Hjem
Ingvild Øyes bilde

Ingvild Øye

Professor emerita, middelalderarkeologi
 • E-postIngvild.Oye@uib.no
 • Telefon+47 454 41 133
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Agrar arkeologi/kulturlandskap
 • Byarkeologi, særlig bystruktur og materiall kultur
 • Kvinne og kjønnsproblematikk

Tematisk er forskningen konsentrert rundt agrarsamfunnet og urbanisering i middelalderen - landskap, struktur og materialitet. Den fokuserer i stor grad på vestnorske forhold og Bergen som by, men har også et videre georegrafisk perspektiv - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.

 

Bøker
 • Øye, Ingvild. 2019. Is this a village? Approaching nucleated settlements in Scandinavian contexts. 18 sider. ISBN: 978-1-78969-300-3.
 • Øye, Ingvild. 2015. Inn i fortida - ut i verden - i museet! 167 sider. ISBN: 978-82-830-5019-6.
 • Øye, Ingvild. 2013. 'Small Things Forgotten' - Locks and Keys & Board Games. The Bryggen Papers. Supplementary Series NO. 9. 154 sider. ISBN: 978-82-450-1436-5.
 • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. 263 sider. ISBN: 978-82-430-0528-0.
 • Ågotnes, Anne; Øye, Ingvild. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget. 150 sider. ISBN: 978-82-533-0293-5.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 sider. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Øye, Ingvild. 2009. Osteoarchaeological Analyses from Medieval Bergen. Fagbokforlaget. 137 sider. ISBN: 978-82-450-0907-1.
 • Andersson, Hans; Hansen, Gitte; Øye, Ingvild. 2008. De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. 420 sider. ISBN: 978-82-90273-85-4.
 • Andersson, Hans; Hansen, Gitte; Øye, Ingvild. 2008. De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. 420 sider. ISBN: 978-82-90273-85-4.
 • Øye, Ingvild. 2008. Kontakten mellom Bergen og Færøyene i middelalderen i arkeologisk og historisk lys, i Símunarbók. Heidursrit til Símun V. Arge á 60 ára dagnum 5. september 2008 (red. C. Paulsen og H.D Michelsen),s 243-252. Føroya Fródskaparfelag. 10 sider. ISBN: 978-99918-65-18-8.
 • Øye, Ingvild. 2008. The medieval farm - revisited. Recent archaeological case studies from western Norway. 9 sider. ISBN: 978-5-02-036728-9.
 • Øye, Ingvild. 2008. Lifestyle in medieval Bergen, I: Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum VI, Luxus und Lifestyle, herausgegeben von M. Gläser, 681-698. 18 sider. ISBN: 978-3-7950-1289-2.
 • Øye, Ingvild. 2008. Søren Michael Sindbæk: Ruter og rutinisering. Vikingetidens fjernhandel i Noreuropa. I Kuml 2008, s.350-352. Jysk Arkæologisk Selskab. 352 sider. ISBN: 978-87-88415-50-6.
 • Holm, Ingunn; Øye, Ingvild; Innselset, Sonja Marie. 2005. "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. 256 sider. ISBN: 82-90273-79-7.
 • Øye, Ingvild. 2004. Medieval Fishing Tackle in Bergen and Borgund The Bryggen Papers. Main Series vol. 5. Fagbokforlaget. 300 sider.
 • Øye, Ingvild. 2002. "Landbruk under press, 800-1350," i Jorda blir levevei. Norges landbrukshistorie bind 1, del 2. Det Norske Samlaget. 264 sider. ISBN: 82-521-6009-3.
 • Øye, Ingvild. 2001. Ships and Commodities. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-770-1.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1999. Kulturstudier nr. 14.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1999. Norm og praksis i middelalderen, Kulturtekster nr. 8. ISBN: 82-91320-18-7.
 • Døssland, Atle; Myking, John Ragnar; Nysæter, Egil; Øye, Ingvild. 1998. Strilesoga : Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 3: Frå 1650 til1800. 254 sider. ISBN: 82-514-05440.
 • Johannessen, Live; Mandt, Gro; Dommasnes, Liv Helga; Øye, Ingvild. 1998. Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. 68 sider. ISBN: 82-90273-66-5.
 • Øye, Ingvild. 1998. Medieval Fires in Bergen - Revisited. Fagbokforlaget. 167 sider. ISBN: 82-7674-501-6.
 • Øye, Ingvild. 1998. Middelalderens agrare trekk.
 • Christensson, A.; Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1997. Middelalderens symboler.
 • Christensson, Ann; Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1997. Middelalderens symboler. ISBN: 82-91320-16-0.
 • Christensson, Ann; Øye, Ingvild; Mundal, Else. 1997. Middelalderens symboler; Kulturtekster. ISBN: 82-91320-16-0.
 • Øye, Ingvild. 1996. Bergen und die deutsche Hanse. 85 sider.
 • Øye, Ingvild. 1995. Hanseatic Revival? Brosjyretekst.
 • Øye, Ingvild. 1994. Bergen and the German Hansa. 86 sider. ISBN: 82-90289-52-9.
 • Øye, Ingvild. 1992. Våre før første byer.
 • Øye, Ingvild. 1992. Liv og helse i middelalderen.
 • Øye, Ingvild. 1990. Hanseatenes by. Det tyske kontor i Bergen. 31 sider. ISBN: 82-90289-39-1.
 • Øye, Ingvild. 1990. Slik skodde de seg... Om sko og skomoter gjennom tidene. 42 sider. ISBN: 82-90289-35-9.
 • Øye, Ingvild. 1988. Textile Equipment and its Working Environment, Bryggen in Bergen c 1150-1500. Universitetsforlaget. 152 sider. ISBN: 82-00-02537-3.
 • Øye, Ingvild. 1986. Fører til de faste utstillinger i Bryggens Museum. 31 sider. ISBN: 82-90289-23-5.
 • Øye, Ingvild. 1986. Sogndal i mellomalderen ca. 1050-1536. Sogndal bygdebok bd. 1. 221 sider. ISBN: 82-7101-125-1.
 • Dommasnes, Liv Helga; Andersen, Randi; Stéfanson, Magnús; Øye, Ingvild. 1985. Kvinnearbeid i Norden fra vikingtiden til reformasjonen. Foredrag fra et nordisk kvinnehistorisk seminar i Bergen 3-7 august 1983. Universitetet i Bergen. 88 sider. ISBN: 82-90359-28-4.
 • Øye, Ingvild. 1981. Tekstilarbeidet - et kvinnearbeid i Bergen i middelalderen? -6673 sider. ISBN: 91-7260-558-8.
 • Øye, Ingvild. 1980. Mat og drikke i middelalderen. 32 sider. ISBN: 82-90289-05-7.
 • Lundström, Inga; Øye, Ingvild. 1977. Terningen er kastet. Om spill og spillets historie. 32 sider. ISBN: 82-7130-011-3.
 • Øye, Ingvild. 1976. Driftsmåter i vesrtnorsk jordbruk ca. 600-1350. Universitetsforlaget. 197 sider. ISBN: 82-00-01571-8.
Tidsskriftartikler
 • Fuglestvedt, Ingrid; Gansum, Terje; Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Skre, Dagfinn; Øye, Ingvild; Iversen, Frode; Høisæther, Ole Rikard. 2016. Bjørn Myhre 1938–2015, minneord. Viking. 7-12. doi: 10.5617/viking.3901
 • Øye, Ingvild. 2016. When did weaving become a male profession? Danish Journal of Archaeology. 5: 34-51. doi: 10.1080/21662282.2016.1245970
 • Øye, Ingvild. 2011. Arkeologistudiet i Bergen - et tilbakeblikk på de siste 25 år. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 3. 4-10.
 • Øye, Ingvild. 2009. A Fundamental Act. House offerings and daily life in the Middle Ages, vol 12. Scandinavian Journal of History. 34: 435-437.
 • Øye, Ingvild. 2009. Settlement patterns and field systems in medieval Norway. Landscape History. 30: 37-54.
 • Øye, Ingvild. 2008. Ditlev L. Mahler: Sæteren ved Argisbrekka. Økonomiske forandringer på Færøerne i vikingetid og tidlig middelalder. Heimen - Lokal og regional historie. 3. 284-287.
 • Øye, Ingvild. 2006. Trøndelags historie bind 1. Landskapet blir til. Fram til 1350: S. K. Alsaker, K. Sognnes, L.F. Stenvik, M. Røskaft og O. Skevik. (red. I. Bull m.fl.), Trondheim 2005. Heimen - Lokal og regional historie. 43: 155-159.
 • Øye, Ingvild. 2006. "Den medeltida byns sociala dimensioner" - nye tilnærminger til den skånske landsbyen". Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3: 69-79.
 • Øye, Ingvild. 2003. Hovedfaget – mellom magistergrad og mastergrad. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 1. 11-17.
 • Øye, Ingvild. 2002. Ragnhild Simunsdatter and women's social and economic position in Norse society. Collegium Medievale. 15: 81-93.
 • Øye, Ingvild. 2002. Universitetsmuseene -ved en skillevei? Museumsnytt. 1. 14-15.
 • Øye, Ingvild. 2000. Middelalderarkeologien i Bergen - gammelt fagfelt tar ny form. Arkeo. 1. 60-66.
 • Øye, Ingvild. 2000. Norway in the Middle Ages: Farms or Hamlets - and Villages too? Ruralia. III: 12-23.
 • Øye, Ingvild. 1999. Nytt lys på middelalderjordbruket. Arkeo. 1: 29-36.
 • Øye, Ingvild. 1998. "Det stig av hav...". Fjell bygdebok bd.1 Natur- og kulturhistoria fram til 1700 (red. Nils Kolle). Bokanmeldelse. Heimen - Lokal og regional historie. 35: 218-220.
 • Øye, Ingvild. 1998. Bokanmeldelse: T.Frost(red): Gogstadhøvdingen og hans tid. Heimen - Lokal og regional historie. 75-76.
 • Øye, Ingvild. 1996. Ansvarsmuseer og universitetsmuseer. Museumsnytt. 4: 25-27.
 • Øye, Ingvild. 1994. Kaupangen ved Nidelva. Bokanmeldelse av Axel Christophersen og Sæbjørg Walaker Nordeide, Kaupangen ved Nidelva. 1000 års historie belts gjennom de arkeologiske undersøkelser på Folkebibliotekstomten i Trondheim 1973-1985. Collegium Medievale. 201-208.
 • Øye, Ingvild. 1994. Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien av Birgit Saywer og Kvinnospor i medeltiden Inger Lövkrona (red). Historisk Tidsskrift (Norge). 1. 19-21.
 • Øye, Ingvild. 1994. Museumsforskning i nettverk - problemer og utfordringer. Tromura. 14 sider.
 • Øye, Ingvild. 1994. Kaupangen i Sogn - arkeologiske utfordringer. Arkeo. 18-23.
 • Øye, Ingvild. 1993. Nasjonale monumenter som museer. Museumsnytt. 1. 18-20.
 • Øye, Ingvild. 1993. Jordbruk i middelalderbyen. Spor. 2. 30-32.
 • Øye, Ingvild. 1993. Fokus på kvinner i middelalderkilder. Collegium Medievale. 1. 97-101.
 • Øye, Ingvild. 1993. Noen tanker om museet som forskningsinstitusjon. Museumsnytt. 3-4. 14-16.
 • Øye, Ingvild. 1992. Hvor historisk er historisk arkeologi? Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2: 50-59.
 • Øye, Ingvild. 1991. Middelalderens kvinner i arkeologien. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. 11: 15-26.
 • Øye, Ingvild. 1990. Middelaldergården - en tverrfaglig utfordring. Arkeo Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 2: 18-23.
 • Øye, Ingvild. 1990. Middelalderkvinner i tverrfaglig belysning. Historisk Tidsskrift (Norge). 4: 434-454.
 • Øye, Ingvild. 1989. Kaupangen i Sogn i komparativ belysning. Viking. 144-165.
 • Øye, Ingvild. 1989. Bryggens Museum - From Idea to International Recognition. Arkeologiske Skrifter. 5: 34-40.
 • Øye, Ingvild. 1987. Kvinnene i Danmarks middelalderhistorie. Nytt om Kvinneforskning. 2. 53-54.
 • Øye, Ingvild. 1986. Qilakitsoq. De grønlandske mumier fra 1400-tallet. Historisk Tidsskrift (Norge). 3. 376-378.
 • Øye, Ingvild. 1986. Den gamle by. Om folk og hus i Gamle Bergen. Heimen - Lokal og regional historie. 1. 26-28.
 • Øye, Ingvild. 1977. Arkeologiske undersøkelser i Gulen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 6. 4 sider.
 • Øye, Ingvild. 1974. Gamle "byveger" til Bergen. Bergens historiske forenings skrifter. 74: 202-218.
 • Øye, Ingvild; Helle, Knut. 1974. Bergens eldste kjente grensemerker. Bergens historiske forenings skrifter. 74: 151-201.
Rapporter/avhandlinger
 • Dommasnes, G.; Mandt, Gro; Øye, Ingvild. 1999. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1999. -. Senter for europiske kulturstudier, UiB.
 • Myking, John Ragnar; Nysæter, E.; Øye, Ingvild. 1999. -. Eide forlag, Bergen.
 • Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro; Øye, Ingvild; Buckholm, Mona Beate. 1998. Nedlagte kirker og kirkesteder fra middelalderen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 1. Arkeologisk institurr, Universitetet i Bergen. 71 sider.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1994. Byen som litterært sentrum. Onsdagskvelder i Bryggens museum. XI. Bryggens museum, Bergen. 64 sider.
 • Øye, Ingvild. 1994. By og land i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b IX. Bryggens museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1993. Håndverk og byggeskikk i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b VIII. Bryggens Museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1992. Liv og helse i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b VI. Bryggens Museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1990. Middelalderens mentalitet. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b V. Bryggens Museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1989. Middelalderkvinner - liv og virke. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b IV. Bryggens Museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1988. Textile equipment and its working environment, Bryggen in Bergen, c 1150-1500.
 • Øye, Ingvild. 1987. Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b III. Bryggens Museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1986. Kjøpstad og rikssentrum. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b II. Bryggens Museum, Bergen.
 • Øye, Ingvild. 1985. Middelalderbyen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. b I. Bryggens Museum, Bergen.
Bokkapitler
 • Øye, Ingvild. 2019. Is this a village? Approaching nucleated settlements in Scandinavian contexts. Kap. I:
  • Fernández Fernández, Jesús; Fernández Mier, Margarita. 2019. The Archaeology of Medieval Villages Currently Inhabited in Europe. Archaeopress. ISBN: 9781789693003.
 • Øye, Ingvild. 2018. Traditions and innovations in food processing technology - Bergen and the North Atlantic. kapittel 2, sider 39-60. I:
  • Mahler, Ditlev L. 2018. Gruel, Bread, Ale and Fish. Changes in the Material Culture related to Food Production in the North Atlantic 800-1300 AD. Syddansk Universitetsforlag. 149 sider. ISBN: 978-87-7602-364-5.
 • Øye, Ingvild. 2016. The loom in the grave – a source to textile production in the Viking period. Textile findings and research, sider 219-233. I:
  • Martinussen, Atle Ove; Andersen, Randi. 2016. The Warp-Weighted Loom - Klinkins steins. Skald forlag. 302 sider. ISBN: 978-82-7959-219-8.
 • Øye, Ingvild. 2016. Tools and Textile Production in the North Atlantic. Kapittel, sider 245-250. I:
  • Turner, Val E.; Owen, Olwyn A.; Waugh, Doreen J. 2016. Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick. 300 sider. ISBN: 978-0-9932740-3-9.
 • Øye, Ingvild. 2016. Agrarian Technology and land use in Scandinavian landscapes c.800-1300 AD. kapittel, sider 157-172. I:
  • Klapste, Jan. 2016. Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Brepols. 466 sider. ISBN: 978-2-503-55137-1.
 • Øye, Ingvild. 2015. Cooking Vessels, Other Materials. kapittel, sider 121-122. I:
  • Metheny, Karen; Beaudry, Mary. 2015. Archaeology of Food: An Encyclopedia. Rowman & Littlefield Publishers. 702 sider. ISBN: 978-0-7591-2364-9.
 • Øye, Ingvild. 2015. Tekstilproduksjon i middelalderbyene – mer enn bare husflid? kapittel, sider 27-54. I:
  • Johansen, Lise-Marie B; Brendalsmo, Jan; Paasche, Knut; Bauer, Egil Marstein. 2015. En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag. 380 sider. ISBN: 978-82-7099-841-8.
 • Øye, Ingvild. 2015. Medieval Archaeology in Norway, a discipline of its own? 10, sider 175-188. I:
  • Roesdahl, Else; Graham-Campbell, James; Kristiansen, Mette Svart. 2015. Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond History, trends and tomorrow. Aarhus Universitetsforlag. 406 sider. ISBN: 9788771243789.
 • Øye, Ingvild. 2015. Fra felt til fag. Hvor står middelalderarkeologien i Norge i dag? Kapittel 2, sider 18-27. I:
  • Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje. 2015. Inn i fortida - ut i verden - i museet! Museumsforlaget AS. 167 sider. ISBN: 978-82-830-5019-6.
 • Øye, Ingvild. 2015. Dyrking i norske middelalderbyer. Tverrfaglig belyst. 3/3, sider 169-180. I:
  • Andreasson, Anna; Gräslund Berg, Eilsabeth; Heimdahl, Jens; Jakobsson, Anna; Larsson, Inger; Persson, Erik. 2015. Källor til trädgårdsodlingens historia. 335 sider. ISBN: 978-91-87117-86-2.
 • Øye, Ingvild. 2015. Production, Quality, and Social Status in Viking Age Dress: Three Cases from Western Norway. 1, sider 1-28. I:
  • NETHERTON, Robin; OWEN-CROCKER, Gale; Wright, Monica. 2015. Medieval Clothing and Textiles. 178 sider. ISBN: 978-1-78327-002-6.
 • Øye, Ingvild. 2015. Technology and Textile Production from the Viking Age and the Middle Ages: Norwegian cases. Chapter 4, sider 41-63. I:
  • Huang, Ling; Jahnke, Carsten. 2015. Textiles and the Medieval Economy: Production, Trade, and Consumption of Textiles, 8th–16th Centuries. Oxbow Books. 232 sider. ISBN: 9781782976479.
 • Øye, Ingvild. 2014. Bergen and the German Hansa in an archaeological perspective,. 20, sider 481-490. I:
  • Falk, Alfred; Müller, Ulrich; Schneider, Manfred. 2014. Lübeck und der Hanseraum. Beiträge zu Archäologie und Kulturgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser. Schmidt-Römhild. 618 sider. ISBN: 978-3-7950-5220-1.
 • Øye, Ingvild. 2013. Når oppstod gården? Metodiske og kronologiske spørsmål. 16, sider 217-228. I:
  • Diinhoff, Søren; Slinning, Tore; Ramstad, Morten. 2013. Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. 228 sider. ISBN: 978-82-90273-88-5.
 • Øye, Ingvild. 2013. Artefacts in contexts - an introduction. 1, sider 9-15. I:
  • Øye, Ingvild. 2013. 'Small Things Forgotten' - Locks and Keys & Board Games. The Bryggen Papers. Supplementary Series NO. 9. 154 sider. ISBN: 978-82-450-1436-5.
 • Øye, Ingvild. 2013. Utfordringer og dilemmaer for middelalderarkeologisk forskning. kapittel 1, sider 8-18. I:
  • Christensson, Ann; Smedstad, Ingrid. 2013. Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Riksantikvaren, Oslo. 102 sider.
 • Øye, Ingvild. 2013. Technology, land use and transformations in Scandinavian landscapes, c. 800-1300 AD. kapittel, sider 295-309. I:
  • Kerig, Tim; Zimmermann, Andreas. 2013. Economic archaeology. From structure to performance in European archaeology. 333 sider. ISBN: 978-3-7749-3805-2.
 • Øye, Ingvild. 2013. Utmarka i vestnordisk perspektiv. 3, sider 49-78. I:
  • Thorlaksson, Helgi; Sigurdardóttir, Thora Björg. 2013. From Nature to Script; Reykholt, Environment, Centre and Manuscript Making. Snorrastofa. ISBN: 978-9979-9649-6-4.
 • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster - ei innleiing. Innledningskapittel, sider 9-16. I:
  • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. 263 sider. ISBN: 978-82-430-0528-0.
 • Øye, Ingvild; Mygland, Sigrid Samset. 2012. Infancy and adolescence - Recreation and socialisation in medieval Bergen. chapter, sider 493-510. I:
  • Kimminus-Schneider, Claudia; Scneider, Manfred; Oltersdorf, Daniela. 2012. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Schmidt-Römhild. 614 sider. ISBN: 978-3-7950-5210-2.
 • Øye, Ingvild. 2011. Settlements and Agrarian Landscapes. Chronological Issues and Archaeological Challenges. Kapittel, sider 494-506. I:
  • Sigmundsson, Svavar. 2011. Viking Settlements and Viking Society: Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16-23 August 2009. University of Iceland Press. 511 sider. ISBN: 978-9979-54-923-9.
 • Øye, Ingvild. 2011. Food and technology - Cooking utensils and food processing in medieval Norway. kapittel, sider 225-234. I:
  • Klapste, Jan; Sommer, Petr. 2011. Processing, Storage, Distribution of Food. Food in the Medieval Rural Environment. Brepols. 433 sider. ISBN: 978-2-503-53661-3.
 • Øye, Ingvild. 2011. Textile-production equipment. Chpt. 13, sider 339-372. I:
  • Skre, Dagfinn. 2011. Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. 483 sider. ISBN: 978-87-7934-309-2.
 • Øye, Ingvild; Ågotnes, Anne. 2011. Håkonshallen blir museum - de siste femti år. kapittel, sider 140-150. I:
  • Ågotnes, Anne; Øye, Ingvild. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget. 150 sider. ISBN: 978-82-533-0293-5.
 • Øye, Ingvild; Ågotnes, Anne. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år - en innledning. Innledning, sider 7-10. I:
  • Ågotnes, Anne; Øye, Ingvild. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget. 150 sider. ISBN: 978-82-533-0293-5.
 • Øye, Ingvild. 2010. Medieval and early modern urban fortifications in Bergen. 5, sider 793-813. I:
  • Gläser, M. 2010. Die Befestungen, Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum VII. Schmidt-Römhild. 200 sider. ISBN: 978-3-7950-1298-4.
 • Øye, Ingvild. 2010. Women in early towns. 29, sider 298-309. I:
  • Sheehan, John; Corráin, Donnachadh Ó. 2010. The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, 18-27 August 2005. Four Courts Press. 569 sider. ISBN: 978-1-84682-101-1.
 • Øye, Ingvild; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn. 2010. Technology and regions in a long time perspective - an introduction. 1, sider 1-13. I:
  • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Øye, Ingvild. 2010. The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Edwin Mellen Press. 287 sider. ISBN: 978-0-7734-3686-2.
 • Øye, Ingvild. 2009. Burials and human remains from medieval Bergen - an introduction. kap.1, sider 9-17. I:
  • Øye, Ingvild. 2009. Osteoarchaeological Analyses from Medieval Bergen. Fagbokforlaget. 137 sider. ISBN: 978-82-450-0907-1.
 • Øye, Ingvild. 2009. On the margins of the medieval farm - Norwegian cases. kapittel, sider 99-107. I:
  • Sommer, P; Klápste, J. 2009. Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes Peuplement rural dans les territoires marginaux au Moyen Âge. Mittelalterliche Siedlung in ländlichen Randgebieten. Brepols. 448 sider. ISBN: 978-2-503-52746-8.
 • Andersson, Hans; Hansen, Gitte; Øye, Ingvild. 2008. Hvorfor de første 200 årene? En introduksjon. kapitel, sider 9-15. I:
  • Andersson, Hans; Hansen, Gitte; Øye, Ingvild. 2008. De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. 420 sider. ISBN: 978-82-90273-85-4.
 • Øye, Ingvild. 2006. Crafts in Bergen from the 12th to the 18th century. artikkel, sider . I:
  • Gläser, M. 2006. Lübecker Kolloqium zur Stadtarchäologie im HAnseatum V: Das Handwerk. 700 sider. ISBN: 3-7950-1276-7.
 • Øye, Ingvild. 2006. Kvinner som tradisjonsformidlere - rom og redskaper. Identitet, sider 439-454. I:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 sider. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Øye, Ingvild. 2006. Landbruket i historisk lys. Kapittel 2, sider 76-129. I:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 1: Natur og næring. Vigmostad & Bjørke. 359 sider. ISBN: 82-419-0401-0.
 • Øye, Ingvild. 2006. Vestnorsk og vestnordisk landbruk i vikingtid og middelalder. artikkel, sider 33-55. I:
  • Mortensen, A. 2006. De vestnordiske landes felleshistorie. Udvalg af foredrag på VNH -konferencerne i Ísafjördur 2003, Tórshavn 2004 og Oslo 2005. 300 sider. ISBN: 87-90133-70-6.
 • Øye, Ingvild. 2005. Kammer, kjønn og kontekst. kapittel, sider 393-415. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 sider. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Øye, Ingvild. 2005. Farming and farming systems in Norse societies of the North Atlantic. 35, sider 359-370. I:
  • Mortensen, Andras; Arge, Símun. 2005. Viking and Norse in the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19–30 July 2001. 445 sider. ISBN: 99918-41-44-X.
 • Øye, Ingvild. 2005. Kvinner, kjønn og samfunn. Fra vikingtid til reformasjon. del 1, sider 21-101. I:
  • Blom, Ida; Sogner, Sølvi. 2005. Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen Damm Akademisk. 461 sider. ISBN: 8202241030.
 • Øye, Ingvild. 2005. Land and peasants - recent medieval studies in Norway. kapittel, sider 119-132. I:
  • Iversen, Tore; Myking, John Ragnar. 2005. Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period � Norway, Scandinavia and the Alpine Region. 309 sider. ISBN: 82-7765-055-8.
 • Øye, Ingvild. 2005. Introduction. kapittel, sider 9-20. I:
  • Holm, Ingunn; Øye, Ingvild; Innselset, Sonja Marie. 2005. "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. 256 sider. ISBN: 82-90273-79-7.
 • Øye, Ingvild. 2004. Agricultural conditions and rural societies c. 800-1350. Agricultural conditions and rural societies c. 800-1350, sider 79-140. I:
  • Almås, R. 2004. Norwegian Agricultural History. Tapir Akademisk Forlag. 288 sider.
 • Øye, Ingvild. 2003. Outfields as part of the medieval farm – four archaeological case studies from Western Norw. 400-411. I:
  • 2003. Scandinavian archaeological practice – in theory.
 • Austad, Ingvild; Øye, Ingvild; Andersen, Randi; Auestad, Inger; Domaas, Stein Tage; Gjerland, Berit; Hauge, Leif; Koren, Elisabet; Kvamme, Mons; Norderhaug, Ann; Timberlid, Jan Anders. 2001. Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. Kapittel, sider 135-205. I:
  • Skar, Birgitte. 2001. Kulturminner og miljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. ISBN: 82-426-1236-6.
 • Austad, Ingvild; Øye, Ingvild; Andersen, Randi; Auestad, Inger; Domaas, Stein Tage; Gjerland, Berit; Hauge, Leif; Koren, Elisabet; Kvamme, Mons; Norderhaug, Ann; Timberlid, Jan Anders. 2001. Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. faglig_bok_institusjon, sider 135-205. I:
  • 2001. Kulturminner og kulturmiljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. Norsk institutt for kulturminneforskning. 71 sider.
 • Austad, Ingvild; Øye, Ingvild; skar, birgitte. 2001. Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. faglig_bok_institusjon, sider 135-205. I:
  • 2001. Kulturminner og kulturmiljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur. Norsk institutt for kulturminneforskning. 71 sider.
 • Øye, Ingvild. 2001. Asbjørn E. Herteig. 251-252. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Øye, Ingvild. 2001. Herdis Torvaldsdatter. 241-242. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Øye, Ingvild; Austad, Ingvild. 2001. Den tradisjonelle vestlandsgården som kulturbiologisk system. 144-152. I:
  • Skar, Birgitte. 2001. Kulturminner og miljø. Forskning i grenseland mellom natur og kultur.
 • Øye, Ingvild. 2000. Norway in the Middle Ages: Farms or hamlets - and villages too? 12-23. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. RURALIA, III,.
 • Øye, Ingvild. 2000. Publikasjoner: Nytt lys på vestlandsgården. Fire arkeologiske gårdsundersøkelser i et langtidsperspektiv. 5-13. I:
  • Almås, R; Gjerdåker, B. 2000. Norges landbrukshistorie til år 2000. Rapport fra et programseminar 15. og 16. oktober 1999, Bergen Rapport 7. Senter for bygdeforskning. Bergen Rapport. 7. Senter for bygdeforskning, Trondheim.
 • Øye, Ingvild. 1999. Archaeological evidence for trade in Bergen from the 12th to the 17th century. 547-562. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum II, Der Handel.
 • Øye, Ingvild. 1999. Kvinner, kjønn og samfunn. Fra vikingtid til reformasjon. 18-82. I:
  • Blom, Ida; Sogner, Sølvi. 1999. Med kjønnsperspektiv på norsk historie - fra vikingtid til 2000års- skiftet. Cappelen Damm Akademisk.
 • Øye, Ingvild. 1998. Solveig eier disse trådene. 64-67. I:
  • Ågotnes, Anne. 1998. Tingenes tale. Funn fra Bergen og Vestlandet.
 • Øye, Ingvild. 1998. Introduction. Kapittel, sider 9-13. I:
  • Øye, Ingvild. 1998. Medieval Fires in Bergen - Revisited. Fagbokforlaget. 167 sider. ISBN: 82-7674-501-6.
 • Øye, Ingvild. 1998. The Hansa in Europe. 43-48. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. European Cultural Routes.
 • Øye, Ingvild. 1998. Båndvev fra Bryggen. 76-77. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Tingenes tale. Funn fra Bergen og Vestlandet.
 • Øye, Ingvild. 1998. Kvinner, Kjønn og samfunn. I:
  • Blom, I.; Sogner, S. 1998. Kvinneperspektiv på Norges historie fra vikingtiden til år 2000.
 • Øye, Ingvild. 1998. Har du klave..;. 8-11. I:
  • Ågotnes, Anne. 1998. Tingenes tale. Funn fra Bergen og Vestlandet.
 • Øye, Ingvild. 1997. Bryggen, Bryggen Museum og Bryggens Venner. 1, sider . I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1997. Årbok for Bergen Museum.
 • Øye, Ingvild. 1997. Symbolforskning - en innfallsport til middelalderarkeologi? 23-36. I:
  • Christensson, A.; Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1997. Middelalderens symboler.
 • Øye, Ingvild. 1994. Bryggen i Bergen. 8-11. I:
  • Arild, Molstad. 1994. Fire norske kulturskatter. ISBN: 82-7172-008-2.
 • Øye, Ingvild. 1994. Sunnmørsjordbruket i middelalderen. Stillstand eller utvikling. 133-147. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik; Sulebust, J. 1994. I balansepunktet. Sunnmøres eldste historie ca. 800-1660. ISBN: 82-91450-00-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

 

Pågående prosjekt (2012-2016): Textile tools and textile production in West Norse societies c. 800-1300 AD.