Hjem
Ivar Hordviks bilde

Ivar Hordvik

Emeritus
 • E-postivar.hordvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 38
 • Besøksadresse
  Thormøhlens gate 53 A/B
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Ivar Hordviks forskning fokuserer på komponenter i det adaptive immunsystemet hos fisk. Et langsiktig mål er å utvide spekteret av karakteriserte molekyler og utvikle verktøy som kan brukes til å studere immunresponser i eksperimenter med vaksiner og sykdomsfremkallende organismer hos fisk.

Etter at fisk dannet en egen gren på det fylogenetiske tre har det oppstått betydelige forskjeller mellom fisk og pattedyr, både med hensyn til primærsekvenser av korresponderende molekyler, og ved introduksjon av nye molekyler ved genduplikasjoner. Et eksempel på dette er evolusjonen av immunoglobulinene: Mens IgM har vært evolusjonsmessig stabil og beholdt sin opprinnelige form har IgD vært relativt labil, noe som har resultert i mange ulike IgD-strukturer i forskjellige arter. En nylig oppdaget immunoglobulintype, kalt IgT/IgZ, synes å forekomme kun hos fisk. På den andre siden finnes IgG, IgE og IgA hos pattedyr, men ikke hos fisk.

Mange oppdagelser de siste årene har vist at studier av immunsystemet hos fisk fremdeles kan by på overraskelser. Det er nærliggende å tro at økt kunnskap om immunrelaterte molekyler hos fisk vil få betydning for design av vaksineeksperimenter og tolkning av resultater. Utvikling av nye reagenser til identifisering av immunceller og måling av immunresponser er noe som etterspørres av vaksinefirmaer så vel som av mange forskere.  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). The teleost polymeric Ig receptor counterpart in ballan wrasse (Labrus bergylta) differs from pIgR in higher vertebrates. Veterinary Immunology and Immunopathology. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Intramuscular vaccination of Atlantic lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) induces inflammatory reactions and local immunoglobulin M production at the vaccine administration site. Journal of Fish Diseases. 1731-1743.
 • Vis forfatter(e) (2019). Analysis of immunoglobulin and T cell receptor gene expression in ballan wrasse (Labrus bergylta) revealed an extraordinarily high IgM expression in the gut. Fish and Shellfish Immunology. 650-658.
 • Vis forfatter(e) (2019). A teleost structural analogue to the avian bursa of Fabricius. Journal of Anatomy. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2018). T cell receptor alpha chain genes in the teleost Ballan wrasse (Labrus bergylta) are subjected to somatic hypermutation. Frontiers in Immunology. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ectopic epithelial cell clusters in salmonid intestine are associated with inflammation. Journal of Fish Diseases. 1031-1040.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vaccination of Atlantic lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) at a low temperature leads to a low antibody response against Aeromonas salmonicida. Journal of Fish Diseases. 613-623.
 • Vis forfatter(e) (2017). The interbranchial lymphoid tissue likely contributes to immune tolerance and defense in the gills of Atlantic salmon. Developmental and Comparative Immunology. 247-254.
 • Vis forfatter(e) (2017). Studies on the antibody response and side effects after intramuscular and intraperitoneal injection of Atlantic lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) with different oil-based vaccines. Journal of Fish Diseases. 1805-1813.
 • Vis forfatter(e) (2016). Coronary changes in the Atlantic salmon Salmo salar L: characterization and impact of dietary fatty acid compositions. Journal of Fish Diseases. 41-54.
 • Vis forfatter(e) (2016). Characterization of IgM in Norwegian cleaner fish (lumpfish and wrasses). Fish and Shellfish Immunology. 9-17.
 • Vis forfatter(e) (2015). The interbranchial lymphoid tissue of Atlantic Salmon (Salmo salar L) extends as a diffuse mucosal lymphoid tissue throughout the trailing edge of the gill filament. Journal of morphology. 1075-1088.
 • Vis forfatter(e) (2015). Immunoglobulin Isotypes in Atlantic Salmon, Salmo Salar. Biomolecules. 166-177.
 • Vis forfatter(e) (2014). Transcriptional characterization of the T cell population within the salmonid interbranchial lymphoid tissue. Journal of Immunology. 3463-3469.
 • Vis forfatter(e) (2014). Immune parameters in the intestine of wild and reared unvaccinated and vaccinated Atlantic salmon (Salmo salar L.). Developmental and Comparative Immunology. 6-16.
 • Vis forfatter(e) (2013). Comparative cardiac pathological changes of Atlantic salmon (Salmo salar L.) affected with heart and skeletal muscle inflammation (HSMI), cardiomyopathy syndrome (CMS) and pancreas disease (PD). Veterinary Immunology and Immunopathology. 49-62.
 • Vis forfatter(e) (2013). Comparative analysis of IgM sub-variants in salmonid fish and identification of a residue in mu 3 which is essential for MAb4C10 reactivity. Fish and Shellfish Immunology. 667-672.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pigment-producing granulomatous myopathy in Atlantic salmon: A novel inflammatory response. Fish and Shellfish Immunology. 277-285.
 • Vis forfatter(e) (2012). Characterization of myocardial lesions associated with cardiomyopathy syndrome in Atlantic salmon, Salmo salar L., using laser capture microdissection. Journal of Fish Diseases. 907-916.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cardiac pathological changes of Atlantic salmon (Salmo salar L.) affected with heart and skeletal muscle inflammation (HSMI). Fish and Shellfish Immunology. 305-315.
 • Vis forfatter(e) (2011). Molecular cloning of IgT from Atlantic salmon, and analysis of the relative expression of tau, mu, and delta in different tissues. Veterinary Immunology and Immunopathology. 17-26.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gene expression analyses of immune responses in Atlantic salmon during early stages of infection by salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) revealed bi-phasic responses coinciding with the copepod-chalimus transition. BMC Genomics. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Analysis of polymeric immunoglobulin receptor- and CD300-like molecules from Atlantic salmon. Molecular Immunology. 462-473.
 • Vis forfatter(e) (2011). A monoclonal antibody distinguishes between two IgM heavy chain isotypes in Atlantic salmon and brown trout: Protein characterization, 3D modeling and epitope mapping. Molecular Immunology.
 • Vis forfatter(e) (2010). Salmonid T cells assemble in the thymus, spleen and in novel interbranchial lymphoid tissue. Journal of Anatomy. 728-739.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cloning and expression analysis of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) CD3 genes. Fish and Shellfish Immunology. 707-713.
 • Vis forfatter(e) (2009). CD4 homologues in Atlantic salmon. Fish and Shellfish Immunology. 10-18.
 • Vis forfatter(e) (2009). CD4 homologues in Atlantic salmon. Fish and Shellfish Immunology. 10-18.
 • Vis forfatter(e) (2008). Identification and characterization of a novel intraepithelial lymphoid tissue in the gills of Atlantic salmon. Journal of Anatomy. 202-209.
 • Vis forfatter(e) (2008). Identification and characterization of a novel intraepithelial lymphoid tissue in the gills of Atlantic salmon. Journal of Anatomy. 202-209.
 • Vis forfatter(e) (2008). Characterization of the CD3f, CD3cd and CD3e subunits of the T cell receptor complex in Atlantic salmon. Developmental and Comparative Immunology. 26-35.
 • Vis forfatter(e) (2008). Characterization of the CD3 zeta, CD3 gamma delta and CD3 epsilon subunits of the T cell receptor complex in Atlantic salmon. Developmental and Comparative Immunology. 26-35.
 • Vis forfatter(e) (2006). Myosin heavy chain mRNA expression correlates higher with muscle protein accretion than growth in Atlantic salmon, Salmo salar. Aquaculture. 453-461.
 • Vis forfatter(e) (2006). MHC class ll+ cells in the gills of Atlantic salmon ( Salmo salar L.) affected by amoebic gill disease. Veterinary Immunology and Immunopathology. 297-303.
 • Vis forfatter(e) (2006). MHC class II+ cells in the gills of Atlantic salmon (Salmo salar L.) affected by amoebic gill disease. Veterinary Immunology and Immunopathology. 297-303.
 • Vis forfatter(e) (2006). Identification and characterization of a second CD4-like gene in teleost fish. Molecular Immunology. 410-419.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vaccine-associated granulomatous inflammation and melanin accumulation in Atlantic salmon, Salmo salar L., white muscle. Journal of Fish Diseases. 13-22.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vaccine-associated granulomatous inflammation and melanin accumulation in Atlantic salmon, Salmo salar L., white muscle. Journal of Fish Diseases.
 • Vis forfatter(e) (2005). The ontogeny of MHC class I expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology. 49-60.
 • Vis forfatter(e) (2005). The ontogeny of MHC class I expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology. 49-60.
 • Vis forfatter(e) (2005). Evaluation of potential reference genes in real-time RT-PCR studies of Atlantic salmon. BMC Molecular Biology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2005). Characterization of parvalbumin, the major allergen in Alaska pollack, and comparison with codfish Allergen M. Molecular Immunology. 345-353.
 • Vis forfatter(e) (2005). Characterisation of salmon and trout CD8 alpha and CD8 beta. Molecular Immunology.
 • Vis forfatter(e) (2005). Allergy to fish parvalbumins: Studies on the cross-reactivity of allergens from 9 commonly consumed fish. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1314-1320.
 • Vis forfatter(e) (2004). Structure and organization of the T cell receptor alpha chain genes in Atlantic salmon. Molecular Immunology. 553-559.
 • Vis forfatter(e) (2004). Granulomatous uveitis associated with vaccination in the Atlantic salmon. Veterinary pathology. 122-130.
 • Vis forfatter(e) (2004). Granulomatous uveitis associated with vaccination in the Atlantic salmon. Veterinary pathology. 122-130.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vaccination induces major histocompatibility complex class II expression in the Atlantic salmon eye. Scandinavian Journal of Immunology. 9-14.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vaccination Induces Major Histocompatibility Complex Class II Expression in the Atlantic Salmon Eye. Scandinavian Journal of Immunology. 9-14.
 • Vis forfatter(e) (2003). Production of rabbit antisera against recombinant MHC class II beta chain and identification of immunoreactive cells in Atlantic salmon (Salmo salar). Fish and Shellfish Immunology. 115-132.
 • Vis forfatter(e) (2003). Production of rabbit antisera against recombinant MHC class II B chain and identification of immunoreactive cells in Atlantic salmon (Salmo salar). Fish and Shellfish Immunology. 115-132.
 • Vis forfatter(e) (2002). Karakterisering av immungener hos fisk. Litt historikk, status og fremtidsutsikter. Fiskehelse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Identification of a novel immunoglobulin δ transcript and comparative analysis of the genes encoding IgD in Atlantic salmon and Atlantic halibut. Molecular Immunology. 85-91.
 • Vis forfatter(e) (2002). Analysis of two IgM isotypes in Atlantic salmon and brown trout. Molecular Immunology. 313-321.
 • Vis forfatter(e) (2001). Presence of IgM in cutaneous mucus, but not in gut mucus of Atlantic salmon, Salmo salar. Serum IgM is rapidly degraded when added to gut mucus. Fish and Shellfish Immunology. 257-268.
 • Vis forfatter(e) (2001). Diversity of the immunoglobulin heavy chain in the Atlantic salmon (Salmo salar L.) is contributed by genes from two parallel IgH isoloci. Developmental and Comparative Immunology. 403-417.
 • Vis forfatter(e) (1999). The putative polymerase sequence of infectious salmon anemia virus suggests a new genus within the Orthomyxoviridae. Journal of Virology. 2136-2142.
 • Vis forfatter(e) (1999). Molecular cloning and phylogenetic analysis of the Atlantic salmon Immunoglobulin D gene. Scandinavian Journal of Immunology. 202-210.
 • Vis forfatter(e) (1999). Expression and analysis of recombinant salmon parvalbumin, the major allergen in Atlantic salmon (Salmo salar). ?. 619-625.
 • Vis forfatter(e) (1999). Expression and analysis of recombinant salmon parvalbumin, the major allergen in Atlantic salmon (Salmo salar). Scandinavian Journal of Immunology. 619-625.
 • Vis forfatter(e) (1998). The impact of ancestral tetraploidy on antibody heterogeneity in salmonid fishes. Immunological Reviews. 153-157.
 • Vis forfatter(e) (1998). Molecular phylogeny of mcrosoridians with particular reference to species that infect the muscles of fish. Journal of Eukaryotic Microbiology. 535-543.
 • Vis forfatter(e) (1997). Structure and organization of the immunoglobulin M heavy chain genes in Atlantic salmon, Salmo salar. Molecular Immunology. 631-639.
 • Vis forfatter(e) (1996). Cloning of two distinct cDNAs encoding parvalbumin, the major allergen of Atlantic salmon (Salmo salar). Scandinavian Journal of Immunology. 335-344.
 • Vis forfatter(e) (1996). Cloning of two distinct cDNA encoding parvalbumin, the major allergen of Atlantic salmon (Salmo salar). Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 139.
 • Vis forfatter(e) (1996). Cloning of T-cell antigen receptor beta chain cDNAs from Atlantic salmon (Salmo salar). Immunogenetics. 9-14.
 • Vis forfatter(e) (1996). Avl og sykdomsresistens. Norsk Fiskeoppdrett. 25-27.
 • Vis forfatter(e) (1994). Immune genes of the Atlantic salmon. Application of modern genetic techniques to the study of antibodies and MHC antigens from Atlantic salmon. Aquaculture and Fisheries Management. 47-53.
 • Vis forfatter(e) (1994). Haploid gynogenesis. A powerful strategy for linkage analysis in fish. Animal Biotechnology.
 • Vis forfatter(e) (1993). Molecular cloning of major histocompability complex class I cDNAs from Atlantic salmon (Salmo salar). Immunogenetics. S. 469-473.
 • Vis forfatter(e) (1993). Cloning and sequence analysis of cDNAs encoding the MHC class II beta chain in Atlantic salmon (Salmo salar). Immunogenetics. 437-441.
 • Vis forfatter(e) (1992). The zebrafish homeobox gene Hox(zf-114): primary structure, expression pattern and evolutionary aspects. International Journal of Developmental Biology. 229-237.
 • Vis forfatter(e) (1992). Cloning and sequence analysis of two isotopic IgM heavy chain genes from Atlantic salmon, Salmo salar L. European Journal of Immunology. 2957-2962.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Intramuscular vaccination of Atlantic lumpfish induces inflammation and local IgM production.
 • Vis forfatter(e) (2019). Distribution of different populations of T cells and B cells in the interbranchial lymphoid tissue (ILT) of salmon.
 • Vis forfatter(e) (2019). Characterization and development of focal red and melanised changes in the Atlantic salmon.
 • Vis forfatter(e) (2017). Intramuscular injection of oil-based vaccines in Atlantic lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) – a possible route of administration or not? Emphasis on fish welfare and immune response .
 • Vis forfatter(e) (2017). Intramuscular injection of oil-based vaccines in Atlantic lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) – a possible route of administration or not?
 • Vis forfatter(e) (2011). Tarmkreft hos laksefisk er assosiert med betennelse.
 • Vis forfatter(e) (2003). Analysis of IgD expression in Atlantic salmon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Detection of MHC class II positive cells in the Atlantic salmon (Salmo salar).
 • Vis forfatter(e) (2002). Detection of MHC class II positive cells in the Atlantic salmon (Salmo salar).
 • Vis forfatter(e) (2001). Identification of IgD heavy chain RNA splice variants in Atlantic salmon, Salmo salar.
 • Vis forfatter(e) (2001). Analyse av immunoglobulin D uttrykking hos laks.
 • Vis forfatter(e) (2000). IgM and IgD heavy chain subvariants in Atlantic salmon and brown trout, related to ancestral tetraploidy.
 • Vis forfatter(e) (1993). Two isotypic IgM heavy chain genes of the Atlantic salmon.
 • Vis forfatter(e) (1993). MHC polymorphism in Atlantic salmon.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2011). Ville reinsdyr trives best. Bergens Tidende. 28-28.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Deteksjon av IgM-positive celler i blodutstryk fra kveite (Hippoglossus hippoglossus L.): in situ hybridisering med to typer prober.
 • Vis forfatter(e) (2004). Expression of two fragments from the atlantic salmon major histocompability class 1α chain in E.coli, utilizing two different.
 • Vis forfatter(e) (2004). Analyse av IgM- og IgD-genuttrykking i ulike vev hos atlantisk laks (Salmo salar L.).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Laksen har dobbelt sett med gener (INNSIKT-artikkel). Bergens Tidende. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (1999). En nyoppdaget type antistoffer hos beinfisk. Fiskehelse. 17-21.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1997). cDNA cloning and expression of two parvalbumins, the major allergens of Atlantic salmon (Salmo salar). Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 49.
 • Vis forfatter(e) (1997). cDNA cloning and expression of two parvalbumins, the major allergens of Atlantic salmon (Salmo salar). Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 49.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Molecular characterization of key components of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta).
 • Vis forfatter(e) (1993). Immune genes of the Atlantic salmon. Cloning and sequence analyses of genes encoding the IgM heavy chain, the MHC class I alpha-chain and the MHC class II beta-chain.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2007). The fish immune system. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Immunsystemet hos fisk. 12 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2013). The immunological function of the interbranchial lymphoid tissue (ILT). Fish and Shellfish Immunology. 1636-1636.
 • Vis forfatter(e) (2013). Expression of immune related genes in the Atlantic salmon intestine. Fish and Shellfish Immunology. 1662-1662.
 • Vis forfatter(e) (2013). Characterization of serum IgM in teleost fish, with emphasis on salmonids. Fish and Shellfish Immunology. 1656-1656.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anatomy of the interbranchial lymphoid tissue (ILT) in salmonid fish. Fish and Shellfish Immunology. 1651-1651.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Intramuscular injection of an oil-based vaccine in Atlantic lumpfish induces local IgM production.
 • Vis forfatter(e) (2019). Inflammatory changes and melanization in the Atlantic salmon (Salmo salar) targeted by in situ hybridization.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intestinal epithelial dysplasia and adenocarcinoma in salmonids is associated with inflammation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Comparative pathology of cardiac diseases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by immunohistochemistry.
 • Vis forfatter(e) (2010). Comparative pathology of cardiac diseases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by immunohistochemistry.
 • Vis forfatter(e) (2003). Major histocompatibility complex (MHC) class II expression during soybean meal-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar L.).
 • Vis forfatter(e) (2003). Major histocompatibility complex (MHC) class II expression during soybean meal-induced enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar L.).
 • Vis forfatter(e) (2002). The immunoglobulin heavy chain gene loci in Atlantic salmon: Analysis of IgM subvariants related to ancestral tetraploidy and identification of a novel IgD transcript.
 • Vis forfatter(e) (2002). Analyse av immunoglobulin D uttrykking hos laks.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Immunoglobulins in teleosts. Immunogenetics. 65-77.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). VACCINATION of Atlantic salmon leads to long-lasting higher levels of serum immunoglobulin and possible skewed ratios of two distinct IgM isotypes. Advances in Bioscience and Biotechnology. 85-90.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Cloning and expression analysis of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) CD3 genes
Author(s): Overgard, AC; Hordvik, I; Nerland, AH, et al.
Source: FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY   Volume: 27   Issue: 6   Pages: 707-713   Published: 2009

 

CD4 homologues in Atlantic salmon
Author(s): Moore, LJ; Dijkstra, JM; Koppang, EO, et al.
Source: FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY   Volume: 26   Issue: 1   Pages: 10-18   Published: 2009

 

Identification and characterization of a novel intraepithelial lymphoid tissue in the gills of Atlantic salmon
Author(s): Haugarvoll, E; Bjerkas, I; Nowak, BF, et al.
Source: JOURNAL OF ANATOMY   Volume: 213   Issue: 2   Pages: 202-209   Published: 2008

 

Characterization of the CD3 zeta, CD3 gamma delta and CD3 epsilon subunits of the T cell receptor complex in Atlantic salmon
Author(s): Liu, Y; Moore, L; Koppang, EO, et al.
Source: DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY   Volume: 32   Issue: 1   Pages: 26-35   Published: 2008

 

FABP3 and FABP10 in Atlantic salmon (Salmo salar L.) - General effects of dietary fatty acid composition and life cycle variations
Author(s): Jordal, AEO; Hordvik, I; Pelsers, M, et al.
Source: COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY   Volume: 145   Issue: 2   Pages: 147-158   Published: OCT 2006

 

Myosin heavy chain mRNA expression correlates higher with muscle protein accretion than growth in Atlantic salmon, Salmo salar
Author(s): Hevroy, EM; Jordal, AEO; Hordvik, I, et al.
Source: AQUACULTURE   Volume: 252   Issue: 2-4   Pages: 453-461   Published: MAR 10 2006

 

Identification and characterization of a second CD4-like gene in teleost fish
Author(s): Dijkstra, JM; Somamoto, T; Moore, L, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 43   Issue: 5   Pages: 410-419   Published: FEB 2006

 

MHC class II+ cells in the gills of Atlantic salmon (Salmo salar L.) affected by amoebic gill disease
Author(s): Morrison, RN; Koppang, EO; Hordvik, I, et al.
Source: VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY   Volume: 109   Issue: 3-4   Pages: 297-303   Published: FEB 15 2006

 

Allergy to fish parvalbumins: Studies on the cross-reactivity of allergens from 9 commonly consumed fish
Author(s): Van Do, T; Elsayed, S; Florvaag, E, et al.
Source: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY   Volume: 116   Issue: 6   Pages: 1314-1320   Published: DEC 2005

 

Evaluation of potential reference genes in real-time RT-PCR studies of Atlantic salmon
Author(s): Olsvik, PA; Lie, KK; Jordal, AEO, et al.
Source: BMC MOLECULAR BIOLOGY   Volume: 6   Article Number: 21   Published: NOV 17 2005

 

Characterisation of salmon and trout CD8 alpha and CD8 beta
Author(s): Moore, LJ; Somamoto, T; Lie, KK, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 42   Issue: 10   Pages: 1225-1234   Published: JUN 2005

 

Characterization of parvalbumin, the major allergen in Alaska pollack, and comparison with codfish Allergen M
Author(s): Van Do, T; Hordvik, I; Endresen, C, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 42   Issue: 3   Pages: 345-353   Published: FEB 2005

 

The ontogeny of MHC class I expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Author(s): Fischer, U; Dijkstra, JM; Kollner, B, et al.
Source: FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY   Volume: 18   Issue: 1   Pages: 49-60   Published: JAN 2005

 

Vaccine-associated granulomatous inflammation and melanin accumulation in Atlantic salmon, Salmo salar L., white muscle
Author(s): Koppang, EO; Haugarvoll, E; Hordvik, I, et al.
Source: JOURNAL OF FISH DISEASES   Volume: 28   Issue: 1   Pages: 13-22   Published: JAN 2005

 

Structure and organization of the T cell receptor alpha chain genes in Atlantic salmon
Author(s): Hordvik, I; Torvund, J; Moore, L, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 41   Issue: 5   Pages: 553-559   Published: JUL 2004

 

Granulomatous uveitis associated with vaccination in the Atlantic salmon
Author(s): Koppang, EO; Haugarvoll, E; Hordvik, I, et al.
Source: VETERINARY PATHOLOGY   Volume: 41   Issue: 2   Pages: 122-130   Published: MAR 2004

 

Vaccination induces major histocompatibility complex class II expression in the Atlantic salmon eye
Author(s): Koppang, EO; Bjerkas, E; Bjerkas, I, et al.
Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY   Volume: 58   Issue: 1   Pages: 9-14   Published: JUL 2003

 

The major allergen (parvalbumin) of codfish is encoded by at least two isotypic genes: cDNA cloning, expression and antibody binding of the recombinant allergens
Author(s): Van Do, T; Hordvik, I; Endresen, C, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 39   Issue: 10   Pages: 595-602   Published: JAN 2003

 

Analysis of two IgM isotypes in Atlantic salmon and brown trout
Author(s): Hordvik, I; Berven, FS; Solem, ST, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 39   Issue: 5-6   Pages: 313-321   Published: OCT 2002

 

Identification of a novel immunoglobulin delta transcript and comparative analysis of the genes encoding IgD in Atlantic salmon and Atlantic halibut
Author(s): Hordvik, I
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 39   Issue: 1-2   Pages: 85-91   Published: SEP 2002

 

Diversity of the immunoglobulin heavy chain in the Atlantic salmon (Salmo salar L.) is contributed by genes from two parallel IgH isoloci.
Author(s): Solem, ST; Hordvik, I; Killie, JEA, et al.
Source: DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY   Volume: 25   Issue: 5-6   Pages: 403-417   Published: JUN-JUL 2001

 

Presence of IgM in cutaneous mucus, but not in gut mucus of Atlantic salmon, Salmo salar. Serum IgM is rapidly degraded when added to gut mucus
Author(s): Hatten, F; Fredriksen, A; Hordvik, I, et al.
Source: FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY   Volume: 11   Issue: 3   Pages: 257-268   Published: APR 2001

 

Expression and analysis of recombinant salmon parvalbumin, the major allergen in atlantic salmon (Salmo salar)
Author(s): Van Do, T; Hordvik, I; Endresen, C, et al.
Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY   Volume: 50   Issue: 6   Pages: 619-625   Published: 1999

 

Molecular cloning and phylogenetic analysis of the Atlantic salmon immunoglobulin D gene
Author(s): Hordvik, I; Thevarajan, J; Samdal, I, et al.
Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY   Volume: 50   Issue: 2   Pages: 202-210   Published: AUG 1999

 

The putative polymerase sequence of infectious salmon anemia virus suggests a new genus within the Orthomyxoviridae
Author(s): Krossoy, B; Hordvik, I; Nilsen, F, et al.
Source: JOURNAL OF VIROLOGY   Volume: 73   Issue: 3   Pages: 2136-2142   Published: MAR 1999

 

The impact of ancestral tetraploidy on antibody heterogeneity in salmonid fishes
Author(s): Hordvik, I
Source: IMMUNOLOGICAL REVIEWS   Volume: 166   Pages: 153-157   Published: DEC 1998

 

Molecular phylogeny of microsporidians with particular reference to species that infect the muscles of fish
Author(s): Nilsen, F; Endresen, C; Hordvik, I
Source: JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY   Volume: 45   Issue: 5   Pages: 535-543   Published: SEP-OCT 1998

 

Structure and organization of the immunoglobulin M heavy chain genes in Atlantic salmon, Salmo salar
Author(s): Hordvik, I; Lindstrom, CD; Voie, AM, et al.
Source: MOLECULAR IMMUNOLOGY   Volume: 34   Issue: 8-9   Pages: 631-639   Published: JUN 1997

 

Cloning of T-cell antigen receptor beta chain cDNAs from Atlantic salmon (Salmo salar)
Author(s): Hordvik, I; Jacob, ALJ; Charlemagne, J, et al.
Source: IMMUNOGENETICS   Volume: 45   Issue: 1   Pages: 9-14   Published: 1996

 

Cloning of two distinct cDNAs encoding parvalbumin, the major allergen of Atlantic salmon (Salmo salar)
Author(s): Lindstrom, CDV; VanDo, T; Hordvik, I, et al.
Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY   Volume: 44   Issue: 4   Pages: 335-344   Published: OCT 1996

 

Immune genes of the Atlantic salmon, Salmo salar L.: Application of modern molecular genetic techniques to the study of antibodies and major histocompatibility complex antigens
Author(s): Hordvik, I.
Source: Aquaculture and Fisheries Management   Volume: 25   Issue: 1   Pages: 47-53   Published: 1994

 

Haploid gynogenesis: A powerful strategy for linkage analysis in fish
Author(s): Lie, O.; Slettan, A.; Lingaas, F., et al.
Source: Animal Biotechnology   Volume: 5   Issue: 1   Pages: 33-45   Published: 1994

 

MOLECULAR-CLONING OF MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX CLASS-I CDNAS FROM ATLANTIC SALMON (SALMO-SALAR)
Author(s): GRIMHOLT, U; HORDVIK, I; FOSSE, VM, et al.
Source: IMMUNOGENETICS   Volume: 37   Issue: 6   Pages: 469-473   Published: FEB 1993

 

CLONING AND SEQUENCE-ANALYSIS OF CDNAS ENCODING THE MHC CLASS-II BETA-CHAIN IN ATLANTIC SALMON (SALMO-SALAR)
Author(s): HORDVIK, I; GRIMHOLT, U; FOSSE, VM, et al.
Source: IMMUNOGENETICS   Volume: 37   Issue: 6   Pages: 437-441   Published: FEB 1993

 

CLONING AND SEQUENCE-ANALYSIS OF 2 ISOTYPIC IGM HEAVY-CHAIN GENES FROM ATLANTIC SALMON, SALMO-SALAR L
Author(s): HORDVIK, I; VOIE, AM; GLETTE, J, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY   Volume: 22   Issue: 11   Pages: 2957-2962   Published: NOV 1992