Hjem
Irene Lavik Hjelmaass bilde

Irene Lavik Hjelmaas

Seniorkonsulent, PhD-koordinator/forsknings- og utdanningskonsulent, Stab-lederstøtte
 • E-postIrene.Hjelmaas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 46
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Forsker - og forskerutdanningskonsulent (PhD-koordinator)
- rådgivning/oppfølging PhD-kandidater (søknad om opptak, forlengelser ol.)
- midtveisevalueringer
- back-up innlevering/disputas
- administrering forskerkurs ved K2

Stab - og lederstøtte
- diverse lederstøtte
- areal
- tilganger
- korttilganger/rombooking
- web/K2 Nytt