Hjem
  • E-postIngvild.Jansen@uib.no
  • Besøksadresse
    Media City Bergen, Lars Hilles gate 30
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 Bergen

Våren 2017: Masteroppgave i medievitenskap. #Phungfolk: Lytterlojalitet som inntektskilde. Om forretningsmodellen til kommersielle, frittstående komikerpodkaster: http://bora.uib.no/handle/1956/16678

Masteroppgaven var en introduksjon til og analyse av den norske podkastbransjen, med fokus på hvordan man skaper tillit hos lyttere, bygger et lojalt publikum og tjener penger på podkasting i Norge.

Våren 2015: Bacheloroppgave i medievitenskap. Etter Caprino: Profesjonaliseringen av norsk animasjonsproduksjon.

Bacheloroppgaven tok for seg hvordan den tidligere usammenhengende animasjonsproduksjonen i Norge endelig fikk en samlet, profesjonell bransje på 1990-tallet, og hvordan bransjen utviklet seg fra 1990-tallet til 2015.

Deler av bacheloroppgaven har blitt brukt til å oppdatere databasen til norskanimasjon.no. Nettstedet drives av Norsk animasjonsforum, festivalorganisasjonen til Fredrikstad Animation Festival: http://www.norskanimasjon.no/pub/index.php/ffaf/om_ffaf

2018 - 2019: Vitenskapelig assistent og vitenskapsjournalist for forskernettverket TekLab (https://teklab.uib.no/).

  

 

2019 - dags dato: Ekstern sensor i medievitenskap. 

2016: Seminarleder i emnet MEVI104: Medier, representasjon og identitet.

 

Fagartikkel
  • Vis forfatter(e) 2019. Ekko: Automatiske nyheter ved hjelp av kunstig intelligens. TekLab.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2021 - 2022: Nåværende vitenskapelig assistent for instituttleder Anders Fagerjord ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, på et bokprosjekt om strømming av medier.

2018 - 2019: Tidligere vitenskapelig assistent og vitenskapsjournalist på forskningsprosjektene Lokanytt (2018) og AI Narrator (2018 - 2019) for forskernettverket TekLab.

Assisterte professor Lars Nyre med å utarbeide søknader om støttemidler til TekLab fra UH-Nett Vest og SAMKUL i 2018. Arrangerte et tverrfaglig forskerseminar i London for TekLab og AI Narrator høsten 2018. Drev TekLabs nettsted og skrev vitenskapsjournalistiske artikler.

2017 - 2018: Vitenskapelig assistent, kodearbeid.

Juni – juli 2018: Koding av innsamlede data for forskningsprosjektet The Hoax Discourse on Climate Change (Dag Elgesem, samarbeid med Universität Hamburg).

April 2018: Kvalitetssjekking av utført kodearbeid for forskningsprosjektet Representations of Muslims in Scandinavian Newspapers and Social Media (SCANPUB).

Mars 2018: Kvalitetssjekking av utført kodearbeid for artikkelen The Meaning of Links: On the Interpretation of Hyperlinks in the Study of Polarization in Blogging about Climate Change (Dag Elgesem).

Januar 2018: Koding av innsamlede data for forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i «stordata'ens tidsalder» (MeCIn).

Februar 2017: Frivillig koder på forskningsprosjektet The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015 (SCANPUB).