Hjem
 • E-postirene.baug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 20+47 47 66 67 98
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagresgate 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg har særleg arbeidd med landskap og ressursutnytting i rurale områder i vikingtid og mellomalder, men med kopling til handel og bysamfunn. Forskingsfokuset har i hovudsak vore på  steinbrot og storskala vareproduksjon retta mot fjernhandel, og transaksjonsformer. Arbeidet mitt er også kopla til handelsknutepunkt og tidleg urbanisering. Nettverk og mobilitet står sentralt, og eg er m.a. opptatt av vikingtidas begynnelse – og årsakene til plyndringstoktene. Det arkeologiske materialet blir studert i relasjon til sosiale, økonomiske og maktpolitiske forhold i eit langtidsperspektiv, samtidig som eg også fokuserer på ulike aktørar sine val og handlingar. Arbeidet mitt er i stor grad basert på eige feltarbeid, på metodeutvikling og omfattande tverrfagleg samarbeid med ulike geologiske miljø. 

Eg har undervist på ulike trinn innan bachelor- og mastergrad, og innafor eit breitt emnefelt i perioden jernalder-mellomalder i Norden og Nord-Europa. Eg har også god og interessant erfaring i tverrfagleg undervisning, og eg har vore involvert i etter- og vidareutdanning for museumstilsette.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Brynesteiner i Ribe – fra fjerne utmarksområder til sentrale markeder. By, marsk og geest, Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland. 44-59.
 • Vis forfatter(e) (2018). The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lokalsamfunn, regionar og nettverk i mellomalderen - ulike arkeologiske tilnærmingar. Viking. 155-174.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2014). Hyllestad quernstone quarries. Management plan 2012-2015. UNESCO World Heritage List. Viking Age Sites in Northern Europe. Prepared by the working group for World Heritage status for Hyllestad quernstone quarries. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Mellomalderklynga - samt litt om Alrekstad og vikingtid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Archaeology and Geology - Cooperation with exciting results.
 • Vis forfatter(e) (2014). Historical overview of the quernstone quarry landscape.
 • Vis forfatter(e) (2014). Delimitation of the nominated properties and the buffer zone.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arkeologi+Geologi=Sant. Erfaringer fra et tverrfaglig forskningsprosjekt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Steinkrossane frå Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vikingtidas begynning - handel og plyndring.
 • Vis forfatter(e) (2022). Skandinavia i vikingtid - handel, nettverk og plyndring.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bergen Anno 1320. Bli med tilbake til middelalderens Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Trønderske bryner gir ny kunnskap om handel og plyndringar i vikingtid.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det grå gullet – stein som handelsvare i middelalderens Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bakstehellene - produksjon og handel.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vegen vidare – nye prosjekt og formidling av kvernsteinshistoria.
 • Vis forfatter(e) (2009). Steinbrot og steinkrossar.
 • Vis forfatter(e) (2009). Produksjon av steinkrossar i Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2009). Produksjon av steinkrossar i Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2006). Med arkeolog og geolog i steinhoggarane sine fotefar tusen år etter.
 • Vis forfatter(e) (2005). Stein som handelsvare.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Whetstones from Mostadmarka - outfield resources with far-reaching importance.
 • Vis forfatter(e) (2024). Handel og nettverk i vikingtid og mellomalder.
 • Vis forfatter(e) (2023). Viking Age urbanisation and long-distance trade.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vestlandet og kontakten over Nordsjøen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Viking Age urbanisation and long-distance trade.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eidsborgbryner – frå fjerne utmarksområder til sentrale marknadar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Borgund’s role in national distribution networks for the trade in-, and consumption of Norwegian whetstones.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gulatinget sett i eit arkeologisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2019). Borgund’s role in national distribution networks for the trade in-, and consumption of Norwegian whetstones.
 • Vis forfatter(e) (2019). A world of stone – distribution and trade of whetstones in the Viking Age and the Middle Ages .
 • Vis forfatter(e) (2018). Vikings in Ireland and their influence on Scandinavian society.
 • Vis forfatter(e) (2017). Whetstones in Ribe - commodities from Norway?
 • Vis forfatter(e) (2017). Steinkrossane på Vestlandet - markering av makt og kristendom?
 • Vis forfatter(e) (2016). Brynesteinshandel i vikingtid og mellomalder – Distribusjon, transaksjonsformer og nettverk i eit langtidsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2009). The geologist, the archaeologist and the craftsman – an interdisciplinary research in quernstone quarries in Hyllestad in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bergverksdrift i yngre jernalder og middelalder. Presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2005). Soapstone artefacts from Kaupang.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2018). Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokanmelding: Live Johannesen og Jan-Erik G. Eriksson (Red.) Faglig program for middelalderarkeologi. Byer, sakrale steder, befestninger og borger. Riksantikvaren. Primitive tider. 55-58.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2015). Quarrying in Western Norway. An archaeological study of production and distribution in the Viking period and Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Arkeologiske punktundersøkingar i steinbrotsområdet i Hyllestad i sogn og Fjordane.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2023). A bakestone's journey to Borgund. An archaeological study of Borgund's role in the trade of bakestones in Western Norway between the 11th and the 16th century.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Bakstehellene - masseproduksjon, hushaldsprodukt og handelsvarer frå mellomalderen. Hardanger historielag årbok. 145-163.
 • Vis forfatter(e) (2012). I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • Vis forfatter(e) (2008). Steinkrossbrotet i Hyllestad. Sogeskrift frå Hyllestad 2008. 8-13.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Quarrying in Western Norway – An archaeological study of production and distribution in the Viking period and the Middle Ages.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Uncovering the secrets of a Forgotten Viking Town.
 • Vis forfatter(e) (2022). Slike steiner er trolig noe av det første vikingene solgte til utlandet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Slike steiner er trolig noe av det første vikingene solgte til utlandet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forskningsdagane i gong i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Every Viking owned a stone like this - and they traded massive quantities of them too.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tilbake til middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Informasjon om mellomalderen i Bergen, og mellomalderveka 2020.
 • Vis forfatter(e) (2019). UiB-forskarar har funne ut kvifor vikingane reiste vestover.
 • Vis forfatter(e) (2009). Unike steinkrossfunn presenterte i Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2009). God start på kulturminneåret.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fekk sjå steinkrossane.
 • Vis forfatter(e) (2008). Unike funn frå vikingtida.
 • Vis forfatter(e) (2008). Industrieventyret i Vikingtida.
 • Vis forfatter(e) (2008). Funn av steinkrossar i Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fann vikingkrossar i Hyllestad.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fann steinkrossar frå mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fann steinkrossar frå mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den kristne kunstindustrien vaknar.
 • Vis forfatter(e) (2006). Leitar etter tidsspor.
 • Vis forfatter(e) (2006). Intervju i NRK Sogn og Fjordane.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2018). Steinkrossane på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Feltarbeid i steinbrota.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). God ettermiddag Sogn og Fjordane. Distriktsprogram - NRK Sogn og Fjordane. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Det umulige landet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Museum. Vanlige folk i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2015). God ettermiddag Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2014). Die Frauen der Wikinger.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Whetstones and touchstones. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Outland exploitation and long-distance trade AD 700–1200 – seen in the light of whetstone production and distribution. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Brynesteinsproduksjonen i Eidsborg - frå steinbrot til marknad. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Foodways, traditions and identity: Bakestones in the North Atlantic. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Soapstone vessels and quernstones as commodities in the Viking Age and Middle Ages. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bakestones - Production and Trade in the Middle Ages. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stones for Bread. Regional Differences and Changes in Scandinavian Food Traditions Related to the Use of Quernstones, Bakestones and Soapstone Vessels c. 850-1500. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Everyday products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600: An Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2015). Actors in quarrying. Production and distribution of quernstones and bakestones during the Viking Age and the Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2014). Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The millstone quarries in Hyllestad: an arena of research and education. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Soapstone Finds. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prehistoric Quarrying on the west coast of Norway - the production of quernstones, millstones and crosses in Hyllestd, Sogn og Fjordane. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Quarries in Hyllestad - Production of Quernstones and Millstones in Western Norway. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Stein som handelsvare. 10 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2014). The Hyllestad quernstone quarries.
 • Vis forfatter(e) (2005). Who owned the products? Production and exchange of quernstones, Hyllestad in Sogn, Western Norway. 99-108.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2014). Den historiske Vestlandskysten.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Stone crosses in Norway – manifestation of power and Christianity?
 • Vis forfatter(e) (2018). Reformation before 1537? Transition of ecclesiastical property in Norway into the hands of the nobility. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Stone for Bread and Church.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Det grå gullet. 170-181.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). Lavik som kyrkjestad i mellomalderen. 8-17. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Lavik kyrkje 150 år, med folket gjennom tidene. Finurlig Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2013). Steinbrota i Ølve - ei klosterdriven verksemd? 174-183. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

WHEPP the Whetstone Provenancing Project. Målet er å studere handelsruter og nettverk som involverer den skandinaviske halvøy i eldre og yngre jernalder, frå år 0 til 800. Det empiriske grunnlaget er proveniensbestemming av bryner frå godt daterte arkeologiske kontekstar i Skandinavia, Baltikum og langs det sørlege Nordsjø-området og den Engelske kanal. Dette er eit tverrfagleg og tverrinstitusjonelt samarbeid mellom UiB, UiO og NGU - samt enkelte utanlandske forskarar som er knytt til delar av prosjektet. Prosjektet er finansiert gjennom Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes, Universitetet i Oslo.

The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of Europe. Mitt bidrag i dette prosjektet er Borgunds rolle i nasjonale distribusjonsnettverk knytt til handel og bruk av bryner. Var Borgund eit senter i eit handelsnettverk for brynesteinar? Kva type bryner er representert på Borgund - og er det mogleg å sjå endringar over tid? Dette kan gi utfyllande informasjon om handelsruter og nettverk og endringar og stabilitet i dette i eit langtidsperspektiv. Brynesteinsmaterialet frå Borgund vil bli studert ved bruk av arkeologiske klassifiseringsmetodar og ulike geologiske analyser, som tynnslip og geokjemi. Dette er eit samarbeidsprosjekt med geolog Øystein J. Jansen ved Universitetsmuseet og NGU i Trondheim. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=647273.

Eg deltek i prosjektet Eidsborg rock som omhandlar brynesteinsproduksjonen i Eidsborg, med fokus på regional produksjon og innanlandshandel i yngre jernalder. Prosjektet ligg under Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, og er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnr. 341213. 

Eg er koordinator for Middelalderklyngen som er ei av kunnskapsklyngene ved Universitetet i Bergen.

Middelalderklyngen bygger på universitetet sine sterke fagmiljø innan mellomalderstudiar, og arbeider for å vidareutvikle kontakt og samarbeid mellom forskingsmiljøa på universitetet og eksterne lokale og regionale aktørar i Bergen og vestlandsregionen. Klynga skal vere eit samlande organ for desse fagmiljøa, og ha fokus på forsking, utdanning, formidling og forvaltning.