Hjem
Jan Reinert Karlsens bilde

Jan Reinert Karlsen

Førsteamanuensis, faglig koordinator for Dannelsesemnene og leder for Forskergruppen Vitenskapsteori
 • E-postJan.Karlsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 65
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Jeg arbeider med vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer i forskning på mennesker, med et særlig fokus på normer, verdier og begreper innen livsvitenskap, og humaniora, kunnskapens og teknikkenes anvendelsesområder og samfunnsstyringen av nye teknologier

For tiden har disse interessene brakt meg i konktakt med problemstillinger knyttet til

 • begrepsfesting av lidelse og lidelsesfenomener i medisinen og psykologien
 • objektivitetsnormer i kognitiv nevrovitenskap og hvordan de manifiseterer seg i fMRI-baserte forskningsdesign og bilder av mentale prosesser
 • begrepsfesting og normering av det menneskelige genom i politikkutforming og styring av forskningsbiobanker og digitale forskningsinfrastrukturer
 • begrepsfesting av kvalitet og relevans innen humnistisk forskning og indikatorbaserte metoder
 • representasjoner av vitenskapelig kunnskap i grensesnittet mellom vitenskap/politikk/samfunn

Jeg er også engasjert i forskningsbaserte tilnærminger til hvordan man kan forbedre undervisning og læring i tverrfaglige undervisningsopplegg

 

Sentrale spørsmål i forskning og samfunn ("Dannelsesemnene ved UiB")

 • Mennesket: Natur og kultur (VIT210)
 • Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)
 • Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)
 • De mange kulturene ved universitetet (VIT213)
 • Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være? (VIT214)
 • Mennesker på flukt: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT215)

PhD obligatory course in Research Design, Methods, Ethics and Philosophy of Science (PS901)

 

 • Karlsen, Jan Reinert; Müftüoglu, Ingrid Birce; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Studentenes stemme? Morgenbladet. Publisert 2017-03-10.
 • Karlsen, Jan Reinert; Müftüoglu, Ingrid Birce; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Studiebarometeret som kunnskapsform og samfunnsfenomen. Nytt Norsk Tidsskrift. 1/2017: 7-19. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-01-02
 • Karlsen, Jan Reinert; Osnes, Berge. 2017. Hjernen gjør motstand. Le Monde Diplomatique. Publisert 2017-10-05.
 • Müftüoglu, Ingrid Birce; Karlsen, Jan Reinert; Slaattelid, Rasmus Tore. 2017. Svar til Skodvin. Morgenbladet. Publisert 2017-03-24.
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Müftüoglu, Ingrid Birce; Karlsen, Jan Reinert. 2016. Hva vet vi om humaniora? Morgenbladet. Publisert 2016-05-27. doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/hva-vet-vi-om-humaniora
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Müftüoglu, Ingrid Birce; Karlsen, Jan Reinert. 2016. Tull om humaniora. Dagens næringsliv. Publisert 2016-05-13.
 • Rommetveit, Kjetil; Karlsen, Jan Reinert. 2013. Personvernet ofres. Dagens næringsliv. Publisert 2013-03-14.
 • Karlsen, Jan Reinert. 2012. Nedenom og hjem. Konkurransens velsignelser og forbannelser. Klassekampens Bokmagasin. Publisert 2012-02-25.
 • Rommetveit, Kjetil; Strand, Roger; Karlsen, Jan Reinert. 2012. Gode helseregistre på avveier. Morgenbladet. Publisert 2012-10-07.
 • Karlsen, Jan Reinert. 2011. Platypus Politics: Normative figments of post genomic research biobanking. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo. 1155. 167 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Epistemology Laboratory (EpiLab) er en ny tverrfaglig forskningsgruppe som vil gjennomføre og utvikle forskningsprosjekter for å teste normative og pre-empiriske antakelser og implikasjoner i forskningsdesign på komplekse fenomener (lidelse, neurodegenerative sykdommer, bevissthet, psykiske lidelser). Mer informasjon vil bli annonsert.

Twitter