Hjem
Janne Biedilæ Bjørgans bilde

Janne Biedilæ Bjørgan

Vitenskapelig assistent
  • E-postJanne.Bjorgan@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 00
  • Besøksadresse
    Fosswinckelsgt. 6
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 Bergen

Janne Bjørgan er vitenskapelig assistent tilknyttet forskningsprosjektene Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i «stordata’ens tidsalder» (MeCIn), og det nylig oppstartede Intrusive media, ambivalent users and digital detox (Digitox), samt til Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Hun er spesielt interessert i mediebruk, sosiale medier og litteratursosiologi, og har skrevet masteroppgave om unge voksnes lesevaner og hvordan de orienterer seg om litteratur.

Masteroppgave:

Bjørgan, Janne (2018) Strukturendringer i den litterære offentligheten. En analyse av unge voksnes lesevaner og bruk av litterære arenaer. Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.