Hjem
 • E-postJan.Hovden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 35
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  518
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Pierre Bourdieu og klassisk europisk sosiologi, samfunnsvitskapleg metode, multivariat kategorisk dataanalyse, medie- og kultursosiologi, journalistikk-sosiologi, klasser og sosial ulikskap, Gaston Bachelard og historisk epistemologi.

Prosjektarbeid og forskningsdesign, publikumsstudier og resepsjonsanalyse, mediepublikum. 

Bøker
 • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 260 sider. ISBN: 9788245023770.
 • Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik. 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. 520 sider. ISBN: 9788245023763.
 • Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2016. Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Nordicom. 334 sider. ISBN: 978-91-87957-34-5.
 • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
Tidsskriftartikler
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar. 2019. Increasingly Controversial, Cultural, and Political: The Immigration Debate in Scandinavian Newspapers 1970–2016. Javnost - The Public. Spring: 1-21. doi: 10.1080/13183222.2019.1589285
 • Hovden, Jan Fredrik; Kristensen, Nete Nørgaard. 2018. The cultural journalist around the globe: A comparative study of characteristics, role perceptions, and perceived influences. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-20. doi: 10.1177/1464884918791224
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar; Gripsrud, Jostein. 2018. The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 43: 325-356. doi: 10.1515/commun-2018-0013
 • Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard. 2018. Derfor finner vi ingen sammenheng mellom bruk av NRK på nett og betalingsvilje for nyheter. Medier24.
 • Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard. 2018. Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser. Norsk Medietidsskrift. 25: 1-30. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2018-01-03
 • Hovden, Jan Fredrik; Ytre-Arne, Brita. 2018. Kven følgjer med på #metoo? Bergens Tidende.
 • Mjelde, Hilmar; Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2018. Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2018-08-08.
 • Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard. 2017. A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 23: 391-408. doi: 10.1177/1354856517700381
 • Klevjer, Rune; Hovden, Jan Fredrik. 2017. The Structure of Videogame Preference. Game Studies. 17.
 • Lindell, Johan; Hovden, Jan Fredrik. 2017. Distinctions in the Media Welfare State: Audience Fragmentation in Post-Egalitarian Sweden. Media Culture and Society. 40: 639-655. doi: 10.1177/0163443717746230
 • Sakariassen, Hilde; Moe, Hallvard; Hovden, Jan Fredrik. 2017. Nyhetsbruk i rask endring. Dagens næringsliv. Publisert 2017-06-22.
 • Hovden, Jan Fredrik; Ahva, Laura; van Dalen, Arjan; Kolbeins, Gunhild; Löfgren Nilsson, Monica; Skovsgard, Morten; Väliverronen, Jari. 2016. A welfare state of mind? Nordic journalists’ conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies. 18: 595-613. doi: 10.1080/1461670X.2016.1249005
 • Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle. 2015. Doubly dominated cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practice. 9: 791-810. doi: 10.1080/17512786.2015.1052214
 • Hovden, Jan Fredrik. 2014. To Intervene or be Neutral, to Investigate or Entertain? National and intranational factors in the formation of Nordic journalism students’ role perceptions. Journalism Practice. doi: 10.1080/17512786.2014.894332
 • Hovden, Jan Fredrik. 2014. Håkon Larsen: Den nye kultursosiologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Nordicom Information.
 • Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle. 2014. Tastekeepers. Taste structures, power and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 17: 54-75.
 • Knapskog, Karl Atle; Hovden, Jan Fredrik. 2014. Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2013. Klassejournalistikk. Manifest tidsskrift. Publisert 2013-04-23.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2013. Samfunnsoppdragets læregutar. Vox publica.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2012. A Journalistic Cosmology. A Sketch of Some Social and Mental Structures of the Norwegian Journalistic Field. Nordicom Review. 33: 57-76.
 • Gripsrud, Jostein; Hovden, Jan F.; Moe, Hallvard. 2011. Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics (Amsterdam. Print). 39: 507-529. doi: 10.1016/j.poetic.2011.09.007
 • Hovden, Jan F. 2011. Verdsleg og heilag: Ei skisse av den norske journalistikkens felt og kosmologi. Sosiologisk Årbok. 1-2. 81-108.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2010. Det norske journalistiske feltet. Nokre sosiale og mentale strukturar. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 3. 7-26.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2010. Bokmelding av "Multiple Correspondence Analysis" av Brigitte Le Roux & Henry Rouanet. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 4: 37-42.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2010. Nei´ets filosofi. Gaston Bachelards historiske epistemologi og arven til fransk etterkrigssosiologi. Sosiologisk Årbok. 3-4. 88-112.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2010. Bokmelding: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple Correspondence Analysis (2010). Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 3. 37-42.
 • Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik. 2010. The Norwegian journalism education landscape. Journalism Research. 2: 123-138.
 • Hovden, Jan Fredrik; Bjørnsen, Gunn; Ottosen, Rune; Willig, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2009. The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 30: 137-153.
 • Ottosen, Rune; Hovden, Jan Fredrik; Bjørnsen, Gunn; Willig, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2009. The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 30: 137-155.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune. 2007. Journalists in the Making : Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 1: 383-403.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune. 2007. Fra valp til vaktbikkje : en longitudinell studie av norske journaliststudenter. Norsk Medietidsskrift. 14: 57-70.
 • Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik. 2007. Journalists in the Making: Findings from a longitudal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 1: 383-404.
 • Ottosen, Rune; Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik. 2007. Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter. Nordicom Information. 29: 57-70.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune. 2005. Slik er fremtidens journalister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2005-12-19.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2005. Meistrane av tankelaus tenking - om Bourdieu og journalistikken. Norsk Medietidsskrift. 12: 8-11.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2004. Ubrukelege brukarundersøkingar. Om den store vekkinga somhar heimsøkt vårt land. Kommunal økonomi. Nr 2.
 • Hovden, Jan Fredrik. 1999. Reklamen og vitskapen. Klassekampen. 3. Publisert 1999-09-17.
 • Hovden, Jan Fredrik. 1999. Reklamebransjens bruk av Bourdieu. Klassekampen. 21. Publisert 1999-08-12.
Rapporter/avhandlinger
 • Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard; Rosenlund, Lennart; Holm, Balder. 2018. Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet og innvirkning på andre aktører: En analyse av surveydata for Medietilsynet. 44 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune. 2017. Norwegian press at a crossroad: Free market or press subsidy? HiO-notat. ?. Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo. 18 sider.
 • Sakariassen, Hilde; Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard. 2017. Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017. Universitetet i Bergen, Bergen. 43 sider.
 • Ytre-Arne, Brita; Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard; Nærland, Torgeir Uberg; Sakariassen, Hilde; Johannessen, Ingrid Aarseth. 2017. Mediebruk og offentlig tilknytning:. Universitetet i Bergen, Bergen. 33 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2016. Worlds of Journalism Country Report: Norway. Worlds of Journalism Study, München, Uni. München. 5 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik; Esperås, Eirik Nymark. 2014. Journalism Students Across the Globe, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. Department of Information Science and Media Studies, Univ. Bergen, Bergen. 35 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik; Esperås, Eirik Nymark. 2014. Worlds of Journalism, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. Department of Information Science and Media Studies, Univ. Bergen. 43 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2010. Det norske journalistiske feltet : nokre sosiale og mentale strukturar. Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda. 5. Høgskulen i Volda, Volda. 18 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2008. Profane and Sacred : a Study of the Norwegian Journalistic Field. 285 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2008. Profane and Sacred. A Study of the Norwegian Journalistic Field. 285 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2004. Draumen om surveykratiet : ein kritikk av brukarundersøkingar i kommunal forvaltning. 2. Høgskulen i Volda, Volda. 17 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2004. Nei’ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelards historiske epistemologi. 7. Høgskulen i Volda, Volda. 32 sider.
 • Hovden, Jan Fredrik. 1997. Elektroniske oppslagstavler (BBS) i Noreg : eit forsøk på å konstruere eit felt for personleg datakommunikasjon ved hjelp av Pierre Bourdieu sin praksisteori. cand.polit.-oppgave. [Mangler utgivernavn]. 224 sider.
Bokkapitler
 • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. "Quality Matters". Innledning, sider 7-26. I:
  • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 260 sider. ISBN: 9788245023770.
 • Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. Innledning: Kvalitetsforhandlinger. 1, sider 7-33. I:
  • Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik. 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. 520 sider. ISBN: 9788245023763.
 • Hovden, Jan Fredrik; Werenskjold, Rolf. 2018. The Cold War Reporters: The Norwegian Foreign-News Journalists and Foreign-News Correspondents, 1945–1995. Chapter 9, sider 189-222. I:
  • Bastiansen, Henrik G.; Klimke, Martin; Werenskjold, Rolf. 2018. Media and the Cold War in the 1980s: Between Star Wars and Glasnost. Palgrave Macmillan. 346 sider. ISBN: 978-3-319-98381-3.
 • Hovden, Jan Fredrik; Larsen, Leif Ove; Nygaard, Silje. 2017. Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway. 4. I:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 sider. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2016. Changing journalistic professionalism? 5, sider 67-84. I:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle. 2016. Doubly Dominated: Cultural journalists in the fields of journalism and culture. 3. I:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Fromm, Unni. 2016. Cultural Journalism and Cultural Critique in the Media. Routledge. 170 sider. ISBN: 9781138234024.
 • Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2016. A Nordic model of journalism education. 1, sider 9-23. I:
  • Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2016. Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Nordicom. 334 sider. ISBN: 978-91-87957-34-5.
 • Ottosen, Rune; Hovden, Jan Fredrik. 2016. New Times, New Journalists? Nordic Journalism Students Entering an Age of Uncertainity. Chapter 4, sider 51-70. I:
  • Hovden, Jan Fredrik; Nygren, Gunnar; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2016. Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Nordicom. 334 sider. ISBN: 978-91-87957-34-5.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune. 2015. Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. Del 2: Medieledelse. Kapittel 16, sider 307-323. I:
  • Vaagan, Robert Wallace; Barland, Jens. 2015. Entreprenørskap og ledelse i media. Cappelen Damm Akademisk. 384 sider. ISBN: 978820244782-3.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2015. Klassejournalistikk. Del 4, sider 157-166. I:
  • Werenskjold, Rolf; Strøm, Gunnar; Bjerke, Paul; Lewe, Thomas; Sivertsen, Erling. 2015. Sverre! Festskrift til Sverre Liestøl. Forlag1. 207 sider. ISBN: 9788282850933.
 • Hovden, Jan F. 2012. Selected bibliography. Bibliografi, sider 844-860. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Hovden, Jan F. 2012. Return of the repressed: The social structure of dreams. 10, sider 137-182. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Knapskog, Karl Atle; Hovden, Jan F. 2012. Føreord. Forord, sider 11-15. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2010. Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar : skisse til ein norsk journalisttypologi. Kapittel, sider 238-263. I:
  • Roppen, Johann; Allern, Sigurd. 2010. Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget. 264 sider. ISBN: 978-82-7147-346-4.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune. 2009. The Norwegian journalism education landscape. Del 2, sider 177-190. I:
  • Terzis, Georgios. 2009. European journalism education. Intellect Ltd.. 539 sider. ISBN: 978-1-84150-235-9.
 • Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl. 2008. Kulturjournalistikken i det journalistiske feltet. kap. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle. 2008. Kulturjournalistikken i det norske journalistiske feltet. 2, sider 51-77. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Bjørnsen, Gunn; Hovden, Jan Fredrik; Ottosen, Rune; Schultz, Ida; Zilliacus-Tikkanen, Henrika. 2007. The Nordic Journalism Student: A cross-national study. faglig_bok_forlag, sider 1-35. I:
  • Furseth, Inger; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul. 2007. Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad. Tapir Akademisk Forlag. 233 sider. ISBN: 9788251922111.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2002. Arvingane: Studentar og kulturinstitusjonane. 71-94. I:
  • 2002. Individ, identitet og kulturell erfaring. 24 sider.
 • Eide, Martin; Raaum, Odd; Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle; Slaatta, Tore; Johansen, Anders; Ottosen, Rune; Helland, Knut; Allern, Sigurd; Ihlen, Øyvind; Eide, Elisabeth; Rasmussen, Terje; Mølster, Ragnhild. 2001. Dokumentarmakt i endring. Kapittel, sider 256-272. I:
  • Eide, Martin. 2001. Til Dagsorden! Journalistikk, Makt og demokrati. Gyldendal Akademisk.
 • Hovden, Jan Fredrik. 2001. Etter alle journalistikkens reglar... Skisse til ein studie av det norske journalistiske feltet. I:
  • 2001. Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati.
 • Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2000. (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. 55-90. I:
  • 2000. Sociology and Aestetics. 36 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fullstendig liste over publikasjoner

Pierre Bourdieu (spes. kultur- og feltsosiologi) og relaterte tradisjonar

Samfunnsvitskapleg metode (i fyrste rekke kvantitativ)

Journalistikkforsking

SCANPUB: The Immigration Issue in the Scandinavian Public Sphere

MECIN: Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning

Worlds of Journalism

Journalist Students Across the Globe

SCUD, Rising Inequalities