Hjem
Janne Bjorheim Bøes bilde

Janne Bjorheim Bøe

Rådgiver, Forskning og formidling
 • E-postJanne.Boe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 24+47 412 62 477
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Forskningsadministrasjon, kvalitativ forskning og formidling.

I tidligere stillinger:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009: "Midtaustens kultur, religion og samfunn. Dei lange linjene" (MKU101).

2008: Seminarleder M.Phil.-kurs

Vitenskapelig artikkel
 • 2008. Et bilde som overskygget teksten. Jordens Folk. 16-17.
 • 2005. ”Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi” Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold. Sosiologisk Tidsskrift. 29-44.
 • 2005. Hijab- mellom religion og politikk. Nytt Norsk Tidsskrift. 3-17.
Rapport
 • 2017. Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre. .
Faglig foredrag
 • 2018. Gender equality in Norway - Mothers' work.
Vitenskapelig foredrag
 • 2013. Shifting practices: A West Bank Wedding in the intersection of tradition, religion and "modernity".
 • 2012. Women as bread winners in the Occupied West Bank.
 • 2012. Money, trust and patriarchy in West Bank families.
 • 2012. Economic Management in West Bank Families.
 • 2011. Women as bread winners in the Occupied West Bank.
 • 2010. Patriarchal normality in economic crisis: working women on the West Bank.
 • 2008. From water and veil to household economy.
 • 2007. When Providers Can't Provide: Conswquences of the Occupation of Palestine for Gender Roles and the Patriarchy.
 • 2007. Household Economy and Gender in a West Bank village.
 • 2007. A Wedding Lunch in a Palestinian village.
 • 2006. Research questions concerning household economy on the West Bank in a moment of economic crisis.
 • 2006. Household economy and patriarchy in the southern Levant in a moment of economic crisis.
 • 2005. WOMEN AND RELIGIOUS CHANGES-Veil as a political symbol.
 • 2005. "Det virker som om de sparer til sin egen skilsmisse".
 • 2004. �We are as economically equal as can be�Economic management systems in Norwegian families with children.
 • 2004. Adat eller deen-slør som uttrykk for endringer i det palestinske samfunnet.
 • 2003. Gendered Strategies and Islamic Piety-An anthropological study of Palestinian women in an era of change.
Vitenskapelig monografi
 • 2004. Farming will always remain the best job, it was the first love. A social anthropological comparison of irrigation societies at the West Bank.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2004. Fra yeshiva til den israelske hæren. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.
 • 2004. Er religiøs kunnskap en trussel mot det tradisjonelle patriarkiet? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 74-86.
Kronikk
 • 2007. Hverdag under blokade. Klassekampen.
Doktorgradsavhandling
 • 2015. Women and Work - Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories.
Intervju
 • 2009. Nrk formiddagssendingen.
 • 2009. "Bakgrunn for konfliktene i Midtøsten".
 • 2005. -.
Faglig kapittel
 • 2019. Teknologiske løsninger innenfor eldreomsorgen - hva kan vi lære av Japan? . . I:
  • 2019. Eldreboken. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2009. Feasts for thought: Palestinian Women and the Case of a Wedding Lunch. I Nefissa Naguib (red.) Food and Foodways in the Middle East. Bergen: The Lower Jordan River Basin Programme Publications 18, pp. 111-121.

2008. Et bilde som overskygget teksten. Jordens Folk, 1: 16-17.

2007. Hverdag under blokade [kronikk]. Klassekampen, 14.05.07.

2005. Hijab - mellom religion og politikk. Nytt Norsk Tidsskrift, 1: 3-17.

Min doktorgradsavhandling, "Women and Work - Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories", konsentrerte seg om de økonomiske forholdene for kvinner på Vestbredden. Jeg så på hvordan det at kvinner går ut i arbeid påvirket kjønnenes roller i hjemmet og hvordan kvinner bidro til husholdets økonomi på andre måter enn via arbeidsinntekt, feks gjennom forvaltning av mat og bygging av sosiale nettverk, både for tidligere generasjoner og slik det er idag. Jeg brukte en bryllupsfest som case for å belyse slike nettverk; deres sammensetning og funksjon. Jeg er også opptatt av hvordan religion spiller en rolle i kvinnenes hverdag med tanke på husholdsøkonomien og hvordan de utformer sine roller som koner og mødre. For eksempel er tilbereding og servering av mat er en viktig del av deres hverdag som knyttes opp til denne rollen. Patriarkat blir således et begrep som diskuteres.

Jeg har tidligere sett på hvordan bruken av religiøse symbol, eksemplifisert med hijab i mitt tilfelle, fører til endringer i islamsk praksis. I tillegg har jeg sammenlignet  to landsbyer på Vestbredden hva angår utviklingen av jordbruk som inntektskilde. Min tidligere forskning omfatter ogås en studie av husholdsøkonomi og likestilling blant norske par med barn.

Regionalt: Vestbredden, Palestina, Israel

Tematisk: familie, kjønn, endring over generasjoner, husholdsøkonomi, Islam

Avsluttede prosjekt:

2009-2012: Enabling Local Voices. The Gender and Development Forum

2009-2010: Gender Global

2005-2008: Global Moments in the Levant

2003-2005: Økonomisk likestilling i norske barnefamilier under ledelse av prof. Kari Wærness og Knud Knudsen, Sosiologisk institutt, UiB

1998-2008: The Lower Jordan River Basin Programme

 

Forskergrupper