhelmsen I. "Mangfoldig normalitet". Innlegg i Jubileumsnummer for Den Norske Lægeforening i forbindelse med 125 års jubileet. T Nor Lægerfor nr. 1, 2006: 37.

79. Wilhelmsen I. "Fatigue as a window to the brain". Book review of "Issues in Clinical and Cognitive Neuropsychology" edited by John DeLuca. N Engl J Med 2006;354(4):427-8.

80. Wilhelmsen I. "Kongen anbefaler - holdninger for folket". Hertervig Forlag, Stavanger. 2006, 106 s.

81. Wilhelmsen I. "Utfyllende om psykosomatisk medisin". Bokanmeldelse av "Psychosomatic Medicine" av M. Blumenfield og JJ Strain, red. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 3 2007;127:331-332.

82. Wilhelmsen I. Bokkapittel i "Lidelsespesifikk kognitiv terapi". Festskrift til K.G. Gøtestam. "Hypokondri", Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2007, s. 113-123.

83. Wilhelmsen I, Mulindi S, Sankok D, Wilhelmsen A.B., Eriksen H.E., Ursin H. "Subjective health complaints are more prevalent in Maasais than in Norwegians". Nordic J Psychiatry 2007;61(4):304-9.

84. Wilhelmsen I., Jantschek, G. „Psychotherapie bei Hypochondrie - Sinnsuche in der kognitiven Verhaltenstherapie". Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie 2007;11:247-55.

85. Wilhelmsen I. "Livet er som en fotballkamp" Metaforspalten, Tidsskrift for Kognitiv Terapi, nr. 3, oktober 2007, s. 21-22..

86. Boye B, Jahnsen J, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghvoen D, Wilhelmsen I, Sharpe M, Blomhoff S, malt UF, Lundin KEA. Different personality factors are related to disease specific quality of life (IBDQ) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. The INSPIRE study. J Psycosom Res 2007;63:310-1.

87. Boye B, Lundin KEA, Leganger S, Mokleby K, Haugstad GK, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Sharpe M, Wilhelmsen I, Blomhoff S, Malt UF, Jahnsen J. Personality traits in inflammatory bowel disease. A cross-sectional study of distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. The INSPIRE study. J Psychosom Res 2007;63:311.

88. Wilhelmsen, I. "Hypokondri". Kapitel i Torkil Berge og Arne Repål (red.) "Håndbok i kognitiv terapi" Gyldendal Akademisk, 2008, s. 247-64.

89. Wilhelmsen, I. "Kognitiv terapi er nyttig for alle". Psykoppnytt, nr. 1, s. 20-22.

89. Boye B, Jahnsen J, Mokleby K, Leganger S, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Wilhelmsen I, Sharpe M, Blomhoff S, Malt UF, Lundin KEA. The INSPIRE Study: Are Different Personality Traits Related to Disease-Specific Quality of Life (IBDQ) in Distressed Patients with Ulcerative Colitis and Crohn's Disease? Inflamm Bowel Dis 2008;14:680-6.

90. Boye B, Lundin K, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Sharpe M, Wilhelmsen I, Blomhoff S, Malt U and Jahnsen J. The INSPIRE study: Do personality traits predict general quality of life (Short form-36) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease? Scand J Gastroenterology 2008;43:1505-14.

91. Tharaldsen K.B., Mikkelsen A, Wilhelmsen I. Mindfulness-based coping i psykiatrien. Et mestringskurs basert på mindfulness og kognitiv atferdsterapi. I Tharaldsen og Otten: Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual. Hertervig Forlag 2008, s. 303-5.

92. Wilhelmsen I. "Kort og godt om sosial angst". Bokanmeldelse av "Se deg rundt!"av A. Hoffart. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 2 2009;129:127-8.

 

 

 

Ingvard Wilhelmsen er cand. med. fra Universitetet i Bergen 1976. Spesialist i indremedisin (1986), fordøyelsessykdommer (1987) og psykiatri (1995). Har vært ansatt ved Institutt for indremedisin, avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, fra 1996, fra 2002 som professor I. Medlem av Academy of Cognitive Therapy.