Hjem
Jan-Ove Færstads bilde

Jan-Ove Færstad

Førsteamanuensis
 • E-postJan-Ove.Farstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Erstatningsrett

Kontraktsrett

Verdipapirrett

 

Kronikker/debattinnlegg:

- Inkonsekvent og feil. Dagens Næringsliv 04.03.2015 (hovedforfatter)

- Nevnd gir ikke beskyttelse. Dagens Næringsliv 24.02.2015 (medforfatter)

- Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox Publica 02.05.2013

- En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende 27.03.2013

- Til doms over dårlige råd. Dagens Næringsliv 22.10.2012

Høst 2015:

Erstatningsrett (kursansvar)

Innføring i jus for næringslivet (kursansvar)

Kontraktsrett II

Veileder studenter som skriver masteroppgaver i kontraktsrett og erstatningsrett

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner. 269-305.
 • 2016. Regressoppgjør i erstatningsrettslige klær - En kommentar til Høyesteretts avgjørelser referert i Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 556. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 97-120.
 • 2014. Rådgivningsaspektets betydning for bankens informasjonsplikter når den selger investeringsprodukter til forbrukere. Tidsskrift for forretningsjus. 49-81.
 • 2013. En kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken, Rt. 2012 s. 1926. Lov og Rett. 323-336.
 • 2012. Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 192-236.
 • 2011. Erstatningsansvar for villedende markedsføring - særlig i lys av direktiv 2005/29/EF. Tidsskrift for forretningsjus. 255-283.
 • 2008. Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 149-186.
 • 2005. Leieobjektets tilstand i leieperioden - partenes plikter i leieforholdet. Det juridiske fakultets skriftserie. 59 sider.
 • 2005. En badeball "på kjøpet" - markedsføringslovens § 4 og tilleggsytelser i ukebladbransjen. Det juridiske fakultets skriftserie. 87-97.
Faglig foredrag
 • 2014. Røeggen-dommen - en seier for forbrukervernet?
 • 2014. Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
 • 2014. Investeringsrådgivning og interessemotsetninger.
 • 2014. En seier for forbrukervernet? - Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
Vitenskapelig monografi
 • 2014. Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Kronikk
 • 2013. Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox publica.
 • 2013. En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende.
 • 2012. Til doms over dårlige råd. Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • 2011. Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 sider.
 • 2010. National Report on the Transfer of Movables in Norway and Denmark. 97 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Investeringsrådgivning og interessemotsetninger"

I prosjektet undersøkes den rettslige reguleringen av interessekonflikter som kan oppstå når et verdipapirforetak gir investeringsråd til en kunde samtidig som foretaket selger, eller formidler salg av investeringsprodukter, til den samme kunden. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.