Hjem
Jan Stokkebekks bilde

Jan Stokkebekk

Universitetslektor, Ekstern stipendiat tilknyttet BLI-forskningsgruppe/GHIG
 • E-postJan.Stokkebekk@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

 

 Phd prosjektet ble presentert i kronikken "I midten av drakampen".  i Bergens Tidende  den 07.10.2017 

Styrking av barn med foreldre i høykonflikt-et eksplorerende kvalitativt studie av barn og foreldres syn på familieliv, mestring og resiliens av foreldrekonflikt (2017-2021). Stipendiat Jan Stokkebekk

Jan Stokkebekk er klinisk sosionom og familieterapeut med profesjonsmaster  i systemisk familieterapi (MFSP). Han er stipendiat i familieterapi ved Bergen og omland familiekontor(BUFETAT) og er tilknyttet til forskningsgruppen barn, likestilling og Inkludering ved HEMIL-senteret.  Han utforsker barnefamilier fra separerte hushold hvor foreldre er i vedvarende høykonflikt.  Målet med Phd prosjektet er få økt kunnskap om barn og foreldres erfaring med å leve i separate hushold når foreldrene er i en vedvarende konflikt og bidra til økt kvalitet på psykososialt støttende tilbud til disse barnefamiliene.  Det empiriske materialet er hentet fra semi-strukturerte intervju av barn og foreldre før og etter 6 måneder med familieterapi. Forskning spørsmålene som søkes besvart er : 1. Hvordan erfarer barn deres tilfredshet, mestring og resiliens (motstandsdyktighet) av å leve i  to hushold med foreldre i høykonflikt, fra barn og foreldres perspektiv ? 2. Hvordan vurderer foreldre i konflikt egen mestring og bidrag til barn og familie resiliens? 3. Hvordan erfarer barn og foreldre sin deltagelse i en familie terapi setting, med mål om å bidra til økt tilfredshet og familie resiliens?

Hovedveileder er Professor Anette Christine Iversen fra HEMIL – senteret. Medveiledere er  førsteamanuensis Ragnhild Hollekim fra HEMIL-Senteret  og Professor Ottar Ness, fra NTNU.

Nøkkel ord: kvalitativ, foreldrekonflikt, høykonflikt, barn, foreldre, familie terapi, barne involvert familie terapi

 

 

 

 

 • Vis forfatter(e) (2021). “The troublesome other and I”: Parallel stories of separated parents in prolonged conflicts. Journal of Marital & Family Therapy. 52-68.
 • Vis forfatter(e) (2020). Familiene i høykonflikt.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Keeping balance”, “Keeping distance” and “Keeping on with life”: Child positions in divorced families with prolonged conflicts. Children and Youth Services Review. 108-119.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Fag og tjenesteutvikling i Kristiansand kommune - Med recovery som et fagideologisk ståsted” . Metaforum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vi må anerkjenne barnas motstandskamp i skilsmissekonflikter . Dagbladet. 60-61.
 • Vis forfatter(e) (2019). Unge trenger motgift mot alenegjøringen. Dagsavisen. 6-6.
 • Vis forfatter(e) (2019). Systemic therapy in an expert oriented world EFTA-SIPR 2019.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sterke barn i 2 hjem.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skilte familier med foreldre i høy grad av konflikt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Profesjonelle og prosessuelle samtaler med barn.
 • Vis forfatter(e) (2019). Orientering om doktorgradsprosjekt og artikkelen; “Keeping Balance”, “Keeping distance” and “Keeping on with life”: Child positions in divorced families with prolonged conflicts.
 • Vis forfatter(e) (2019). Høykonflikt-hva veit vi om høykonflikt fra forskning? Hva er barns erfaringer? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Glem ikke familiene, Ropstad og Høie! Vårt land. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Familieterapeutene mangler. Tidsskrift for Norsk psykologforening. Supplement. 683-685.
 • Vis forfatter(e) (2019). Familier i høykonflikt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aiding child positions of healthy reisitance in entrenched family conflicts.
 • Vis forfatter(e) (2019). "I midten av drakampen"-Styrking av barn med foreldre i høykonflikt.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Finding our way in a changing world, Humility, Integrity and Ambiguity” . Metaforum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Styrking av barn i i høykonflikt. Poster av phd prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sterke barn i 2 hjem- et alternativt samtaletilbud til barn og deres foreldre i vedvarende konflikt.
 • Vis forfatter(e) (2017). I midten av drakampen. (Presentasjon av Phd prosjektetet "Styrking av barn med foreldre i høykonflikt og familieterapitilbudet for målgruppen). Bergens Tidende. 70-70.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Strengthening children in high conflict families; family experiences of promoting resiliency in family therapy.".
 • Vis forfatter(e) (2013). Sammenhenger mellom klientfeedback og familieterpauters utvikling. -En undersøkelse om mulige sammenhenger mellom implementering av klientfeedback i terapi og familieterapeuters profesjonelle utvikling. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Hjemme hos-prosjektet : omsorgsutredning i hjemmet. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Jkw98/I-midten-av-drakampen

 

I kronikken "I midten av drakampen".  publisert I Bergens Tidende den 07.10.2017 er det en beskrivelse av familieterapitilbudet "Sterke barn i 2 hjem" hvor deltagere blir rekrutert forskningsintervju til phd prosjektet "Styrking av barn med foreldre i høykonflikt. 

Styrking av barn med foreldre i høykonflikt-et eksplorerende kvalitativt studie av barn og foreldres syn på familieliv, mestring og resiliens av foreldrekonflikt (2017-2021). Stipendiat Jan Stokkebekk

Jan Stokkebekk er klinisk sosionom og familieterapeut med profesjonsmaster  i systemisk familieterapi (MFSP). Han er stipendiat i familieterapi ved Bergen og omland familiekontor(BUFETAT) og er tilknyttet til forskningsgruppen barn, likestilling og Inkludering ved HEMIL-senteret.  Han utforsker barnefamilier fra separerte hushold hvor foreldre er i vedvarende høykonflikt.  Målet med Phd prosjektet er få økt kunnskap om barn og foreldres erfaring med å leve i separate hushold når foreldrene er i en vedvarende konflikt og bidra til økt kvalitet på psykososialt støttende tilbud til disse barnefamiliene.  Det empiriske materialet er hentet fra semi-strukturerte intervju av barn og foreldre før og etter 6 måneder med familieterapi. Forskning spørsmålene som søkes besvart er : 1. Hvordan erfarer barn deres tilfredshet, mestring og resiliens (motstandsdyktighet) av å leve i  to hushold med foreldre i høykonflikt, fra barn og foreldres perspektiv ? 2. Hvordan vurderer foreldre i konflikt egen mestring og bidrag til barn og familie resiliens? 3. Hvordan erfarer barn og foreldre sin deltagelse i en familie terapi setting, med mål om å bidra til økt tilfredshet og familie resiliens?

Hovedveileder er Professor Anette Christine Iversen fra HEMIL – senteret. Medveiledere er  førsteamanuensis Ragnhild Hollekim fra HEMIL-Senteret  og Professor Ottar Ness, fra NTNU.

Nøkkel ord: kvalitativ, foreldrekonflikt, høykonflikt, barn, foreldre, familie terapi, barne involvert familie terapi