Hjem
Jørn Wangensten Ruuds bilde

Jørn Wangensten Ruud

Pensjonist
Universitetsbiblioteket, pensjonister
Rapport
  • 2005. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
  • 2001. Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning. .
Annet produkt
  • 2005. Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
  • 2005. Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Digitale læremidler
  • 2005. Pedagogisk manual.
Faglig kapittel
  • 2019. Biblioteket - fakultetets hjerte. 101-114. I:
    • 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.