Hjem
 • E-postJan.Heiret@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 62+47 482 96 984
 • Besøksadresse
  Øysteinsgt. 3. Mobiltlf. 48296984
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Arbeidslivshistorie
 • Arbeidsmiljø, medbestemmelse og forhandlingssystemer
 • Historiografi og begrepshistorie

 

Bøker
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Bjørnson, Øyvind; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 sider. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Uthaug, Arve Kjell; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 sider. ISBN: 82-90992-06-8.
Tidsskriftartikler
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 2015. Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord]. Bergens Tidende. Publisert 2015-09-03.
 • Heiret, Jan. 2012. Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations. Nordic Journal of Working Life Studies. 2: 45-66.
 • Heiret, Jan. 2012. LO-historier som eksemplariske fortellinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 353-364.
 • Heiret, Jan; Ludvigsen, Kari. 2012. På sporet av en historisk-sosiologisk profesjonsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 455-473.
 • Andresen, Astri; Angell, Svein Ivar; Heiret, Jan. 2011. Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende. Publisert 2011-03-28.
 • Heiret, Jan. 2011. Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet. Oslo: Universitetsforlaget 2009. 229 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 52: 135-139.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan; Ågotnes, Hans-Jakob. 2010. Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Heiret, Jan; Olsen, Ole Johnny. 2010. Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning. Arbeiderhistorie. 33-51.
 • Heiret, Jan. 2009. "Medlemsmakt og samfunnsansvar": Hvor langt rakk solidariteten? Bokanmeldelse av Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen: Medlemsmakt og samfunnsansvar. LOs historie. Bind II. Pax 2009. Klassekampen. Publisert 2009-06-06.
 • Heiret, Jan; Bokn, Harald Stokkedal. 2008. Meningen med (arbeids)livet. Sosiologi i dag. 38: 5-28.
 • Heiret, Jan. 2007. Bokomtale av Jessica Lindvert: Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet i går och i dag. Boréa Bokförlag 2006. Tidsskrift for velferdsforskning. 10: 269-272.
 • Heiret, Jan. 2006. "Forsøk på å beskrive det moderne." Anmeldelse av Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Pax 2005. HIFO-nytt. 2. 48-58.
 • Heiret, Jan. 2004. The concepts of the professions in Norwegian historical research. Historisk Tidsskrift. 82: 201-228.
 • Heiret, Jan. 2003. Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning. Historisk Tidsskrift. 82: 201-228.
 • Heiret, Jan; Berg, Nina. 1994. Konsern og LO. Dagens næringsliv. Publisert 1994-03-17.
Rapporter/avhandlinger
 • Heiret, Jan. 2002. Arbeidslivsrelasjoner mellom bedrift, konsern og stat. Artikler om medbestemmelse, styringsrett og myndighetsutøvelse i norsk arbeidsliv 1945-2001.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 1999. "I Rådalen." En historie om stein, boss og politikk. Fana Stein og Gjenvinning, Bergen. 192 sider.
Bokkapitler
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 2018. Å arbeida med munnlege kjelder. Kapittel 8, sider 122-147. I:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 sider. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Heiret, Jan. 2017. The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. Kapittel 5, sider 165-192. I:
  • Varela, Raquel; Murphy, Hugh; van der Linden, Marcel. 2017. Shipbuilding and ship repair workers around the world. Amsterdam University Press. 740 sider. ISBN: 9789462981157.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 2013. Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. Kapittel 7, sider 176-206. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan. 2013. Samtidsfortellinger som nasjonalhistorie. Kapittel 3, sider 61-96. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu. 2013. Konklusjon. Kapittel 13, sider 339-354. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Innledning. Kapittel 1, sider 8-34. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan. 2007. Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk - mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse. Kapittel 3, sider 91-126. I:
  • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 sider. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Heiret, Jan. 2003. International Management Strategies and Models of Industrial Relations - A Norwegian Experience. Chapter 5, sider 103-129. I:
  • Fleming, Daniel; Thörnquist, Christer. 2003. Nordic Management-Labour Relations and Internationalization - Converging and Diverging Tendencies. Nordisk ministerråd. 221 sider. ISBN: 92-893-0954-7.
 • Heiret, Jan. 2003. Samarbeid og statlig styring 1945-1977. 109-176. I:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Heiret, Jan. 2003. Et nasjonalt system i en internasjonal verden 1978-2003. 177-245. I:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav. 2003. Introduksjon. Det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner. 9-17. I:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Heiret, Jan. 2000. Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse. Kapittel 9, sider 279-305. I:
  • Bjørnhaug, Inger; Bjørnson, Øyvind; Halvorsen, Terje; Ågotnes, Hans-Jakob. 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Akribe Forlag. -1 sider. ISBN: 82-7950-023-5.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 1998. Det perifere sentrum. Verftsindustri og arbeidarklasse i Aker og på Stord 1945-1986. I:
  • Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved Norske historiedagar 1996.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 1998. Ein utkant i sentrum: industriutbygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945-1990. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bi bliotek.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Heiret. Jan, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.): Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Oslo: Pax forlag 2013.

Heiret, Jan: "Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations" in Nordic journal of working life studies 2 (4) 2012, p, 45-66.

Heiret, Jan og Kari Ludvigsen: "På sporet av en historisk-sosiologisk helseprofesjonsforskning" i Tidsskrift for samfunnsforskning 53 (4) 2012, s. 455-473.

Heiret, Jan: "LO-historier som eksemplariske fortellinger" i Tidsskrift for samfunnsforskning 53 (3) 2012, s. 353-364.

Grove, Knut, Jan Heiret og Hans-Jakob Ågotnes: "Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft" i Arbeiderhistorie 2010.

Heiret, Jan og Ole Johnny Olsen: "Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning" i Arbeiderhistorie 2010.

Heiret, Jan og Harald Stokkedal Bokn: "Meningen med (arbeids)livet" i Sosiololgi i dag nr 4 2008.

Heiret, Jan: “Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk – mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse” i Johs. Hjelbrekke, Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Oslo: Unipub  2007.

Heiret, Jan, Olav Korsnes, Knut Venneslan og Øyvind Bjørnson: Arbeidsliv, historie, samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget 2003.

Heiret, Jan: “Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning” i Historisk tidsskrift nr. 3 2003.

Heiret, Jan: “International Management Strategies and Models of Industrial Relations – A Norwegian Experience” in Daniel Fleming and Christer Thörnquist (eds.): Nordic Management-Labour Relations and Internationalization – Converging and Diverging Tendencies. København: Nord2003:015 2003.

Heiret, Jan: ”Historisk sosiologi eller historie vs sosiologi – et blikk på norsk velferdsforskning” i Tidsskrift for velferdsforskning nr.3 2002.

Heiret, Jan ”Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse” i Inger Bjørnhaug, Øyvind Bjørnson, Terje Halvorsen og Hans-Jacob Ågotnes (red.): I rettferdighetens navn : LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Oslo: Akribe 2000.

Grove, Knut og Jan Heiret: “I Rådalen”: en historie om stein, boss og politikk. Bergen: Fana Stein&Gjenvinning 1999.

Grove, Knut og Jan Heiret: I stål og olje. Historia om jern- og metallarbeidarane på Stord. Stord: Stord Metall- og Bygningsarbeideres fagforening 1996.

 

 

 • Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskriving i Norge etter 1970. NFR-prosjekt. AHKR i samarbeid med Rokkansenteret.
 • Et egalitært samfunn? Likhetsbegrepet i norsk historie. Sammen med Hans-Jakob Ågotnes.
 • "In the same boat. Shipbuilding and ship repear workers arouand the world (1950-2010)". Globalhistorisk prosjekt, ledet av Marcel van der Linden, International Institute of Social History, University of Amsterdam.
 • "Agendas for Transformative Politics. Indian and Scandivaian Perspectives on Democracy, Economic Development and Well-Being." Skandinavisk-indisk samarbeid, ledet av Olle Thörnquist (UiO), Neera Chandhoke (Univ.of Delhi) og John Harriss (Simon Fraser Univ., Vancouver.