Hjem
 • E-postIvar.Nordmo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 23+47 416 49 271
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Læring og undervisning i høyere utdanning

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Using digital field notebooks in geoscientific learning in polar environments. Journal of Geoscience Education (JGE). 166-177.
 • Vis forfatter(e) 2020. Using digital outcrops to make the high Arctic more accessible through the Svalbox database. Journal of Geoscience Education (JGE). 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Deltakerbaner i psykologutdanningen - en femårs oppfølging av psykologistudenter. UNIPED. 50-61.
 • Vis forfatter(e) 2009. The study experiences of the high achievers in a competitive academic environment. A cost of success? Issues in educational research. 255-270.
 • Vis forfatter(e) 2007. Studying for essay type examinations: the study activities of the students with the best exams. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 118-125.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2001. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 1/2001. 1/2001. .
 • Vis forfatter(e) 2001. Rapport fra prøveprosjekt med seminarmodell på Examen Philosophicum UiB, høsten 2000. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2016. Teaching Computational Geophysics Classes using Active Learning Techniques.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. The complexities between professional development of academic staff, local culture and educational leadership.
 • Vis forfatter(e) 2016. How does pedagogical training change university teachers´ conceptions of teaching?
 • Vis forfatter(e) 2004. Trening av situasjonsbevissthet ved Politihøgskolens skytesimulator.
 • Vis forfatter(e) 1998. Collaborative Learning in Work Groups: A practical and low cost response to a dramatic increase in student numbers.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2004. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2016. Tools for the Development of Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2014. Gjennom nåløyet – studenters læringserfaringer i psykologutdanningen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 1997. Å reflektere over praksis - ved hjelp av tegning.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2018. Can digital field notebooks improve geoscientific field learning in extreme environments?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2014. Resources for computational geophysics courses. EOS. 335-336.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Opplæring i design og ledelse av studentaktive læringsformer.
 • Ledelse av og undervisning i en rekke moduler i universitetspedagogikk.
 • Opplæring av studieveiledere i høyere utdanning.