Hjem
Isak Lekves bilde

Isak Lekve

Forsker
 • E-postIsak.Lekve@uib.no
 • Telefon+47 913 92 365
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  Bergen
  Rom 
  313
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mine hovedinteresser knytter seg særlig til fremveksten av og innflytelsen til arbeiderbevegelsen i Norge og internasjonalt, og hvordan vilkårene for fortsatt innflytelse på utformingen av samfunnets sentrale institusjoner er i endring i dagens kapitalisme. 

For tiden underviser jeg fire kurs på Universitetet i Stavanger.

- Sosiale relasjoner og institusjoner

- Personalledelse

- Organisasjonsendring

- Arbeidssosiologi

 

På UiB har jeg særlig undervisningserfaring fra: 

- SOS322: Arbeid, Kunnskap, Utdanning og Økonomi

- SOS105: Arbeid under Kapitalismen

- SOS101: Sosiologisk teori: Klassiske perspektiv

- SOS103: Samfunnsstrukturer i endring

Rapport
 • 2013. Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Rapport for EL&IT Hordaland og Sogn og Fjordande og NELFO Bergen og Omegn. .
Faglig foredrag
 • 2018. Mot en kritisk, helhetlig og historisk-orientert sosiologi.
 • 2018. Fagbevegelsen og utfordringene I den nye globale kapitalismen. Diskusjon av utkast til avhandling.
 • 2018. Arbeidskamper i det nye arbeidslivet.
 • 2017. Kontinuitet og endring i det lokale fagforeningsarbeidet – strategier for rekruttering i arbeidslivets randsoner.
 • 2017. Arbeiderbevegelsens frigjøringsprosjekt.
 • 2016. Organizing Workers in a changing Labor Market.
 • 2016. Organizing Workers in a Changing Labour Market: The Norwegian Experience.
 • 2015. Politiske og sosiale strømninger i Europa.
 • 2015. Fagorganisering under dagens neoliberale hegemoni. Utfordringer i det lokale fagforeningsarbeidet.
 • 2014. Organizing union countermovements in the new capitalism: Outline of a project on organizing offensives in Norwegian trade unions.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Teknologi og modernisering.
 • 2018. Sekkingstad og det nye arbeidslivet.
 • 2018. Sekkingstad and the new norwegian working life.
 • 2018. Lønnsslaveri? .
 • 2018. Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser.
 • 2018. Et arbeidsliv i endring - og hvorfor det gjør fagorganisering enda viktigere.
 • 2017. Venstresiden, valget og veien videre.
 • 2017. Marcus Thrane og kampen om historien.
 • 2017. Fagbevegelsen og sosialdemokratiet. Kontinuitet eller krise - et europeisk perspektiv.
 • 2017. Fagbevegelsen og det nye arbeidslivet.
 • 2015. Streik - et utdatert virkemiddel?
 • 2013. Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Undersøkelse i Bergen.
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. The battle of Sisyphus: On the diversity of organizing initiatives from local union representatives in Norway.
 • 2017. Overcoming Sisyphus? A case study of a successful unionization initiative among polish labor migrants.
Anmeldelse
 • 2016. Hvem skapte den globale kapitalismen? Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 308-317.
Mastergradsoppgave
 • 2011. Motstand og samfunnsendring. En casestudie av motstanden mot Blikkvalseverkets nedleggelse og dens kritiske potensial.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. Slik tjener streiken deg! Manifest tidsskrift.
 • 2018. Laks, fagforeningsknusing og suspekte konkurser. Manifest tidsskrift.
 • 2018. Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen. Manifest tidsskrift.
 • 2018. Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen. Røyst. 10-14.
 • 2017. Media som motstander. Manifest tidsskrift.
 • 2017. Media som motstander. Røyst. 30-36.
Kronikk
 • 2017. Landet med de endeløse klassekampene. Bergens Tidende.
Intervju
 • 2018. Vestlandsrevyen 1. juni.
 • 2018. Langer ut mot konkursbedrift: Helt utrolig at fellesskapet blir sittende med regningen.
 • 2018. Ingen av de 62 fagorganiserte fikk jobb da konkursrammet laksepakkeri ble startet på nytt.
 • 2018. Hva må gjøres med det nye arbeidslivet?
 • 2018. Er 1. mai fremdeles relevant?
 • 2017. Skaper arbeidslivet ein ny underklasse?
 • 2017. -Stadig mer nødvendig.
 • 2017. -Lettere å utnytte studenter.
 • 2016. Enquête: Er venstresida meir moralsk enn høgresida?
 • 2013. Liker faget, ikke arbeidet.
 • 2013. Hopper av elektroyrket.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2015. Prekarisering og motstand - Om mulighetene for sosial rettferdighet i et nyliberalt Europa. 234-240.
 • 2015. En ny klassedebatt: Bidrag til revitalisering - eller enda en gravsang for venstresiden? 52-62.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Isak Lekve (2018): Mot en kritisk, helhetlig og historisk-orientert sosiologi. Philosophy of Science Essay, June 2018, University of Bergen, Department of Sociology.

 

 

The project investigates how the traditional trade unions in Norway meet the challenges that follow from a new global capitalism. The main question will be whether todays push for marketization also brings with it traces of emergent social movements against market liberalism in Norway when trade unions meet activists in specific cases, and will study three such cases covering traditional work, knowledge based work and precarious work. Here both the meetings themselves, nascent activities and the narrative that is portrayed will be studied and analyzed, and a central focus will be to uncover some criteria for successful mobilization, and if there in this lies a potential for the development of a more general critic of capitalism.