Hjem
Jørn Øyrehagen Sundes bilde

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor
 • E-postJorn.Sunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 54
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet, UiB
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  444
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Rettskultur

Rettshistorie

Komparativ rett

Juridisk metode

Domstolar og rettsstat

 

Fagansvarleg for JUS134: Rettshistorie og komarative rett - Rettskultur i eit Eruopa i endring

Fagansvarleg for JUS398: Stormasterprogrammet

Førelesar på JUS398/399: Metode for masterskrivande studentar

Fagansvarleg (saman med professor Ragna Aarli) på ERASMUS-kurset Courts and Society in Transaction

Førelesar på Legal History (Bocconi University, Milano, Italia)

 

 


 

Bøker
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; gunnar, grendstad; William R., Shaffer; Eric N., Waltenburg. 2020. Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing. 203 sider. ISBN: 978-94-6236-978-8.
 • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 sider. ISBN: 9788215028354.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 sider. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2017. Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget. 138 sider. ISBN: 978-82-450-2081-6.
 • Almhjell, Eva; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Anne Sletto - Eit kvinneprotrett. Boksmia. 96 sider. ISBN: 9788291871332.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Rosendal - Slottet frå 1665; Et underlig levende minde. 122 sider. ISBN: 978-82-7326-113-7.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsteretts historie 1965-2015 - At dømme i sidste Instans. Fagbokforlaget. 619 sider. ISBN: 978-82-450-1551-5.
 • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 sider. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Vegen over havet - frå Mowatane på Shetland til Baroniet Rosendal. 52 sider. ISBN: 978-82-7326-105-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Across the Sea - From a Shetland Lairdship to a Norwegian Barony. 33 sider. ISBN: 978-82-7326-105-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; skodvin, knut einar. 2010. Rendevous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. From a Shetland Lairdship to a Norwegian barony: the Mouat family and the barony of Rosendal. 32 sider. ISBN: 978-0-9557642-3-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget. 249 sider. ISBN: 978-82-450-0558-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "Fornuft og Erfarenhed" - Framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet. Universitetet i Bergen. 412 sider. ISBN: 978-82-308-0369-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Den juridiske komedien - Ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie. Fagbokforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-450-0091-7.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis. 152 sider. ISBN: 978-82-8063-061-2.
Tidsskriftartikler
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Sju steg på vegen mot eit illiberalt demokrati. Dag og Tid. 8-9. Publisert 2019-02-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Illevarslande reotrikk. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 1. 1 sider.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Lang kamp, kort siger? Nynorsk som rettsspråk. Mål og makt. 49: 6-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Mangelfullt av Riksrevisjonen, feil av Justisdepartementet. Nationen. 1 sider. Publisert 2019-10-31.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Dette er kjernen i Nav-skandalen. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2019-11-16.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Rettshistorie. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). Publisert 2019-01-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Viktig rettshistorie. Dag og Tid. Publisert 2019-01-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Klimasaka må ankast til Høgsterett. Dagbladet. 30-31. Publisert 2018-01-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Politikk og søskenbarnekteskap. Avisa Vårt land. 1 sider. Publisert 2018-01-23.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Rettsleg konfrontasjon og rettsutvikling. Rett24.no. 1 sider. Publisert 2018-05-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Gulatingslova. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Ditlev Tamm and Helle Vogt, eds., The Danish Medieval Laws: The Laws of Scania, Zealand and Jutland. Law and History Review. 36: 1092-1094.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Roboten i rettssalen. Klassekampen. 40-41. Publisert 2018-01-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Mundal, Else. 2018. Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal og Minne. 2. 83-114.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Klimasøksmål og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 34: 354-365. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-04-03
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. "Sorenskriver Peder Leth Øwres udsøgte, gode og vel konditionerede Samling af danske Bøger". Årbok / Romsdalsmuseet. 156-273.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Klimasøksmålet er ikkje "amerikanisering". Klassekampen. 1 sider. Publisert 2017-11-24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Eit demokratisk problem? Klassekampen. 1 sider. Publisert 2017-11-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Frostating og demokratiet - Var Frostating ein forløpar for det moderne demokratiet etter Grunnlova av 1814. Gunneria. 81: 131-150.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Kong Magnus VI Lagabøter og hospitalet i Stavanger. Stavanger Museums årbok. 126: 62-73.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Djevelen i deltaljane. Klassekampen. 22-23. Publisert 2017-09-21.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Å demontera ein rettsstat. Klassekampen. 3-3. Publisert 2017-07-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Søksmålet styrkar demokratiet, Frølich. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2017-11-24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Fornekting og omskriving av den nære historia. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2017-12-01.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Uvitande eller medviten feilinformerande. VG : Verdens gang. 1 sider. Publisert 2017-11-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Colombo, Esmeralda. 2017. Klimasøksmål, neste steg. Klassekampen. 20-21. Publisert 2017-09-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rogdaberg, Guttorm. 2017. The Norwegian bureaucratic aristocracy and their manor houses in the thirteenth and fourteenth centuries. Danish Journal of Archaeology. 6: 109-117. doi: 10.1080/21662282.2017.1338640
 • Holmøyvik, Eirik; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen; Lorentzen, Pål; Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende. Publisert 2016-02-03.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Debt Slavery and Forced labour. De lege. 57-68.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Landslova sin stordom. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2016-01-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Kvifor å hemmeleg? Klassekampen. 1 sider. Publisert 2016-01-14.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Skal UiB bli som Brann? Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2016-02-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Nye val for Høgsterett. Klassekampen. 1 sider. Publisert 2016-02-28.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Fisk og forteiing - ei nedslåande forteljing om norsk fiskeriregulering. Nytt Norsk Tidsskrift. 33: 209-218.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Høgsterett. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Magnus Lagabøtes Landslov. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Utburden og Utburdsura ved Bolstadfjorden. Fjon frå fjell til fjord. 5 sider.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. On the seventh day: udal Law and the scound bill in Shetland. New Shetlander, The. 278. 33-39.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Domstolssjølvstende i fare. VG : Verdens gang. 1 sider. Publisert 2016-09-09.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Johannessen, Marianne Herfindal. 2016. Banken for dei fattige. Bergens Tidende. 35-36. Publisert 2016-01-16.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2016-04-01.
 • Nadim, Morten; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. A call for more diversity: A comment to Schaffer et al. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 38: 43-48.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett som statsmakt. Arkivmagasinet. 1. 11-14.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Tannlege-saka frå 1966 - ein ny ære for Høgsterett som aktiv og synleg statsmakt. Arkivmagasinet. 1. 22-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Norsk personskaderett i praksis. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 12: 77-81.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsteretts hus - Høgsterett som statsmakt og sosial arena. St. Hallvard. 4. 78-82.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Arkivverket må endrast. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2015-12-13.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og det transnasjonale rettsregimet. Juristkontakt. 8. 58-61.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Landslova ut til folket. Uke Adressa. 1 sider. Publisert 2015-11-18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Ein jernkjepp i samfunnsdiskusjonen sitt hjul. Nytt Norsk Tidsskrift. 4. 283-291.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Svekka rettstryggleik. Bergens Tidende. Publisert 2015-11-28.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Landets fremste dommar. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2015-12-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Politisk utnemning av justitiarius. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2015-12-04.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Dørum, Odd Einar; Frøseth, Astrid Lærdal; Rindal, Magnus. 2015. Vil ha nasjonalskatt heim. Dag og Tid. 16-17. Publisert 2015-12-18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Fimreite, Anne Lise; Gundersen, Lise. 2015. Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2015-09-29.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Målet og makta. Dag og Tid. 23-23. Publisert 2014-06-20.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Domstolane og samfunnsstyring. Manifest tidsskrift. Publisert 2014-05-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Martin Sunnqvist, Konstitusjonellt kritiskt dömande. Juridisk Tidskrift. 26: 207-213.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. 'Dømmer i sidste Instans' - Høgsterett som den fremste representant for den tredje statsmakt 1965-2015. Almanakk for Norge. 202: 73-78.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Juristar og dommarar på Eidsvoll i 1814. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 2. 30-32.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Eit nytt Norgesvelde? NRK Ytring.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Ulvund, Frode. 2014. Vaktbikkja 200 år. Bergens Tidende. 16-17. Publisert 2014-10-26.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Tingtradisjonen og Grunnlova av 1814. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 79-91.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Storflaumen i 1743. Årbok Vaksdal Historielag. 19: 35-38.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Crime and Punishment in Time and Space – Introduction. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1: 78-79.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Naboskap i Vaksdal før i tida. Vaskdalposten. 1 sider. Publisert 2013-07-11.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Frå røysterett til søksmålsrett. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2013-04-05.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Forsknings viser... Nettverksstaten. Dagens næringsliv. 1 sider. Publisert 2013-04-13.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettslege forhold i Sunnhordland frå mellomalderen til 1800-talet. Lokalhistorisk magasin. 2. 33-34.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Demokratiet etter frisleppet av individet. Kvinnheringen. 1 sider. Publisert 2013-07-29.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Berre, Inga. 2013. Forskargrupper og det innovative kretslaupet - spørsmål til rektorkandidatane. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2013-04-17.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Kan demokratiet overleva? Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2012-03-16.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Utdanning er sjeldan nyttig. Bergens Tidende. Publisert 2012-01-31.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Law, language and culture - a survey of an intricate interconnection. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 27: 31-40.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dommarar og domstolar sitt sjølvstende - eit evig aktuelt tema. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4. 491-520.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Murder in Shetland in 1602. Unkans. Newsletter of the Shetland Museum and Archives. 33. 1 sider.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Andre premiss og anna resultat - refleksjonar kring politikk, Høgsterett og dissensar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125: 168-204.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Med pressen på lasset. Klassekampen. Publisert 2012-05-02.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Jurisdiksjon, politikk og internasjonaliseringsdebatt. Stat og styring. 1. 16-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Holmøyvik, Eirik. 2012. Naturleg med begge målformer. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2012-04-20.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Difor vart Treholt dømt. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2011-04-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Juss mellom makt, merksemd og kritikk. Dag og Tid. 2 sider. Publisert 2011-05-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Avgjerder og rettferd. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2011-04-29.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. God dag, mann. Meiningsløyse. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2011-05-27.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Norske lover heilt i tetsjiktet. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2011-08-31.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Skal vi gje oss vulgariseringa i vald? Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2011-03-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Konspiratorisk. Dag og Tid. 1 sider. Publisert 2011-02-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Uturvande og tildekkjande. Dag og Tid. 6. 1 sider. Publisert 2011-02-11.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rogdaberg, Guttorm. 2011. Slik viste dei kvar makta låg. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2011-04-02.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Hor har vore straffa gjennom alle tider. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2010-04-03.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Nyttig rapport frå McKinsey. Dagens næringsliv. 1 sider. Publisert 2010-01-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Fiskerettar i saltvatn som eigedomsobjekt. Eit tilsvar til Alan Hutchinson. Historisk Tidsskrift (Norge). 89: 273-280.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Fiskerettar i saltvatn. Nordlys. 1 sider. Publisert 2010-05-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Med lov skal landet bygges... DagenMagazinet. 1 sider. Publisert 2010-05-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Helle Vogt, Mia Münster-Swendsen (red.): Law and Learnng i the Middle Ages. Collegium Medievale. 22: 228-235.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. "Jeg har faret baade Øste og Vestenfields" - Om handel på Vestlandet. Lokalhistorisk magasin. 1. 16-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Til kamp! Nynorsk som rettsspråk før, no og i tida som kjem. Skriftserien Institutt for privatrett. 182. 147--158.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Forskningspolitisk schizofreni. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2010-10-17.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Når forsking straffar seg. Bergens Tidende. Publisert 2010-01-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Not a stick of wood: trade relations as the core of Shetland-Norwegian connexions up to the mid-19th century. New Shetlander, The. 253. 18-21.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. A Geographical, Historical and Legal Perspective on the Right to Fishery in Norwegian Tidal Waters. Arctic Review on Law and Politics. 1: 108-130.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. "Fiske Grunden [...] udgjør Landets Fortog og endeel af dets Ejendom - Den rettslege karakteren av og innhaldet i sedvanebaserte fiskerettar i saltvatn. Historisk Tidsskrift (Norge). 88: 7-36.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Anders Mowat og hans etterkomarar på Shetland og på Tysnes. Tysnes. s. 20. 50. 40-41. Publisert 2009-12-23.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Religiøs overtyding treng vern. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2009-01-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Frå læring til rettsbruk - metoderefleksjonar i høve skriving av juridiske mastergradsoppgåver. Jussens venner. 44: 1-24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Din tanke er fri - RAI RAI: Blasfemidommen av 1912 over redaktør Arnfred Olesen i Fritænkeren. Bergensposten. 3. 41-54.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Gode naboar har gjerde mellom seg! Bleiediplomet av 1293 og ordninga med grannestemne. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 101: 107-121.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Innvandringsspøkjelse. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2009-02-27.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Grannhev - ein naborettsleg sedvane. Bergensposten. 2. 44-56.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Kva er eit samfunn? Kva er ein student? På Høyden ( UiBs nettavis). 1 sider. Publisert 2009-09-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. "Til Helvete med alt det lærde". Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2009-09-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Gud skje lov! Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2009-02-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Om å hengja rett bjølle på rett katt. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2009-03-17.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Viva la révolution! Om korleis Digitalarkivet kan revolusjonera norsk rettshistorieskriving. Bergensposten. 1. 15-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Om juss og juks. Bergens Tidende. 38-38. Publisert 2008-05-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Interessekonfliktar og historieforfalsking. Bondebladet. 25-25. Publisert 2008-04-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Verdien av anonyme påstandar for ein open diskusjon. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2008-11-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Rettstatsprinsipp og fåkunne. Dag og Tid. 7. 1 sider. Publisert 2008-02-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Aage Thor Falkanger: Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 121: 101-104.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Praecoqnita juris eit danningsprogram i dansknorsk rettsvitskapleg litteratur på 1700-talet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 31: 101-119.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Internasjonaliseringa av norsk strafferett i eit historisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett. 7: 292-298.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Eg tilstår. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2007-12-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Virpi Mäkinen (red): Lutheran Reformation and the Law. Historisk Tidsskrift (Norge). 86: 340-345.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Ditlev Tamm: Rettshistorie: Danmark, Europa, globale perspektiver. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4. 639-644.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Fiskerettar i saltvatn. Bergensposten. 2. 4-36.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Fiskerettar i saltvatn og lex non scriptum i norsk rett og rettshistorie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2/3. 342-412.
Rapporter/avhandlinger
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "Fornuft og Erfarenhed” – framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet.
Bokkapitler
 • Buanes, Eivind; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Vekst og profesjonalisering. Kapittel 2, sider 17-30. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Å skunda seg langsamt. Kapittel 9, sider 131-144. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. For mykje og for lite av det gode... Fordomar og rettshistorisk metode. Kapitel 7, sider 143-164. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 sider. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning - Om å få historia i tale. Innleiing, sider 7-15. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 sider. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Innleiing: Den juridiske verktøykassen. Kapittel 1, sider 27-34. I:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 sider. ISBN: 9788215028354.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Ingen veg tilbake - overordna juridisk metode frå år 1000 og inn i framtida. Kapittel 2, sider 35-76. I:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 sider. ISBN: 9788215028354.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. "Aldeles berøvet Fortandens brug" - Konedrap i Møllendal i 1798 og psykisk sjuke mordarar i norsk rettshistorie. kapittel 8, sider 143-157. I:
  • Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 693 sider. ISBN: 9788205509436.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. 50 år med endring. Kapittel 1, sider 13-16. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Nylund, Anna; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Courts and Court Proceedings. -, sider 201-213. I:
  • Letto-Vanamo, Pia; Tamm, Ditlev; Mortensen, Bent Ole Gram. 2018. Nordic Law in European Context. Springer Publishing Company. 213 sider. ISBN: 978-3-030-03006-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. The business of charity and the charity of buisness - Donations in the Norwegian Merchant town of Bergen in the seventeenth and eigteenth centirues. 10, sider 234-250. I:
  • Rønning, Ole-Albert; Vogt, Helle; Sigh, Helle Møller. 2017. Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge. 331 sider. ISBN: 978-1-138-19583-7.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Managing the Unmanagable - An Essay Concerning Legal Culture as an Analytical Tool. Kapittel 1, sider 13-25. I:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. From Courts of Appeal to Courts of Precedent - Access to the Highest Courts in the Nordic Countries. Kapittel, sider 53-76. I:
  • van Rhee, C.H.; Fu, Yulin. 2017. Supreme Courts in Transition in China and the West. Springer. 245 sider. ISBN: 978-3-319-52343-9.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Teknologiske utviklingsforteljingar som trumfkort - Forteljingar i juridiske førebuingsprosessar til norsk fiskeripolitikk etter 1949. Kapittel 5, sider 104-121. I:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 sider. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. Forord, sider . I:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. A Dubious Tale of Misfortune Revealing the True Nature of Udal Law on Shetland and the Schound Bill - Shetland Law at the Beginning of the Seventeenth Century. Kapittel, sider 150-174. I:
  • Simpson, Andrew; Styles, Scott Crichton; West, Euan; Wilson, Adelyn L.M. 2016. Continuity, Change and Pragmatism in the Law: Essays in Memory of Professor Angelo Forte. 557 sider. ISBN: 978-1-85752-039-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. "Barnets naturlige ret overfor foreldræne" - barnebidragsordninga i norsk rett frå 1763 til dei Castbergske barnelovene i 1915. Kapittel, sider 49-75. I:
  • Andersland, Geir Kjell. 2015. De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-48637-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens speil og lovens stemme? Kapittel 1, sider 9-17. I:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. "'For Borger Samfundet' - Frå Gud og neste til staten og medborgarar ca. 1640 til Grunnlova av 1814". kapittel, sider 29-52. I:
  • Bull, Kirsti Strøm. 2015. Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering. 210 sider. ISBN: 978-82-8152-044-8.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Dommaren bak sitt bord – Overgangen frå anke- til prejudikatsdomstol i Norden. Kapittel, sider 49-78. I:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens speil og lovens stemme? Kapittel, sider 9-17. I:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Gud, religion og grunnnlova av 1814. -, sider 35-50. I:
  • Ekroll, Øystein; Hjorth, Søren; Vegge, Einar. 2014. Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. ISBN: 978-82-7693-203-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Daughters of God and counsellors of the judges of men – a study in changes in the legal culture in the Norwegian realm in the High Middle Ages. Kapittel 8, sider 131-183. I:
  • Brink, Stefan; Collinson, Lisa. 2014. New Approaches to Early Law in Scandinavia. Brepols. 200 sider. ISBN: 978-2-503-54754-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. The Legal Cultural Dependency of the Norwegian Legal Method - and its Future. kapittel (i 'Part I'), sider 44-70. I:
  • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 sider. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. How Nordic are the Nordic Laws? Kapittel, sider 23-38. I:
  • Andersen, Per; Salonen, Kirsi; Sigh, Helle I.M.; Vogt, Helle. 2014. How Nordic are the Nordic Medieval Laws? - Ten Years After Proceedings of the Tenth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2013. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 249 sider. ISBN: 978-87-574-3225-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. "Menneskerettighetar (...) stemmer med rettsfølelsens krav i vår tid". Eit aktørperspektiv på Dei europeiske menneskerettane sin veg inn i norsk rett. Kapittell, sider 311-326. I:
  • Mäenpää, Olli; Frände, Dan; Korpisaari, Päivi. 2014. Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 368 sider. ISBN: 1849466238.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism before 1789. Innledning, sider . I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 sider. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Norwegian Constitutionalism and the Code of 1274. Chapter 10, sider 165-185. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 sider. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Live and Let Die: An Essay Concerning Legal-Cultural Understanding. Kapittel 16, sider 221-234. I:
  • Adams, Maurice; Heirbaut, Dirk. 2014. The Method and Culture of Comparative Law - Essays in Honour of Mark Van Hoecke. Hart Publishing Ltd. 346 sider. ISBN: 1849466238.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Hogge i stein: Norsk fiskeripolitikk frå mellomalderen til 1857, med eit blikk på situasjonen i dag. festskriftbidrag, sider 679-690. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Den naturlege arverett. Kapittel, sider 133-145. I:
  • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 201 sider. ISBN: 978-82-02-41543-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Eit vell av rettslege normer - lovgjevinga til kong Magnus VI Lagabøtar som ramme for eit rettsleg mangfald. Kapittel 7, sider 106-123. I:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 sider. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Historiske argument i juridisk argumentasjon. 12 artikkel, sider 207-227. I:
  • Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter; Kjus, Audun. 2012. P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. 283 sider. ISBN: 978 82 8265 038 0.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dissenting votes in the Norwegian Supreme Court 1965-2009: A legal cultural analysis. 5. artikkel, sider 59-73. I:
  • Czeguhn, Ignacio; Gschwend, Lukas; Heirbaut, Dirk; Löhnig, Martin; Aranda, Antonio Sanchez. 2012. Rechtskultur 1Zeitschrift für Europäische RechtsgeschichteEuropean Journal of Legal HistoryJournal europeen d'hisoire du droit. 119 sider. ISBN: 978-3-86646-409-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. "Der organische Zusammenhang des Rechts": How the reception of Savigny came to influence legal reception in Norwegian law in the 19th and first part of the 20th century. 1.artikkel, sider 7-18. I:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 sider. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Lovgjeving i kongsgarden i Bergen ca. 1260 til 1281:. 4 art., sider 46-63. I:
  • Ågotnes, Anne; Øye, Ingvild. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget. 150 sider. ISBN: 978-82-533-0293-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Fiende og frende på Gulating i mellomalderen. 5 kap., sider 52-69. I:
  • Solbakken, Bjørn. 2011. Frå Gulatinget til Gulatings plass. 139 sider. ISBN: 978-82-533-0294-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Innovative Reception Reception and Innovation Concerning Fixed Time Periods as a Criterion for the Acquisition and Loss of Rights in the Gulating Compilation. Del I 16 artikkel, sider 217-229. I:
  • Andersen, Per; Letto-Vanamo, Pia; Modeen, Kjell Åke; Vogt, Helle. 2011. Liber amicorum Ditlev Tamm : law, history and culture. DJØF Forlag. 887 sider. ISBN: 978-87-574-2157-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. LEGAL CULTURAL CHANGES IN EUROPE - TEACHINGFUTURE PROSPECTS ON THE BASIS OF LEGAL HISTORY AND COMPARATIVE LAW. 5. artikkel, sider 47-57. I:
  • Modeer, Kjell Å.; Nilsén, Per. 2010. HOW TO TEACH EUROPEAN COMPARATIVE LEGAL HISTORY. 195 sider. ISBN: 978-9154405527.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Champagne at the Funeral - an Introduction to Legal Culture. Kapitel 1, sider 11-28. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Art of being Artful - the Complex Reception of Law. kapitel 2, sider 29-43. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. Forord, sider 5-6. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Marthinussen, Hans Fredrik; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Notarius publicus in Norwegian legal history. 14. kapittel, sider 463-481. I:
  • Schmoeckel, Mathias; Schubert, Werner. 2009. Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen. Nomos Verlagsgesellschaft. 619 sider. ISBN: 978-3-8329-4068-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Gulatingslova. Gulatingslova. I:
  • 2009. Store norske leksikon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. "Enhver Borger har ret til at fordre Sikkerhed af Staten" - Ordninga med offentleg forsvarar mellom 1735 og 1775. 23 artikkel, sider 722-742. I:
  • Sarilla, Kine; Eliassen, Stine Marie. 2009. Rettshjelp fra kyst til vidde Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk. 407 sider. ISBN: 978-82-05-39224-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. "Ansees Hævet" - Føresetnadar for den norke prøvingsretten på 1800-talet. Kapittel 6, sider 215-267. I:
  • Michalsen, Dag. 2008. Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering. 303 sider. ISBN: 978-82-8152-018-9.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Det andre bodordet - Dialog, orden og samkvem. kapittel, sider 55-79. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget. 249 sider. ISBN: 978-82-450-0558-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Ebenesar - eit innleiande essay. Innleiande essay, sider 13-21. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget. 249 sider. ISBN: 978-82-450-0558-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Lost and Found in Law - The Deaf and Dumb and Wolffianism in Denmark and Norway in the 18th Century. artikkel nr. 53, sider 751-763. I:
  • Diestelkamp, Bernhard; Vogel, Hans-Heinrich; Jörn, Nils; Häthén, Christian; Nilsén, Per. 2007. Liber Amicorum, Kjell Å. Modéer. Juristförlaget, Lund. 822 sider. ISBN: 978-91-544-0364-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "Qvind folch" Kvinner og tilhøyrsle mellom 1642 og 1802 Kort om Nordhordland sorenskrivarembete, metode og problemstilling. 7. artikkel, sider 117-152. I:
  • Arvidsson, Matilda; Önnerfors, Elsa Trolle. 2007. Från Schlyters lustgård Rättshistoriska uppsatser Jag sträcker mig in i framtiden. 154 sider. ISBN: 978-91-89186-12-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. The Art of Internationalisation, or What is Nordic Law. 2. artikkel, sider 41-53. I:
  • Husa, Jaakko; Nuotio, Kimmo; Pihlajamäki, Heikki. 2007. Nordic Law - Between Tradition and Dynamism. Intersentia. 177 sider. ISBN: 978-90-5095-706-9.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Det relasjonelle eigedomsrettsomgrepet - eit essay om eigedomsrettsomgrepet, eigedomsrett og eigedom. 11. artikkel, del III, sider 575-592. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "De skal vere samde menn" Ei vitskapleg fundering og spekulasjon over den eldste norske prosessen. 18. artikkel, sider 305-322. I:
  • Asp, Petter. 2007. de lege Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2007 Eftersyn och eftertanke. Iustus förlag. 322 sider. ISBN: 978-91-7678-676-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Internasjonaliseringa av retten i mellomalderen som forskingsutfordring. VI, sider 113-134. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis. 152 sider. ISBN: 978-82-8063-061-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. "Court Rulings as Legal Historical Texts: Silence, Lies and Rhetoric in the Legal Discource in Court". Kap. 6, sider 113-133. I:
  • Michalsen, Dag. 2006. "Reading Past Legal Texts". 183 sider. ISBN: 82-8152-007-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 Kompetanse:

Rettskultur

Rettshistorie

Komparativ rett

Juridisk metode

 

Fagleg bakgrunn:

 • 2010: Leiar for forskargruppa for rettskultur ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2008: fagansvarleg for JUS134: Rettshistorie og komparativ rett - Rettskultur i eit Europa i endring
 • 2008-2010: Professor 2 ved Center for Medieval Studies i Bergen
 • 2007: Professor ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2007: Dr.juris ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2007: Fyrsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2006. Forskar ved museet Baroniet Rosendal
 • 2004: Opptatt på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2001: Opptatt på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet i Tromsø
 • 1999-2000: Sivilarbeidar ved Statsarkivet i Bergen
 • 1992-1999: Student ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 1991-1992: Sophmore/junior ved St. Olaf College, Northfield MN, USA, med historie og statsvitskap som fagleg fokus

 

Verv:

 • 2014: Varamedlem i Det faglitterære fond
 • 2012-2015: Leiar av Høgsterettsjubileumskomiteen ved Universitetet i Bergen
 • 2012- : Medlem av redaksjonskomiteen til Glossae - European Journal of Legal History
 • 2012- : Medlem av redaksjonskomiteen til Acta Scandinavica (Brepols)
 • 2009-2011: Styremedlem i Det faglitterære fond
 • 2008-2010: Medlem av styringsgruppa for Norsk Senter for Eigedomskunnskap
 • 2006-2008: Medlem av redaksjonen i Sunnhordland - Årbok frå Sunnhordland folkemuseum og sogelag
 • 2003-2006: Medlem av den norske redaksjonen i det nordiske tidsskriftet Retfærd
 • 2003-2011: Varamedlem i Kjeldeskriftkommisjonen, Riksarkivet
 • 2002-2006: Medlem av Referansegruppa for Digitalarkivet, Riksarkivet

 

Bistillingar:

 • 2002-: Forskar ved museet Baroniet Rosendal

 

Seminar/ arrangement/ redaktøroppgåver/ prisar

 • 2015: Arrangerte workshop om rett og religion saman med Halvor Nordhaug 11.05.2015
 • 2015: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal 09.05.2015
 • 2014: Arrangerte seminar om Høgsteretts historie saman med Forde Ulvund 26-27.10.2014
 • 2014: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal 10.05.2014
 • 2014: Redigerte Constitutionalism before 1789
 • 2014: Arrangerte grunnlovsseminaret "Vår grunnlov? saman med Gunnar Skirbekk 09.04.2014
 • 2013: Redigerte Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice nr. 2 2013
 • 31.08.2013
 • 2013: Tildelt Meltzerprisen for framifrå formidling
 • 2012: Tildelt målprisen 2012 av Juristmållaget
 • 2012: Arrangerte historisk seminar ved museet baroniet Rosendal 03.09.2012
 • 2012: Arrangerte konferansen "Constitutionlism in Europe before 1789" 25-26.04.2012
 • 2011: Tildelt førelesarprisen av studentane ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2011: Arrangerte workshop på Det juridiske fakultet i Bergen om Legal Culture in a Europe in Change
 • 2010: Arrangerte workshop på Centre for Medieval Studies: Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms in the High Midle Ages - Criminal law, 15-16.09.10
 • 2010: Arrangerte Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Kulturhistorie, 28.08.10
 • 2010: Tildelt førelesarprisen av studentane ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2010: Laga utstillinga "Vegen over havet" på museet Baroniet Rosendal, saman med Elisabeth Akselvoll
 • 2010: Arragnerte workshop på Centre for Medieval Studies: Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms in the High Midle Ages - Propterty law, 24-25.03.09
 • 2010: Redigerte antologien "Rendezvous of European Legal Cultures" saman med Knut Einar Skodvin
 • 2009: Arrangerte workshop på Centre for Medieval Studies: Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms in the High Midle Ages - Conflict Resolution, 21-22.10.09
 • 2009: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Norsk-skotsk samkvem, 12.09.09
 • 2008: Haldt The Tom Henderson Memorial Lecture på Shetland Museum & Archives, Hey's Dock Shetland: From a Shetland Lairdship to a Norwegian Barony - The Mowat-family and the Barony Rosendal, 30.10.08
 • 2008: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Nye bidrag til baroniet Rosendal si historie, 06.09.08
 • 2008: Redigerte antologien ”Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion”
 • 2008: Arrangerte det 9. REUNA-møtet for nordiske rettshistorikarar ved Det juridiske fakultet i Bergen: Perspectives on the civil and common law traditions, 12-14.05.08
 • 2008: Arrangerte den andre work shop i Law and Legislation ved Centre for Medieval Studies: The jury in Medieval Nordic Law, 26-27.03.08
 • 2007: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Norsk-skotsk samkvem frå høgmellomalderen til 1700, 25.08.07
 • 2007: Redigerte ”Rettshistoriske studier nr. 17: Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis”
 • 2006: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Reiser, 26.08.06
 • 2005: Arrangerte unionshistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Rett, nasjon, union, 03.09.05
 • 2004: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Norsk politisk, sosial og rettsleg historie 1500 til 1800, 25.09.04
 • 2003: Arrangerte nordisk seminar i rettshistorie i Oslo saman med professor Dag Michalsen: Nordisk mellomalderrett i eit internasjonalt perspektiv, 10.10.03
 • 2003: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Baroniet Rosendal si kulturhistorie, 27.09.03
 • 2002: Arrangerte internasjonalt symposium i rettshistorie i Tromsø saman med professor Dag Michalsen: Readings of legal Pasts, 13-14.06.02
 • Landslovsprosjektet 2014-2024
 • Rettsstatsprosjektet 2015-
 • North Sea Court records 2016-
 • Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-1400 (2010-2015)