Hjem
 • E-postJan.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 64 32
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Professor dr. med. Jan Haavik har grunnutdannelse fra Universitetet i Bergen, er spesialist i voksenpsykiatri og har doktorgrad i biokjemi og molekylærbiologi. Han har hovedstilling som professor og leder av forskningsgruppen Neurotargeting, som studerer basale mekanismer i nervesystemet, hvordan disse er endret ved sykdom og hvordan en kan utvikle nye behandlinger. Han leder også det tverrfaglige forskningssenteret Senter for nevropsykiatrisk forskning og har bistilling som overlege i psykiatri ved Haukeland Universitetssykehus. 

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har hatt stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge.

For en oversikt over pågående forskning, se Google scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=no&user=8xnQYVQAAAAJ&view_op=lis...

Haavik har mottatt en rekke forskningspriser, inkludert "Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for unge forskere" i 1997, "Lundbeck-prisen" i 2003, "Innovasjons og kommersialiseringsprisen i biovitenskaper" ved Universitetet i Bergen 2005 og "Helse Vest forskningsprisen" i 2016. Hans forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet har mottatt priser for "Årets forskningsgruppe", "Årets forskningsartikkel" og "Årets PhD-avhandling". Han har vært medlem av Det norske vitenskapsakademi siden 2018.

MED3 Tredje semester medisin

BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap

 • Vis forfatter(e) (2022). Virtual Ontogeny of Cortical Growth Preceding Mental Illness. Biological Psychiatry. 299-313.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vagally mediated heart rate variability, stress, and perceived social support: a focus on sex differences. Stress. 113-121.
 • Vis forfatter(e) (2022). The role of tyrosine levels on tyrosine hydroxylase activity and the production of dopamine in PC12 cells.
 • Vis forfatter(e) (2022). Labor epidural analgesia and subsequent risk of offspring autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a cross-national cohort study of 4.5 million individuals and their siblings. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Insulinopathies of the brain? Genetic overlap between somatic insulin-related and neuropsychiatric disorders. Translational Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). Innovative approaches in investigating inter-beat intervals: Graph theoretical method suggests altered autonomic functioning in adolescents with ADHD. Psychophysiology. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2022). Goal management training improves executive control in adults with ADHD: an open trial employing attention network theory to examine effects on attention. BMC Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2022). Genome Guided Personalized Drug Therapy in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Frontiers in Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). Changes in Tryptophan-Kynurenine Metabolism in Patients with Depression Undergoing ECT-A Systematic Review. Pharmaceuticals. 1-29.
 • Vis forfatter(e) (2022). Association of sweetened carbonated beverage consumption during pregnancy and ADHD symptoms in the offspring: a study from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). European Journal of Nutrition. 2153-2166.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.