Hjem
Ivar Nordmos bilde

Ivar Nordmo

Førsteamanuensis, For tiden delvis utleid til Eiendomsavdelingen med fokus på campusutvikling
 • E-postIvar.Nordmo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 23
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Læring og undervisning i høyere utdanning

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Formal learning spaces in Higher Education–a systematic review. Teaching in Higher Education. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Using digital field notebooks in geoscientific learning in polar environments. Journal of Geoscience Education (JGE). 166-177.
 • Vis forfatter(e) (2020). Using digital outcrops to make the high Arctic more accessible through the Svalbox database. Journal of Geoscience Education (JGE). 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Deltakerbaner i psykologutdanningen - en femårs oppfølging av psykologistudenter. UNIPED. 50-61.
 • Vis forfatter(e) (2009). The study experiences of the high achievers in a competitive academic environment. A cost of success? Issues in educational research. 255-270.
 • Vis forfatter(e) (2007). Studying for essay type examinations: the study activities of the students with the best exams. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 118-125.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2001). Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 1/2001. 1/2001. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Rapport fra prøveprosjekt med seminarmodell på Examen Philosophicum UiB, høsten 2000. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). «Et hjem på campus». Presentasjon av rehabilitering av gammelt undervisningsbygg på UiB med mål om å styrke studentenes læring og faglig-sosiale identitet og tilhørighet. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Ulrike Pihls House Motto: A Home on Campus.
 • Vis forfatter(e) (2016). Teaching Computational Geophysics Classes using Active Learning Techniques.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The complexities between professional development of academic staff, local culture and educational leadership.
 • Vis forfatter(e) (2017). Active Learning, Digital Teaching and Assessment of University Science Courses.
 • Vis forfatter(e) (2016). How does pedagogical training change university teachers´ conceptions of teaching?
 • Vis forfatter(e) (2004). Trening av situasjonsbevissthet ved Politihøgskolens skytesimulator.
 • Vis forfatter(e) (1998). Collaborative Learning in Work Groups: A practical and low cost response to a dramatic increase in student numbers.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2004). Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2016). Tools for the Development of Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjennom nåløyet – studenters læringserfaringer i psykologutdanningen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (1997). Å reflektere over praksis - ved hjelp av tegning.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Can digital field notebooks improve geoscientific field learning in extreme environments?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2014). Resources for computational geophysics courses. EOS. 335-336.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Opplæring i design og ledelse av studentaktive læringsformer.
 • Ledelse av og undervisning i en rekke moduler i universitetspedagogikk.
 • Opplæring av studieveiledere i høyere utdanning.
Kompetansefelt