Hjem
 • E-postJan.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 64 32+47 55 58 64 51
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Professor dr. med. Jan Haavik har grunnutdannelse fra Universitetet i Bergen, er spesialist i voksenpsykiatri og har doktorgrad i biokjemi og molekylærbiologi. Han har hovedstilling som professor og leder av forskningsgruppen Neurotargeting, som studerer basale mekanismer i nervesystemet, hvordan disse er endret ved sykdom og hvordan en kan utvikle nye behandlinger. Han leder også det tverrfaglige forskningssenteret Senter for nevropsykiatrisk forskning og har bistilling som overlege i psykiatri ved Haukeland Universitetssykehus. 

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har hatt stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge.

 

Haavik har mottatt en rekke forskningspriser, inkludert "Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for unge forskere" i 1997, "Lundbeck-prisen" i 2003, "Innovasjons og kommersialiseringsprisen i biovitenskaper" ved Universitetet i Bergen 2005 og "Helse Vest forskningsprisen" i 2016. Hans forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet har mottatt priser for "Årets forskningsgruppe", "Årets forskningsartikkel" og "Årets PhD-avhandling". Han har vært medlem av Det norske vitenskapsakademi siden 2018.

MED3 Tredje semester medisin

BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap

 • Vis forfatter(e) (2021). Synthetic corticosteroids as tryptophan hydroxylase stabilizers. Future Medicinal Chemistry. 1465-1474.
 • Vis forfatter(e) (2021). Personalized medicine to improve treatment of dopa-responsive dystonia—a focus on tyrosine hydroxylase deficiency. Journal of Personalized Medicine. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Investigating Shared Genetic Basis Across Tourette Syndrome and Comorbid Neurodevelopmental Disorders Along the Impulsivity-Compulsivity Spectrum. Biological Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2021). Genetic association study of childhood aggression across raters, instruments, and age. Translational Psychiatry. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2021). Familial co-aggregation of attention-deficit/ hyperactivity disorder and autoimmune diseases: a cohort study based on Swedish population-wide registers. International Journal of Epidemiology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diet, physical activity, and disinhibition in middle-aged and older adults: A uk biobank study. Nutrients. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Cysteine modification by ebselen reduces the stability and cellular levels of 14-3-3 Proteins. Molecular Pharmacology. 155-169.
 • Vis forfatter(e) (2021). Corrigendum to: Validity and accuracy of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS) and the Wender Utah Rating Scale (WURS) symptom checklists in discriminating between adults with and without ADHD (Brain and Behavior, (2020), 10, 6, 10.1002/brb3.1605). Brain and Behavior.
 • Vis forfatter(e) (2021). Comorbidity of ADHD and adult bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 100-123.
 • Vis forfatter(e) (2021). An Exploratory Investigation of Goal Management Training in Adults With ADHD: Improvements in Inhibition and Everyday Functioning. Frontiers in Psychology. 1-14.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.