Hjem
 • E-postJorgen.Lund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 59
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Skyld og estetikk. Kunstkritikk.no.
 • Vis forfatter(e) 2018. Du skal ikke glemme! Minnekunst etter 22. juli. Vinduet. 106-115.
 • Vis forfatter(e) 2015. Virkelighetens billedakt. Den billedmessige vending og "fattigsliggjøring" av kunsten. Kunst og kultur. 120-125.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kunst og politikk - faglighet uten ID. Kunst og kultur. 122-125.
 • Vis forfatter(e) 2008. Befridd fra triumf: Kunst og utopi. Kunstjournalen B-post. 20-23.
 • Vis forfatter(e) 2006. Krisens mulighet. Om kunstkritikkens krise og norsk kunstkritikk i dag. Kunstjournalen B-post. 67-70.
 • Vis forfatter(e) 2002. En tung lesererfaring. Billedkunst (Oslo). 19.
 • Vis forfatter(e) 1996. Montasjens virkelighet - John Baldessari. Terskel : Threshold. 45-59.
 • Vis forfatter(e) 1994. Om kunstformidling. Terskel : Threshold. 91-96.
 • Vis forfatter(e) 1994. Menneskelige minnesmerker. Nordisk arkitekturforskning. 49-55.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2010. Samspill om kunst i offentlig rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2000. 19. 19. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Mitt i det som er ditt. Møter med Iver Jåks.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Det sub-monumentale i norsk debatt om monumenter og minnesteder.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2017. Å vise ansikt handler om universitetet som fristed. www.universitetsavisa.no.
 • Vis forfatter(e) 2017. Unnvikelse er ikke likegyldighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2016. Tid for monument? Halden Arbeiderblad. 8-8.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kunsten og "oppgavene". Kunstkritikk.no.
 • Vis forfatter(e) 2010. Faglige spørsmål forsvinner i stillingskrig. Morgenbladet.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) 2011. Det historisk-filosofiske og forklarismen. Etter Hjernevask.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2008. Ulrik Schmidt 2007. Minimalismens æstetik. Tidsskrift for kulturforskning. 70-73.
 • Vis forfatter(e) 2002. Jan Groth. Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk / The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft. 66.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2007. Amor Vacui. Opdahl Gallery.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2016. An Imitation of Nature in Her Manner of Operation.
 • Vis forfatter(e) 2015. Inne i fremstillingen. Sally Manns barndomsfotografier.
 • Vis forfatter(e) 2015. I gråsonen. Holocaust, representasjon, og generasjon nachgeboren .
 • Vis forfatter(e) 2014. Byrommets estetikk. Mulige betydninger av begrepet «estetisk utforming av omgivelsene» og den tette byen som sosial arena.
 • Vis forfatter(e) 2013. "Om monumenter som kunstverk. En kunstkritisk tilnærming til monumenter".
 • Vis forfatter(e) 2013. "Dionysos gjenfødt.Om forholdet mellom performativitetog det dionysiske i dag".
 • Vis forfatter(e) 2012. Det sømløse rommet. Børre Sæthres My Private Sky som erindring.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Vi hjelpeløse. Psykologisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kunst som redskap mot sorg. Klassekampen. 12-13.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2013. Tvangen fra tradisjonen. Klassekampen. 30-31.
 • Vis forfatter(e) 2000. Estetikk og kamp - veien tilbake. Fortidsvern. 2 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2008. Gjenstand, verk bilde. Kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2012. Kunsten etter den 22. juli.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kunst kan sette ord på det uforståelige.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Gjentagelsen av noe annet, Bård Breiviks serier. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ort und Bild: Norwegische Landschaften. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Threshold Returns the Gaze: Border Aesthetics in Disciplined Space. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Individ, kropp, landskap. Iver Jåks' kunst. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Blikket forbi. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Stedfaste øyeblikk. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Noe hemmelig i det åpne. Om Iver Jåks' småskulpturer. 4 sider.
Kunstutstilling
 • Vis forfatter(e) 2000. Tankens hulform.
 • Vis forfatter(e) 1998. Tilbake til virkeligheten. Iver Jåks' tredimensjonale kunst.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2011. Svart smil. 3 sider. I:
  • Vis forfatter(e) 2011. Dagboksnotater fra mulighetenes by.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.