Hjem
Jan Reinert Karlsens bilde

Jan Reinert Karlsen

Førsteamanuensis, faglig koordinator for Dannelsesemnene og leder for Forskergruppen Vitenskapsteori
 • E-postJan.Karlsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 65
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Jeg arbeider med vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer i forskning på mennesker, med et særlig fokus på normer, verdier og begreper innen livsvitenskap, og humaniora, kunnskapens og teknikkenes anvendelsesområder og samfunnsstyringen av nye teknologier

For tiden har disse interessene brakt meg i konktakt med problemstillinger knyttet til

 • begrepsfesting av lidelse og lidelsesfenomener i medisinen og psykologien
 • objektivitetsnormer i kognitiv nevrovitenskap og hvordan de manifiseterer seg i fMRI-baserte forskningsdesign og bilder av mentale prosesser
 • begrepsfesting og normering av det menneskelige genom i politikkutforming og styring av forskningsbiobanker og digitale forskningsinfrastrukturer
 • begrepsfesting av kvalitet og relevans innen humnistisk forskning og indikatorbaserte metoder
 • representasjoner av vitenskapelig kunnskap i grensesnittet mellom vitenskap/politikk/samfunn

Jeg er også engasjert i forskningsbaserte tilnærminger til hvordan man kan forbedre undervisning og læring i tverrfaglige undervisningsopplegg

 

Sentrale spørsmål i forskning og samfunn ("Dannelsesemnene ved UiB")

 • Mennesket: Natur og kultur (VIT210)
 • Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)
 • Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)
 • De mange kulturene ved universitetet (VIT213)
 • Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være? (VIT214)
 • Mennesker på flukt: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT215)

PhD obligatory course in Research Design, Methods, Ethics and Philosophy of Science (PS901)

 

 • Karlsen, Jan Reinert. 2019. Thoughts in Progress: Field Notes from Norway. 103-105. I:
  • Minnich, Elizabeth; Patton, Michael Quinn. 2019. Thought Work. Thinking, Action, and the Fate of the World. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Karlsen, Jan Reinert; Gray Jr, Robert Morris. 2018. Using formative assessment to change thinking and broaden perspectives in an interdisciplinary course.
 • Karlsen, Jan Reinert. 2018. The human deposit – the problem of conceptualising the human genome in the making of Norwegian biobank regulations with some implications for research ethics.
 • Kverndokk, Kyrre; Karlsen, Jan Reinert. 2018. Boksamtale: Kollaps.
 • Karlsen, Jan Reinert. 2017. The human deposit – the problem of conceptualising the human genome in the making of Norwegian biobank regulations.
 • Müftüoglu, Ingrid Birce; Karlsen, Jan Reinert; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Svar til Skodvin. Morgenbladet.
 • Karlsen, Jan Reinert; Müftüoglu, Ingrid Birce; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Studiebarometeret som kunnskapsform og samfunnsfenomen. Nytt Norsk Tidsskrift. 7-19.
 • Karlsen, Jan Reinert; Müftüoglu, Ingrid Birce; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Studentenes stemme? Morgenbladet.
 • Karlsen, Jan Reinert; Osnes, Berge. 2017. Hjernen gjør motstand. Le Monde Diplomatique.
 • Karlsen, Jan Reinert. 2017. Demarkasjonsproblemet og alternative fakta.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Epistemology Laboratory (EpiLab) er en ny tverrfaglig forskningsgruppe som vil gjennomføre og utvikle forskningsprosjekter for å teste normative og pre-empiriske antakelser og implikasjoner i forskningsdesign på komplekse fenomener (lidelse, neurodegenerative sykdommer, bevissthet, psykiske lidelser). Mer informasjon vil bli annonsert.

Twitter