Hjem
 • E-postjan.hovden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 35
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  518
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Pierre Bourdieu og klassisk europisk sosiologi, samfunnsvitskapleg metode, multivariat kategorisk dataanalyse, medie- og kultursosiologi, journalistikk-sosiologi, klasser og sosial ulikskap, Gaston Bachelard og historisk epistemologi.

Prosjektarbeid og forskningsdesign, publikumsstudier og resepsjonsanalyse, mediepublikum. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The same everywhere? Exploring structural homologies of national social fields using the case of journalism. British Journal of Sociology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Worlds apart. On class structuration of citizens’ political and public attention and engagement in an egalitarian society. European Journal of Cultural and Political Sociology.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Immigration Issue and the vox Populi: Letters to the Editor in six Scandinavian Newspapers 1970–2016. Journalism Studies. 2097-2118.
 • Vis forfatter(e) (2021). Offentlighetens livsstiler. Om deltagere og tilskuere i norske medieoffentligheten. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nordic journalists’ conceptual roles and perceived influences. A European and inter-Nordic comparison. Nordicom Review. 141-161.
 • Vis forfatter(e) (2021). Class and everyday media use: A case study from Norway. Nordicom Review. 129-149.
 • Vis forfatter(e) (2020). Research director, colleague, schoolmaster? Preferred and experienced supervising styles of PhD-Students at four faculties. UNIPED. 187-204.
 • Vis forfatter(e) (2020). Operationalizing exposure diversity. European Journal of Communication.
 • Vis forfatter(e) (2020). From Wanderers to Strangers. The shifting space of Scandinavian immigration debate 1970–2016. Communications.
 • Vis forfatter(e) (2020). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship. International Journal of Communication. 4055-4074.
 • Vis forfatter(e) (2019). Populism in Scandinavian Immigration Discourse 1970–2016. International Journal of Communication. 5483-5504.
 • Vis forfatter(e) (2019). Increasingly Controversial, Cultural, and Political: The Immigration Debate in Scandinavian Newspapers 1970–2016. Javnost - The Public. 138-157.
 • Vis forfatter(e) (2019). Identity, Empathy and Argument: Immigrants in Culture and Entertainment Journalism in the Scandinavian Press. Javnost - The Public. 158-176.
 • Vis forfatter(e) (2018). The cultural journalist around the globe: A comparative study of characteristics, role perceptions, and perceived influences. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 325-356.
 • Vis forfatter(e) (2018). Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser. Norsk Medietidsskrift. 1-30.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Structure of Videogame Preference. Game Studies.
 • Vis forfatter(e) (2017). Distinctions in the Media Welfare State: Audience Fragmentation in Post-Egalitarian Sweden. Media, Culture and Society. 639-655.
 • Vis forfatter(e) (2017). A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 391-408.
 • Vis forfatter(e) (2016). A welfare state of mind? Nordic journalists’ conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies. 595-613.
 • Vis forfatter(e) (2015). Doubly dominated cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practice. 791-810.
 • Vis forfatter(e) (2014). To Intervene or be Neutral, to Investigate or Entertain? National and intranational factors in the formation of Nordic journalism students’ role perceptions. Journalism Practice.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tastekeepers. Taste structures, power and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 54-75.
 • Vis forfatter(e) (2014). Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2012). A Journalistic Cosmology. A Sketch of Some Social and Mental Structures of the Norwegian Journalistic Field. Nordicom Review. 57-76.
 • Vis forfatter(e) (2011). Verdsleg og heilag: Ei skisse av den norske journalistikkens felt og kosmologi. Sosiologisk Årbok. 81-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 507-529.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Norwegian journalism education landscape. Žurnalistikos tyrimai. 123-138.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nei´ets filosofi. Gaston Bachelards historiske epistemologi og arven til fransk etterkrigssosiologi. Sosiologisk Årbok. 88-112.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det norske journalistiske feltet. Nokre sosiale og mentale strukturar. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 7-26.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 137-153.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 137-155.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalists in the Making: Findings from a longitudal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 383-404.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalists in the Making : Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 383-403.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter. Nordicom Information. 57-70.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet og innvirkning på andre aktører: En analyse av surveydata for Medietilsynet. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian press at a crossroad: Free market or press subsidy? ?. ?. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Mediebruk og offentlig tilknytning:. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Worlds of Journalism Country Report: Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Worlds of Journalism, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Journalism Students Across the Globe, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Det norske journalistiske feltet : nokre sosiale og mentale strukturar. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Nei’ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelards historiske epistemologi. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Draumen om surveykratiet : ein kritikk av brukarundersøkingar i kommunal forvaltning. 2. 2. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). #Metoo - berre for spesielt interesserte? Nokre tal om folks merksemd mot #metoo frå ein surveystudie (MeCIn, UiB) av den norske befolkninga 22. november - 13. desember 2017.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kven vert studentar i dag?
 • Vis forfatter(e) (2003). Kven vert journalistar?
 • Vis forfatter(e) (2001). "Smak og behag kan ikke diskuteres".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Well-bred and well-spoken: On the role of class origins for childrens experiences with rhetorical speech in schools public speech competitions.
 • Vis forfatter(e) (2019). Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Manifest, Everyday and Deep Orientation: Public Connection across and beyond Journalistic Media.
 • Vis forfatter(e) (2018). The uses of media in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). The uses of media.
 • Vis forfatter(e) (2018). Social stratification of media and news use in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Social space and the space of everyday media practices in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). På sporet av eit kulturelt hamskifte?
 • Vis forfatter(e) (2018). Increasingly controversial, cultural and political? The Scandinavian Immigration debate in the Press 1970-2016.
 • Vis forfatter(e) (2018). Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse.
 • Vis forfatter(e) (2018). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2018). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2016). Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project.
 • Vis forfatter(e) (2015). Methodological Challenges with Measuring the Exercise of Freedom of Information: People meters versus surveys.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samfunnsoppdragets arvinger.
 • Vis forfatter(e) (2013). To intervene or be neutral, to investigate or entertain; persistence, basis and changes in the professional ideals of Nordic journalism students 2005-2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rebels without a cause? Changes in the aspirations and professional ideals of Nordic journalism students 2005-2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Participators, entertainers, neutrals and investigators: Role perceptions of future journalists in five Democratic Corporatist countries.
 • Vis forfatter(e) (2012). Høgt og lågt i Stortinget og depertementa. Kulturorientering og kulturbruk i den norske politisk-byråkratiske eliten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Game Space and Social Space.
 • Vis forfatter(e) (2011). Politikkens kultur.
 • Vis forfatter(e) (2011). Legislative Taste. Musical tastes and practives of members of the Norwegian Parliament, Ministers and Secretaries of State and Permanent Secretataries.
 • Vis forfatter(e) (2010). “Without, the somber Real, 
Within, our hearts of hearts, the beautiful Ideal?". A note on some variations in journalistic ideals among Nordic journalism students.
 • Vis forfatter(e) (2010). The social morpohology of television use among Norwegian Students 1998-2008.
 • Vis forfatter(e) (2010). Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den nordiske journaliststudent.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). Professional  cosmologies Social and mental structures in the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2009). Professional cosmologies.
 • Vis forfatter(e) (2009). Future journalists at a crossroads. Some differences in Norwegian journalism students’ recruitment, ideals and aspirations 2000-8.
 • Vis forfatter(e) (2009). Future journalists at a crossroads : some differences in Norwegian journalism students?
 • Vis forfatter(e) (2009). Future Journalists at a Crossroad. Some differences in Norwegian journalism student's recruitment, ideals and aspirations.
 • Vis forfatter(e) (2009). Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) (2009). Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Nordic journalism student.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Nordic Journalism Student.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norske journaliststudentar - frå Bodø til Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bergensstudentane sin mediebruk og livsstil.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Journalism Students: Sensation seekers or idealists?
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Journalism Students-Sensation Seekers or Idealists?
 • Vis forfatter(e) (2006). Nordiske journaliststudenter 2005- en kvantitativ dugnadsundersøkelse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mapping the journalistic microcosm. A sketch of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mapping the journalistic microcosm. A model of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norske journaliststudentar: eit gruppeporterett.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nei'ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelard og den historiske epistemologien.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mass Media in Pierre Bourdieus Theory of Social Fields.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kommunale brukarundersøkingar.
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalists do not exist : a note on some epistemological obstacles when studying the journalistic profession.
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalists do not exist : a note on some epistemological obstacles when studying professions.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Det norske journalistiske feltet. Hindringar og muligheiter for å drive kritisk forsking på makteliter i Norge.".
 • Vis forfatter(e) (2001). The Norwegian Journalistic Field. Issues and problems in an ongoing research project.
 • Vis forfatter(e) (2001). Journalistar og kreditering.
 • Vis forfatter(e) (2000). (Student-)kulturens demografi. Kunstnarar, amatørar og publikum blant studentane i Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Håkon Larsen: Den nye kultursosiologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Nordicom Information.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmelding: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple Correspondence Analysis (2010). Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 37-42.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmelding av "Multiple Correspondence Analysis" av Brigitte Le Roux & Henry Rouanet. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 37-42.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ubrukelege brukarundersøkingar. Om den store vekkinga somhar heimsøkt vårt land. Kommunal økonomi.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1997). Elektroniske oppslagstavler (BBS) i Noreg : eit forsøk på å konstruere eit felt for personleg datakommunikasjon ved hjelp av Pierre Bourdieu sin praksisteori.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Samfunnsoppdragets læregutar. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2013). Klassejournalistikk. Manifest tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2005). Meistrane av tankelaus tenking - om Bourdieu og journalistikken. Norsk Medietidsskrift. 8-11.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Fortsatt hurra for metodedebatt! Et siste svar til Rolland. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hurra! Metodedebatt! Et svar til Rolland. Norsk Medietidsskrift. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kven følgjer med på #metoo? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2018). Derfor finner vi ingen sammenheng mellom bruk av NRK på nett og betalingsvilje for nyheter. Medier24.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nyhetsbruk i rask endring. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Slik er fremtidens journalister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (1999). Reklamen og vitskapen. Klassekampen. 3.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reklamebransjens bruk av Bourdieu. Klassekampen. 21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). Profane and Sacred. A Study of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2008). Profane and Sacred : a Study of the Norwegian Journalistic Field.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). - Må ikke være godt informert for å være en god borger.
 • Vis forfatter(e) (2009). Svikt i studentenes allmennkunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2009). Middelklassen om middelklassen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Svikt i studentenes allmennkunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Middelklassen om middelklassen".
 • Vis forfatter(e) (2004). Prisene er maktpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kva er eit SKUP godt for?
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalistikkens indre logikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mediedynastiet Rommetveit.
 • Vis forfatter(e) (1999). Big Business Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) (1997). Journalistene mindre venstrevridde enn før.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hvem rapper stoff fra hvem . . . og når krediteres andre mediekilder?
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunstkritikarar i Noreg i dag.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Klasse- og kulturforskjeller i 2018.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvem blir journalister?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Stability, transformation, and escalation: Norwegian classes and class boundaries 2008–2020. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dårlige borgere? Arbeiderklassen i den moderne offentligheten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Role Orienteations: Journalists´Views on Their Place in Society. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived Influences: Journalists´Awareness of Pressures on Their Work. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Journalistic Culture in a Global Context: A Conceptual Roadmap. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ethical Considerations: Journalists´Perceptions of Professional Practice. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Cold War Reporters: The Norwegian Foreign-News Journalists and Foreign-News Correspondents, 1945–1995. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innledning: Kvalitetsforhandlinger. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Quality Matters". 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). New Times, New Journalists? Nordic Journalism Students Entering an Age of Uncertainity. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Doubly Dominated: Cultural journalists in the fields of journalism and culture.
 • Vis forfatter(e) (2016). Changing journalistic professionalism? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Nordic model of journalism education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Klassejournalistikk. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Return of the repressed: The social structure of dreams. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar : skisse til ein norsk journalisttypologi. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Norwegian journalism education landscape. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikken i det norske journalistiske feltet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikken i det journalistiske feltet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Arvingane: Studentar og kulturinstitusjonane. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Etter alle journalistikkens reglar... Skisse til ein studie av det norske journalistiske feltet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. 36 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Norway. . I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2012). Selected bibliography. 844-860.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). Samfunnsoppdraget: Journalistikkens heilage baldakin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Etikk i journalistikk - eit spørsmål om makt.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Epistemologiske problem i studiet av eit norsk journalistisk felt".
 • Vis forfatter(e) (2001). Norske journalistar i lys av Pierre Bourdieus teoriar om sosiale felt.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kven vert journaliststudentar i dag - og kva står dei for?
Forord
 • Vis forfatter(e) (2012). Føreord. 11-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fullstendig liste over publikasjoner

SCANPUB: The Immigration Issue in the Scandinavian Public Sphere

MECIN: Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning

Worlds of Journalism

Journalist Students Across the Globe

SCUD, Rising Inequalities

 

 

Pierre Bourdieu (spes. kultur- og feltsosiologi) og relaterte tradisjonar

Samfunnsvitskapleg metode (i fyrste rekke kvantitativ)

Journalistikkforsking