Hjem
Jan-Ove Færstads bilde

Jan-Ove Færstad

Professor
 • E-postJan-Ove.Farstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Erstatningsrett

Kontraktsrett

Verdipapirrett

 

Kronikker/debattinnlegg:

- Inkonsekvent og feil. Dagens Næringsliv 04.03.2015 (hovedforfatter)

- Nevnd gir ikke beskyttelse. Dagens Næringsliv 24.02.2015 (medforfatter)

- Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox Publica 02.05.2013

- En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende 27.03.2013

- Til doms over dårlige råd. Dagens Næringsliv 22.10.2012

Høst 2015:

Erstatningsrett (kursansvar)

Innføring i jus for næringslivet (kursansvar)

Kontraktsrett II

Veileder studenter som skriver masteroppgaver i kontraktsrett og erstatningsrett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Student-active lectures in legal education. The Law Teacher. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2021). Privatrettslig forbrukervern ved investeringer i finansielle instrumenter. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 165-260.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovkommentar - Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2018). En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner. 269-365.
 • Vis forfatter(e) (2018). En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner.
 • Vis forfatter(e) (2018). En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner. 269-305.
 • Vis forfatter(e) (2016). Regressoppgjør i erstatningsrettslige klær - En kommentar til Høyesteretts avgjørelser referert i Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 556. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 97-120.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rådgivningsaspektets betydning for bankens informasjonsplikter når den selger investeringsprodukter til forbrukere. Tidsskrift for forretningsjus. 49-81.
 • Vis forfatter(e) (2013). En kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken, Rt. 2012 s. 1926. Lov og Rett. 323-336.
 • Vis forfatter(e) (2012). Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 192-236.
 • Vis forfatter(e) (2011). Erstatningsansvar for villedende markedsføring - særlig i lys av direktiv 2005/29/EF. Tidsskrift for forretningsjus. 255-283.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 149-186.
 • Vis forfatter(e) (2005). Leieobjektets tilstand i leieperioden - partenes plikter i leieforholdet. Det juridiske fakultets skriftserie. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). En badeball "på kjøpet" - markedsføringslovens § 4 og tilleggsytelser i ukebladbransjen. Det juridiske fakultets skriftserie. 87-97.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Røeggen-dommen - en seier for forbrukervernet?
 • Vis forfatter(e) (2014). Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Investeringsrådgivning og interessemotsetninger.
 • Vis forfatter(e) (2014). En seier for forbrukervernet? - Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2014). Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2013). En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Til doms over dårlige råd. Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). «Bergensmodellen» for læring av juridiske emner. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). National Report on the Transfer of Movables in Norway and Denmark. 97 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Investeringsrådgivning og interessemotsetninger"

I prosjektet undersøkes den rettslige reguleringen av interessekonflikter som kan oppstå når et verdipapirforetak gir investeringsråd til en kunde samtidig som foretaket selger, eller formidler salg av investeringsprodukter, til den samme kunden. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.