Hjem
Jan  Stokkebekks bilde

Jan Stokkebekk

STIPENDIAT, Ekstern stipendiat tilknyttet BLI-forskningsgruppe/GHIG

 

 Phd prosjektet ble presentert i kronikken "I midten av drakampen".  i Bergens Tidende  den 07.10.2017 

Styrking av barn med foreldre i høykonflikt-et eksplorerende kvalitativt studie av barn og foreldres syn på familieliv, mestring og resiliens av foreldrekonflikt (2017-2021). Stipendiat Jan Stokkebekk

Jan Stokkebekk er klinisk sosionom og familieterapeut med profesjonsmaster  i systemisk familieterapi (MFSP). Han er stipendiat i familieterapi ved Bergen og omland familiekontor(BUFETAT) og er tilknyttet til forskningsgruppen barn, likestilling og Inkludering ved HEMIL-senteret.  Han utforsker barnefamilier fra separerte hushold hvor foreldre er i vedvarende høykonflikt.  Målet med Phd prosjektet er få økt kunnskap om barn og foreldres erfaring med å leve i separate hushold når foreldrene er i en vedvarende konflikt og bidra til økt kvalitet på psykososialt støttende tilbud til disse barnefamiliene.  Det empiriske materialet er hentet fra semi-strukturerte intervju av barn og foreldre før og etter 6 måneder med familieterapi. Forskning spørsmålene som søkes besvart er : 1. Hvordan erfarer barn deres tilfredshet, mestring og resiliens (motstandsdyktighet) av å leve i  to hushold med foreldre i høykonflikt, fra barn og foreldres perspektiv ? 2. Hvordan vurderer foreldre i konflikt egen mestring og bidrag til barn og familie resiliens? 3. Hvordan erfarer barn og foreldre sin deltagelse i en familie terapi setting, med mål om å bidra til økt tilfredshet og familie resiliens?

Hovedveileder er Professor Anette Christine Iversen fra HEMIL – senteret. Medveiledere er  førsteamanuensis Ragnhild Hollekim fra HEMIL-Senteret  og Professor Ottar Ness, fra NTNU.

Nøkkel ord: kvalitativ, foreldrekonflikt, høykonflikt, barn, foreldre, familie terapi, barne involvert familie terapi

 

 

 

 

  • Stokkebekk, Jan Kristian; Iversen, Anette Christine; Hollekim, Ragnhild; Ness, Ottar. 2019. “Keeping balance”, “Keeping distance” and “Keeping on with life”: Child positions in divorced families with prolonged conflicts. Children and youth services review. 102: 108-119. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.04.021
  • Stokkebekk, Jan Kristian. 2017. I midten av drakampen. (Presentasjon av Phd prosjektetet "Styrking av barn med foreldre i høykonflikt og familieterapitilbudet for målgruppen). Bergens Tidende. 275. 70-70.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Jkw98/I-midten-av-drakampen

 

I kronikken "I midten av drakampen".  publisert I Bergens Tidende den 07.10.2017 er det en beskrivelse av familieterapitilbudet "Sterke barn i 2 hjem" hvor deltagere blir rekrutert forskningsintervju til phd prosjektet "Styrking av barn med foreldre i høykonflikt. 

Styrking av barn med foreldre i høykonflikt-et eksplorerende kvalitativt studie av barn og foreldres syn på familieliv, mestring og resiliens av foreldrekonflikt (2017-2021). Stipendiat Jan Stokkebekk

Jan Stokkebekk er klinisk sosionom og familieterapeut med profesjonsmaster  i systemisk familieterapi (MFSP). Han er stipendiat i familieterapi ved Bergen og omland familiekontor(BUFETAT) og er tilknyttet til forskningsgruppen barn, likestilling og Inkludering ved HEMIL-senteret.  Han utforsker barnefamilier fra separerte hushold hvor foreldre er i vedvarende høykonflikt.  Målet med Phd prosjektet er få økt kunnskap om barn og foreldres erfaring med å leve i separate hushold når foreldrene er i en vedvarende konflikt og bidra til økt kvalitet på psykososialt støttende tilbud til disse barnefamiliene.  Det empiriske materialet er hentet fra semi-strukturerte intervju av barn og foreldre før og etter 6 måneder med familieterapi. Forskning spørsmålene som søkes besvart er : 1. Hvordan erfarer barn deres tilfredshet, mestring og resiliens (motstandsdyktighet) av å leve i  to hushold med foreldre i høykonflikt, fra barn og foreldres perspektiv ? 2. Hvordan vurderer foreldre i konflikt egen mestring og bidrag til barn og familie resiliens? 3. Hvordan erfarer barn og foreldre sin deltagelse i en familie terapi setting, med mål om å bidra til økt tilfredshet og familie resiliens?

Hovedveileder er Professor Anette Christine Iversen fra HEMIL – senteret. Medveiledere er  førsteamanuensis Ragnhild Hollekim fra HEMIL-Senteret  og Professor Ottar Ness, fra NTNU.

Nøkkel ord: kvalitativ, foreldrekonflikt, høykonflikt, barn, foreldre, familie terapi, barne involvert familie terapi