Hjem
 • E-postoldervoll@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). The North Atlantic Population Project - An overview. Historical Methods. 80-88.
 • Vis forfatter(e) (1994). Why don't we all use dBase? Yesterday.
 • Vis forfatter(e) (1994). Happening - in a Norwegian Perspective. A European coordinate Database.
 • Vis forfatter(e) (1994). An Essential Tool for Historians? Historical Informatics.
 • Vis forfatter(e) (1994). A way of Safiguarding our inbestments. Historical Informatics: An essential Tool for Historians?.
 • Vis forfatter(e) (1992). CenSys - A stsndardization tool? Histoire & Informatique (Montpellier).
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1995). Absalon - an experement in incorporation of electronic tools in the te aching of history. .
 • Vis forfatter(e) (1995). "Flyndren at rykke". .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1998). The Black Death.
 • Vis forfatter(e) (1998). Statistikk i historiefaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Internett og historie.
 • Vis forfatter(e) (1998). IT-basert undervisning i historie.
 • Vis forfatter(e) (1998). IT-basert historieundervisning i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1998). IT i historieundervisninga.
 • Vis forfatter(e) (1997). Keynote address.
 • Vis forfatter(e) (1997). Joint Courses to Run Concurrently in More Than One Institution: a Way Forward for History and Computing?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). The Danish-Norwegian Census of 1801: Applying Modern Coding Models for Pre-Modern Censuses?
 • Vis forfatter(e) (2007). THE DEMOGRAPHY OF MARGINALIZED GROUPS IN CONFLICT Chair and discussant.
 • Vis forfatter(e) (1997). Absalon - an Experiment in Incorporating Electronic Tools in Teaching of History.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1995). Flyndren at rykke. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) (1992). Wiencens, a cencus system for the nineties. (oversatt til russisk). [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1992). Eden or Babylon. St. Karinen.
 • Vis forfatter(e) (1992). CenSys : handbok. Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1992). CenSys. St. Katerinen.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Bergenfarergildet i Amsterdam 1486-1812.
 • Vis forfatter(e) (2003). Lista under tradisjonstrykket. En studie av hvordan en vandringstradisjon virket utviklingshemmende på Lista i perioden 1946-1960.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ja, vi eier små trehus. En historie om boliger i Stavanger ca. 1850-2002.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Med utugt som levevei". Ei undersøking av livsløpa til ei gruppe prostituerte kvinner i Bergen 1877-1894.
 • Vis forfatter(e) (2001). Nasjonsbyggar eller sosial klatrar? Chr. Tønsberg og og Norske Folkelivsbilleder.
 • Vis forfatter(e) (2001). Modernisering på hjul. Bilen i Bergen og Hordaland før 1940 - en sosial konstruksjon.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra misjon til sjølvstende. Mahari Pikeskole i india, frå 1910 til i dag.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (1995). The furture of Historians in the Statistical packagemarket. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Wiencens - ei datamaskin for framtida?
 • Vis forfatter(e) (1993). Mapping and Cartography.
 • Vis forfatter(e) (1992). Wiencens, a census system for the nineties.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Wolfe Tone. . I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Store norske leksikon (snl.no 2020). 2020.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2006). Kark, ny versjon av seminarsystem for studentar.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.