Hjem
 • E-postJan.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 64 32+47 55 58 64 51
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Professor dr. med. Jan Haavik har grunnutdannelse fra Universitetet i Bergen, er spesialist i voksenpsykiatri og har doktorgrad i biokjemi og molekylærbiologi. Han har hovedstilling som professor og leder av forskningsgruppen Neurotargeting, som studerer basale mekanismer i nervesystemet, hvordan disse er endret ved sykdom og hvordan en kan utvikle nye behandlinger. Han leder også det tverrfaglige forskningssenteret Senter for nevropsykiatrisk forskning og har bistilling som overlege i psykiatri ved Haukeland Universitetssykehus. 

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har hatt stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge.

 

Haavik har mottatt flere forskningspriser, inkludert Helse Vest forskningspris i 2016, og har vært medlem av Det norske vitenskapsakademiet siden 2018.

MED3 Tredje semester medisin

BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap

 • 2019. The effect of electroconvulsive therapy (ECT) on serum tryptophan metabolites. Brain Stimulation. 1135-1142.
 • 2019. Parent-offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder.
 • 2019. Parent-offspring recurrence of ADHD.
 • 2019. International Consortium on the Genetics of Electroconvulsive Therapy and Severe Depressive Disorders (Gen-ECT-ic). European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 1-12.
 • 2019. Individual Variability in Reaction Time and Prediction of Clinical Response to Methylphenidate in Adult ADHD: A Prospective Open Label Study Using Conners’ Continuous Performance Test II. Journal of Attention Disorders. 1-15.
 • 2019. Helsetjeneste for voksne med ADHD – brukertilfredshet og betydning av psykoedukasjon. BestPractice.
 • 2019. Females With ADHD Report More Severe Symptoms Than Males on the Adult ADHD Self-Report Scale. Journal of Attention Disorders. 959-967.
 • 2019. Effect of disease-associated SLC9A9 mutations on protein–protein interaction networks: implications for molecular mechanisms for ADHD and autism. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. 91-105.
 • 2019. Brain imaging of the cortex in ADHD: A coordinated analysis of large-scale clinical and population-based samples. American Journal of Psychiatry. 531-542.
 • 2019. Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases. Etiological relationships and therapeutic possibilities.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.