Hjem

Studieleder ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

 • Medlem av ledergruppen ved AHKR
 • Leder av studiegruppen
 • Sekretær for Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI)
 • Rutineutvikling studiefeltet, instituttintern og -ekstern
 • Fagkontakt
 • Studieplaner og emnebeskrivelser
 • Evaluerings- og studiekvalitetsarbeid
 • Plagiatansvarlig
 • Instituttets EVU-portefølje
 • Studieinformasjon
 • Ekskursjons- og studiekvalitetsmidler
 • Høringer ang. studiefeltet
 • Strategiarbeid
 • Internasjonalisering
 • Formidling og informasjon
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid