Hjem
Janne Bjorheim Bøes bilde

Janne Bjorheim Bøe

Rådgiver, Forskning og formidling
 • E-postJanne.Boe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 24+47 412 62 477
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Forskningsadministrasjon, kvalitativ forskning og formidling.

I tidligere stillinger:

2005, 2006, 2007, 2008, 2009: "Midtaustens kultur, religion og samfunn. Dei lange linjene" (MKU101).

2008: Seminarleder M.Phil.-kurs

Bøker
 • Bøe, Janne Bjorheim. 2004. Farming will always remain the best job, it was the first love. A social anthropological comparison of irrigation societies at the West Bank. 159 sider.
Tidsskriftartikler
 • Bøe, Janne Bjorheim. 2008. Et bilde som overskygget teksten. Jordens Folk. 1: 16-17.
 • Bøe, Janne Bjorheim. 2007. Hverdag under blokade. Klassekampen. Publisert 2007-05-14.
 • Bøe, Janne Bjorheim. 2005. Hijab- mellom religion og politikk. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 3-17.
 • Bøe, Janne Bjorheim; Wærness, Kari E. 2005. ”Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi” Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold. Sosiologisk Tidsskrift. 13: 29-44.
 • Berg, Kjersti Gravelsæter; Bøe, Janne Bjorheim. 2004. Fra yeshiva til den israelske hæren. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 4.
 • Bøe, Janne Bjorheim. 2004. Er religiøs kunnskap en trussel mot det tradisjonelle patriarkiet? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 1: 74-86.
Rapporter/avhandlinger
 • Husebø, Bettina; Erdal, Ane; Kjellstadli, Camilla; Bøe, Janne Bjorheim. 2017. Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre. Helse- og omsorgsdepartementet. 135 sider.
 • Bøe, Janne Bjorheim. 2015. Women and Work - Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories. University of Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2009. Feasts for thought: Palestinian Women and the Case of a Wedding Lunch. I Nefissa Naguib (red.) Food and Foodways in the Middle East. Bergen: The Lower Jordan River Basin Programme Publications 18, pp. 111-121.

2008. Et bilde som overskygget teksten. Jordens Folk, 1: 16-17.

2007. Hverdag under blokade [kronikk]. Klassekampen, 14.05.07.

2005. Hijab - mellom religion og politikk. Nytt Norsk Tidsskrift, 1: 3-17.

Min doktorgradsavhandling, "Women and Work - Money and Gifts. The Dynamics of Gendered Economic Adaptations in the Occupied Palestinian Territories", konsentrerte seg om de økonomiske forholdene for kvinner på Vestbredden. Jeg så på hvordan det at kvinner går ut i arbeid påvirket kjønnenes roller i hjemmet og hvordan kvinner bidro til husholdets økonomi på andre måter enn via arbeidsinntekt, feks gjennom forvaltning av mat og bygging av sosiale nettverk, både for tidligere generasjoner og slik det er idag. Jeg brukte en bryllupsfest som case for å belyse slike nettverk; deres sammensetning og funksjon. Jeg er også opptatt av hvordan religion spiller en rolle i kvinnenes hverdag med tanke på husholdsøkonomien og hvordan de utformer sine roller som koner og mødre. For eksempel er tilbereding og servering av mat er en viktig del av deres hverdag som knyttes opp til denne rollen. Patriarkat blir således et begrep som diskuteres.

Jeg har tidligere sett på hvordan bruken av religiøse symbol, eksemplifisert med hijab i mitt tilfelle, fører til endringer i islamsk praksis. I tillegg har jeg sammenlignet  to landsbyer på Vestbredden hva angår utviklingen av jordbruk som inntektskilde. Min tidligere forskning omfatter ogås en studie av husholdsøkonomi og likestilling blant norske par med barn.

Regionalt: Vestbredden, Palestina, Israel

Tematisk: familie, kjønn, endring over generasjoner, husholdsøkonomi, Islam

Avsluttede prosjekt:

2009-2012: Enabling Local Voices. The Gender and Development Forum

2009-2010: Gender Global

2005-2008: Global Moments in the Levant

2003-2005: Økonomisk likestilling i norske barnefamilier under ledelse av prof. Kari Wærness og Knud Knudsen, Sosiologisk institutt, UiB

1998-2008: The Lower Jordan River Basin Programme