Hjem
 • E-postJan.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 64 32+47 55 58 64 51
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Professor dr. med. Jan Haavik har grunnutdannelse fra Universitetet i Bergen, er spesialist i voksenpsykiatri og har doktorgrad i biokjemi og molekylærbiologi. Han har hovedstilling som professor og leder av forskningsgruppen Neurotargeting, som studerer basale mekanismer i nervesystemet, hvordan disse er endret ved sykdom og hvordan en kan utvikle nye behandlinger. Han leder også det tverrfaglige forskningssenteret Senter for nevropsykiatrisk forskning og har bistilling som overlege i psykiatri ved Haukeland Universitetssykehus. 

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har hatt stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge.

 

Haavik har mottatt flere forskningspriser, inkludert Helse Vest forskningspris i 2016, og har vært medlem av Det norske vitenskapsakademiet siden 2018.

MED3 Tredje semester medisin

BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap

 • Vis forfatter(e) 2021. Synthetic corticosteroids as tryptophan hydroxylase stabilizers. Future Medicinal Chemistry. 1465-1474.
 • Vis forfatter(e) 2021. Male to female ratios in autism spectrum disorders by age, intellectual disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2021. Investigating Shared Genetic Basis Across Tourette Syndrome and Comorbid Neurodevelopmental Disorders Along the Impulsivity-Compulsivity Spectrum. Biological Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2021. Evidence for similar structural brain anomalies in youth and adult attention-deficit/hyperactivity disorder: a machine learning analysis. Translational Psychiatry. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2021. Diet, physical activity, and disinhibition in middle-aged and older adults: A uk biobank study. Nutrients. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Cysteine modification by ebselen reduces the stability and cellular levels of 14-3-3 Proteins. Molecular Pharmacology. 155-169.
 • Vis forfatter(e) 2021. Comorbidity of ADHD and adult bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 100-123.
 • Vis forfatter(e) 2021. An Exploratory Investigation of Goal Management Training in Adults With ADHD: Improvements in Inhibition and Everyday Functioning. Frontiers in Psychology. 1-14.
 • Vis forfatter(e) 2021. 1q21.1 distal copy number variants are associated with cerebral and cognitive alterations in humans. Translational Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2020. Alcohol and drug use disorders in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: Prevalence and associations with attention-deficit/hyperactivity disorder symptom severity and emotional dysregulation. . World Journal of Psychiatry (WJP). 202-211.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.