Hjem
Jørgen Pedersens bilde

Jørgen Pedersen

Postdoktor, Filosofi
 • E-postJorgen.Pedersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 85
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  Rom 
  505
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Jeg jobber primært med politisk filosofi og er særlig opptatt av rettferdig fordeling.

Jeg har spesielt jobbet med spørsmål om skatt på arv.

Min bok Rettferdig fordeling og rettferdig skatt (2019) diskuterer sentrale teorier om rettferdig fordeling og knytter disse til spørsmål om rettferdig skatt.

Boken er anmeldt her: https://agendamagasin.no/anmeldelser/skattleggingens-filosofi/ 

Sammen med kollegaer driver jeg bloggen: http://politiskfilosofi.no

Kronikker:

Hvem skal betale? (med Trygve Lavik). Klassekampen 13.12.2017

Kan makt kjøpes? Bergens Tidende 06.09.2017

Trenger skatt mot ulikhet. Dagens Næringsliv 09.08.2017

Når innflytelse kan kjøpes. Vårt land 24.07. 2017

Radikale tider fordrer radikale løsniger. Dagbladet 21.07.2017

Et nytt ideal for venstresiden. Agenda magasin 10.02.2017

Atkinsons medisin. Klassekampen 26.08.2015

Den magiske terskelen. Klassekampen 12.10.2015

Ulikhet, arv og populisme. Dagens Næringsliv 16.04.2015

Skatt i det 21.århundret. Morgenbladet 30.05.2014

Uklare rettferdighetsideal. Manifest tidsskrift 01.12.2014

Hvor forbanna er du egentlig? Bergens Tidende 02.06.2013

Rettferdig arveavgift (med Cornelius Cappelen) Morgenbladet 20.09.2013

Ord som blir til handling. Bergens Tidende 27.07.2011

Heroinbyen Bergen. Bergens Tidende 26.08.2011

Statens rolle. Bergens Tidende 25.01.2010

Gnisten fra Arne Næss (med Trygve Lavik). Bergens Tidende 10.02.2009

Er du idiot? Bergens Tidende 09.09.2009

Home - Årets viktigste film. Bergens Tidende 27.11.2009

Miljø og ansvar. Bergens Tidende 03.02.2007

Kosmopolitisme: Globaliseringens politiske filosofi. Studvest 23.05.2007

Holbergprisen til Jürgen Habermas. Bergens Tidende 29.09.2005

En seier for demokratiet. Bergens Tidende 04.06.2004

De nyere kronikkene kan leses på bloggen: http://politiskfilosofi.no (noen ganger med andre titler).

Vår: Moderne politisk teori: FIL116, FIL216, FIL316

Høst: Politisk idehistorie: FIL107, FIL237, FIL337

Utvalgte publikasjoner

Bøker:

Pedersen, Jørgen (2019): Rettferdig fordeling og rettferdig skatt. Bergen. Fagbokforlaget

Lavik, Trygve, Fjørtoft, Kjersti og Pedersen, Jørgen (2014): Filosofi for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget

Pedersen, Jørgen (red) (2013): Politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Oslo: Pax Forlag.

Pedersen, Jørgen (red) (2010): Moderne politisk teori. Oslo: Pax Forlag

Artikler:

Bøyum, Steinar og Pedersen, Jørgen (kommer) Inheritance and the Family. I Journal of Applied Philosophy

Pedersen, Jørgen (2019): Money Talks - også i norsk politikk. I Nytt Norsk Tidsskrift, 36,1. 

Cappelen, Cornelius og Pedersen, Jørgen (2018): Just wealth transfer taxation: defending John Stuart Mill's scheme. I Politics, Philosophy & Economics, 17, 3.

Pedersen, Jørgen (2018): Just inheritance taxation. I Philosophy Compass, 13,4.

Lavik, Trygve og Pedersen, Jørgen (2017): Rettferdig fordeling av klimaproblemets byrder. I Nytt Norsk Tidsskrift, 34, 4

Pedersen, Jørgen (2016): Terskelteori og ulikhet. I Nytt Norsk Tidsskrift, 33, 4

Cappelen, Cornelius og Pedersen, Jørgen (2015): Borgerlønn. En rettferdig reform?. I Tidsskrift for Samfunnsforskning. 56, 3, s 354-371.

Pedersen, Jørgen (2014): Samtykke i mor og barn-undersøkelsen. I Nytt Norsk Tidsskrift, 31, 2,

Cappelen, Cornelius og Pedersen, Jørgen (2014): Rettferdig arveavgift. I Tidsskrift for velferdsforskning, 17, 2,

Pedersen, Jørgen (2012): Justification and Application: The revival of the Rawls-Habermas debate. I Philosophy of the Social Sciences. 42, 3 p. 399-432. Reprinted in Baxter, Hugh (ed): Habermas and Law (2017). Routledge.  

Pedersen, Jørgen (2012) Social Philosophy. A reconstructive or deconstructive discipline? I Philosophy & Social Criticism. 38, 6, p. 619-643.

Bokkapitler:

Pedersen, Jørgen (2015): Writing History from a Normative Point of View: The Reconstructive Method in Axel Honneth’s Das Recht der Freiheit. I Lysaker, Odin og Jakobsen, Jonas (red): Recognition and freedom. Axel Honneth’s Political Thought. Leiden. Brill.

Pedersen, Jørgen (2015): Karl Marx – A utopian socialist? In Fløistad, Guttorm (ed): Contemporary Philosophy: A new survey. Philosophy of Justice. Dordrecht. Springer.

 

Politisk filosofi, sosialfilosofi, vitenskapsfilosofi

Postdocprosjekt: Fordelingsrettferdighet i den virkelige verden

Forskergrupper