Hjem
Jan Oskar Engenes bilde

Jan Oskar Engene

Førsteamanuensis
 • E-postJan.Engene@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 95+47 480 41 961
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 • Terrorisme og terrorismebekjempelse
 • Politiske symboler, nasjonale symboler

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Norsk kommuneheraldikk i endring. Heraldisk Tidsskrift. 153-186.
 • Vis forfatter(e) 2013. Mer overvåking, mer kontroll. Noen utviklingstrekk etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning. 233-244.
 • Vis forfatter(e) 2012. Unionsinngåelse og unionsoppløsning: Konsekvenser for norsk og svensk flaggvesen 1814-1905. Heraldisk Tidsskrift. 272-286.
 • Vis forfatter(e) 2011. Terrortallenes tvetydige tale. Samtiden. 60-71.
 • Vis forfatter(e) 2010. Domains and dimensions in metonymy: a corpus-based study of Schengen and Maastricht. Metaphor and Symbol. 1-18.
 • Vis forfatter(e) 2007. Five Decades of Terrorism in Europe: The TWEED Dataset. Journal of Peace Research. 109-121.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kampen mot terrorisme. Internasjonal Politikk. 3-26.
 • Vis forfatter(e) 2000. Karl Popper og kommunismens fall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 373-394.
 • Vis forfatter(e) 2000. Karl Popper og kommunismens fall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 373-394.
 • Vis forfatter(e) 2000. Bibliography of works by, and about, Karl Popper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 423-432.
 • Vis forfatter(e) 2000. Bibliography of works by, and about, Karl Popper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 423-432.
 • Vis forfatter(e) 1994. Sviktende kunnskap eller umoral? - Karl Poppers kunnskapsteoretiske forklaring på kommunismens fall. Nordisk Østforum. 52-62.
 • Vis forfatter(e) 1994. Fortid og framtid i europeisk terrorisme: Noen mønstre og utviklingstrekk. Internasjonal Politikk. 453-477.
 • Vis forfatter(e) 1990. Kritisk tenkning og kunnskapens vekst. Glimt fra Karl Poppers kunnskapsteori. Kirke, Religion, Samfunn..
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2012. Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme. .
 • Vis forfatter(e) 2006. TWEED Code Book. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Proceedings of the XX international congress of vexillology: Stockolm, 27th july to 1st august 2003. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. Terrorisme. Kampen mot eller kampen om terrorisme?
 • Vis forfatter(e) 2010. Terrorisme - årsaker og bekjempelse.
 • Vis forfatter(e) 2009. Terrorisme som politisk virkemiddel.
 • Vis forfatter(e) 2007. Gammel og ny terrorisme: Perspektiver på terrorisme og terrortrusselens utvikling.
 • Vis forfatter(e) 2006. Terrorisme og konsekvensene av 11. september for Norge.
 • Vis forfatter(e) 2006. Terrorisme i Europa.
 • Vis forfatter(e) 2005. Unionsinngåelse og unionsoppløsning: Konsekvenser for norsk og svensk flaggvesen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Terrorisme og kampen mot terrorisme: Konsekvenser for den norske hverdagen.
 • Vis forfatter(e) 2003. Terrorisme - Trender og utviklingstrekk.
 • Vis forfatter(e) 2001. Om terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kampen mot terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 1999. Problemene i Nord-Irland, årsaker, status i dag og utsiktene til fredelige løsninger.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2012. Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2011. The Extreme Right in West European Terrorism.
 • Vis forfatter(e) 2010. A Flag Fit For an Ancient Kingdom: Symbols, History and Identity in Newly Independent Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. Norge i kamp mot terrorisme. Terrorisme og terrorismebekjempelse.
 • Vis forfatter(e) 2007. Terrorbegrepet - definisjoner og perspektiver.
 • Vis forfatter(e) 2006. Place name metonymies in European integration discourse – the Schengen case.
 • Vis forfatter(e) 2006. Den europeiske integrasjons metonymier. Forsøksvise framstøt for å tilnærme seg et aspekt ved politiske språkbruk om EU og europeisk integrasjon.
 • Vis forfatter(e) 2005. Årsaker til terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2005. Presentasjon av "Terrorism in Western Europe: Explaining the Trends since 1950".
 • Vis forfatter(e) 2005. Europa, nasjonalstat, region: Språkkliggjøring av politiske fellesskap i debatten om EUs grunnlov.
 • Vis forfatter(e) 2004. Trender og utviklingstrekk i internasjonal terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2004. Terrorisme: Definisjoner - perspektiver - forklaringer.
 • Vis forfatter(e) 2003. Ytre høyre.
 • Vis forfatter(e) 2003. Terrorisme: Konseptuelle utfordringer. Foredrag for Konfliktseminaret -Sjøkrigsskolen.
 • Vis forfatter(e) 2003. Terrorisme: Definisjoner - perspektiver - forklaringer.
 • Vis forfatter(e) 2002. Årsaker til terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2002. Terrorisme: Begrepsmessig tilnærming.
 • Vis forfatter(e) 2002. Terrorism, democracy, democratization.
 • Vis forfatter(e) 2001. Terrorisme: Forståelsesmåter, definisjoner, typer.
 • Vis forfatter(e) 2001. Data on Intrastate Terrorism: The TWEED Project.
 • Vis forfatter(e) 2000. The Faroese Independence Process in Historical and Political Context.
 • Vis forfatter(e) 2000. The Faroese Independence Process in Historical and Political Context.
 • Vis forfatter(e) 2000. European and Nordic Security and Intergration (The Challenges of European Democracy: The Preconditions, Development and Status of Liberal Democracy in Europe).
 • Vis forfatter(e) 2000. European and Nordic Security and Intergration (The Challenges of European Democracy: The Preconditions, Development and Status of Liberal Democracy in Europe).
 • Vis forfatter(e) 2000. A Nordic Model of Government?
 • Vis forfatter(e) 2000. A Nordic Model of Government?
 • Vis forfatter(e) 1999. The Nordic countries: A peaceful region?
 • Vis forfatter(e) 1999. The Nordic Political Systems in a Comparative Perspective.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2007. Nye tiltak mot terrorisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2006. War on terrorism. (O’Day, Alan, ed., 2004.). Journal of Peace Research. 641-641.
 • Vis forfatter(e) 2004. Radical ethnic movements in contemporary Europe. Journal of Peace Research. 640-640.
 • Vis forfatter(e) 2004. Book note. Daftary, Farimah and Stefan Troebst (eds), Radical Ethnic Movements in Contemporary Europe, New York & Oxford: Berghan. xvi, 224 pp. ISBN 1571816224. Journal of Peace Research. 640.
 • Vis forfatter(e) 2001. [Book Notes] Ross, Jeffrey Ian, ed, 2000. Varieties of State Crime and Its Control. Monsey, NY: Criminal Justice Press. ix + 235 pp. ISBN 1-881798-20-8. Journal of Peace Research. 762.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2008. Norge i kamp mot terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2004. Terrorism in Western Europe: Explaining the trends since 1950.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1994. Europeisk terroriske: Vold, stat og legitimitet. Tano, Oslo.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. Frankrikes suverenitet i møte med transnasjonale økonomiske aktører og strømninger.
 • Vis forfatter(e) 2005. Why crown a king and then deprive him of his kingdom:En studie av innføring og avvikling av direkte valgt statsminister i Israel.
 • Vis forfatter(e) 2005. State responses to terrorism in Italy - the period 1969-1984.
 • Vis forfatter(e) 2005. Outsourcing peace? The United Nations' use of Private Security and Military Companies.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kultur, økonomi og regionale partier - en studie av forutsetninger for tilstedeværelse av regionale partier i 15 vesteuropeiske regioner.
 • Vis forfatter(e) 2005. Forsoningsønske eller sikkerhetsbehov: Fordrevnes valgatferd i Bosnia etter Dayton.
 • Vis forfatter(e) 2003. Difference, distance, dependence: Explaining variations in levels of regional identity in France.
 • Vis forfatter(e) 2002. Downward federalisation in Western Europe: Structural conditions and political action.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Two Bulls in a Kraal": Recognising cultural difference in post-apartheid South-Africa.
 • Vis forfatter(e) 2002. "I am not an expert in international terrosism, but ...": En komparativ analyse av britiske og italienske politikeres antiterrorisme-retorikk etter 11. september 2001.
 • Vis forfatter(e) 2001. Putting a human face on globalization: A comparison of the globalization rhetoric of Clinton and Chirac.
 • Vis forfatter(e) 2001. Mellom pietistisk fundamentalisme og kommunalistisk interessepolitikk: En komparativ analyse av interaksjon mellom religion og politikk i India, Sri Lanka og Pakistan.
 • Vis forfatter(e) 2001. Explaining variation in indigenous mobilisation: A comparative study of the Peruvian and Ecuadorian Andes.
 • Vis forfatter(e) 2001. Ethnic federalism in a dominant party state: The Ethiopian experience 1991-2000.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. Utviklingen av norsk terrorismebekjempelsespolitikk etter 11. september 2001.
 • Vis forfatter(e) 2006. Private sikkerhetsintervensjoner på internasjonalt nivå 1960-2002. En utforskende empirisk analyse.
 • Vis forfatter(e) 2006. Norsk bekjempelse av terrorisme etter 11. september 2001: En analyse av regjeringens vurderinger, motivasjoner og tiltak 1993-2001.
 • Vis forfatter(e) 2006. Helt kort til slutt: Hva med folkeretten? En sammenligning av NRK Dagsrevyen og TV2-nyhetenes dekning av folkerett i Kosovo- og Irak-krigen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Regionalisme og regionalisering i Italia: Aktør, innhold og retning.
Database
 • Vis forfatter(e) 2006. TWEED data set.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1999. Ytringsfrihet for flaggbrennere i Norge? Nordisk Flaggkontakt. 31-36.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsk terrorliste urealistisk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2008. Fra fattigdom til urettferdighet i terrorismebekjempelsen. Vårt land. 24-25.
 • Vis forfatter(e) 2007. Terroristen er et mangehodet troll. Bergens Tidende. 14.
 • Vis forfatter(e) 2007. Norske terrortiltak: Styrt av symbolpolitikk eller trusselnivå? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) 2007. "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1999. Skrekk-scenario om terror slo til. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1999. Abortterror brer seg i USA. Bergens Tidende. 4.
 • Vis forfatter(e) 1999. -Må overvåke abortmotstanderne. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1999. - Liten fare for terror i Norge. Bergens Tidende. 7.
 • Vis forfatter(e) 1999. - Faren for terrorer absolutt reell. Bergens Tidende. 7.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2010. Past and Present Sources of European Union. A Comparative Historical-Institutionalist Analysis.
 • Vis forfatter(e) 1998. Patterns of terrorism in Western Europe, 1950-1995. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2009. Spår nye år for ETA.
 • Vis forfatter(e) 2008. Vil sperre mistenkte inne på ubestemt tid.
 • Vis forfatter(e) 2008. Vil sperre mistenkte inne på ubestemt tid.
 • Vis forfatter(e) 2006. Da den nye terroren kom.
 • Vis forfatter(e) 2006. - Terrorister gjør alt for å lykkes. Trusler en del av hverdagen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Å løpe terroristers ærend.
 • Vis forfatter(e) 2004. Terrorens menneskelige ansikt.
 • Vis forfatter(e) 2004. NRK Møre og Romsdal.
 • Vis forfatter(e) 2004. NRK Dagsnytt.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kulturbeitet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Her er terrorkartet for Europa.
 • Vis forfatter(e) 2004. Har ETA som hovedmistenkt ...men ekspert seier al Qaida-teorien er styrka.
 • Vis forfatter(e) 2004. 884.000 så Jespersen brenne flagget.
 • Vis forfatter(e) 2004. - Terrorister får hjelp av TV2-reklame.
 • Vis forfatter(e) 2004. - Kan bli langvarig.
 • Vis forfatter(e) 2003. Psykiske problemer bak mange drapstrusler.
 • Vis forfatter(e) 2003. Otto brente flagg på direkten.
 • Vis forfatter(e) 2003. Kan skyldes Afghanistan.
 • Vis forfatter(e) 2003. Jespersens flaggbrenning kan være lovbrudd.
 • Vis forfatter(e) 2003. Den lange krigen mot terrorismen.
 • Vis forfatter(e) 2003. 11. september - to år etter.
 • Vis forfatter(e) 2003. - Krohn-Devold kan være årsaken til truslene.
 • Vis forfatter(e) 2001. NRK Møre og Romsdal.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2008. TV2 Nyhetskanalen: Om konsekvensene av 11. september.
 • Vis forfatter(e) 2008. TV2 Nyhetskanalen: Om arrestasjoner i Barcelona.
 • Vis forfatter(e) 2008. Om terrorstatistikk - Sånn er livet, NRK P2.
 • Vis forfatter(e) 2008. Intervju om hva terrorisme er - Radiofront, NRK P2.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kommentar til brenning av norsk flagg på Gazastripen.
 • Vis forfatter(e) 2005. P4s nyhetsmorgen - om terroranslagene i London.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ekstra nyhetssending om terroranslagene i London.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ekstra Nyhetssending om anslagene i Sharm el-Sheikh.
 • Vis forfatter(e) 2004. TV2 Nyhetene (ekstrasendinger).
 • Vis forfatter(e) 2004. NRK P1 Rett på sak.
 • Vis forfatter(e) 1999. Terrorisme i Russland.
 • Vis forfatter(e) 1999. Om terrorisme.
 • Vis forfatter(e) 1999. Atomterrorisme.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Terrorism, Counterterrorism, and Democracy. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ytre høyre: Valgtaperne. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Rationality in the Development of the Political Sciences: The Case of Neo-Corporatism.
 • Vis forfatter(e) 1994. Politisk terrorisme: En trussel mot sikkerhet og demokrati. 17 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2007. Terrorisme. 275. I:
  • Vis forfatter(e) 2007. Statsvitenskapelig leksikon.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2002. Undervisningsformer og læringsarenaer i laveregradsstudier i sammenliknende politikk i lys av utdanningsreformen. 83-99.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2002. Data on intrastate terrorism: The TWEED project.
 • Vis forfatter(e) 2002. Data on Intrastate Terrorism: The TWEED Project.
 • Vis forfatter(e) 2002. Data on Intrastate Terrorism: The TWEED Project.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2009. Foreword. 7-7.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2008. Hvordan bør staten merkes? Stat og styring. 20-22.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

BIBSYS

 

 • deTerr. Norsk bekjempelse av terrorisme i møte med internasjonale utfordringer