Hjem
Ivar Utnes bilde

Ivar Utne

Førsteamanuensis, nordisk språkvitenskap/navnegransking
 • E-postIvar.Utne@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 04+47 905 64 629
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Bergen
  Rom 
  417
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Personnavn, særlig norske etternavn og ikke-norske for- og etternavn

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på muntlig form. Norna-rapporter. 287-318.
 • Vis forfatter(e) 2015. Converting Non-Norwegian Name Cultures into the Norwegian National Census Register. Onoma. 81-100.
 • Vis forfatter(e) 2012. Ti år med den norske navneloven. Studia Anthroponymica Scandinavica. 71-121.
 • Vis forfatter(e) 2008. Gamle språkformer i etternavn med opphav i norske gårdsnavn. Genealogen. 26-37.
 • Vis forfatter(e) 2007. Ukrainsk etternavnsskikk. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 87-118.
 • Vis forfatter(e) 2006. Hvilke holdninger kan leses ut av navneskifter etter den nye personnavnloven? Nytt om namn. 13-18.
 • Vis forfatter(e) 2005. Innpassing av nye navnekulturer i det norske folkeregisteret. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 75-96.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fornavn eller ikke fornavn - om bruk og godkjenning av uvante fornavn. Nordica Bergensia. 85-114.
 • Vis forfatter(e) 2004. Personnamnterminologi. Nordica Bergensia. 219-300.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navn eller ikke navn - ord og uvanlige skrivemåter. Nytt om namn. 21-27.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ingrid Alexandra - navn for ei dronning. Genealogen. 6-8.
 • Vis forfatter(e) 2004. Fine gamle etternamn - to år etter. Nytt om namn. 9-13.
 • Vis forfatter(e) 2004. Etternavn danna av navn på gårdsbruk - sett i et navnebeskyttelsesperspektiv. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 95-128.
 • Vis forfatter(e) 2003. Navnetradisjoner som ikke skiller mellom for- og etternavn. Nytt om namn. 24-27.
 • Vis forfatter(e) 2003. Etternavn og mellomnavn med familietradisjon. Nytt om namn. 18-23.
 • Vis forfatter(e) 2003. Ett år med personnavnlov. Nytt om namn. 00-00.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ola Nordmann og andre fellesnavn. Nordica Bergensia. 193-222.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ny personnavnlov. Nytt om namn. 11-18.
 • Vis forfatter(e) 2002. Norge og internasjonale navnetrender. Norsklæreren. 22-29.
 • Vis forfatter(e) 2002. Navn på gårdsbruk som etternavn. Nytt om namn. 14-21.
 • Vis forfatter(e) 2002. Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn. Genealogen. 5-19.
 • Vis forfatter(e) 2002. Arabiske navn i Norge. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn. Genealogen. 13-26.
 • Vis forfatter(e) 2001. Hvor kommer navna Per, Pål og Espen Askeladd fra? Nordica Bergensia. 81-101.
 • Vis forfatter(e) 2001. Fornamn som er like etternamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 79-98.
 • Vis forfatter(e) 1999. Praktisering av personnamnlova. Fornamn. Nytt om namn. 25-29.
 • Vis forfatter(e) 1999. Om arbeidet med ny personnamnlov. Nytt om namn. 11-13.
 • Vis forfatter(e) 1999. Fra Revkroken til Myrkroken. Navn i Bergen. Nytt om namn. 37-39.
 • Vis forfatter(e) 1997. Storm som fornavn for gutt. Nytt om namn. 20-23.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. Namn frå tysk og nederlandsk i Noreg.
 • Vis forfatter(e) 2011. Korleis finne ut om namnebruk og namnetradisjon.
 • Vis forfatter(e) 2008. Våre navn (fornavn og etternavn).
 • Vis forfatter(e) 2008. Namn og folk på flyttefot. Tek folk på flyttefot namn med seg, eller tek dei etter namneskikkane der dei kjem?
 • Vis forfatter(e) 2008. Ho Ola og han Kari - Er kjønnsbestemte navn på vei ut?
 • Vis forfatter(e) 2007. Lov om personnavn.
 • Vis forfatter(e) 2007. Hvor kommer våre navn fra?
 • Vis forfatter(e) 2007. Hvor kommer våre navn fra?
 • Vis forfatter(e) 2006. Ny personnavnlov - brudd med navnetradisjoner?
 • Vis forfatter(e) 2006. Dagskurs om personnavnloven.
 • Vis forfatter(e) 2005. Norsk fornamnhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2005. Norsk etternamnhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kurs om personnavnloven.
 • Vis forfatter(e) 2003. Hvordan folk flest fikk etternavn i Norge!
 • Vis forfatter(e) 2003. Etternavn og ny navnelov: Tradisjon, liberalisering og forenkling står sentralt i den nye navneloven. Vil det si fri flyt?
 • Vis forfatter(e) 2003. Etternavn.
 • Vis forfatter(e) 1999. Norsk personnavntradisjon.
 • Vis forfatter(e) 1997. Norsk språk og IT.
 • Vis forfatter(e) 1997. Er de meldingene som folk flest får fra datastyrte system forståelige? Hvordan kan arbeid med slik språkbruk gå inn som del av lærerutdanninga?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på skriftlig og muntlig form.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sosiale personnamnmønster i Noreg.
 • Vis forfatter(e) 2007. Flerkulturell navnenormering i Norge – med vekt på tilpassing av skikker.
 • Vis forfatter(e) 2006. Hvilke holdninger kan leses ut av navneskifter etter den nye personnavnloven?
 • Vis forfatter(e) 2003. Utenlandske navneskikker og den nye norske personnavnloven. Behov og bestemmelser (under utgivelse).
 • Vis forfatter(e) 2003. Kurs i den nye navneloven.
 • Vis forfatter(e) 2003. Kurs i den nye navneloven.
 • Vis forfatter(e) 2001. Når folk skifter namn - kva skjer i det intime språk- og kulturmøtet når vi normerer framande namn på norsk?
 • Vis forfatter(e) 1996. Hvordan kan vi styre språkbruken når datateknologien setter rammene?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2013. Bustadnavn i Østfold bind 11. Nytt om namn. 53.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nancy L. Coleman and Olav Veka. 2010. A Handbook of Scandinavian Names. Madison: The University of Wisconin Press. 195 p. Reviewed by IVAR UTNE Bergen, Norway. Onomastica Canadiana. 59-68.
 • Vis forfatter(e) 2010. Birger Sivertsen: Norrøn navnebok. Oslo: Andresen & Butenschøn, 2009. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 118-123.
 • Vis forfatter(e) 2008. Brendler, Andrea og Silvio Brendler (red.): Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg: Baar, 2007. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 119-123.
 • Vis forfatter(e) 2007. Gamle navn, nye tall. Bergens Tidende. 23.
 • Vis forfatter(e) 2005. Gulbrand Alhaug: Fornamn i Noreg fra 1900 til 1975 - med vekt på endringar i namnemønsteret. [...]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 119-122.
 • Vis forfatter(e) 2005. Billy Riddervold (Smith): Kallenavn i Bergen [...]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127-129.
 • Vis forfatter(e) 2004. Etternamnsendringar i Nord-Noreg fra 1996 til 2000. Nytt om namn. 52-55.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tait - "a good Norwegian name for a boy". "Norske" navn for USA's barn. Nordica Bergensia. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Innføring i norsk morfologi og syntaks? Norsklæreren. 54-56.
 • Vis forfatter(e) 2001. Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 117-120.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2005. Utenlandske navneskikker og den nye norske personnavnloven. Behov og bestemmelser. Norna-Förlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Middle names (from surnames) -- for public use? Språknytt. 31-33.
 • Vis forfatter(e) 2009. Personnamn i Østfold som er ukjende i resten av landet. Aust i Vika. 14-19.
 • Vis forfatter(e) 2008. En verden full av navn. Nysgjerrigper. 14-15.
 • Vis forfatter(e) 2008. Auka likestilling for etternamn i ekteskap i USA. Nytt om namn. 34-36.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tre år med ny personnamlov - endringar i namneskikken? Språknytt. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 2006. Førenamn og etternamn i mange land. Kven veit? (Noregs Ungdomslag). 34-35.
 • Vis forfatter(e) 2005. Namnet skjemmer ingen. Under dusken : studentavisa i Trondheim. 18-19.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fine gamle etternamn med tradisjon i slekta. DIS - Hordaland. 9-11.
 • Vis forfatter(e) 2004. Olsen, Hansen - eller kanskje Astrup Meyer. Nysgjerrigper. 14-15.
 • Vis forfatter(e) 2003. Hvordan folk flest fikk etternavn i Norge! DIS - Hordaland. 6-7.
 • Vis forfatter(e) 2003. CUL8R. Nysgjerrigper. 25-25.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ny lov om personnavn. Språknytt. 7-9.
 • Vis forfatter(e) 2001. Nye navnekulturer i landet. Norsklæreren. 48-53.
 • Vis forfatter(e) 2001. Enklare å velje namn. Bergens Tidende. 25.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 18-20.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 18-20.
 • Vis forfatter(e) 2000. Mellom- og etternavn i andre land. Nytt om namn. 24-33.
 • Vis forfatter(e) 2000. Mellom- og etternavn i andre land. Nytt om namn. 24-33.
 • Vis forfatter(e) 2000. Klart og greit? Trygdeetaten Fokus. 15.
 • Vis forfatter(e) 2000. Klart og greit? Trygdeetaten Fokus. 15.
 • Vis forfatter(e) 2000. E-post som kommunikasjonsform. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 17-20.
 • Vis forfatter(e) 2000. E-post som kommunikasjonsform. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 17-20.
 • Vis forfatter(e) 1999. Kvifor kan ein ikkje bruke æ, ø og å på Internett? Nysgjerrigper. 15.
 • Vis forfatter(e) 1998. Og barnet skal heite Nuppe eller Gnomen. Nysgjerrigper. 13-13.
 • Vis forfatter(e) 1998. Dit peparen gror - langt uti huta-heiti, du store alpakka, nysgjerrigper. Nysgjerrigper. 16-16.
 • Vis forfatter(e) 1997. Styrer vi unna eit angloamerikansk dataspråk? Språknytt. 6-10.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2005. Mulig med mulig. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Nye namnetrendar. Bergens Tidende. 27.
 • Vis forfatter(e) 2000. Namn til å terga naboen med. Bergens Tidende. 49.
 • Vis forfatter(e) 2000. Munnlege tilnamn. Bergens Tidende. 23.
 • Vis forfatter(e) 2000. Innvandrarnamn. Bergens Tidende. 27.
 • Vis forfatter(e) 2000. Hvor kommer etternavnet fra? Bergens Tidende. 57.
 • Vis forfatter(e) 2000. Doble etternamn. Bergens Tidende. 26.
 • Vis forfatter(e) 2000. Bibben og Bønnien. Bergens Tidende. 28.
 • Vis forfatter(e) 1999. Nye namn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23.
 • Vis forfatter(e) 1999. Namnet skjemmer ingen (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23.
 • Vis forfatter(e) 1999. Kikki og Saga, men ikkje Sjanett og Deivid (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 47.
 • Vis forfatter(e) 1999. Haugevis med etternamn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 49.
 • Vis forfatter(e) 1999. En vanlig mann fra Revkroken (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 43.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2008. Vi kvitter oss med gammeldagse navn.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tok navn fra dataspillenes verden.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tilbake til det rurale.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tallulah Minerva gratulerer Emma Tallulah.
 • Vis forfatter(e) 2008. Obama - USAs krokete velsignelse.
 • Vis forfatter(e) 2008. Når navn blir adjektiv.
 • Vis forfatter(e) 2008. Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kall det hva du vil.
 • Vis forfatter(e) 2008. Jakta på opphavet til Obin.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ikke bare bare å hete Tottenham-Hotspur.
 • Vis forfatter(e) 2008. Gerts Van-vittige kamp.
 • Vis forfatter(e) 2008. Førenamn på lottovinnarar.
 • Vis forfatter(e) 2008. Fikk sin tredje datter.
 • Vis forfatter(e) 2008. - Sigrid Liverpool. Tvilsomt!
 • Vis forfatter(e) 2008. - Berømt, staselig dame Navneforsker har aldri hørt om Tallulah.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Word of Mouth" (programserie).
 • Vis forfatter(e) 2008. "Det skal mye til for å avvise et navn ...".
 • Vis forfatter(e) 2007. Tar for lett på navn.
 • Vis forfatter(e) 2007. Stem frem navnet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Personnavn.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nordhordland eller Nordhordaland?
 • Vis forfatter(e) 2007. Navnet skjemmer ingen?
 • Vis forfatter(e) 2007. Navnet Jesus [har ikke full tittel tilgjengelig].
 • Vis forfatter(e) 2007. Navn som lukter gull.
 • Vis forfatter(e) 2007. Navn og identitet (oversatt til samisk).
 • Vis forfatter(e) 2007. Navn i skattelikninga.
 • Vis forfatter(e) 2007. Michelsen eller Nyt'an?
 • Vis forfatter(e) 2007. Mann for sitt navn.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kristoffer og Sara på topp.
 • Vis forfatter(e) 2007. Hvor mye heter du?
 • Vis forfatter(e) 2007. Hvor mange navn har du?
 • Vis forfatter(e) 2007. Hva skal barnet hete?
 • Vis forfatter(e) 2007. Få Olsen og Hansen i Nordhordland.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fornavn, hvorfor enkelte fornavn blir "harry".
 • Vis forfatter(e) 2007. Du bestemmer kafénavnet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Derfor får du kallenavn.
 • Vis forfatter(e) 2007. Den enkeltes ansvar.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tide - nytt navn for det som kan bli de sammenslåtte transportselskapa Gaia og HSD.
 • Vis forfatter(e) 2006. Navn og sosioøkonomisk status.
 • Vis forfatter(e) 2004. Vanligste navn i verden, for- og etternavn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Tar konas navn som mellomnavn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sier ja til Ingrid Alexandra.
 • Vis forfatter(e) 2004. Neppe ny namne-boom.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navnets kval.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navnet på kommende dronning, dagene før.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navnet på Ingrid Alexandra.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navnet på Ingrid Alexandra.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navnet på Ingrid Alexandra.
 • Vis forfatter(e) 2004. Navn og identitet: Hallo, Frodo! (Det Nye, nr. 8, juli 2004, s. 90-94. Mangler kategori for ukeblad.).
 • Vis forfatter(e) 2004. Navn fra Mette-Marits familie?
 • Vis forfatter(e) 2004. Navn for ei dronning, dagene før.
 • Vis forfatter(e) 2004. Menn velger konas navn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Menn tar konas etternavn under den nye navneloven.
 • Vis forfatter(e) 2004. Låner navn fra filmens helter.
 • Vis forfatter(e) 2004. Klinger helt greit!
 • Vis forfatter(e) 2004. Ja til Håp, nei til Angina.
 • Vis forfatter(e) 2004. I tre kriger mot svenskene på 1600-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Foreldre gir barna film-navn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Foreldre gir barna film-navn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Flere menn bruker konas navn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Etternamn trendy i USA.
 • Vis forfatter(e) 2004. Emma (3) tar tronen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Derfor velger folk uvanlige navn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Den nye tronarvingen. - Det vakreste pikebarn i hele verden.
 • Vis forfatter(e) 2004. - Et navn som klinger godt.
 • Vis forfatter(e) 2004. - Det blir Ragnhild eller Olav.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tror Angelica blir nytt trendnavn.
 • Vis forfatter(e) 2003. Slakter nytt danskebåt-navn.
 • Vis forfatter(e) 2003. Norske menn tar konas navn.
 • Vis forfatter(e) 2003. Mamma og pappas lille engel.
 • Vis forfatter(e) 2003. Maja eller Oscar er bra.
 • Vis forfatter(e) 2003. Kjært barn - rart navn.
 • Vis forfatter(e) 2003. Gir barna idolnavn.
 • Vis forfatter(e) 2003. Applaus for navnevalget.
 • Vis forfatter(e) 2003. - Navnet må bli Olav eller Inga.
 • Vis forfatter(e) 2003. - Blir et populært navn.
 • Vis forfatter(e) 2001. Nå kan du hete Teit.
 • Vis forfatter(e) 2001. Flere navn tillates.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Folk kan jo ikke bli forbryter av navnet".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Da Gjert kom til Bergen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Flerkulturell navnenormering i Norge. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Nettspråket. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Behandling av utenlandske navneskikker. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. 9 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2002. Artikler om bibelske navn. 187-225. I:
  • Vis forfatter(e) 2002. Bibelsk navnebok. 1200 navn med bakgrunn i Bibelen.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2011. Skandinaviske fornavn i Nord-Amerika. Nancy L. Coleman and Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. [Scandinavian given names in North America.] The University of Wisconsin Press. Madison 2010. 195 s. ISBN: 978-029924834-5. (Bokomtale). Genealogen. 47-50.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nancy L. Coleman and Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. The University of Wisconsin Press. Madison 2010. (Bokomtale). Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 109-122.
 • Vis forfatter(e) 2011. Gulbrand Alhaug: /10 001 navn. Norsk fornavnleksikon/ [10 000 names. Norwegain given name dictionary]. Cappelen Damm. Oslo 2011. (Bokomtale.). Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127-134.
 • Vis forfatter(e) 2008. Afrikanske, asiatiske og aust-europeiske namneskikkar i det norske folkeregisteret. Språk i Norden. 87-100.
 • Vis forfatter(e) 2005. Grensesprengende navn. Nytt om namn. 23-29.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2008. Nye navnetrenderDyrenavn i skuddetDyrebare navnNår dyrenavn er gode. Foreldre og barn. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Navn - lykke eller ulykke? Under dusken : studentavisa i Trondheim. 18-19.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Nettsider om personnavn

 • Personnavn, fornavn, etternavn; norsk og internasjonalt, bl.a. nyere innvandring
 • Praktisk kommunikasjonsarbeid
 • Klarspråk, offentlig informasjon