Hjem
Ivar Utnes bilde

Ivar Utne

Førsteamanuensis, nordisk språkvitenskap/navnegransking
 • E-postIvar.Utne@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 04
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Bergen
  Rom 
  417
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Personnavn, særlig norske etternavn og ikke-norske for- og etternavn

Bøker
 • Utne, Ivar. 2011. Hva er et navn? Tradisjoner, navnemoter, valg av fornavn og etternavn. Pax Forlag. 222 sider. ISBN: 978-82-530-3384-6.
 • Utne, Ivar. 2006. Oversikt over norsk fornavnshistorie. 82 sider. ISBN: 978-82-997379-0-6.
 • Utne, Ivar. 2005. Utenlandske navneskikker og den nye norske personnavnloven. Behov og bestemmelser. 25 sider. ISBN: 91-7276-079-6.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
Tidsskriftartikler
 • Utne, Ivar. 2016. Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på muntlig form. Norna-rapporter. 93: 287-318.
 • Utne, Ivar. 2015. Mellomnamn -- for offentleg bruk? Språknytt. 2015: 31-33.
 • Utne, Ivar. 2015. Converting Non-Norwegian Name Cultures into the Norwegian National Census Register. Onoma. 47: 81-100.
 • Utne, Ivar. 2013. Bustadnavn i Østfold bind 11. Nytt om namn. 58: 53.
 • Utne, Ivar. 2012. Ti år med den norske navneloven. Studia Anthroponymica Scandinavica. 30: 71-121.
 • Utne, Ivar. 2011. Nancy L. Coleman and Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. The University of Wisconsin Press. Madison 2010. (Bokomtale). Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 109-122.
 • Utne, Ivar. 2011. Gulbrand Alhaug: /10 001 navn. Norsk fornavnleksikon/ [10 000 names. Norwegain given name dictionary]. Cappelen Damm. Oslo 2011. (Bokomtale.). Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 127-134.
 • Utne, Ivar. 2011. Skandinaviske fornavn i Nord-Amerika. Nancy L. Coleman and Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. [Scandinavian given names in North America.] The University of Wisconsin Press. Madison 2010. 195 s. ISBN: 978-029924834-5. (Bokomtale). Genealogen. 2. 47-50.
 • Utne, Ivar. 2010. Birger Sivertsen: Norrøn navnebok. Oslo: Andresen & Butenschøn, 2009. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27: 118-123.
 • Utne, Ivar. 2010. Nancy L. Coleman and Olav Veka. 2010. A Handbook of Scandinavian Names. Madison: The University of Wisconin Press. 195 p. Reviewed by IVAR UTNE Bergen, Norway. Onomastica Canadiana. 92: 59-68.
 • Utne, Ivar. 2009. Personnamn i Østfold som er ukjende i resten av landet. Aust i Vika. 14-19.
 • Utne, Ivar. 2008. Brendler, Andrea og Silvio Brendler (red.): Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg: Baar, 2007. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 23: 119-123.
 • Utne, Ivar. 2008. Nye navnetrenderDyrenavn i skuddetDyrebare navnNår dyrenavn er gode. Foreldre og barn. ?. 4 sider.
 • Utne, Ivar. 2008. Auka likestilling for etternamn i ekteskap i USA. Nytt om namn. 47: 34-36.
 • Utne, Ivar. 2008. En verden full av navn. Nysgjerrigper. 15: 14-15.
 • Utne, Ivar. 2008. Gamle språkformer i etternavn med opphav i norske gårdsnavn. Genealogen. 22: 26-37.
 • Utne, Ivar. 2008. Afrikanske, asiatiske og aust-europeiske namneskikkar i det norske folkeregisteret. Språk i Norden. 87-100.
 • Utne, Ivar. 2008. Navn - lykke eller ulykke? Under dusken : studentavisa i Trondheim. 94: 18-19. Publisert 2008-04-22.
 • Utne, Ivar. 2007. Gamle navn, nye tall. Bergens Tidende. 23. Publisert 2007-11-12.
 • Utne, Ivar. 2007. Ukrainsk etternavnsskikk. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 23: 87-118.
 • Utne, Ivar. 2006. Førenamn og etternamn i mange land. Kven veit? (Noregs Ungdomslag). 34-35.
 • Utne, Ivar. 2006. Tre år med ny personnamlov - endringar i namneskikken? Språknytt. 1. 1-5.
 • Utne, Ivar. 2006. Hvilke holdninger kan leses ut av navneskifter etter den nye personnavnloven? Nytt om namn. 44: 13-18.
 • Utne, Ivar. 2005. Billy Riddervold (Smith): Kallenavn i Bergen [...]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 22: 127-129.
 • Utne, Ivar. 2005. Innpassing av nye navnekulturer i det norske folkeregisteret. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 22: 75-96.
 • Utne, Ivar. 2005. Fine gamle etternamn med tradisjon i slekta. DIS - Hordaland. 9: 9-11.
 • Utne, Ivar. 2005. Namnet skjemmer ingen. Under dusken : studentavisa i Trondheim. 91: 18-19. Publisert 2005-02-22.
 • Utne, Ivar. 2005. Fornavn eller ikke fornavn - om bruk og godkjenning av uvante fornavn. Nordica Bergensia. 32: 85-114.
 • Utne, Ivar. 2005. Gulbrand Alhaug: Fornamn i Noreg fra 1900 til 1975 - med vekt på endringar i namnemønsteret. [...]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 22: 119-122.
 • Utne, Ivar. 2005. Grensesprengende navn. Nytt om namn. 41. 23-29.
 • Utne, Ivar. 2005. Mulig med mulig. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2005-09-30.
 • Utne, Ivar. 2004. Fine gamle etternamn - to år etter. Nytt om namn. 40: 9-13.
 • Utne, Ivar. 2004. Ingrid Alexandra - navn for ei dronning. Genealogen. 18: 6-8.
 • Utne, Ivar. 2004. Personnamnterminologi. Nordica Bergensia. 30: 219-300.
 • Utne, Ivar. 2004. Etternavn danna av navn på gårdsbruk - sett i et navnebeskyttelsesperspektiv. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 21: 95-128.
 • Utne, Ivar. 2004. Navn eller ikke navn - ord og uvanlige skrivemåter. Nytt om namn. 39: 21-27.
 • Utne, Ivar. 2004. Olsen, Hansen - eller kanskje Astrup Meyer. Nysgjerrigper. 11: 14-15.
 • Utne, Ivar. 2004. Etternamnsendringar i Nord-Noreg fra 1996 til 2000. Nytt om namn. 40: 52-55.
 • Utne, Ivar. 2003. Hvordan folk flest fikk etternavn i Norge! DIS - Hordaland. 2. 6-7.
 • Utne, Ivar. 2003. Navnetradisjoner som ikke skiller mellom for- og etternavn. Nytt om namn. 37: 24-27.
 • Utne, Ivar. 2003. Etternavn og mellomnavn med familietradisjon. Nytt om namn. 37: 18-23.
 • Utne, Ivar. 2003. Ett år med personnavnlov. Nytt om namn. 38: 00-00.
 • Utne, Ivar; Skauge, Beathe Gjertsen. 2003. CUL8R. Nysgjerrigper. 10: 25-25.
 • Utne, Ivar. 2002. Arabiske navn i Norge. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 19. 16 sider.
 • Utne, Ivar. 2002. Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn. Genealogen. 2. 5-19.
 • Utne, Ivar. 2002. Ola Nordmann og andre fellesnavn. Nordica Bergensia. 27: 193-222.
 • Utne, Ivar. 2002. Ny personnavnlov. Nytt om namn. 36: 11-18.
 • Utne, Ivar. 2002. Norge og internasjonale navnetrender. Norsklæreren. 26: 22-29.
 • Utne, Ivar. 2002. Tait - "a good Norwegian name for a boy". "Norske" navn for USA's barn. Nordica Bergensia. 28. 12 sider.
 • Utne, Ivar. 2002. Ny lov om personnavn. Språknytt. 2. 7-9.
 • Utne, Ivar. 2002. Innføring i norsk morfologi og syntaks? Norsklæreren. 26: 54-56.
 • Utne, Ivar. 2002. Navn på gårdsbruk som etternavn. Nytt om namn. 35: 14-21.
 • Utne, Ivar. 2001. Ny personnavnlov med vide rammer. Adresseavisen. 15. Publisert 2001-04-05.
 • Utne, Ivar. 2001. Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 18: 117-120.
 • Utne, Ivar. 2001. Nye navnekulturer i landet. Norsklæreren. 25: 48-53.
 • Utne, Ivar. 2001. Enklare å velje namn. Bergens Tidende. 25. Publisert 2001-02-11.
 • Utne, Ivar. 2001. Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn. Genealogen. 15: 13-26.
 • Utne, Ivar. 2001. Hvor kommer navna Per, Pål og Espen Askeladd fra? Nordica Bergensia. 25: 81-101.
 • Utne, Ivar. 2001. Fornamn som er like etternamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 18: 79-98.
 • Myking, Johan; Utne, Ivar. 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 3: 18-20.
 • Myking, Johan; Utne, Ivar. 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 3: 18-20.
 • Utne, Ivar. 2000. Klart og greit? Trygdeetaten Fokus. 2. 15.
 • Utne, Ivar. 2000. E-post som kommunikasjonsform. Replikk. 11: 17-20.
 • Utne, Ivar. 2000. Mellom- og etternavn i andre land. Nytt om namn. 24-33.
 • Utne, Ivar. 2000. Mellom- og etternavn i andre land. Nytt om namn. 24-33.
 • Utne, Ivar. 2000. Innvandrarnamn. Bergens Tidende. 27. Publisert 2000-12-17.
 • Utne, Ivar. 2000. E-post som kommunikasjonsform. Replikk. 11: 17-20.
 • Utne, Ivar. 2000. Hvor kommer etternavnet fra? Bergens Tidende. 57. Publisert 2000-10-28.
 • Utne, Ivar. 2000. Klart og greit? Trygdeetaten Fokus. 2. 15.
 • Utne, Ivar. 2000. Nye namnetrendar. Bergens Tidende. 27. Publisert 2000-10-15.
 • Utne, Ivar. 2000. Bibben og Bønnien. Bergens Tidende. 28. Publisert 2000-05-14.
 • Utne, Ivar. 2000. Doble etternamn. Bergens Tidende. 26. Publisert 2000-03-19.
 • Utne, Ivar. 2000. Munnlege tilnamn. Bergens Tidende. 23. Publisert 2000-02-06.
 • Utne, Ivar. 2000. Namn til å terga naboen med. Bergens Tidende. 49. Publisert 2000-01-08.
 • Utne, Ivar. 2000. Nye namnetrendar. Bergens Tidende. 27 sider. Publisert 2000-10-15.
 • Utne, Ivar. 2000. Namn til å terga naboen med. Bergens Tidende. 49 sider. Publisert 2000-01-08.
 • Utne, Ivar. 2000. Munnlege tilnamn. Bergens Tidende. 23 sider. Publisert 2000-02-06.
 • Utne, Ivar. 2000. Innvandrarnamn. Bergens Tidende. 27 sider. Publisert 2000-12-17.
 • Utne, Ivar. 2000. Hvor kommer etternavnet fra? Bergens Tidende. 57 sider. Publisert 2000-10-28.
 • Utne, Ivar. 2000. Bibben og Bønnien. Bergens Tidende. 28 sider. Publisert 2000-05-14.
 • Utne, Ivar. 2000. Doble etternamn. Bergens Tidende. 26 sider. Publisert 2000-03-19.
 • Utne, Ivar. 1999. Om arbeidet med ny personnamnlov. Nytt om namn. 29: 11-13.
 • Utne, Ivar. 1999. Fra Revkroken til Myrkroken. Navn i Bergen. Nytt om namn. 30: 37-39.
 • Utne, Ivar. 1999. Praktisering av personnamnlova. Fornamn. Nytt om namn. 30: 25-29.
 • Utne, Ivar. 1999. Kvifor kan ein ikkje bruke æ, ø og å på Internett? Nysgjerrigper. 6: 15.
 • Utne, Ivar. 1999. Nye namn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23. Publisert 1999-12-05.
 • Utne, Ivar. 1999. Namnet skjemmer ingen (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23. Publisert 1999-12-05.
 • Utne, Ivar. 1999. En vanlig mann fra Revkroken (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 43. Publisert 1999-11-06.
 • Utne, Ivar. 1999. Haugevis med etternamn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 49. Publisert 1999-10-02.
 • Utne, Ivar. 1999. Kikki og Saga, men ikkje Sjanett og Deivid (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 47. Publisert 1999-09-04.
 • Stenstad, Terje; Utne, Ivar. 1998. Og barnet skal heite Nuppe eller Gnomen. Nysgjerrigper. 5: 13-13.
 • Utne, Ivar. 1998. Dit peparen gror - langt uti huta-heiti, du store alpakka, nysgjerrigper. Nysgjerrigper. 5: 16-16.
 • Utne, Ivar. 1997. Styrer vi unna eit angloamerikansk dataspråk? Språknytt. 25: 6-10. Publisert 1997-10-02.
 • Utne, Ivar. 1997. Storm som fornavn for gutt. Nytt om namn. 26: 20-23.
Rapporter/avhandlinger
 • Utne, Ivar. 2007. Navnelister for kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), Bergen.
 • Utne, Ivar. 2007. Bakgrunnstoff for bestemmelser i lov om personnavn (navneloven). Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), Bergen.
 • Utne, Ivar; Svendsen, Yngve. 2001. Lov om personnavn. Tradisjon, liberalisering og forenkling. NOU - Norges offentlige utredninger. 2001: 1. Statens Forvaltningstjeneste, Oslo. 156 sider.
Bokkapitler
 • Utne, Ivar. 2006. Flerkulturell navnenormering i Norge. Flerkulturell navnenormering i Norge, sider 147-164. I:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Utne, Ivar. 2002. Nettspråket. 170-180. I:
  • Johnsen, Egil Børre. 2002. Vårt eget språk. ISBN: 82-03-22716-3.
 • Utne, Ivar. 2002. Behandling av utenlandske navneskikker. 216-220. I:
  • Bull, Tove; Mørck, Endre; Swan, Toril. 2002. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. ISBN: 82-90423-64-0.
 • Utne, Ivar. 2002. Artikler om bibelske navn. 187-225. I:
  • Smemo, Dag Kjær. 2002. Bibelsk navnebok. 1200 navn med bakgrunn i Bibelen. ISBN: 82-541-0594-4.
 • Nedrelid, Gudlaug; Myking, Johan; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. 133-141. I:
  • 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Nettsider om personnavn

 • Personnavn, fornavn, etternavn; norsk og internasjonalt, bl.a. nyere innvandring
 • Praktisk kommunikasjonsarbeid
 • Klarspråk, offentlig informasjon