Hjem
 • E-postIrene.Baug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 20+47 476 66 798
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagresgate 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg har særleg arbeidd med landskap og ressursutnytting i rurale områder i vikingtid og mellomalder, men med kopling til handel og bysamfunn. Forskingsfokuset har i hovudsak vore på steinbrot og storskala vareproduksjon retta mot fjernhandel, og transaksjonsformer. Marknadar og ulike typar nettverk står sentralt – og då både i og utafor urbane miljø. Dette er tema som vidare blir trekt inn i eit breiare perspektiv, der eg m.a. studerer vikingtidas første fase – og årsakene til plyndringstoktene. Arbeidet mitt er også kopla til handelsknutepunkt og tidleg urbanisering. Det arkeologiske materialet blir studert i relasjon til sosiale, økonomiske og maktpolitiske forhold i eit langtidsperspektiv, samtidig som eg også fokuserer på ulike aktørar sine val og handlingar. Arbeidet mitt er i stor grad basert på eige feltarbeid, på metodeutvikling og omfattande tverrfagleg samarbeid med ulike geologiske miljø.

Eg har undervist på ulike trinn innan bachelor- og mastergrad og innafor eit breitt emnefelt i perioden vikingtid-mellomalder i Norden og Nord-Europa. Eg har også god og interessant erfaring i tverrfagleg undervisning.

 

Bøker
 • Baug, Irene. 2015. Quarrying in Western Norway. An archaeological study of production and distribution in the Viking period and Middle Ages. Archaeopress. 176 sider. ISBN: 9781784911027.
 • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 sider. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Hansen, Gitte; Ashby, Steven P.; Baug, Irene. 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISBN: 978-1782978053.
 • Baug, Irene. 2002. Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Arkeologiske punktundersøkingar i steinbrotsområdet i Hyllestad i sogn og Fjordane. 113 sider. ISBN: 82-91337-26-8.
Tidsskriftartikler
 • Baug, Irene; Skre, Dagfinn; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James. 2018. The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 sider. Publisert 2018-12-07. doi: 10.1007/s11457-018-9221-3
 • Baug, Irene. 2017. Bakstehellene - masseproduksjon, hushaldsprodukt og handelsvarer frå mellomalderen. Hardanger historielag årbok. 109: 145-163.
 • Baug, Irene. 2016. Lokalsamfunn, regionar og nettverk i mellomalderen - ulike arkeologiske tilnærmingar. Viking. 79: 155-174. doi: 10.5617/viking.3909
 • Baug, Irene. 2015. Bokanmelding: Live Johannesen og Jan-Erik G. Eriksson (Red.) Faglig program for middelalderarkeologi. Byer, sakrale steder, befestninger og borger. Riksantikvaren. Primitive tider. 17: 55-58.
 • Baug, Irene; Jansen, Øystein James. 2012. I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • Baug, Irene. 2008. Steinkrossbrotet i Hyllestad. Sogeskrift frå Hyllestad 2008. 14: 8-13.
Rapporter/avhandlinger
 • Baug, Irene. 2014. Hyllestad quernstone quarries. Management plan 2012-2015. UNESCO World Heritage List. Viking Age Sites in Northern Europe. Prepared by the working group for World Heritage status for Hyllestad quernstone quarries. Riksantikvaren, Oslo. 87 sider.
 • Baug, Irene. 2013. Quarrying in Western Norway – An archaeological study of production and distribution in the Viking period and the Middle Ages. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Baug, Irene. 2018. Foodways, traditions and identity: Bakestones in the North Atlantic. 4, sider 61-77. I:
  • Mahler, Ditlev L. 2018. Gruel, Bread, Ale and Fish. Changes in the Material Culture related to Food Production in the North Atlantic 800-1300 AD. Syddansk Universitetsforlag. 149 sider. ISBN: 978-87-7602-364-5.
 • Baug, Irene. 2017. Soapstone vessels and quernstones as commodities in the Viking Age and Middle Ages. Part II, 8, sider 139-159. I:
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil. 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. 290 sider. ISBN: 978-1-47-247077-5.
 • Baug, Irene. 2017. Bakestones - Production and Trade in the Middle Ages. 10, sider 165-183. I:
  • Hansen, Gitte; Storemyr, Per. 2017. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700. 408 sider. ISBN: 978-82-90273-90-8.
 • Baug, Irene. 2015. Actors in quarrying. Production and distribution of quernstones and bakestones during the Viking Age and the Middle Ages. 14. I:
  • Hansen, Gitte; Ashby, Steven P.; Baug, Irene. 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISBN: 978-1782978053.
 • Baug, Irene. 2015. Stones for Bread. Regional Differences and Changes in Scandinavian Food Traditions Related to the Use of Quernstones, Bakestones and Soapstone Vessels c. 850-1500. 3, sider 33-47. I:
  • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 sider. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Baug, Irene. 2015. Lavik som kyrkjestad i mellomalderen. 1, sider 8-17. I:
  • Ester, Andreas; Hellebø, Olav; Løland, Marie; Sørebø, Geir. 2015. Lavik kyrkje 150 år, med folket gjennom tidene. 244 sider. ISBN: 978-82-999101-2-5.
 • Hansen, Gitte; Baug, Irene; Ashby, Steven P. 2015. Everyday products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600: An Introduction. Chapter 1. I:
  • Hansen, Gitte; Ashby, Steven P.; Baug, Irene. 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISBN: 978-1782978053.
 • Baug, Irene. 2014. The Hyllestad quernstone quarries. The Hyllestad quernstone quarries. I:
  • Stafansdottir, Agnes; Malück, Mathias. 2014. Viking Age Sites in Northern Europe. A transnational serial nomination to UNESCO's Worls Heritage List. Kulturstyrelsen. 438 sider.
 • Baug, Irene; Jansen, Øystein James. 2014. Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 4, sider 245-255. I:
  • Selsing, Lotte. 2014. Seen through a millstone. 255 sider. ISBN: 978-82-7760-158-8.
 • Baug, Irene. 2013. Steinbrota i Ølve - ei klosterdriven verksemd? kapittel 8, sider 174-183. I:
  • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. 263 sider. ISBN: 978-82-430-0528-0.
 • Baug, Irene. 2011. Soapstone Finds. 12, sider 311-337. I:
  • Skre, Dagfinn. 2011. Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. 483 sider. ISBN: 978-87-7934-309-2.
 • Baug, Irene; Løland, Torbjørn. 2011. The millstone quarries in Hyllestad: an arena of research and education. Artikkel, sider 349-356. I:
  • Peacock, David; Williams, David. 2011. Bread for the people: The archaeology of mills and milling. Proceedings of a conference held in the British School at Rome, 4th -7th November 2009. Southampton University Monograph, no 3. BAR International Series 2274. Archaeopress. 359 sider. ISBN: 978 1 4073 0848 7.
 • Baug, Irene. 2007. Prehistoric Quarrying on the west coast of Norway - the production of quernstones, millstones and crosses in Hyllestd, Sogn og Fjordane. Prehistoric Quarrying, sider 219-225. I:
  • Klapste, Jan; Sommer, Petr. 2007. Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. 411 sider. ISBN: 978-2-503-51994-4.
 • Baug, Irene. 2006. Stein som handelsvare. Artikkel, sider 6-15. I:
  • Førsund, Finn B. 2006. Hyllestadseminaret. Stein som handelsvare. Rapport fra et fagseminar. 63 sider. ISBN: 82-992198-4-1.
 • Baug, Irene. 2006. The Quarries in Hyllestad - Production of Quernstones and Millstones in Western Norway. Antique and Medieval Millstone Quarries, sider 55-59. I:
  • Belmont, Alain; Mangartz, Fritz. 2006. Millstone Quarries. Research, Protection and Valorization of an European Technical Heritage. 239 sider. ISBN: 978-3-88467-105-4.
 • Baug, Irene. 2005. Who owned the products? Production and exchange of quernstones, Hyllestad in Sogn, Western Norway. artikkel, sider 99-108. I:
  • Holm, Ingunn; Øye, Ingvild; Innselset, Sonja Marie. 2005. "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. 256 sider. ISBN: 82-90273-79-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågåane prosjekt: Distribusjon, transaksjonsformer og nettverk i eit langtidsperspektiv - med bryner frå forskjellige steinbrot i Noreg som proxy for langdistansehandel og kontaktar frå ca. 700-1500-talet.  

Eg er også med i eit internasjonalt forskingsprosjekt leia og koordinert ved Nasjonalmuseet i København, der fokus er på arkeologisk materiale knytt til matkultur i Nordatlanteren, ca. 800-1300: Gruel, Bread and Fish – Changes in the Material Culture related to Food Production in the North Atlantic 800-1300 AD