Hjem
Ingvild Vatten Alsness bilde

Ingvild Vatten Alsnes

Universitetslektor
Vitenskapelig artikkel
 • Alsnes, Ingvild Vatten; Vatten, Lars Johan; Fraser, Abigail; Bjørngaard, Johan Håkon; Rich-Edwards, Janet Wilson; Romundstad, Pål Richard; Åsvold, Bjørn Olav. 2017. Hypertension in Pregnancy and Offspring Cardiovascular Risk in Young Adulthood: Prospective and Sibling Studies in the HUNT Study (Nord-Trøndelag Health Study) in Norway. Hypertension. 591-598.
 • Alsnes, Ingvild Vatten; Janszky, Imre; Åsvold, Bjørn Olav; Økland, Inger; Forman, Michele R.; Vatten, Lars Johan. 2016. Maternal Preeclampsia and Androgens in the Offspring around Puberty: A Follow-Up Study. PLOS ONE. 11 sider.
 • Alsnes, Ingvild Vatten; Janszky, Imre; Forman, Michele R.; Vatten, Lars Johan; Økland, Inger. 2014. A population-based study of associations between preeclampsia and later cardiovascular risk factors. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 657.e1-657.e7.
 • Østhus, Ida Beate Øyen; Sgura, Antonella; Berardinelli, Francesco; Alsnes, Ingvild Vatten; Brønstad, Eivind; Rehn, Tommy Aune; Støbakk, Per Kristian; Hatle, Håvard; Wisløff, Ulrik; Nauman, Javaid. 2012. Telomere Length and Long-Term Endurance Exercise: Does Exercise Training Affect Biological Age? A Pilot Study. PLOS ONE.
Leder
 • Brekke, Mette; Alsnes, Ingvild Vatten. 2019. Hvordan blir fremtidens allmennmedisin? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 sider.
Leserinnlegg
 • Krokstad, Steinar; Hjørleifsson, Stefan; Riseth, Marte Ulvestad; Wardemann, Benedicte W.; Sundby, Harald; Alsnes, Ingvild Vatten. 2019. Fastlegegarantien. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Dokumentar
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2020. Kjære samfunnsborger, nå er det tid for å vise ansvar!
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2020. Kjære samfunnsborger del III – hold ut i ventefasen!
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2020. Kjære samfunnsborger del II – fastlegen er her for deg!
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2020. Fremtidens legeutdanning tilpasset morgendagens helsevesen.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2020. Flere og bedre tall vil kunne hjelpe i kampen mot korona.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2020. Brent barn skyr ilden – men hva om ilden er usynlig?
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten. 2019. Står fastlegeordningen for fall?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.