Hjem
Jørgen Bakkes bilde

Jørgen Bakke

Førsteamanuensis, kunsthistorie
 • E-postJorgen.Bakke@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 01
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. The Vanished Gardens of Byzantium: Gardening, Visual Culture, and Devotion in the Byzantine Orthodox Tradition. Studia Byzantina Upsaliensia. 148-163.
 • Vis forfatter(e) 2013. Sikkerhet, overvåkning og undertrykkelse - Tusen år med festningsanlegg i Tegea. Klassisk Forum. 53-72.
 • Vis forfatter(e) 2010. The tears of Odysseus : memory and visual culture in ancient Greece. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 21-42.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tegea: Norsk arkeologi i Hellas. En innledning. Viking. 173-178.
 • Vis forfatter(e) 2010. Finnes det et bysantinsk Tegea? Problemer og hypoteser i den peloponnesiske middelalderarkeologien. Viking. 205-220.
 • Vis forfatter(e) 2010. Den greske bystatens geohistoriske marginer: Om videreføring av norsk landskapsarkeologi i Tegea. Klassisk Forum. 47-60.
 • Vis forfatter(e) 1997. Muligheter i kunsthistorievitenskapen ved årtusenskiftet: Tre nostalgiske vitenskapsteoretiske teser. Kunst og kultur. 228-251.
 • Vis forfatter(e) 1993. Hva er arkeologi? eller «arkeologiens optikk». Samtiden. 65-72.
 • Vis forfatter(e) 1991. Skrift, struktur og fiksjon. Et essay til spartanernes forsvar. Klassisk Forum. 39-43.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. The Vanished Gardens of Byzantium. Devotional Gardening in the Greek-Orthodox Tradition.
 • Vis forfatter(e) 2011. The Shadow of Mantineia: Classical versus Byzantine in the Historiography of Fortifications in the Highland Plains of Eastern Arcadia.
 • Vis forfatter(e) 2011. Memory and geography: The past as a landscape in the ancient Greek historians.
 • Vis forfatter(e) 2011. History of Science as a basis for communicating Natural History.
 • Vis forfatter(e) 2011. Byzantium Unwanted: Monastic Ideals and Settlement Patterns in the Byzantine Provinces.
 • Vis forfatter(e) 2005. Sted, visualitet og erindring: Det greske ruinlandskapet i middelalder og tidlig nytid.
 • Vis forfatter(e) 2005. Pan, tur/retur Arkadia Athen. En reise i et gammelt gresk erindringslandskap.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ancient and Byzantine Cultural Heritage in Greece in the Ottoman Period: A Proposed Case Study in the District of Ancient Tegea.
 • Vis forfatter(e) 2003. Utstillingskunst og romkunst i det gamle Hellas med utgangspunkt i helligdommen for Athena Alea i Tegea, Arkadia.
 • Vis forfatter(e) 2003. Minding the past: the sanctuary of Athena Alea at Tegea revisited.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 1993. Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. Senter for europeiske kulturstudier.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2008. Forty Rivers. Landscape and Memory in the District of Ancient Tegea.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2005. Intervju til Kulturbeitet, NRK P2, i forbindelse med grafittiutsmykning av Sentralbadet i Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Å arbeide med multimediale levninger. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Liquid images and the poetics of vision in ancient Greece. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Et in Arcadia Ego: Poussin and early modern visual historía. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Beskrivelsens retorikk: Kunstverksekfrasen mellom vitenskap og litteratur. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. Writing (a)Boat (to) Dionysos: Selvets teknikker i bunnen av drikkebegeret. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. Ostrakon. 10 sider.
Utstillingskatalog
 • Vis forfatter(e) 1995. Svein Tenol-Tuxen. Oljemåleri og akvarellar.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.