Hjem
Jan Asle Olseths bilde

Jan Asle Olseth

Emeritus
 • E-postjan.olseth@uib.no
 • Besøksadresse
  Allégaten 70
  5007 Bergen
  Rom 
  Mid building 232
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
 • Strålingsklima
 • Lokalmeteorologi

Er ansvarleg for målingane av stråling ved Strålingsobservatoriet i Bergen, som er plassert på taket av Geofysisk institutt. Her måler vi kortbølga solstråling og langbølga atmosfærisk (terrestrisk) stråling. Her er lange tidsseriar med strålingsmålingar som er publiserte i årbøker og dataene er også samla i ein stor internasjonal database ved World Radiation Data Center i St. Petersburg.

Dataene har også vore nytta i mange forskingsprosjekt, i dei seinare åra mellom anna dei to EU-prosjekta Satel-light og Heliosat3. Eg deltok også i eit Cost-prosjekt COST 726 om UV-klimatologi og endringar av UV stråling i Europa.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Satellite and Ground Observations of Snow Cover in Tibet during 2001–2015. Remote Sensing. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Influence of synoptic weather patterns on solar irradiance variability in northern Europe. Journal of Climate. 4229-4250.
 • Vis forfatter(e) (2016). Influence of atmospheric circulation patterns on local cloud and solar variability in Bergen, Norway. Theoretical and Applied Climatology. 625-639.
 • Vis forfatter(e) (2014). Decadal variability of clouds, solar radiation and temperature at a high-latitude coastal site in Norway . Tellus B: Chemical and Physical Meteorology.
 • Vis forfatter(e) (2013). Simulations of the Bergen orographic wind shelter. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Multi-scale variability of winds in the complex topography of southwestern Norway. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). UV radiation and skin cancer in Norway. Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology. 232-241.
 • Vis forfatter(e) (2007). A modified algorithm for calculating the cloud index. Solar Energy. 280-289.
 • Vis forfatter(e) (2007). A method for reconstruction of past UV radiation based on radiative transfer modeling: Applied to four stations in northern Europe. Journal of Geophysical Research (JGR). 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rethinking satellite-based solar irradiance modelling. The SOLIS clear-sky module. Remote Sensing of Environment. 160-174.
 • Vis forfatter(e) (2001). Solar irradiance, sunshine duration and daylight illuminance derived from METEOSAT data for some European sites. Theoretical and Applied Climatology. 239-252.
 • Vis forfatter(e) (1998). An hourly diffuse fraction model with correction for variability and surface albedo. Solar Energy. 173-183.
 • Vis forfatter(e) (1997). Spatial distribution of photosynetheically active radiation over complex topography. Agricultural and Forest Meteorology. 205-214.
 • Vis forfatter(e) (1996). Recent Variations of Atmospheric Turbidity at Selected Sites in Finland, Estonia and Norway as Revealed by Surface Solar Radiation Measurements. Geophysica. 195-215.
 • Vis forfatter(e) (1996). On the estimation of atmospheric radiation from surface meteorological data. Solar Energy. 349-359.
 • Vis forfatter(e) (1995). Spatially continuous mapping of solar resources in a complex high latitude topography. Solar Energy. 475-485.
 • Vis forfatter(e) (1994). The Design Reference Year. DNMI-rapport KLIMA.
 • Vis forfatter(e) (1994). Luminous efficacy models and their application for calculation of photosynthetically active radiation. Solar Energy. 391-399.
 • Vis forfatter(e) (1994). Cloud optical properties at Bergen (Norway) based on the analysis of lon-term solar irradiance records. Theoretical and Applied Climatology. 73-82.
 • Vis forfatter(e) (1993). The probability density and autocorrelation of short-term global and beam irradiance. Solar Energy. 477-487.
 • Vis forfatter(e) (1993). Intrahour Variability of Solar Irradiance. Energy sources. 105-116.
 • Vis forfatter(e) (1993). Characteristics of hourly global irradiance modelled from cloud data. Solar Energy. 197-204.
 • Vis forfatter(e) (1989). Observed and modelled hourly luminous efficacies under arbitrary cloudiness. Solar Energy. 221-233.
 • Vis forfatter(e) (1989). Detailed information derived from monthly mean global radiation. Sun at work in Europe : a European solar energy journal. 6-8.
 • Vis forfatter(e) (1988). Some simple formulas for multiple Rayleigh scattered irradiance. Solar Energy. 19-29.
 • Vis forfatter(e) (1987). A probability density model for hourly total and beam irradiance on arbitrarily orientated planes. Solar Energy. 343-351.
 • Vis forfatter(e) (1987). A model for the diffuse fraction of hourly global radiation. Solar Energy. 271-274.
 • Vis forfatter(e) (1986). The solar radiation climate of Norway. Solar Energy. 423-428.
 • Vis forfatter(e) (1986). Modelling slope irradiance at high latitudes. Solar Energy. 333-344.
 • Vis forfatter(e) (1984). A probability density function for daily insolation within the temperate storm belts. Solar Energy. 533-542.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 47, 2011. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 46, 2010. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 45, 2009. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 44, 2008. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 43, 2007. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 42, 2006. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Radiation observations in Bergen, Norway, Radiation Yearbook No. 41, 2005. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Radiation observations in Bergen, Norway, 2004 Radiation Yearbook No. 40. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Energy-Specific Solar Radiation Data from Meteosat Second Generation (MSG):The Heliosat-3 Project, Validation Report, Deliverable D16. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Energy-Specific Solar Radiation Data from Meteosat Second Generation (MSG): The Heliosat-3 Project, Final Report, Deliverable D17. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Radiation observations in Bergen, Norway, 2003 Radiation Yearbook No. 39. .
 • Vis forfatter(e) (2003). HELIOSAT-3 software package for solar irradiance retrieval, all sky working version. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Energy-Specific Solar Radiation Data from Meteosat Second Generation (MSG): The Heliosat-3 Project. Mid-term progress report. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Meteorologiske målinger i Lærdal. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data at Bergen, Norway. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Test of a luminous efficacy model on illuminance/irradiance data from 4 European IDMP stations. Third SATELLIGHT-meeting, Les Marecottes. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Satellite derived and ground truth horizontal and vertical illuminance/irradiance from the IDMP stations at Geneva and Gävle. Fifth SATELLIGHT-meeting, Sophia Antipolis. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Illuminance/irradiance at a high latitude IDMP station. Second SATELLIGHT-meeting, Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Horizontal and vertical illuminance/irradiance from the IDMP station in Geneva. Third SATELLIGHT-meeting, Les Marecottes. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Horizontal and vertical illuminance/irradiance from four IDMP stations. Fourth SATELLIGHT meeting, Oldenburg. .
 • Vis forfatter(e) (1999). High latitude global and diffuse radiation estimated from Heliosat. Forth SATELLIGHT-meeting, Oldenburg. .
 • Vis forfatter(e) (1999). High latitude global and diffuse radiation estimated from Heliosat-versions 7, 8, 9 and 10. Fifth SATELLIGHT-meeting, Sophia Antipolis. .
 • Vis forfatter(e) (1998). SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Weg Internet server. Six-Monthly Progress Report - January 1998 to July 1998. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. .
 • Vis forfatter(e) (1998). SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. Mid-Term Progress Report - January 1997 to December 1997. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. .
 • Vis forfatter(e) (1997). SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. Mid-Term Progress Report - January 1996-July 1997. .
 • Vis forfatter(e) (1997). SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. 12 Monthly Progress Report - January 1996 to December 1996. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Review and test of parameterizations of atmospheric radiation. A Technical Report of Task 17: Measuring and Modelling Spectral Radiation Affecting Solar Systems and and Buildings. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Broad-band visible radiation data acquisition and analysis. A Technical Report of Task 17: Measuring and Modelling Spectral Radiation Affecting Solar Systems and and Buildings. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Ny fornybar energi – del 2.
 • Vis forfatter(e) (2013). Stråling i eit Vestlandskap.
 • Vis forfatter(e) (2012). Stråling og solskinn i Bergensområdet (og ellers i verda).
 • Vis forfatter(e) (2011). Fornybar energi i geofysisk perspektiv - Sol og nedbør.
 • Vis forfatter(e) (1997). Satellight: A European Programme Dedicated to Serving Daylight Data Computed from Meteosat Images.
 • Vis forfatter(e) (1996). Modelling the spatial distribution of solar resources, and its dependency on latitude, topography, albedo, and cloudiness.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Influence of synoptic weather patterns on solar irradiance variability in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2012). Progress in Fine-scale Observations and Simulations of the Atmosphere over the complex terrain of the Bergen region in Western-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Measured and modelled UV-radiation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Measured and modelled UV radiation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). UV-radiation: Examples from Bergen on Measurements Reconstruction and Applications.
 • Vis forfatter(e) (2007). UV-radiation in Norway: Measurements, reconstructions, and applications.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reconstruction of UV-radiation and its potential implications on development of skin cancer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reconstruction of UV radiation: UV exposure of the Arcto-Norwegian cod egg population, 1957-2005.
 • Vis forfatter(e) (2007). Comparison of algorithms and input data for modelling solar ultraviolet radiation in the past.
 • Vis forfatter(e) (2007). COST 726: Long term changes and climatology of UV radiation over Europe.
 • Vis forfatter(e) (2006). Modelling solar UV radiation in the past: Comparison of algorithms and input data.
 • Vis forfatter(e) (2006). Measured and modelled UV-radiation in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bruk av verstasjonar i skulen.
 • Vis forfatter(e) (2004). WP5000 Validation and assessment of uncertainties.
 • Vis forfatter(e) (2004). WP 3020 "Cloudy Sky Solar Irradiance Scheme" Status of improved n-k relationship.
 • Vis forfatter(e) (2004). Presentation of meteorological data on the Internet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Rethinking satellite based solar irradiance modelling.
 • Vis forfatter(e) (2003). Planning and Coordination of Work package No 5000: Validation and Assessment of Uncertainties.
 • Vis forfatter(e) (2002). The use of METEOSAT second generation satellite data within a new type of solar irradiance calculation scheme.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Norwegian UV-monitoring program. Period 1995/96 to 2001.
 • Vis forfatter(e) (2002). Quality control of the Norwegian UV monitoring network.
 • Vis forfatter(e) (2002). Planning and Coordination of Work package No 5000: Validation and Assessment of Uncertainties.
 • Vis forfatter(e) (2002). Metode for berekning av strålingsfluksar i kupert terreng.
 • Vis forfatter(e) (2002). A new generation of satellite based solar irradiance calculation schemes.
 • Vis forfatter(e) (2000). Variasjonar i solinnstråling på ulik skala.
 • Vis forfatter(e) (2000). Solar radiation distribution in complex topography.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tageslichtdaten für Europa im Internet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Einstrahlungdaten für Europa im Internet.
 • Vis forfatter(e) (1998). SATELLIGHT: A WWW server which provides high quality daylight and solar radiation data for Western and Central Europe.
 • Vis forfatter(e) (1998). High latitude global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data.
 • Vis forfatter(e) (1998). Global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data at some Nordic stations.
 • Vis forfatter(e) (1998). Derivation of daylight and solar irradiance data from satellite observations.
 • Vis forfatter(e) (1998). Daylight Data for Europe on the Internet.
 • Vis forfatter(e) (1995). Atmospheric integral transparancy coefficient: a climatological parameter.
 • Vis forfatter(e) (1994). Models for estimating longwave atmospheric radiation.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2004). Været i Bergen.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). UV-stråling i Norge. Satelittestimater, modellestimater og bakkemålinger.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2017). A study on local weather variability in complex terrain using the Bergen School Mesonet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Målt og modellert globalstråling ved Ekofisk og i nordområdene.
 • Vis forfatter(e) (2011). Measured, modelled and satellite derived solar radiation in Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2010). Modeled and Measured Solar Radiation in Tibet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Study of air pollution in Lhasa, Tibet. Temporal and spatial variations and the effect of meteorological parameters.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reconstruction of UV-radiation and its potential implications on development of skin cancer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reconstruction of UV radiation: UV exposure of the Arcto-Norwegian cod egg population, 1957-2005.
 • Vis forfatter(e) (2006). Målt og modellert UV-stråling i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Svingninger i klimaet i perioden 1910-2004. Hvilken innvirkning har en global klimaendring på lokalt klima og på tidspunktet for start på våren og vekstsesongen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Varsling av nedbør, ras og flom. Cicerone. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2005). Global dimming. Cicerone. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2004). Føn over Vestlandet. Cicerone. 26-28.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2005). Ekstremnedbør på Vestlandet. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Snow Cover Distribution and Variation in Tibet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Decadal solar irradiance variability in northern Europe.
 • Vis forfatter(e) (2005). Estimating global radiation at ground level from satellite images.
 • Vis forfatter(e) (2005). Atmospheric icing - Full scale experiment and testing of models.
 • Vis forfatter(e) (1990). Utvikling og bruk av modellar til studiar av solstrålings- klima : development and application of models for studies of solar radiation climate.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2015). Nå blir det lysere.
 • Vis forfatter(e) (2015). Geofysikar kan ha svar på spegelbiletegåta.
 • Vis forfatter(e) (2013). Her ser de ikke sol på fire måneder.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vilhelm Bjerknes - 150 år.
 • Vis forfatter(e) (2012). Uten skuddår ville det blitt kaos.
 • Vis forfatter(e) (2012). Må vente fire år på neste bursdag.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvorfor har vi skuddår?
 • Vis forfatter(e) (2012). Derfor har vi skuddår.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vakker, men ikke varm.
 • Vis forfatter(e) (2011). Skal melde «veiret» frå taket på operahuset.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kamp mot kulden for hest og herre.
 • Vis forfatter(e) (2009). Over 80 tonn ferieregn.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bergen er solbyen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Strålande framtid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bergen setter solrekord.
 • Vis forfatter(e) (2006). Solfaktoren.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rekordsommeren over.
 • Vis forfatter(e) (2005). Strålingsmålingar i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Strålingsmålingar i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sol i sinnet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Meteorolog: - Regn må måles oftere.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ekstremnedbør på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stråling i Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). TMY data sets. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Global-to-direct/diffuse irradiance. 3 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Mesoscale weather observations in Bergen, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mesoscale challenges in forecasting the weather and climate of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Variability of winds and temperature in the Bergen area.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Bergen School of Meteorology mesonet.
 • Vis forfatter(e) (2015). The fine scale structures of airflow over Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Progress in the observations and simulations of the fine scale structures of airflow over Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Seasonal persistency in monthly mean temperatures in Croatia.
 • Vis forfatter(e) (2013). Influence of meteorological patterns on global dimming and brightening in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2012). Numerical analysis of local acceleration and deceleration of atmospheric flow during a windstorm in the Bergen area.
 • Vis forfatter(e) (2012). Influence of meteorological patterns on global dimming and brightening in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2011). Spatial variability of winds at the mountainous west coast of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Multi-scale variability of winds in the complex topography of Southwestern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fine-scale Observations and Simulations of the Atmosphere over Bergen, W-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Observations of the Bergen Orographic Shelter.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fine-scale Observations and Simulations of the Atmosphere over Bergen, W-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). UV-radiation and skin cancer in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Reconstruction of UV-radiation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). COST 726: Long term changes and climatology of UV radiation over Europe.
 • Vis forfatter(e) (2002). The use of METEOSAT second generation satellite data within a new type of solar irradiance calculation scheme.
 • Vis forfatter(e) (1999). Satellight: A www server which provides high quality daylight and solar radiation data for Western and Central Europe.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Peer reveiwed papers in international journals

Basang, Droma; Barthel, Knut; Olseth, Jan Asle, 2017. Satellite and Ground Observations of Snow Cover in Tibet during 2001–2015. Remote Sensing. 9. 23 sider. doi: 10.3390/rs9111201

Parding, Kajsa;  Liepert, Beate G, Hinkelman, Laura M, Ackerman, Thomas P, Dagestad, Knut-Frode, Olseth, Jan Asle, 2016, Influence of synoptic weather patterns on solar irradiance variability in northern Europe. Journal of Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-15-0476.1

Parding, Kajsa; Olseth, Jan Asle; Liepert, Beate G; Dagestad, Knut-Frode. 2015. Influence of atmospheric circulation patterns on local cloud and solar variability in Bergen, Norway. Journal of Theoretical and Applied Climatology. doi: 10.1007/s00704-015-1517-8

Parding, Kajsa; Olseth, Jan Asle; Dagestad, Frode-Knut; Liepert, Beate G. 2014. Decadal variability of clouds, solar radiation and temperature at a high-latitude coastal site in Norway. Tellus. Series B, Chemical and physical meteorology. 66. doi: 10.3402/tellusb.v66.25897

JONASSEN, M. O.; ÓLAFSSON, H.; REUDER, J.VALVED, A.S.; OLSETH, J. A., 2013, Simulations of the Bergen orographic wind shelter. Tellus A, 65, 19206, DOI: 10.3402/tellusa.v65i0.19206

JONASSEN, M. O.; ÓLAFSSON, H.; REUDER, J.; OLSETH, J. A.2012, Multi-scale variability of winds in the complex topography of southwestern Norway. TELLUS A, 64. 11962, DOI: 10.3402/tellusa.v64i0.11962

MEDHAUG, I., J.A. OLSETH and J. REUDER, 2009, UV radiation and skin cancer in Norway. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, B: Biology. 96, 232-241, DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2009.06.011

LINDFORS, ANDERS; KAUROLA, JUSSI; AROLA, ANTTI; KOSKELA, TAPANI; LAKKALA, KAISA; JOSEFSSON, WEINE; OLSETH, JAN ASLE; JOHNSEN, BJØRN, 2007, A method for reconstruction of past UV radiation based on radiative transfer modeling: Applied to four stations in northern Europe, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 112, DOI: 10.1029/2007JD008454

DAGESTAD, K.F. and J.A. OLSETH2007, A modified algorithm for calculating the cloud index. SOLAR ENERGY, 81, 280-289. DOI: 10.1016/j.solener.2005.12.010

MUELLER, R.W., K.F. DAGESTAD, P. INEICHEN, M. SCHROEDTER, S. CROS, D. DUMORTIER, R. KUHLEMANN, J.A. OLSETH, G. PIERNAVIEJA, C. REISE, L. WALD and D. HEINEMANN, 2004, Rethinking satellite based solar irradiance modelling. The SOLIS clear sky module. Remote Sensing of the Environment, 91, 160-174, DOI: 10.1016/j.rse.2004.02.009

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 2001, Solar irradiance, sunshine duration and daylight illuminance derived from METEOSAT data for some European sites. Theoretical and Applied Climatology, 69, 239-252, DOI: 10.1007/s007040170029

SKARTVEIT, A., J.A. OLSETH and M.E. TUFT, 1998, An hourly diffuse fraction model with correction for variability and surface albedo. SOLAR ENERGY, 63, 173-183, DOI: 10.1016/S0038-092X(98)00067-X

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1997, Spatial distribution of photosynthetically active radiation over complex topography. Agricultural and Forest Meteorology, 86, 205-214, DOI: 10.1016/S0168-1923(97)00010-5

HEIKINHEIMO, M.J., H. OHVRIL, A. Venäläinen, A. Skartveit, J.A. OLSETH, V. LAINE, H. TERAL, M. ARAK and K. TERAL, 1996, Recent variations of atmospheric turbidity at selected sites in Finland, Estonia and Norway as revealed by surface solar radiation. GEOPHYSICA, 32, 195-215 (PDF-file)

SKARTVEIT, A., J.A. OLSETH, G. CZEPLAK and M. ROMMEL, 1996, On the estimation of atmospheric radiation from surface meteorological data. SOLAR ENERGY, 56, 349-359, DOI: 10.1016/0038-092X(95)00117-A

OLSETH, J.A., A. SKARTVEIT and HAN ZOU, 1995, Spatially continuous mapping of solar resources in a complex high latitude topography. SOLAR ENERGY, 55, 475-485, DOI: 10.1016/0038-092X(95)00068-3

LEONTIEVA, E., K. STAMNES and J.A. OLSETH1994, Cloud optical properties at Bergen (Norway) based on the analysis of long-term solar irradiance records. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 50, 73-82, DOI: 10.1007/BF00864904

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH1994, Luminous efficacy models and their application for calculation of photosynthetically active radiation. SOLAR ENERGY, 52, 391-399, DOI: 10.1016/0038-092X(94)90116-J

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1993, The characteristics of hourly global irradiance modelled from cloud data. SOLAR ENERGY, 51, 197-204, DOI: 10.1016/0038-092X(93)90097-8

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH1993, The intrahour variability of solar irradiance. ENERGY SOURCES, 15, 105-116, DOI: 10.1080/0090831930890901

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH, 1992, The probability density and autocorrelation of short-term global and beam irradiance. SOLAR ENERGY, 49, 477-487 (Honoured by the ISES Best Paper Award 1995), DOI: 10.1016/0038-092X(92)90155-4

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1989, Detailed information derived from monthly mean global radiation. SUN AT WORK IN EUROPE, No. 7, April 1989, 6-8.

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 1989, Observed and modelled hourly luminous efficacies under arbitrary cloudi­ness. SOLAR ENERGY, 42, 221-233, DOI: 10.1016/0038-092X(89)90014-5

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH1988, Some simple formulas for multiple Rayleigh scattered irradiance. SOLAR ENERGY, 41, 19-20, DOI: 10.1016/0038-092X(88)90110-7

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1987, A probability density model for hourly total and beam irradiance on arbitrarily orientated planes. SOLAR ENERGY, 39, 343-351, DOI: 10.1016/S0038-092X(87)80020-8

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH1987, A model for the diffuse fraction of hourly global radiation. SOLAR ENERGY, 38, 271-274, DOI: 10.1016/0038-092X(87)90049-1

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1986, The solar radiation climate of Norway. SOLAR ENERGY, 37, 423-428, DOI: 10.1016/0038-092X(86)90033-2

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH1986, Modelling slope irradiance at high latitudes. SOLAR ENERGY, 36, 333-344, DOI: 10.1016/0038-092X(86)90151-9

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1984, A probability density function for daily insolation within the temperate storm belts. SOLAR ENERGY 33, 533-542 & 36, 479 (1986), DOI: 10.1016/0038-092X(84)90008-2

Contribution to books

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH, 2001, Global-to-direct/diffuse irradiance. In: Solar Energy, The state of the art, ISES position papers. Ed. Jeffrey Gordon. pp 521-523. James & James, London.

SKARTVEIT, A., J.A. OLSETH and H. Lund, 2001, TMY data sets. In: Solar Energy, The state of the art, ISES position papers. Ed. Jeffrey Gordon. pp 548-550. James & James, London.

International reports

KOEPKE, P.; DE BACKER, H.; BAIS, A.; CURYLO, A.; EERME, K.; FEISTER, U.; JOHNSEN, B.; JUNK, J.; KAZANTZIDIS, A.; KRZYSCIN, J., LINDFORS, A., OLSETH, J.A., DEN OUTER, P., PRIBULLOVA, A., SLAPER, H., STAIGER, H., VERDEBOUT, J., VUILLEUMIER, L., WEIHS, P., 2008. Modelling solar UV radiation in the past: Comparison of algorithms and input data, Final report, COST Action 726 Earth System Science and Environmental Management, Brussels, 94 pp (http://i115srv2.vu-wien.ac.at/uv/COST726/COST726_Dateien/Results/Modelling%20Exercise%20final%2007.pdf)

BETCKE, J.; KUHLEMANN, R.; HAMMER, A.; DREWS, A.; HEINEMANN, D.; WALD, L.; CROS, S.; SCHROEDTER-HOMSCHEIDT, M.; HOLZER-POPP, T.; GESELL, G.; ERBERTSEDER, T.; KOSMALE, M.; DAGESTAD, K. F.; OLSETH, J. A.; INEICHEN, P.; REISE, C.; DUMORTIER, D.; VAN ROY, F.; GALLEGO, A.O.; BEYER, H.G.; TRIEB, F.; SCHILLINGS, C.; HOYER, C.; MANNSTEIN, H.; BUGLIARO, L.; KRONSHAGE, S., 2005. Energy-Specific Solar Radiation Data from Meteosat Second Generation (MSG): The Heliosat-3 Project, Final Report, Deliverable D17. Oldenburg: University of Oldenburg, 131 pp.

OLSETH, J. A., DAGESTAD, K. F., SCHROEDTER-HOMSCHEIDT, M.; INEICHEN, P.; DUMORTIER, D.; ERBERTSEDER, M.; GESELL, G.; HOLZER-POPP, T.; KREBS, W.; VAN ROY, F., 2005. Energy-Specific Solar Radiation Data from Meteosat Second Generation (MSG): The Heliosat-3 Project, Validation Report, Deliverable D16. Oldenburg: University of Oldenburg, 460 pp.

MUELLER, R.W., H.G. BEYER, S. CROS, K.F. DAGESTAD, D. DUMORTIER, P. INEICHEN, A. HAMMER, D. HEINEMANN, R. KUHLEMANN, J.A. OLSETH, G. PIERNAVIEJA, C. REISE, M. SCHROEDTER, A. SKARTVEIT, L. WALD, 2002, Energy-Specific Solar Radiation Data from Meteosat Second Generation (MSG): The Heliosat-3 Project. Mid-term progress report, 74 pp.

FONTOYNONT, M. , D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, 1999, SATEL-LIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. Final Report - January 1996 to April 1999.

FONTOYNONT, M. , D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, 1998, SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. Six-Monthly Progress Report - January 1998 to July 1998.

FONTOYNONT, M. , D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, 1998, SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. Mid-Term Progress Report - January 1997 to December 1997.

FONTOYNONT, M. , D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, 1997, SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. Mid-Term Progress Report - January 1996 to July 1997.

FONTOYNONT, M. , D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, A. SANTOS, 1997, SATELLIGHT - Processing of METEOSAT data for the production of high quality daylight and solar radiation available on a World Wide Web Internet server. CNRS - DR 07. Contract JOR3 - CT95-0041. 12 Monthly Progress Report - January 1996 to December 1996.

SKARTVEIT, A., H. LUND and J.A. OLSETH1994, The Design Reference Year. Klima, Report no. 11/94. Det norske meteorologiske institutt, Oslo, 23pp (A Report of Task 17: Measuring and Modelling Spectral Radiation Affecting Solar Systems and Buildings; Subtask E – Design Reference Year).

OLSETH, J.A., A. SKARTVEIT, G. CZEPLAK and M. ROMMEL, 1994, Review and test of parameterizations of atmospheric radiation. A Technical Report of Task 17: Measuring and Modelling Spectral Radiation Affecting Solar Systems and Buildings. Report No. IEA-SHCP-17F-2, December 1994, 124 pp. (PDF)

PEREZ, R., H.G. BEYER, A. BITTAR, G. CZEPLAK, L. DAHLGREN, J.J. DELAUNAY, D. DUMORTIER, M. FONTOYNONT, P. INEICHEN, J. LOVE, B. MCARTHUR, J.A. OLSETH, M. ROMMEL and A. SKARTVEIT, 1994, Broad-band visible radiation data acquisition and analysis. A Technical Report of Task 17: Measuring and Modelling Spectral Radiation Affecting Solar Systems and Buildings. Volumes 1 - 3. Report No. IEA-SHCP-17E-1, August 1994.

Conference papers at international conferences

Schönbein, Daniel; Ólafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle, 2019, Mesoscale weather observations in Bergen, Norway. 35th International Conference on Alpine Meteorology; 2019-09-02 - 2019-09-06

Schönbein, Daniel; Ólafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle, 2019, Mesoscale challenges in forecasting the weather and climate of Bergen. EGU, General Assembly; 2019-04-07 - 2019-04-12

Schönbein, Daniel; Ólafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle, 2017, The Bergen School of Meteorology mesonet. 34th International Conference on Alpine Meteorology; 2017-06-18 - 2017-06-23

Schönbein, Daniel; Ólafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle; Furevik, Birgitte Rugaard; Grov, Ole Edvard, 2017, Variability of winds and temperature in the Bergen area. EGU, General Assembly; 2017-04-23 - 2017-04-28

Ólafsson, Haraldur; Furevik, Birgitte Rugaard; Olseth, Jan Asle; Grov, Ole Edvard, 2015, The fine scale structures of airflow over Bergen. EGU General Assembly; 2015-04-12 - 2015-04-17

Olafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle; Furevik, Birgitte Rugaard; Rögnvaldsson, Olafur; Grov, Ole Edvard, 2015Progress in the observations and simulations of the fine scale structures of airflow over Bergen. 33rd International International Conference on Alpine Meteorology, Innsbruck, 31.08 - 04.09.2015

Parding, Kajsa; Hinkelman, Laura M.; Liepert, Beate G; Ackerman, Thomas P.; Dagestad, Frode-Knut; Olseth, Jan Asle, 2014, Influence of synoptic weather patterns on solar irradiance variability in Europe. EGU General Assembly; 2014-04-27 - 2014-05-02

Rasol, Dubravka;  Ólafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle, 2014Seasonal persistency in monthly mean temperatures in Croatia. EGU 2014, Wien, 27.04 - 02.05.2014

Parding, Kajsa; Liepert, Beate G; Hinkelman, Laura M.; Ackerman, Thomas P.; Olseth, Jan Asle; Dagestad, Knut-Frode, 2013, Influence of meteorological patterns on global dimming and brightening in Europe. EGU 2013, Wien, 07. - 12.04.2013

Ólafsson, H.; Grov, Ole Edvard; Olseth, Jan Asle; Berentsen, Ø; Rögnvaldsson, O.; Augustsson, H.; Valved, A.; Reuder, Joachim; Esau, Igor, 2012, Progress in Fine-scale Observations and Simulations of the Atmosphere over the complex terrain of the Bergen region in Western-Norway. EGU 2012, Wien, 23. 27.04.2012

Jonassen, Marius Opsanger; Ólafsson, Haraldur; Reuder, Joachim; Olseth, Jan Asle, 2012, Numerical analysis of local acceleration and deceleration of atmospheric flow during a windstorm in the Bergen area. EGU 2012, Wien, 23. - 27.04.2012

Parding, Kajsa; Liepert, Beate G; Hinkelmann, Laura M; Ackermann, Thomas P; Olseth, Jan Asle; Dagestad, Knut-Frode, 2012, Influence of meteorological patterns on global dimming and brightening in Europe. AGU Fall Meeting, San Francisco, 03. 07.12.2012

Jonassen, Marius Opsanger; Ólafsson, Haraldur; Reuder, Joachim; Olseth, Jan Asle, 2011, Spatial variability of winds at the mountainous west coast of Norway. International Conference on Alpine Meteorology, Aviemore, Scotland, 23. - 27.05.2011

Ólafsson, Haraldur; Grov, Ole Edvard; Olseth, Jan Asle; Berentsen, Øystein; Rögnvaldsson, Ólafur; Ágústsson, Hálfdán, 2011, Fine-scale Observations and Simulations of the Atmosphere over Bergen, W-Norway, International Conference on Alpine Meteorology, Aviemore, Scotland, 23. - 27.05.2011

JONASSEN, MARIUS OPSANGER; ÓLAFSSON, HARALDUR; REUDER, JOACHIM; OLSETH, JAN ASLE, 2011 Multi-scale variability of winds in the complex topography of Southwestern Norway., EGU 2011, Wien, 03. - 08.04.2011

Jonassen, Marius Opsanger; Ólafsson, Haraldur; Olseth, Jan Asle; Reuder, Joachim, 2010, Observations of the Bergen Orographic Shelter, EGU 2010, Wien, 02. - 07.05.2010

Ólafsson, Haraldur; Grov, Ole Edvard; Olseth, Jan Asle; Berentsen, Øystein; Rögnvaldsson, Ólafur; Ágústsson, Hálfdán, 2010, Fine-scale Observations and Simulations of the Atmosphere over Bergen, W-Norway, EGU 2010, Wien, 02. - 07.05.2010

Olseth, Jan Asle; Medhaug, Iselin; Reuder, Joachim; Sjølingstad, Brynhild Berge; Sætre, Ottar, 2008, Measured and modelled UV radiation in Norway. The 26th Nordic Meteorologists' Meeting, Reykjavik, Iceland, 02. - 06.06.2008

Medhaug, Iselin; Olseth, Jan Asle; Reuder, Joachim, 2008, UV-radiation and skin cancer in Norway. The 26th Nordic Meteorologists' Meeting, Reykjavik, Iceland, 02. - 06.06.2008

MEDHAUG, ISELIN; OLSETH, Jan Asle; Reuder, Joachim, 2008.Reconstruction of UV-radiation in Norway. EGU General Assembly 2008; 13. – 18.04.2008

OLSETH, JAN ASLE; MEDHAUG, ISELIN; REUDER, JOACHIM;
SJØLINGSTAD, BRYNHILD BERGE; SÆTRE, OTTAR, 2007, UV-radiation in Norway: Measurements, reconstructions, and applications., Proceedings of the  UV Conference "One century of UV radiation research", 18-20 Sept. 2007, Davos, Switzerland, 199-200.

LITYNSKA, Z.; DE BACKER, H.; KOEPKE, P.; SCMAELWIESER, A.W.; GRÖBNER, J.; OLSETH, JAN ASLE; COST726, 39 MEMBERS, 2007,COST 726: Long term changes and climatology of UV radiation over Europe, Proceedings of the  UV Conference "One century of UV radiation research", 18-20 Sept. 2007, Davos, Switzerland, 33.

LITYNSKA, Z.; DE BACKER, H.; KOEPKE, P.; SCMAELWIESER, A.W.; GRÖBNER, J.; OLSETH, JAN ASLE, 2007; COST726, 39 MEMBERS, 2007,COST 726: Long term changes and climatology of UV radiation over Europe, EGU 2007, Wien, 15 - 20.04.2007

KOEPKE, P.; SCHMALWIESER, A.W.; DE BACKER, H.; BAIS, A.; CURYLO, A.; EERME, K.; FEISTER, U.; JOHNSEN, B.; JUNK, J.; KAZANTZIDIS, A., KRZYSCIN, J., LINDFORS, A., OLSETH, J.A., DEN OUTER, P., PRIBULLOVA, A., SLAPER, H., STAIGER, H., VERDEBOUT, J., VUILLEUMIER, L., WEIHS, P., 2007, Comparison of algorithms and input data for modelling solar ultraviolet radiation in the past, EGU 2007, Wien, 15. - 20.04.2007

OLSETH, JAN ASLE; REUDER, JOACHIM; MEDHAUG, ISELIN; SJØLINGSTAD, BRYNHILD BERGE; SÆTRE, OTTAR, 2007, UV-radiation: Examples from Bergen on Measurements Reconstruction and Applications.  COST 726 MCM8, Budapest, 29. - 30.03.2007

KOEPKE, P.; DE BACKER, H.; BAIS, A.; CURYLO, A.; EERME, K.; FEISTER, U.; JOHNSEN, B.; JUNK, J.; KAZANTZIDIS, A.; KRZYSCIN, J., LINDFORS, A., OLSETH, J.A., DEN OUTER, P., PRIBULLOVA, A., SLAPER, H., STAIGER, H., VERDEBOUT, J., VUILLEUMIER, L., WEIHS, P., 2007. Modelling solar UV radiation in the past: Comparison of algorithms and input data, SPIE Conference: Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XI; 11. - 14.09.2006

SÆTRE, O. and OLSETH, J.A.2006, Measured and modelled UV-radiation in Bergen. Nordic Ozone Group (NOG) meeting, Copenhagen 27.  -  28. April 2006

OLSETH, J.A. 2004, Presentation of meteorological data on the Internet. Proc. The 24th Nordic Meteorologists' Meeting, Bergen, Norway 7.  -  11.  June 2004

JOHNSEN, B., O. MIKKELBORG, A. DAHLBACK, B.A. HØISKAR, K. EDVARDSEN, J.A. OLSETH, B. KJELDSTAD, J.B. ØRBÆK 2002, The Norwegian UV-monitoring program. Period 1995/96 to 2001. Proc. UV-NET, 5th Workshop on Ultraviolet Radiation Measurements, Kassandra, Halkidiki, Greece, 7. - 8. October 2002, Abstracts of presentations, p. 8.

MUELLER, R.W., H.G. BEYER, S. CROS, K.F. DAGESTAD, D. DUMORTIER, P. INEICHEN, A. HAMMER, D. HEINEMANN, R. KUHLEMANN, J.A. OLSETH, G. PIERNAVIEJA, C. REISE, M. SCHROEDTER, A. SKARTVEIT, L. WALD 2002, The use of METEOSAT second generation satellite data within a new type of solar irradiance calculation scheme. Proc. The 2002 EUMETSAT Meteorological Satellite Data Users’ Conference, Dublin, Ireland, 2 - 6 September 2002, Abstract brochure, p. 61.

MUELLER, R.W., D. HEINEMANN, R. KUHLEMANN, C. HOYER, K.F. DAGESTAD, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, S. CROS, L. WALD, M. SCHROEDTER, D. DUMORTIER, P. INEICHEN, G. PIERNAVIEJA 2002, A new generation of satellite based solar irradiance calculation schemes. 22nd EARSeL Symposium & General Assembly, Prague, Czech Republic, 4-6 June 2002

JOHNSEN, B., O. MIKKELBORG, A. DAHLBACK, B.A. HØISKAR, A. KYLLING, K. EDVARDSEN, J.A. OLSETH, B. KJELDSTAD, J.B. ØRBÆK 2002, Quality control of the Norwegian UV monitoring network. EGS XXVII General Assembly , Nice, France, 21 - 26 April 2002

MUELLER, R.W., H.G. BEYER, S. CROS, K.F. DAGESTAD, D. DUMORTIER, P. INEICHEN, A. HAMMER, D. HEINEMANN, R. KUHLEMANN, J.A. OLSETH, G. PIERNAVIEJA, C. REISE, M. SCHROEDTER, A. SKARTVEIT, L. WALD 2002, The use of METEOSAT second generation satellite data within a new type of solar irradiance calculation scheme. Poster at EGS XXVII General Assembly, Nice, France, 21 - 26 April 2002

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 2000, Solar radiation distribution in complex topography. Proc. The 22nd Nordic Meteorologists' Meeting, Mariehamn, Åland, Finland 27 June - 1 July 2000

Hammer, A., D. Heinemann, A. Westerhellweg, D. Dumortier, M. Fontoynont, J. A. Olseth, A. Skartveit, P. Ineichen, H. G. Beyer, C. Reise, L. Wald and J. Page 1999, Daylight and Solar Irradiance Data Derived from Satellite Observations - The SATELLIGHT Project. Proc. ISES Solar World Congress, Jerusalem, Israel, 4-9 July 1999

DUMORTIER,D., M. FONTOYNONT, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD 1999, SATELLIGHT: A WWW server which provides high quality daylight and solar radiation data for Western and Central Europe. 1st Balkan Conference on Lighting, Varna, Bulgaria, 6-8 October 1999

FONTOYNONT, M., D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD 1999, SATELLIGHT: A WWW sever which provides high quality daylight and solar radiation data for Western and Central Europe. Poster at 24th Commision Internationale de l’Éclairage (CIE) Session Warzawa 24-30 June 1999

Reise, C., M. Fontoynont, D. Dumortier, D. Heinemann, A. Hammer, J. A. Olseth, A. Skartveit, P. Ineichen, J. Page, L. Roche, H. G. Beyer, L. Wald 1999, SATELLIGHT: Daylight data for Europe in the Internet. Proc. 2nd Renewable Energy Database Workshop, München, 19.-20. April.1999

REISE, C., M. FONTOYNONT, D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, A. SANTOS 1999, Einstrahlungsdaten für Europa im Internet. Tagungsbericht 14. Symposium Photovoltaische Solarenergie, Staffelstein, 10-12 March 1999

REISE, C., M. FONTOYNONT, D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, A. SANTOS 1999, Tageslichtdaten für Europa im Internet. Tagungsbericht 5. Symposium Innovative Lichttechnik in Gebaüden, Staffelstein, 28-29 January 1999

OLSETH. J.A. and A. SKARTVEIT 1998, High latitude global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data. Proc. Of the 2nd European Conference on Applied Climatology, ECAC 98, 19-23 October 1998, Vienna, Austria, Heft Nr. 19, 229 & ECAC98 CD-ROM Nr. 19, ISSN 1016-6254

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH 1998, Global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data at some Nordic stations. Proc. XXI Nordisk Meteorologmøte, Reykjavik, Iceland 24-28 June 1998, 119-124.

REISE, C., M. FONTOYNONT, D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, A. SANTOS 1998, Daylight data for Europe on the Internet. Tagungsbericht 5. Europäische Konferenz Solarenergie in Architektur und Stadtplanung, Bonn

HAMMER, A., D. HEINEMANN, A. WESTERHELLWEG, P. INEICHEN, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, D. DUMORTIER, M. FONTOYNONT, L. WALD, H.G. BEYER, C. REISE, L. ROCHE, J. PAGE 1998, Derivation of daylight and solar irradiance data from satellite observations. Proc. 9th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography, Paris 25-29 May 1998, 747-750

FONTOYNONT, M., D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD 1998, SATELLIGHT: A WWW sever which provides high quality daylight and solar radiation data for Western and Central Europe. Proc. 9th Conference on Satellite Meteorology  and Oceanography, Paris 25-29 May 1998, 434-437

FONTOYNONT, M., D. DUMORTIER, D. HEINEMANN, A. HAMMER, J.A. OLSETH, A. SKARTVEIT, P. INEICHEN, C. REISE, J. PAGE, L. ROCHE, H.G. BEYER, L. WALD, A. SANTOS 1997, SATELLIGHT: A European programme dedicated to serving daylight data computed from METEOSAT images. Proc. Lux Europa 1997, The 8th European Lightning Conference, Amsterdam 11-14 May 1997

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 1996, Modelling the spatial distribution of solar resources and its dependency on latitude, topography, albedo and cloudiness. Abstract Volume, European Conference on Applied Climatology, Norrköping, Sweden, 7-10 May 1996, 89-90

OHVRIL, H., M. HEIKINHEIMO, A. SKARTVEIT, H. TERAL, M. ARAK, J.A. OLSETH, K. TERAL, L. LAITINEN and M. ROLL 1995, Atmospheric integral transparency coefficient: a climatological parameter. In: International Conference on Past, Present and Future Climate, Proc. of the SILMU (The Finnish Research Programme on Climate Change) Conference, 22-25 August 1995, Helsinki, 355-358

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 1994, Models for estimating longwave atmospheric radiation. In: NORTH SUN 94 - Solar Energy at High Latitudes. Proc. International Solar Energy Conference, Glasgow, 159-164

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1993, Modelling daylight illuminance and photosynthetic active irradiance. HARMONY WITH NATURE - ISES Solar World Congress 1993, Budapest, Vol. 2, 143-148

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1992, The distribution of hourly global irradiance dependent on the amount and type of cloud. In: NORTH SUN 92 - Solar Energy at High Latitudes. Proc. International Solar Energy Conference, Trondheim, 439-444

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH1990, The intrahour variability of solar irradiance. In: Renewable Energy Sources. Solar Energy and Applications. Proc. The Second Cairo International Symposium on Renewable Energy Sources, Cairo, 1-10

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1990, Models for estimating solar irradiation and illumination. In: Energy Conservation in Buildings. Proc. NORTH SUN 90 International Solar Energy Conference, Reading, 193-198

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1990, The short-term variability of solar irradiance. In: Energy and the Environment. Into the 1990s. Proc. 1st World Renewable Energy Congress, Reading, 3102-3106

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1989, Hourly illuminance modelled from global irradiance. In: Daylight and Solar Radiation Measurements. Proc. CIE-WMO International Symposium, Berlin, 272-281

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT, 1986, A solar radiation data handbook for Norway. In: NORTH SUN 86 - Solar Energy at High Latitudes. Proc. International Solar Energy Conference, Copenhagen, 276-281

OLSETH, J.A.1984, Frekvensfordeling av døgnvis globalstråling. Ein modell og bruken av denne. I : Proc. XIV Nordisk Meteorologmøte med særlig vekt på arktisk meteorologi, Tromsø, 126-138

Papers in Norwegian journals

OLSETH, J.A., 2005.Global dimming. Cicerone 2005 (4) p. 24-25

Grønås, S og Olseth, J. A.2005,Varsling av nedbør, ras og flomCicerone 2005 (5) p. 30-31

Grønås, S.; Kvamme, D.; Myklebust, R.og Olseth, J. A.2004Føn over VestlandetCicerone 2004 (3) p. 26-28

OLSETH, J.A. og A. SKARTVEIT 1992, Solstrålingsklimaet i Norge. Været nr. 1/1992, Oslo p. 37-43

OLSETH, J.A. og A. SKARTVEIT 1985, Strålingshandbok. KLIMA, Det norske meteorologiske institutt, Nr. 7, okt. 1985, 57pp

OLSETH, J.A. 1984, Solstråling på skrå- og vertikalflater omkring 60o N. KLIMA, Det norske meteorologiske institutt, Nr. 6, des. 1984, 37-50

OLSETH, J.A. og K. HEGG 1982, Ei samanlikning av solstrålingsklimaet i Ås og Bergen. Meld. fra Norges landbrukshøgskole, 61, Nr. 16, 23pp

OLSETH, J.A1981, Solstrålingsklimaet i Bergen. KLIMA, Det norske meteorologiske institutt, Nr. 4, nov. 1981, 36-48

OLSETH, J.A. 1979, Om strålingsklimaet i Bergen. Met. Rep. Series, Univ. of Bergen, Nr. 8 - 1979, 39pp

Reports in Norwegian series

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; BHANDARI, ANAK; DE LANGE, TOR, 2011, Radiation observations in Bergen, Norway, 2010 Radiation Yearbook No. 46. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2011. 80 s

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; DE LANGE, TOR, 2010, Radiation observations in Bergen, Norway, 2009 Radiation Yearbook No. 45. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2010. 80 s

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; DE LANGE TOR, 2009, Radiation observations in Bergen, Norway, 2008 Radiation Yearbook No. 44. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2009. 78 s

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; DE LANGE TOR, 2008, Radiation observations in Bergen, Norway, 2007 Radiation Yearbook No. 43. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2008. 78 

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; DE LANGE TOR, 2007, Radiation observations in Bergen, Norway, 2006 Radiation Yearbook No. 42. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2007. 78 s

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; DE LANGE TOR, 2006, Radiation observations in Bergen, Norway, 2005 Radiation Yearbook No. 41. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2006. 78 s

OLSETH, JAN ASLE; CLEVELAND, FRANK; DE LANGE, TOR, 2005, Radiation observations in Bergen, Norway, 2004 Radiation Yearbook No. 40. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 2005. 78 s

OLSETH, JAN ASLE; SKARTVEIT, ARVID; DE, LANGE, TOR; CLEVELAND, FRANK; KANGAS, TOR-VILLY. 2004, Radiation observations in Bergen, Norway, 2003 Radiation Yearbook No. 39. Bergen: Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, 2004. 78 s

DE LANGE, T., J.A. OLSETH og A. SKARTVEIT 2001, Meteorologiske målinger i Lærdal. Målinger i perioden desember 2000 – november 2001 utført av Geofysisk institutt, UiB på oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste, Miljøseksjonen. 68 sider. Teknisk notat, Geofysisk institutt, UiB, desember 2001

OLSETH, J.A. og A. SKARTVEIT 1990, Solstråling på ulikt orienterte flater på Lillehammer. Grunnlagsdata for dimensjonering av kjøleanlegg til bob-bane, OL 1994. KLIMA, Rapport nr. 37/90. Det norske meteorologiske institutt, Oslo. 27pp

SKARTVEIT, A. og J.A. OLSETH 1988, Varighetstabellar for  timevis belysning mot 5 flater på 16 norske stasjonar. Met. Rep. Series, Univ. of Bergen, Nr. 7 - 1988, 134pp

OLSETH, J.A. og A. SKARTVEIT 1987, Varighetstabellar for  timevis solstråling mot 11 flater på 16 norske stasjonar.  Met. Rep. Series, Univ. of Bergen, Nr. 1 - 1987, 146pp

Dr. thesis

OLSETH, J.A. 1990, Utvikling og bruk av modellar til studiar av solstrålingsklima. Dr.scient. avhandling i meteorologi, Geof. inst. avd. for meteorologi, Univ. i Bergen.

Reports / Notes made under the EU-project SATELLIGHT  (Internet publication only)

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH 2000, Global and diffuse radiation estimated from METEOSAT data at Bergen, Norway. Final report for SATELLIGHT (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 1997, High latitude global and diffuse radiation estimated from Heliosat-versions 7, 8, 9, and 10. Fifth SATELLIGHT-meeting, Sophia Antipolis, November 27-28 1997 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH 1997, Satellite derived and ground truth horizontal and vertical illuminance / irradiance from the IDMP stations at Geneva and Gävle. Fifth SATELLIGHT-meeting, Sophia Antipolis, November 27-28 1997 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 1997, High latitude global and diffuse radiation estimated from Heliosat. First draft, May 1997. Fourth SATELLIGHT meeting, Oldenburg June 5-6, 1997 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

OLSETH, J.A. and A. SKARTVEIT 1997, Horizontal and vertical illuminance / irradiance from 4 IDMP stations. First draft,  June 1997. Fourth SATELLIGHT meeting, Oldenburg June 5-6, 1997 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH 1997, Horizontal and vertical illuminance / irradiance from the IDMP station in Geneva. Third SATELLIGHT-meeting, Les Marécottes, January 16/17 1997 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH 1997, Test of a luminous efficacy model on illuminance /irradiance data from 4 European IDMP stations. Third SATELLIGHT-meeting, Les Marécottes, January 16/17 1997 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

OLSETH, J.A., A. SKARTVEIT, and E. SKAAR 1996, Retrospective quality control of solar radiation data..  Second SATELLIGHT-meeting, Bergen June 24/25 1996 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

SKARTVEIT, A. and J.A. OLSETH 1996, Illuminance / irradiance at a high latitude IDMP station. Second SATELLIGHT-meeting, Bergen June 24-25 1996 (PDF-file) (http://www.satel-light.com/indexrV.htm)

Noverande prosjekt

 • Er ansvarleg for eit pilotprosjekt der vi måler kortbølga (total og UVB) og langbølga stråling på EKOFISK plattformen i Nordsjøen.
   
 • Er ansvarleg for nettsida Været i Bergen, der målingar frå taket av Geofysisk institutt og frå Ulriken (640 m.o.h.) er visualisert i sann tid.
   
 • Har ansvar for utplassering av ein verstasjon på øya Utsira våren 2011. I dette prosjektet skal dei innkomande dataene også visualiserast i sann tid.
   
 • Deltek i samarbeidet Network for University Co-operation Tibet - Norway

Avslutta prosjekt

 • Deltok i det Europeiske COST-prosjektet COST726 om UV-klimatologi og endringar av UV stråling i Europa. Her er Bergen valt ut som ein av 4 europeiske stasjonar til testing av modellar for estimering av UV-stråling.
 • Har tidlegare delteke i to EU-prosjekt: Heliosat3 og Satel-light der føremålet var å teste og vidareutvikle metodar til å estimere solstråling ved bakken frå målingar frå Geostasjonære satellittar. I prosjektet Satel-light blei der mellom anna produsert strålingsdata for Europa for perioden 1996-2000 basert på satellittdata. Dataene kan lastast ned frå prosjektsida Satel-light.
 • Har også delteke i to prosjekt i det Internasjonale Energybyrået (International Energy Agency; IEA)  sitt Solar Heating and Cooling  Programme (SHCP): IEA-SHCP Task 17 og IEA-SHCP Task9 der føremålet var å skaffe strålingsdata (målte eller modellerte) til dei miljø som etterspurde slike data (byggforskarar, arealplanleggarar, landbruksforskarar osb.)

Forskergrupper