Hjem
 • E-postJacob.Aars@uib.no
 • Telefon+47 55 58 20 45+47 958 73 122
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 19
  5007 Bergen
  Rom 
  19.307
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Bøker
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Andreassen, Tone Alm; Aars, Jacob. 2015. Den store reformen. Da NAV ble til. Universitetsforlaget. 184 sider. ISBN: 978-82-15-02378-6.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aars, Jacob. 2014. Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. 259 sider. ISBN: 9788215023250.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aars, Jacob. 2014. Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget. 264 sider. ISBN: 9788215023250.
 • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 sider. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Aars, Jacob. 2000. Brukerundersøkelser som demokrativerktøy? En praktisk og kritisk idehåndbok. 40 sider. ISBN: 82-446-0541-3.
 • Aars, Jacob. 2000. Få folket i tale! Utvidede folkehøringer som hjelpemiddel til å styrke demokratiet i kommunene. 38 sider. ISBN: 82-446-0637-1.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1999. Lokaldekmokratiet: status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet - satatus og utfordring.
 • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Aars, Jacob. 1998. Hva skjer i prosjektkommunene? Underveisrapport.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Hovedsatsingsområdet "Demokrati, deltakelse og styring": Rapport fra noen av kommuneprosjektene.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Offerdal, Audun. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.
 • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskni ngsbidrag.
Tidsskriftartikler
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2019. Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? Terrorism and Political Violence. 31: 615-631. doi: 10.1080/09546553.2017.1287700
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2019. Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping. Political Behavior. 19 sider. Publisert 2019-11-07. doi: 10.1007/s11109-019-09580-7
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2018. Education and political participation: the impact of educational environments. Acta Politica. 1-17. doi: 10.1057/s41269-018-0101-5
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities. Scandinavian Political Studies. 40: 312-329. doi: 10.1111/1467-9477.12090
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58: 191-209. Publisert 2017-05-10. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-02-03
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Terror og toleranse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2017-05-10.
 • Christensen, Dag Arne; Ytre-Arne, Brita; Lindén, Tord Skogedal; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Stat og styring. 42-46.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2016. The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 26: 243-253. doi: 10.1080/13597566.2015.1124094
 • Andreassen, Tone Alm; Aars, Jacob. 2015. Politikk som virker? Dagens næringsliv. 1 sider. Publisert 2015-04-29.
 • Saglie, Jo; Ødegård, Guro; Aars, Jacob. 2015. Rekruttering av unge folkevalgte: Nominasjoner, personstemmer og kontekst. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 259-288.
 • Aars, Jacob. 2014. Ties that bind? Effects of inter-level mobility on MPs attitudes towards local government in two Scandinavian countries. Scandinavian Political Studies. 37: 345-365. doi: 10.1111/1467-9477.12021
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Stokstad, Sigrid; Aars, Jacob. 2014. Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen - Nye Meninger. Publisert 2014-01-16.
 • Aars, Jacob. 2013. Velgerne og velferdssakene i lokale valg. Tidsskrift for velferdsforskning. 16: 107-116.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2013. The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government. Policy & Politics. 41: 371-388.
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2013. Kommunal kvinnerøysterett: Eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 236-256.
 • Vabo, Signy Irene; Aars, Jacob. 2013. New public management reforms and democratic legitimacy: notions of democratic legitimacy among West European local councillors. Local Government Studies. 39: 703-720. doi: 10.1080/03003930.2012.670749
 • Aars, Jacob. 2012. Demokrati som policy. kommunale tiltak for økt politisk deltakelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 385-404.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Rysavy, Dan. 2012. The Careers of European local councillors: A cross-national comparison. Lex Localis. 10: 63-84. doi: 10.4335/10.1.63-84(2012)
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2011. Hvis bare flere kunne stille! : kjønn og politisk motivasjon. Tidsskrift for kjønnsforskning. 3. 234-252.
 • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans Erik. 2011. Local democracy Ltd. – The political control of local government enterprises in Norway. Public Management Review. 13: 825-844. doi: 10.1080/14719037.2010.539110
 • Christensen, Dag Arne; Hansen, Hans-Tore; Aars, Jacob. 2011. Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 13: 55-80.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial trygd. 7.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier. 13: 3-8.
 • Wollebæk, Dag; Aars, Jacob. 2011. Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning. 11: 33-48.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2010. Electing mayors with the supplementary vote method: evidence from Norway. Local Government Studies. 36: 823-841. doi: 10.1080/03003930.2010.522083
 • Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob. 2009. Korrupsjonsrisiko i kommunale selskap. Kommunerevisoren. 64: 26-26.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2008. Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 10: 60-88.
 • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans-Erik. 2007. Partidemokrati uten deltakere - om partienes nominasjonsprosesser i lokalpolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 319-348.
 • Aars, Jacob; Strømsnes, Kristin. 2007. Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. West European Politics. 30: 93-120. doi: 10.1080/01402380601019704
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2007. Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 33: 677-698. doi: 10.1080/03003930701627332
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob. 2007. De utskjelte lokallistene. Dagbladet. Publisert 2007-08-24.
 • Aars, Jacob. 2006. Anmeldelse av Midgaard, Knut og Bjørn Erik Rasch (red.) Demokrati: vilkår og virkninger. Sosiologisk Tidsskrift. 14: 191-194.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 22: 231-255.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise. 2005. Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 28: 239-256.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence. 2005. Er norske kommuner demokrativerstinger? Kommunal rapport. 9. Publisert 2005-03-09.
 • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans-Erik. 2005. Party Politicisation Reversed? Non-partisan Alternatives in Norwegian Local Politics. Scandinavian Political Studies. 28: 161-181.
 • Aars, Jacob. 2004. Politiske partier og andre rekrutteringsveier i lokalpolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning. 45: 483-507.
 • Aars, Jacob. 2003. Bokrecension: "Samtala både länge och väl. Deliberativ demokrati i tre foräldrakooperativ och dess effekter på deltagarna." Författare Annika Theodorsson. Recenseras av Jacob Aars. Kommunal ekonomi och politik. 7: 59-63.
 • Aars, Jacob. 2003. Bokomtaler: Bernt Aardal (red.):Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 19: 200-205.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein. 2003. Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 84: 77-96.
 • Næss, Sturle; Aars, Jacob. 2003. Vil politikerne abdisere? Brukerundersøkelser som styringsimpulser. Kommentar til Asle Rolland. Tidsskrift for velferdsforskning. 6: 61-64.
 • Aars, Jacob. 2002. Har bydelsreformen grunnstøtt? Bergens Tidende. Publisert 2002-06-30.
 • Aars, Jacob. 2000. Demotiverte og uansvarlige folkevalgte? Politiske ambisjoner blant norske kommunestyrerepresentanter. Kommunal ekonomi och politik. 4: 29-53.
 • Aars, Jacob. 1999. Blir lokalvalgene mer lokale? Bergens Tidende. Publisert 1999-09-11.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Local Political Recruitment in Crisis? A Comparison of Finland and Norway. Scandinavian Political Studies. 21: 207-230.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1998. Om styre og stell i norske kommuner. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 232-235.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1998. Deltakelse og deliberasjon: Rapport fra en deliberativ høring i Nordland fylke, Norge. Kommunal ekonomi och politik. 2: 27-43.
Rapporter/avhandlinger
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob. 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. 186 sider.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob. 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret, Oslo, Bergen. 186 sider.
 • Leknes, Einar; Gjertsen, Arild; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn. 2013. Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer. Rapport IRIS. 2013/008. IRIS, Stavanger. 225 sider.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2012. Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 49 sider.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 2012. Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Rapport frå ei undersøking av representantar i 14 ulike land. Rapport - Rokkansenteret. 1. Uni Rokkansenteret, Bergen. 77 sider.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2011. Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene. Rokkansenteret Notat. 1. Uni Rokkansenteret, Bergen. 25 sider.
 • Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag; Christensen, Dag Arne. 2011. Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-6. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 134 sider.
 • Ødegard, Guro; Aars, Jacob. 2011. Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2011-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 83 sider.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2010. Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn. Rokkansenteret Notat. 12. Uni Rokkansenteret, Bergen. 39 sider.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2010. Diversity, uniformity and urban political participation. Rokkansenteret Notat. 04. Uni Rokkansenteret, Bergen. 23 sider.
 • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans Erik. 2010. Nominering og konstituering i norske kommunar. Rokkansenteret Notat. 13. Uni Rokkansenteret, Bergen. 27 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Hanssen, Gro Sandkjær; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte; Aars, Jacob. 2010. Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. 186 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob. 2010. Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. Rokkansenteret Notat. 3. Uni Rokkansenteret, Bergen. 20 sider.
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2010. Frå politiske rettar til politisk makt. Kommunal- og regionaldepartementet. 14 sider.
 • Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling. 2010. Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Rokkansenteret, Oslo. 182 sider.
 • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2010. Does place matter? A study of Norwegian local party support. Rokkansenteret Notat. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 sider.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob. 2009. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2009:005. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 103 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2008. Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 84 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob. 2008. To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? Rapport - Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 146 sider.
 • Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene. 2008. Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 126 sider.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene. 2008. Lokalt folkestyre As - Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Rokkansenteret, Bergen.
 • Aars, Jacob. 2007. Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati (Forskningsbidrag som grunnlag for lokaldemokratiplattform). KS. 24 sider.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Folkestad, Bjarte; Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2007. Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte. Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier, Bergen. 115 sider.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene. 2006. Kommunale selskapsformer i vekst - Eit demokratisk problem? NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltakelse og engasjement i lokaldemokratiet (Norges offentlige utredninger), Oslo. 23 sider.
 • Aars, Jacob. 2005. Lokalbefolkningen som ressurs. Rokkansenteret, Bergen. 53 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2005. Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år. Rokkansenteret Working Papers. 2. Rokkansenteret, Bergen. 32 sider.
 • Aars, Jacob; Kvalvåg, Svein. 2004. Politiske uttrykksformer i en bykontekst. Rokkansenteret Working Papers. 23. Rokkansenteret, Bergen. 24 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans-Erik; Svåsand, Lars G; Aars, Jacob. 2004. Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Rapport - Rokkansenteret. 3: 8. Rokkansenteret, Bergen. 149 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob. 2004. Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 137 sider.
 • Aars, Jacob. 2002. Byfolk og politikk Gjennomgang av data fra en befolkningsundersøkelse i Bergen, Oslo og Tromsø. Rokkansenteret Working Papers. 30. Rokkansenteret, Bergen. 71 sider.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Klausen, Jan Erling; Kvalvåg, Svein; Sivertsen, Kristine. 2002. Små enheter - store utfordringer. Evaluering av bydelsreformen i Bergen. Bergen kommune, Bergen. 168 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2002. Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Rokkansenteret Working Papers. 29. Rokkansenteret, Bergen. 71 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2002. Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Rokkansenteret Notat. 23. Rokkansenteret, Bergen.
 • Fimreite, Anne Lise; Klausen, Jan Erling; Kvalvåg, Svein; Aars, Jacob; Sivertsen, Kristine. 2002. Små enheter - store utfordringer. Evaluering av bydelsreformen i Bergen. Bergen kommune, Bergen. 169 sider.
 • Aars, Jacob. 2001. Rekrutteringsveier i norske kommuner. Sluttrapport. SEFOS Notat. 6-2001. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 98 sider.
 • Aars, Jacob. 1998. Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken : en sammenligning av Finland og Norge. Rapportserien. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.. 58. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Bergen. 358 sider.
 • Aars, Jacob. 1998. Hva skjer i prosjektkommunene? Underveisrapport. KS' FoU-satsing Demokrati, deltakelse og styring. Kommunenes Sentralforbund, Oslo. 25 sider.
 • Aars, Jacob. 1998. Lokaldemokrati i Norge: En forskningsoversikt. SEFOS Notat. 157. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 111 sider.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Erfaringer og resultater fra en deliberativ folkehøring (KS-rapport). Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Hovedsatsingsområdet «Demokrati, deltakelse og styring»: Rapport fra noen av kommuneprosjektene. Kommunenes Sentralfobund, Oslo. 20 sider.
 • Hansen, Kasper Møller; Laursen, Karen Nørskov; Vallebona, Natacha Rivera; Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Deliberativ høring - er det verdt det? SEFOS Notat. 150. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 70 sider.
 • Aars, Jacob. 1994. Politiske standarder som kunnskapsrasjonale for politikken: Om kunnskap i politikk og stasvitenskap. Notat. 21. IAO. 38 sider.
 • Aars, Jacob. 1992. Stortingsstyre, departementsorganisering og fagmilitær autonomi. Den militære sakkyndighetens innordning i departementet 1884-1905. Inst. for adm og org.vitenskap, Rapport nr. 13. 159 sider.
Bokkapitler
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2018. The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. 17, sider 323-342. I:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 sider. ISBN: 978-3-319-92302-4.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2018. Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. 16, sider 285-302. I:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 sider. ISBN: 978-3-319-92302-4.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H. 2018. Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. Chapter 16, sider 303-321. I:
  • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2018. Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan. 387 sider. ISBN: 978-3-319-92302-4.
 • Aars, Jacob. 2017. Lokalpolitikerne og tjenestedemokratiet: Har ideologi betydning? Kapittel 9. I:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. Kapittel 10, sider 169-184. I:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob. 2017. Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. Kapittel 3, sider 40-60. I:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. 13, sider 212-216. I:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Forord. Forord, sider . I:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. 1, sider 11-21. I:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2017. Klagegapet, isfjellet og stiene. Kapittel 3, sider 40-60. I:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 sider. ISBN: 9788215027852.
 • Aars, Jacob; Saglie, Jo. 2016. Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters? Kapittel 5, sider 88-107. I:
  • Bergh, Johannes. 2016. Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:19. Institutt for samfunnsforskning. 130 sider.
 • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E. 2015. Representational styles among county and municipal councillors. 6, sider 95-110. I:
  • Bertrana, Xavier; Egner, Björn; Heinelt, Hubert. 2015. Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood? Routledge. 316 sider. ISBN: 978-0-415-84348-5.
 • Saglie, Jo; Aars, Jacob. 2014. Flere unge listekandidater? Nominasjon, valgkamp og listeretting. Kapittel 3.3, sider 149-179. I:
  • Bergh, Johannes. 2014. Stemmerett for 16-åringer : Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:001. Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 307 sider.
 • Aars, Jacob. 2013. Fraværende velgere? Pendling og politisk engasjement. Kapittel 5, sider 91-106. I:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 sider. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2013. De mange partisystemene: lokalister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. 8, sider 147-164. I:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 sider. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob. 2013. Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 13, sider 243-262. I:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 sider. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Rose, Lawrence E; Saglie, Jo; Aars, Jacob. 2013. Velgerne og kommunestrukturen: Sammenslåing, samarbeid eller begge deler? Kapittel 12, sider 223-241. I:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 sider. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 2012. Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Kapittel 7, sider 47-53. I:
  • Navarsete, Liv Signe. 2012. Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling. Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2011. Har det lokale organisasjonslivet betydning for innbyggernes vurderinger av lokalpolitikere? Kapittel 3, sider 79-100. I:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 sider. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Strømsnes, Kristin; Aars, Jacob. 2011. Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 9, sider 225-243. I:
  • Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock. 2011. Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS. 293 sider. ISBN: 978-82-02-34529-7.
 • Aars, Jacob. 2008. Blir demokratiet elsket i hjel? Demokratipolitikk i kommunene. Kapittel 8, sider 221-238. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans Erik. 2008. Independent Lists in Norwegian Local Politics. Kapittel 12, sider 211-232. I:
  • reiser, marion; Holtmann, Everhard. 2008. Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 296 sider. ISBN: 978-3-531-15687-3.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2008. Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. Kapittel 6, sider 153-188. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Introduksjon. Kapittel 1, sider 5-24. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob. 2008. Lokalt folkestyre AS. Kapittel 4, sider 97-122. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Aars, Jacob. 2007. Democratic Renewal in Local Government? Top-down Strategies for Bottom-up Involvement. Kapittel 11, sider 202-222. I:
  • Zittel, Thomas; Fuchs, Dieter. 2007. Participatory Democracy and Political Participation. Can participatory engineering bring citizens back in? Routledge. 234 sider. ISBN: 0-415-37186-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob; Opdal, Gerd Ingunn. 2007. Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet? kapittel. I:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 sider. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Aars, Jacob. 2005. Metropolitan Areas in Norway. Suburbanisation and Political Behaviour. Kapittel 7, sider 141-158. I:
  • Sellers, Jefferey; Hoffmann-Martinot, Vincent. 2005. Metropolitanization and Political Change. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 443 sider. ISBN: 3-531-14532-0.
 • Aars, Jacob; Kvalvåg, Svein. 2005. Urbane aktivistnettverk. Effektive og eksklusive? Kapittel 6, sider 149-184. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 sider. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Bäck, Henry; Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2005. Partikommunens uppgång och fall. kapittel 13, sider 331-374. I:
  • Demker, Marie; Svåsand, Lars G. 2005. Partiernas århundrade. Fempartimodellens uppgång och fall i Norge och Sverige. Santérus Academic Press Sweden. 474 sider. ISBN: 9189449762.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2005. Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. Kapittel 5, sider 125-148. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 sider. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. 2005. By-governance. Kapittel 1, sider 11-34. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 sider. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Aars, Jacob. 2001. Resultater og erfaringer fra tre deliberative folkehøringer. 197-227. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati. LOS-rapport. R0112. LOS-senteret, Bergen.
 • Aars, Jacob. 2001. Et forsvar for representativt demokrati. 361-379. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Helge O., Larsen; Jacob, Aars. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. 9-26. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Lekmannsstyre under press. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Lesjø, Jon Helge; Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 329-341. I:
  • 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 sider.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Representation and Deliberative Politics. I:
  • Rao, Nirmala. 2000. Representation and community in Western democracies. ISBN: 0-312-22960-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. 151-165. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Status og utfordringer. 204-215. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. 9-18. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Folk har det pinadø for godt! Om deltakelsesproblemer i partilag og lokalpolitikk. 131-150. I:
  • 1999. Lokaldemokratiet: status og utfordringer: aktuelle forsk- ningsbidrag. 20 sider.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. I:
  • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Offerdal, Audun. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Status og utfordringer. I:
  • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Offerdal, Audun. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.