Hjem
 • E-postingvild.oye@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Agrar arkeologi/kulturlandskap
 • Byarkeologi, særlig bystruktur og materiall kultur
 • Kvinne og kjønnsproblematikk

Tematisk er forskningen konsentrert rundt agrarsamfunnet og urbanisering i middelalderen - landskap, struktur og materialitet. Den fokuserer i stor grad på vestnorske forhold og Bergen som by, men har også et videre georegrafisk perspektiv - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). When did weaving become a male profession? Danish Journal of Archaeology. 34-51.
 • Vis forfatter(e) (2011). Arkeologistudiet i Bergen - et tilbakeblikk på de siste 25 år. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-10.
 • Vis forfatter(e) (2009). Settlement patterns and field systems in medieval Norway. Landscape History. 37-54.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Den medeltida byns sociala dimensioner" - nye tilnærminger til den skånske landsbyen". Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. 69-79.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ragnhild Simunsdatter and women's social and economic position in Norse society. Collegium Medievale. 81-93.
 • Vis forfatter(e) (2000). Norway in the Middle Ages: Farms or Hamlets - and Villages too? Ruralia. 12-23.
 • Vis forfatter(e) (1996). Ansvarsmuseer og universitetsmuseer. Museumsnytt. 25-27.
 • Vis forfatter(e) (1994). Museumsforskning i nettverk - problemer og utfordringer. Tromura. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Noen tanker om museet som forskningsinstitusjon. Museumsnytt. 14-16.
 • Vis forfatter(e) (1993). Nasjonale monumenter som museer. Museumsnytt. 18-20.
 • Vis forfatter(e) (1992). Hvor historisk er historisk arkeologi? Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. 50-59.
 • Vis forfatter(e) (1991). Middelalderens kvinner i arkeologien. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 15-26.
 • Vis forfatter(e) (1990). Middelalderkvinner i tverrfaglig belysning. Historisk Tidsskrift (Norge). 434-454.
 • Vis forfatter(e) (1989). Kaupangen i Sogn i komparativ belysning. Viking. 144-165.
 • Vis forfatter(e) (1989). Bryggens Museum - From Idea to International Recognition. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 34-40.
 • Vis forfatter(e) (1974). Gamle "byveger" til Bergen. Bergens historiske forenings skrifter. 202-218.
 • Vis forfatter(e) (1974). Bergens eldste kjente grensemerker. Bergens historiske forenings skrifter. 151-201.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1999). -. .
 • Vis forfatter(e) (1999). -. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Byen som litterært sentrum. XI. XI. .
 • Vis forfatter(e) (1994). By og land i middelalderen. b IX. b IX. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Liv og helse i middelalderen. b VI. b VI. .
 • Vis forfatter(e) (1990). Middelalderens mentalitet. b V. b V. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Kystliv. b III. b III. .
 • Vis forfatter(e) (1986). Kjøpstad og rikssentrum. b II. b II. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Tekstilredskaper fra vikingtid og middelalder.
 • Vis forfatter(e) (2013). Et mykt tungarbeid. Om tekstilproduksjon i vikingtiden.
 • Vis forfatter(e) (2008). Faglig introduksjon om kors- og kvernsteinsundersøkelsene i Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2005). Presentasjon av Stord bygdebok, bd 1 - forhistorien. Lansering.
 • Vis forfatter(e) (2004). Innlegg. Boklansering. Norwegian Agricultural History.
 • Vis forfatter(e) (1999). Vestlandsgården i nytt lys. Fire arkeologiske gårdsundersøkelser i et langtidsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forskning og forskningsstrategi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Bergen and the relationship with the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2015). Technological capacity of women in the High Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvorfor var tekstilproduksjon så viktig i vikingtiden?
 • Vis forfatter(e) (2013). Viking Age Dress in Norway: Textiles, Quality, and Social Status.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tools and Textile Production in the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk byarkeologi - Utdanning, rekruttering og kompetanse.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mange tråder å følge... Tekstilredskaper i ulike kontekster. Metoder og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2013). Agrarian technology in Scandinavian landscapes c. 800-1300 AD.
 • Vis forfatter(e) (2012). Technology and textile production - from the Viking Age and the Middle Ages - Norwegian cases.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dyrking i middelalderbyen før og etter klosteretableringene: arkeologiske og historiske kilder.
 • Vis forfatter(e) (2011). Medieval archaeology in Norway - from field work to academic discipline.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hierarchies and models.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra felt til fag - hvor står middelalderarkeologien i Norge i dag?
 • Vis forfatter(e) (2011). Bygrunnen - "arkiv" og kilde.
 • Vis forfatter(e) (2010). Technology and landuse in a European periphery.
 • Vis forfatter(e) (2010). Infancy and adolescence - recreation and socialisation in medieval Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Settlements and agrarian landscapes - chronological issues and archaeological challenges. Norwegian cases.
 • Vis forfatter(e) (2009). Når oppsto gården? Metodiske og kronologiske spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2009). Food and technology - Cooking equipment and food processing in medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvor står vi - hvor går vi? Utfordringer og dilemmaer for middelalderarkeologisk forskning.
 • Vis forfatter(e) (2008). Farming in medieval Norwegian towns.
 • Vis forfatter(e) (2008). City fortifications in Bergen in the medieval and early modern period.
 • Vis forfatter(e) (2007). On the margins of the medieval farm - Norwegian cases.
 • Vis forfatter(e) (2006). Urban lifestyle and luxury in the Middle Ages - Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den viktige utmarka - nytt lys på utmarka i et vestnordisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Women in early towns.
 • Vis forfatter(e) (2005). The medieval farm - revisited. Recent archaeological case studies from Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Landbrukshistiren bd.1 del 2 - en kortversjon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Landbruk i Vestnorge og Vestnorden i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Infrastructure of Bergen in the Middle Ages and Early Modern Period to ca. 1700.
 • Vis forfatter(e) (2004). Runeforskning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Religionsskiftet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Land and peasants- recent medieval studies in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Crafts in Bergen c 1100-1700.
 • Vis forfatter(e) (2003). The concept of "utmark", its meaning and history in common use and archaeological research.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det vestnorske middelalderjordbruket i et nordatlantisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2000). The medieval farm - revisited. Four archaeological case studies from Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. Resultater fra arkeologiprosjektet.".
 • Vis forfatter(e) (1999). Ragnhild Simundsfatter and womens's social and economic postiton in Norse society.
 • Vis forfatter(e) (1997). State, tasks and outlook for archeology in Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2009). A Fundamental Act. House offerings and daily life in the Middle Ages, vol 12. Scandinavian Journal of History. 435-437.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ditlev L. Mahler: Sæteren ved Argisbrekka. Økonomiske forandringer på Færøerne i vikingetid og tidlig middelalder. Heimen - Lokal og regional historie. 284-287.
 • Vis forfatter(e) (2006). Trøndelags historie bind 1. Landskapet blir til. Fram til 1350: S. K. Alsaker, K. Sognnes, L.F. Stenvik, M. Røskaft og O. Skevik. (red. I. Bull m.fl.), Trondheim 2005. Heimen - Lokal og regional historie. 155-159.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien av Birgit Saywer og Kvinnospor i medeltiden Inger Lövkrona (red). Historisk Tidsskrift (Norge). 19-21.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kaupangen ved Nidelva. Bokanmeldelse av Axel Christophersen og Sæbjørg Walaker Nordeide, Kaupangen ved Nidelva. 1000 års historie belts gjennom de arkeologiske undersøkelser på Folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985. Collegium Medievale. 201-208.
 • Vis forfatter(e) (1993). Fokus på kvinner i middelalderkilder. Collegium Medievale. 97-101.
 • Vis forfatter(e) (1987). Kvinnene i Danmarks middelalderhistorie. Nytt om Kvinneforskning. 53-54.
 • Vis forfatter(e) (1986). Qilakitsoq. De grønlandske mumier fra 1400-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge). 376-378.
 • Vis forfatter(e) (1986). Den gamle by. Om folk og hus i Gamle Bergen. Heimen - Lokal og regional historie. 26-28.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Inn i fortida - ut i verden - i museet! Vitenskapsmuseet, NTNU.
 • Vis forfatter(e) (2013). Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2013). 'Small Things Forgotten' - Locks and Keys & Board Games. The Bryggen Papers. Supplementary Series NO. 9. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press.
 • Vis forfatter(e) (2009). Osteoarchaeological Analyses from Medieval Bergen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). The medieval farm - revisited. Recent archaeological case studies from western Norway. Russian Academy of Sciences. Institute of Archaeology.
 • Vis forfatter(e) (2008). Søren Michael Sindbæk: Ruter og rutinisering. Vikingetidens fjernhandel i Noreuropa. I Kuml 2008, s.350-352. Jysk Arkæologisk Selskab.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lifestyle in medieval Bergen, I: Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum VI, Luxus und Lifestyle, herausgegeben von M. Gläser, 681-698. Verlag Schmidt-Römhild.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kontakten mellom Bergen og Færøyene i middelalderen i arkeologisk og historisk lys, i Símunarbók. Heidursrit til Símun V. Arge á 60 ára dagnum 5. september 2008 (red. C. Paulsen og H.D Michelsen),s 243-252. Føroya Fródskaparfelag.
 • Vis forfatter(e) (2008). De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion.
 • Vis forfatter(e) (2008). De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. Arkeologisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2004). Medieval Fishing Tackle in Bergen and Borgund The Bryggen Papers. Main Series vol. 5. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ships and Commodities. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Medieval Fires in Bergen - Revisited. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1997). Middelalderens symboler. Senter for europeiske kulturstudier.
 • Vis forfatter(e) (1985). Kvinnearbeid i Norden fra vikingtiden til reformasjonen. Foredrag fra et nordisk kvinnehistorisk seminar i Bergen 3-7 august 1983. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1981). Tekstilarbeidet - et kvinnearbeid i Bergen i middelalderen? Kvinnohistoriskt arkiv.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). Tracing Textile Production from the Viking Age to the Middle Ages: Tools, Textiles, Texts and Contexts.
 • Vis forfatter(e) (1988). Textile Equipment and its Working Environment, Bryggen in Bergen c 1150-1500. 2.
 • Vis forfatter(e) (1986). Sogndal i mellomalderen ca. 1050-1536. Sogndal bygdebok bd. 1.
 • Vis forfatter(e) (1976). Driftsmåter i vesrtnorsk jordbruk ca. 600-1350.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1999). Norm og praksis i middelalderen, Kulturtekster nr. 8. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kulturstudier nr. 14. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Strilesoga : Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 3: Frå 1650 til1800. Eide Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1998). Middelalderens agrare trekk. Bryggens museum.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Middelalderens symboler; Kulturtekster. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Middelalderens symboler. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1996). Bergen und die deutsche Hanse. Bryggens Museum.
 • Vis forfatter(e) (1995). Hanseatic Revival? Brosjyretekst. Council of Europe.
 • Vis forfatter(e) (1994). Bergen and the German Hansa. Bryggens Museum, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Våre før første byer. Bryggen Museum.
 • Vis forfatter(e) (1992). Liv og helse i middelalderen. Bryggens Museum, Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Hovedfaget – mellom magistergrad og mastergrad. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 11-17.
 • Vis forfatter(e) (2002). Universitetsmuseene -ved en skillevei? Museumsnytt. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2000). Middelalderarkeologien i Bergen - gammelt fagfelt tar ny form. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 60-66.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nytt lys på middelalderjordbruket. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 29-36.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kaupangen i Sogn - arkeologiske utfordringer. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 18-23.
 • Vis forfatter(e) (1993). Jordbruk i middelalderbyen. Spor. 30-32.
 • Vis forfatter(e) (1990). Middelaldergården - en tverrfaglig utfordring. Arkeo Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 18-23.
 • Vis forfatter(e) (1977). Arkeologiske undersøkelser i Gulen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 4 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1998). Bokanmeldelse: T.Frost(red): Gogstadhøvdingen og hans tid. Heimen - Lokal og regional historie. 75-76.
 • Vis forfatter(e) (1998). "Det stig av hav...". Fjell bygdebok bd.1 Natur- og kulturhistoria fram til 1700 (red. Nils Kolle). Bokanmeldelse. Heimen - Lokal og regional historie. 218-220.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Late Viking-age and medieval stone crosses and cross-decorated stones in Western Norway. Forms, uses and perceptions in a Northwest-European context and long-term perspective.
 • Vis forfatter(e) (1988). Textile equipment and its working environment, Bryggen in Bergen, c 1150-1500.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Nye svar på bydannelse.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Technological Capacity of Women in the High Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2019). Is this a village? Approaching nucleated settlements in Scandinavian contexts. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Traditions and innovations in food processing technology - Bergen and the North Atlantic. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tools and Textile Production in the North Atlantic. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Agrarian Technology and land use in Scandinavian landscapes c.800-1300 AD. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tekstilproduksjon i middelalderbyene – mer enn bare husflid? 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Technology and Textile Production from the Viking Age and the Middle Ages: Norwegian cases. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Production, Quality, and Social Status in Viking Age Dress: Three Cases from Western Norway. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Medieval Archaeology in Norway, a discipline of its own? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fra felt til fag. Hvor står middelalderarkeologien i Norge i dag? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dyrking i norske middelalderbyer. Tverrfaglig belyst. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cooking Vessels, Other Materials. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bergen and the German Hansa in an archaeological perspective,. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Utmarka i vestnordisk perspektiv. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Utfordringer og dilemmaer for middelalderarkeologisk forskning. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Technology, land use and transformations in Scandinavian landscapes, c. 800-1300 AD. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Når oppstod gården? Metodiske og kronologiske spørsmål. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Halsnøy kloster - ei innleiing. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Artefacts in contexts - an introduction. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Infancy and adolescence - Recreation and socialisation in medieval Bergen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Textile-production equipment. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Settlements and Agrarian Landscapes. Chronological Issues and Archaeological Challenges. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Håkonshallen blir museum - de siste femti år. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år - en innledning. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Food and technology - Cooking utensils and food processing in medieval Norway. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Women in early towns. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Medieval and early modern urban fortifications in Bergen. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). On the margins of the medieval farm - Norwegian cases. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Burials and human remains from medieval Bergen - an introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvorfor de første 200 årene? En introduksjon. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vestnorsk og vestnordisk landbruk i vikingtid og middelalder. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Landbruket i historisk lys. 54 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kvinner som tradisjonsformidlere - rom og redskaper. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crafts in Bergen from the 12th to the 18th century. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Land and peasants - recent medieval studies in Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kvinner, kjønn og samfunn. Fra vikingtid til reformasjon. 80 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kammer, kjønn og kontekst. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Farming and farming systems in Norse societies of the North Atlantic. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Agricultural conditions and rural societies c. 800-1350. 62 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Outfields as part of the medieval farm – four archaeological case studies from Western Norw. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. 71 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. 71 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. 71 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Norway in the Middle Ages: Farms or hamlets - and villages too? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kvinner, kjønn og samfunn. Fra vikingtid til reformasjon. 65 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Archaeological evidence for trade in Bergen from the 12th to the 17th century. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Hansa in Europe. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Solveig eier disse trådene. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kvinner, Kjønn og samfunn.
 • Vis forfatter(e) (1998). Introduction. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Har du klave..;. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Båndvev fra Bryggen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Symbolforskning - en innfallsport til middelalderarkeologi? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bryggen, Bryggen Museum og Bryggens Venner. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Sunnmørsjordbruket i middelalderen. Stillstand eller utvikling. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Bryggen i Bergen. 4 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Herdis Torvaldsdatter. 241-242. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Vis forfatter(e) (2001). Asbjørn E. Herteig. 251-252. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2000). Publikasjoner: Nytt lys på vestlandsgården. Fire arkeologiske gårdsundersøkelser i et langtidsperspektiv. 5-13.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget.
Utstillingskatalog
 • Vis forfatter(e) (1990). Slik skodde de seg... Om sko og skomoter gjennom tidene.
 • Vis forfatter(e) (1990). Hanseatenes by. Det tyske kontor i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1986). Fører til de faste utstillinger i Bryggens Museum.
 • Vis forfatter(e) (1980). Mat og drikke i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (1977). Terningen er kastet. Om spill og spillets historie. 1.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Bjørn Myhre 1938–2015, minneord. Viking. 7-12.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). The loom in the grave – a source to textile production in the Viking period. 219-233. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). The Warp-Weighted Loom - Klinkins steins. Skald forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

 

Pågående prosjekt (2012-2016): Textile tools and textile production in West Norse societies c. 800-1300 AD.