Hjem
 • E-postJan.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 64 32+47 55 58 64 51
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Professor Jan Haavik vil avdekke biologiske mekanismer som kan forårsake ADHD-symptomer.

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge.

Han er medle i KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, og partner i i EU prosjektet CoCA. CoCA står for «Comorbid Conditions of Attention deficit / hyperactivity disorder» og vil studere samsykelighet (komorbiditet) ved ADHD fra flere vinkler.

Haavik mottok Helse Vest forskningspris i 2016 og ble valg som medlem i Det norske vitenskapsakademiet i 2018.

MED3 Tredje semester medisin

BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap

 • Marquardt, Lynn Anne; Eichele, Heike; Lundervold, Astri; Haavik, Jan; Eichele, Tom. 2018. Event-related-potential (ERP) correlates of performance monitoring in adults with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Frontiers in Psychology. 9:485: 1-12. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00485
 • Raasakka, Arne; Mahootchi, Elaheh; Winge, Ingeborg; Luan, Weisha; Kursula, Petri; Haavik, Jan. 2018. Structure of the mouse acidic amino acid decarboxylase GADL1. Acta Crystallographica. Section F : Structural Biology and Crystallization Communications. 74: 65-73. doi: 10.1107/S2053230X17017848
 • Bjorvatn, Bjørn; Brevik, Erlend Joramo; Lundervold, Astri; Halmøy, Anne; Posserud, Maj-Britt Rocio; Instanes, Johanne Telnes; Haavik, Jan. 2017. Adults with attention deficit hyperactivity disorder report high symptom levels of troubled sleep, restless legs, and cataplexy. Frontiers in Psychology. 8:1621: 1-11. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01621
 • Brevik, Erlend Joramo; Lundervold, Astri; Halmøy, Anne; Posserud, Maj-Britt Rocio; Instanes, Johanne Telnes; Bjorvatn, Bjørn; Haavik, Jan. 2017. Prevalence and clinical correlates of insomnia in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 136: 220-227. doi: 10.1111/acps.12756
 • Hegvik, Tor-Arne; Instanes, Johanne Telnes; Haavik, Jan; Klungsøyr, Kari; Engeland, Anders. 2017. Associations between attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases are modified by sex: a population-based cross-sectional study. European Child and Adolescent Psychiatry. Published ahead of print: 1-13. doi: 10.1007/s00787-017-1056-1
 • Hegvik, Tor-Arne; Instanes, Johanne Telnes; Haavik, Jan; Klungsøyr, Kari; Engeland, Anders. 2017. Correction to: Associations between attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases are modified by sex: a population-based cross-sectional study. European Child and Adolescent Psychiatry. Published ahead of print: 1-1. doi: 10.1007/s00787-017-1087-7
 • Merker, Sören; Reif, Andreas; Ziegler, Georg C.; Weber, Heike; Mayer, Ute; Ehlis, Ann-Christine; Conzelmann, Annette; Johansson, Stefan; Müller-Reible, Clemens; Nanda, Indrajit; Haaf, Thomas; Ullmann, Reinhard; Romanos, Marcel; Fallgatter, Andreas J.; Pauli, Paul; Strekalova, Tatyana; Jansch, Charline; Vasquez, Alejandro Arias; Haavik, Jan; Ribasès, Marta; Ramos-Quiroga, Josep Antoni; Buitelaar, Jan K.; Franke, Barbara; Lesch, Klaus-Peter. 2017. SLC2A3 single-nucleotide polymorphism and duplication influence cognitive processing and population-specific risk for attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 58: 798-809. doi: 10.1111/jcpp.12702
 • Myrum, Craig; Nikolaienko, Oleksii; Bramham, Clive R.; Haavik, Jan; Zayats, Tetyana. 2017. Implication of the APP gene in intellectual abilities. Journal of Alzheimer's Disease. 59: 723-735. doi: 10.3233/JAD-170049
 • Shadrin, Alexey A.; Smeland, Olav Bjerkehagen; Zayats, Tetyana; Schork, Andrew J; Frei, Oleksandr; Bettella, Francesco; Witoelar, Aree; Li, Wen; Eriksen, Jon Alm; Krull, Florian; Djurovic, Srdjan; Faraone, Stephen V.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Thompson, Wesley K; Johansson, Stefan; Haavik, Jan; Dale, Anders; Wang, Yunpeng; Andreassen, Ole Andreas. 2017. Novel loci associated with attention-deficit/hyperactivity disorder are revealed by leveraging polygenic overlap with educational attainment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 57: 86-95. doi: 10.1016/j.jaac.2017.11.013
 • Solberg, Berit Skretting; Halmøy, Anne; Engeland, Anders; Igland, Jannicke; Haavik, Jan; Klungsøyr, Kari. 2017. Gender differences in psychiatric comorbidity: a population-based study of 40 000 adults with attention deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 137: 176-186. doi: 10.1111/acps.12845

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.