Hjem
Ingvild Vatten Alsness bilde

Ingvild Vatten Alsnes

Universitetslektor
 • E-postIngvild.Alsnes@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Hypertension in Pregnancy and Offspring Cardiovascular Risk in Young Adulthood: Prospective and Sibling Studies in the HUNT Study (Nord-Trøndelag Health Study) in Norway. Hypertension. 591-598.
 • 2016. Maternal Preeclampsia and Androgens in the Offspring around Puberty: A Follow-Up Study. PLOS ONE. 11 sider.
 • 2014. A population-based study of associations between preeclampsia and later cardiovascular risk factors. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 657.e1-657.e7.
 • 2012. Telomere Length and Long-Term Endurance Exercise: Does Exercise Training Affect Biological Age? A Pilot Study. PLOS ONE.
Leder
 • 2019. Hvordan blir fremtidens allmennmedisin? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2 sider.
Leserinnlegg
 • 2019. Fastlegegarantien. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Kronikk
 • 2020. Universitet i Stavanger møter Norges behov for flere studieplasser i medisin. Khrono.no.
 • 2020. Smittespredningen driver dødeligheten av covid-19. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2020. Norge er moden for et femte medisinsk fakultet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2020. Medisinutdanning i Stavanger vil være en milepæl for hele Helse-Norge. Khrono.no.
 • 2020. Kommunal organisering av behandlingstilbud for covid-19-pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • 2020. Helhetlig tankegang om medisinstudiet. Khrono.no.
 • 2020. En medisinutdanning for framtiden. Khrono.no.
Dokumentar
 • 2020. Kjære samfunnsborger, nå er det tid for å vise ansvar!
 • 2020. Kjære samfunnsborger del III – hold ut i ventefasen!
 • 2020. Kjære samfunnsborger del II – fastlegen er her for deg!
 • 2020. Fremtidens legeutdanning tilpasset morgendagens helsevesen.
 • 2020. Flere og bedre tall vil kunne hjelpe i kampen mot korona.
 • 2020. Brent barn skyr ilden – men hva om ilden er usynlig?
 • 2019. Står fastlegeordningen for fall?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett - toppidrett - aktivitetsmedisin.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.