Hjem
 • E-postJan.Hovden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 35
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Rom 
  518
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Pierre Bourdieu og klassisk europisk sosiologi, samfunnsvitskapleg metode, multivariat kategorisk dataanalyse, medie- og kultursosiologi, journalistikk-sosiologi, klasser og sosial ulikskap, Gaston Bachelard og historisk epistemologi.

Prosjektarbeid og forskningsdesign, publikumsstudier og resepsjonsanalyse, mediepublikum. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Research director, colleague, schoolmaster? Preferred and experienced supervising styles of PhD-Students at four faculties. UNIPED. 187-204.
 • Vis forfatter(e) 2020. Operationalizing exposure diversity. European Journal of Communication.
 • Vis forfatter(e) 2020. From Wanderers to Strangers. The shifting space of Scandinavian immigration debate 1970–2016. Communications.
 • Vis forfatter(e) 2020. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship. International Journal of Communication. 4055-4074.
 • Vis forfatter(e) 2019. Populism in Scandinavian Immigration Discourse 1970–2016. International Journal of Communication. 5483-5504.
 • Vis forfatter(e) 2019. Increasingly Controversial, Cultural, and Political: The Immigration Debate in Scandinavian Newspapers 1970–2016. Javnost - The Public. 138-157.
 • Vis forfatter(e) 2019. Identity, Empathy and Argument: Immigrants in Culture and Entertainment Journalism in the Scandinavian Press. Javnost - The Public. 158-176.
 • Vis forfatter(e) 2018. The cultural journalist around the globe: A comparative study of characteristics, role perceptions, and perceived influences. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-20.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 325-356.
 • Vis forfatter(e) 2018. Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser. Norsk Medietidsskrift. 1-30.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Structure of Videogame Preference. Game Studies.
 • Vis forfatter(e) 2017. Distinctions in the Media Welfare State: Audience Fragmentation in Post-Egalitarian Sweden. Media, Culture and Society. 639-655.
 • Vis forfatter(e) 2017. A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 391-408.
 • Vis forfatter(e) 2016. A welfare state of mind? Nordic journalists’ conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies. 595-613.
 • Vis forfatter(e) 2015. Doubly dominated cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practice. 791-810.
 • Vis forfatter(e) 2014. To Intervene or be Neutral, to Investigate or Entertain? National and intranational factors in the formation of Nordic journalism students’ role perceptions. Journalism Practice.
 • Vis forfatter(e) 2014. Tastekeepers. Taste structures, power and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 54-75.
 • Vis forfatter(e) 2014. Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2012. A Journalistic Cosmology. A Sketch of Some Social and Mental Structures of the Norwegian Journalistic Field. Nordicom Review. 57-76.
 • Vis forfatter(e) 2011. Verdsleg og heilag: Ei skisse av den norske journalistikkens felt og kosmologi. Sosiologisk Årbok. 81-108.
 • Vis forfatter(e) 2011. Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 507-529.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Norwegian journalism education landscape. Žurnalistikos Tyrimai. 123-138.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nei´ets filosofi. Gaston Bachelards historiske epistemologi og arven til fransk etterkrigssosiologi. Sosiologisk Årbok. 88-112.
 • Vis forfatter(e) 2010. Det norske journalistiske feltet. Nokre sosiale og mentale strukturar. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 7-26.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 137-153.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 137-155.
 • Vis forfatter(e) 2007. Journalists in the Making: Findings from a longitudal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 383-404.
 • Vis forfatter(e) 2007. Journalists in the Making : Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 383-403.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter. Nordicom Information. 57-70.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2018. Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet og innvirkning på andre aktører: En analyse av surveydata for Medietilsynet. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Norwegian press at a crossroad: Free market or press subsidy? ?. ?. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Mediebruk og offentlig tilknytning:. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Worlds of Journalism Country Report: Norway. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Worlds of Journalism, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Journalism Students Across the Globe, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Det norske journalistiske feltet : nokre sosiale og mentale strukturar. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Nei’ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelards historiske epistemologi. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Draumen om surveykratiet : ein kritikk av brukarundersøkingar i kommunal forvaltning. 2. 2. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. #Metoo - berre for spesielt interesserte? Nokre tal om folks merksemd mot #metoo frå ein surveystudie (MeCIn, UiB) av den norske befolkninga 22. november - 13. desember 2017.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kven vert studentar i dag?
 • Vis forfatter(e) 2003. Kven vert journalistar?
 • Vis forfatter(e) 2001. "Smak og behag kan ikke diskuteres".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis.
 • Vis forfatter(e) 2019. Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis.
 • Vis forfatter(e) 2019. Manifest, Everyday and Deep Orientation: Public Connection across and beyond Journalistic Media.
 • Vis forfatter(e) 2018. The uses of media in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2018. The uses of media.
 • Vis forfatter(e) 2018. Social stratification of media and news use in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2018. Social space and the space of everyday media practices in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2018. På sporet av eit kulturelt hamskifte?
 • Vis forfatter(e) 2018. Increasingly controversial, cultural and political? The Scandinavian Immigration debate in the Press 1970-2016.
 • Vis forfatter(e) 2018. Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse.
 • Vis forfatter(e) 2018. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • Vis forfatter(e) 2018. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • Vis forfatter(e) 2016. Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project.
 • Vis forfatter(e) 2015. Methodological Challenges with Measuring the Exercise of Freedom of Information: People meters versus surveys.
 • Vis forfatter(e) 2014. Samfunnsoppdragets arvinger.
 • Vis forfatter(e) 2013. To intervene or be neutral, to investigate or entertain; persistence, basis and changes in the professional ideals of Nordic journalism students 2005-2013.
 • Vis forfatter(e) 2013. Rebels without a cause? Changes in the aspirations and professional ideals of Nordic journalism students 2005-2013.
 • Vis forfatter(e) 2013. Participators, entertainers, neutrals and investigators: Role perceptions of future journalists in five Democratic Corporatist countries.
 • Vis forfatter(e) 2012. Høgt og lågt i Stortinget og depertementa. Kulturorientering og kulturbruk i den norske politisk-byråkratiske eliten.
 • Vis forfatter(e) 2012. Game Space and Social Space.
 • Vis forfatter(e) 2011. Politikkens kultur.
 • Vis forfatter(e) 2011. Legislative Taste. Musical tastes and practives of members of the Norwegian Parliament, Ministers and Secretaries of State and Permanent Secretataries.
 • Vis forfatter(e) 2010. “Without, the somber Real, 
Within, our hearts of hearts, the beautiful Ideal?". A note on some variations in journalistic ideals among Nordic journalism students.
 • Vis forfatter(e) 2010. The social morpohology of television use among Norwegian Students 1998-2008.
 • Vis forfatter(e) 2010. Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar.
 • Vis forfatter(e) 2010. Den nordiske journaliststudent.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) 2009. Professional  cosmologies Social and mental structures in the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) 2009. Professional cosmologies.
 • Vis forfatter(e) 2009. Future journalists at a crossroads. Some differences in Norwegian journalism students’ recruitment, ideals and aspirations 2000-8.
 • Vis forfatter(e) 2009. Future journalists at a crossroads : some differences in Norwegian journalism students?
 • Vis forfatter(e) 2009. Future Journalists at a Crossroad. Some differences in Norwegian journalism student's recruitment, ideals and aspirations.
 • Vis forfatter(e) 2009. Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) 2009. Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) 2007. The Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) 2007. The Nordic journalism student.
 • Vis forfatter(e) 2007. The Nordic Journalism Student.
 • Vis forfatter(e) 2007. Norske journaliststudentar - frå Bodø til Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) 2007. Bergensstudentane sin mediebruk og livsstil.
 • Vis forfatter(e) 2006. Norwegian Journalism Students: Sensation seekers or idealists?
 • Vis forfatter(e) 2006. Norwegian Journalism Students-Sensation Seekers or Idealists?
 • Vis forfatter(e) 2006. Nordiske journaliststudenter 2005- en kvantitativ dugnadsundersøkelse.
 • Vis forfatter(e) 2006. Mapping the journalistic microcosm. A sketch of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) 2006. Mapping the journalistic microcosm. A model of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) 2004. Norske journaliststudentar: eit gruppeporterett.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nei'ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelard og den historiske epistemologien.
 • Vis forfatter(e) 2004. Mass Media in Pierre Bourdieus Theory of Social Fields.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kommunale brukarundersøkingar.
 • Vis forfatter(e) 2004. Journalists do not exist : a note on some epistemological obstacles when studying the journalistic profession.
 • Vis forfatter(e) 2004. Journalists do not exist : a note on some epistemological obstacles when studying professions.
 • Vis forfatter(e) 2003. "Det norske journalistiske feltet. Hindringar og muligheiter for å drive kritisk forsking på makteliter i Norge.".
 • Vis forfatter(e) 2001. The Norwegian Journalistic Field. Issues and problems in an ongoing research project.
 • Vis forfatter(e) 2001. Journalistar og kreditering.
 • Vis forfatter(e) 2000. (Student-)kulturens demografi. Kunstnarar, amatørar og publikum blant studentane i Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2014. Håkon Larsen: Den nye kultursosiologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Nordicom Information.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bokmelding: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple Correspondence Analysis (2010). Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 37-42.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bokmelding av "Multiple Correspondence Analysis" av Brigitte Le Roux & Henry Rouanet. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 37-42.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ubrukelege brukarundersøkingar. Om den store vekkinga somhar heimsøkt vårt land. Kommunal økonomi.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2016. Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2019. Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 1997. Elektroniske oppslagstavler (BBS) i Noreg : eit forsøk på å konstruere eit felt for personleg datakommunikasjon ved hjelp av Pierre Bourdieu sin praksisteori.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. Samfunnsoppdragets læregutar. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) 2013. Klassejournalistikk. Manifest tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2005. Meistrane av tankelaus tenking - om Bourdieu og journalistikken. Norsk Medietidsskrift. 8-11.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. Fortsatt hurra for metodedebatt! Et siste svar til Rolland. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hurra! Metodedebatt! Et svar til Rolland. Norsk Medietidsskrift. 1-3.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kven følgjer med på #metoo? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2018. Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2018. Derfor finner vi ingen sammenheng mellom bruk av NRK på nett og betalingsvilje for nyheter. Medier24.
 • Vis forfatter(e) 2017. Nyhetsbruk i rask endring. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) 2005. Slik er fremtidens journalister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 1999. Reklamen og vitskapen. Klassekampen. 3.
 • Vis forfatter(e) 1999. Reklamebransjens bruk av Bourdieu. Klassekampen. 21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
 • Vis forfatter(e) 2008. Profane and Sacred. A Study of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) 2008. Profane and Sacred : a Study of the Norwegian Journalistic Field.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. - Må ikke være godt informert for å være en god borger.
 • Vis forfatter(e) 2009. Svikt i studentenes allmennkunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2009. Middelklassen om middelklassen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Svikt i studentenes allmennkunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Middelklassen om middelklassen".
 • Vis forfatter(e) 2004. Prisene er maktpolitikk.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kva er eit SKUP godt for?
 • Vis forfatter(e) 2004. Journalistikkens indre logikk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Mediedynastiet Rommetveit.
 • Vis forfatter(e) 1999. Big Business Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) 1997. Journalistene mindre venstrevridde enn før.
 • Vis forfatter(e) 1997. Hvem rapper stoff fra hvem . . . og når krediteres andre mediekilder?
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2016. Kunstkritikarar i Noreg i dag.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2018. Klasse- og kulturforskjeller i 2018.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hvem blir journalister?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Role Orienteations: Journalists´Views on Their Place in Society. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Perceived Influences: Journalists´Awareness of Pressures on Their Work. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Journalistic Culture in a Global Context: A Conceptual Roadmap. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Ethical Considerations: Journalists´Perceptions of Professional Practice. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Cold War Reporters: The Norwegian Foreign-News Journalists and Foreign-News Correspondents, 1945–1995. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Innledning: Kvalitetsforhandlinger. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. "Quality Matters". 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2016. New Times, New Journalists? Nordic Journalism Students Entering an Age of Uncertainity. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Doubly Dominated: Cultural journalists in the fields of journalism and culture.
 • Vis forfatter(e) 2016. Changing journalistic professionalism? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. A Nordic model of journalism education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Klassejournalistikk. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Return of the repressed: The social structure of dreams. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar : skisse til ein norsk journalisttypologi. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Norwegian journalism education landscape. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kulturjournalistikken i det norske journalistiske feltet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kulturjournalistikken i det journalistiske feltet.
 • Vis forfatter(e) 2002. Arvingane: Studentar og kulturinstitusjonane. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Etter alle journalistikkens reglar... Skisse til ein studie av det norske journalistiske feltet.
 • Vis forfatter(e) 2001. Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. 36 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Norway. . I:
  • Vis forfatter(e) 2019. The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2012. Selected bibliography. 844-860.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2017. A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway.
 • Vis forfatter(e) 2007. Samfunnsoppdraget: Journalistikkens heilage baldakin.
 • Vis forfatter(e) 2006. Etikk i journalistikk - eit spørsmål om makt.
 • Vis forfatter(e) 2003. "Epistemologiske problem i studiet av eit norsk journalistisk felt".
 • Vis forfatter(e) 2001. Norske journalistar i lys av Pierre Bourdieus teoriar om sosiale felt.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kven vert journaliststudentar i dag - og kva står dei for?
Forord
 • Vis forfatter(e) 2012. Føreord. 11-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fullstendig liste over publikasjoner

SCANPUB: The Immigration Issue in the Scandinavian Public Sphere

MECIN: Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning

Worlds of Journalism

Journalist Students Across the Globe

SCUD, Rising Inequalities

 

 

Pierre Bourdieu (spes. kultur- og feltsosiologi) og relaterte tradisjonar

Samfunnsvitskapleg metode (i fyrste rekke kvantitativ)

Journalistikkforsking