Hjem
Jens Elmelund Kjeldsens bilde
Foto:
Tove K. Breistein
 • E-postjens.kjeldsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 27
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  510
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Hvorfor er noen overbevisende og andre ikke? Hvorfor lytter vi når en person snakker, men kjeder oss når en annen tar ordet? Hvordan bør vi bruke vår evne til å påvirke med kommunikasjon? Kort sagt: Hva er god retorikk?

Det utforsker Kjeldsen. Han jobber med retorikk i muntlig, skriftlig og multimodal kommunikasjon, og han har forsket på radio- og fjernsynsdebatt, visuell retorikk, politisk retorikk, taler og taleskrivning (se f.eks. Virksomme ord!), digitale presentasjonsteknologier, samt retorisk teori og metode.

Retorikkens virkning finnes ikke bare i kommunikasjonen eller hos den som kommuniserer, men like mye hos publikum. I siste ende er det publikum, som bestemmer om retorikk er vellykket. Derfor har Kjeldsen utviklet perspektivet og metoden retorisk resepsjonsanalyse. Her utforsker man retorikkens virkning i verden ved å analysere retoriske trekk og kvaliteter i ytringer, for så å forbinde dem med analyser av hvordan publikum mottar ytringene. Det kan man lese mer om i boken Rhetorical Audience Studies (2018).

Kjeldsen er opptatt av forbindelsen mellom teori og praksis, og bruker sin retoriske kunnskap til å hjelpe alt fra skoleelever, taleskrivere og toppledere til å kommunisere bedre. Denne forening av teori og praksis finner man for eksempel i boken Speechwriting in Theory and Practice (2019) som gir både forskning og gode råd.

Tidligere har Kjeldsen ledet prosjekter om: 1) «Politikernes svar- og unnvikelsesstrategier. En studie av mekanismene i politiske intervju på norsk TV og radio»; Prosjektet undersøker hvordan journalister stiller spørsmål i intervju og debatt, og hvordan politikere svarer - og forsøker å unngå å svare. 2) "Demokrati, retorisk medborgerskap og kritisk tenkning (DEREKRIT)", som  undersøker undervisningen i muntlig formidling i norsk videregående skole. Kjeldsen har også deltatt i forsknings-prosjekter om innvandringsdebatten i Skandinavia (se Scanpub), og om retorikk, troverdighet og ekspertise i pandemien (se Pandemic Rhetoric).

I øyeblikket utvikler han nye prosjekter om troverdighet og retorisk tillit, blant annet i forbindelse med medier og teknologi. Han udvikler også en teori om retorisk bearbeiding («rhetorical working through»), som er et perspektiv, som ser på retorikk som en vedvarende kommunikativ prosess hvor mennesker involverer seg individuelt og kollektivt i å tenke over, tilpasse seg og forandre seg selv og samfunnet.

Kjeldsen leder også medie og retorikkdelen i prosjektet Media og antibiotikaresistens, som er en del av forskningssenteret CAMRIA

Sitt syn på hva retorikk er legger han frem i boken Hva er retorikk.

Kjeldsen er også forfatter av boken Retorikk i vår tid (Spartacus forlag), som er en innføring i (moderne) retorisk teori (som bl.a. også finnes på Dansk og Svensk)

Han har blant annet stiftet og ledet organisasjonen Rhetoric Society of Europe, tidsskriftet Rhetorica Scandinavica, og den nasjonale talekonkurranse ta ordet!

Kjeldsen er en aktiv formidler i offentligheten,hvor han i flere medier har hatt fast valgkampspalter i dagspressen. I kommunal-valgkampen 2023 har han valgspalte i KOM24. Han også vært fast bidragsyter i radio og fjernsynsprogrammer som Språkksnakk, Språkteigen, Mediemenerne og SVEIP.

Blant de kurs jeg har hatt ansvar for på Infomedia ved Universitetet i Bergen er:

RET101: Allmenn og praktisk retorikk. Se kursplan

MEVI203: Medieretorikk. Se kursplan

MEVI307: Visuell kommunikasjon. Se kursplan

MEVI349: Strategisk kommunikasjon. Se kursplan

Retorikk og humor 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The practice and pragmatics of Scandinavian research in rhetoric. Audience studies in Scandinavian rhetorical scholarship. Res Rhetorica. 9-27.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Genre of the Royal Crisis Address: Six European Monarchs’ Rhetorical Responses to the Covid-19 Pandemic. Rhetorica Scandinavica. 73-94.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nonverbal communication as argumentation: the case of political television debates. Argumentation and Advocacy.
 • Vis forfatter(e) (2022). Transparency beyond information disclosure: strategies of the Scandinavian public health authorities during the COVID-19 pandemic. Journal of Risk Research. 1176-1189.
 • Vis forfatter(e) (2022). Information films as rhetorical responses during the COVID-19 crisis. Journal of Visual Political Communication. 29-58.
 • Vis forfatter(e) (2021). Visual Rhetoric and the Power of Imagery: A Brief Lesson in the Rhetorical Power of Images and the Need for phronesis and krisis in the Teaching of Visual Rhetoric. Video Journal of Education and Pedagogy. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). The other other. Representations and rhetorical estrangement of anti-immigration positions in Scandinavian print media, 1970 – 2016. Poetics. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Rhetoric of Digital Presentation Tools in Politics: The Case of Visual Knowledge in President Obama’s Enhanced State Of the Union. Design Issues. 86-102.
 • Vis forfatter(e) (2021). Expert ethos and the strength of networks: negotiations of credibility in mediated debate on COVID-19. Health Promotion International. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Experiencing multimodal rhetoric and argumentation in political advertisements: a study of how people respond to the rhetoric of multimodal communication. Visual Communication. 327-352.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eager to be in touch with the world: The Practice and Study of Rhetoric in Scandinavia. The Southern Communication Journal. 107-118.
 • Vis forfatter(e) (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ta ordet og skap retorisk medborgerskap. Norsklæreren. 22-25.
 • Vis forfatter(e) (2019). Working through immigration with images. Explorations in Media Ecology. 465-473.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skammens retorik i indvandringsdebatten. Rhetorica Scandinavica. 112-134.
 • Vis forfatter(e) (2019). Royal Interventions in the Public Discourse on Immigration: Rhetorical Topoi on Immigration in the New Year's Speeches of the Scandinavian Monarchs. Javnost - The Public. 225-240.
 • Vis forfatter(e) (2018). The rhetoric of sound, the sound of arguments. Three propositions, three questions, and an afterthought for the study of sonic and multimodal argumentation. Argumentation and Advocacy. 347-357.
 • Vis forfatter(e) (2018). The affordances and constraints of situation and genre: Visual and multimodal rhetoric in unusual traffic signs. International Review of Pragmatics. 158-178.
 • Vis forfatter(e) (2017). Visual rhetorical argumentation. Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies. 69-94.
 • Vis forfatter(e) (2016). Symbolic Condensation and Thick Representation in Visual and Multimodal Communication. Argumentation and Advocacy. 265-280.
 • Vis forfatter(e) (2016). Studying rhetorical audiences: A call for qualitative reception studies in argumentation and rhetoric. Informal Logic. 136-158.
 • Vis forfatter(e) (2016). Retorikkens effekter, effekternes retorikk. Rhetorica Scandinavica. 112-117.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gi ordet - til elevene! Norsklæreren. 16-22.
 • Vis forfatter(e) (2015). The study of visual and multimodal argumentation. Argumentation: an international journal on reasoning. 115-132.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation: an international journal on reasoning. 197-215.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digitale presentasjonsteknologier i høyere utdanning - foreleseres holdninger og bruk. UNIPED. 192-212.
 • Vis forfatter(e) (2014). The rhetoric of thick representation: how pictures render the importance and strength of an argument salient. Argumentation: an international journal on reasoning. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. 55-72.
 • Vis forfatter(e) (2014). Reis deg opp, og gjør din mening hørt. Norsklæreren. 28-36.
 • Vis forfatter(e) (2013). Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation: an international journal on reasoning. 425-443.
 • Vis forfatter(e) (2013). Planerad och iscensatt fotojournalistik. Journalistica. 209-243.
 • Vis forfatter(e) (2013). Journalisten på den hvite hesten. Om retorikk og regi i valgkamp på TV. Norsk Medietidsskrift. 347-355.
 • Vis forfatter(e) (2013). It’s the ground game, stupid! - En stemmeververs erfaringer med politisk kommunikasjon i øyenhøyde. Norsk Medietidsskrift. 159-169.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvorfor bruker du PowerPoint. Norsk Medietidsskrift. 261-269.
 • Vis forfatter(e) (2012). At argumentere med billeder. Rhetorica Scandinavica. 27-49.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rhetorical
situations
in
everyday
discourse. African Yearbook of Rhetoric. 91-100.
 • Vis forfatter(e) (2010). Billederne på væggen. Retorisk og didaktisk brug af præsentationsteknologier. Texter om svenska med didaktisk inriktning. 51-63.
 • Vis forfatter(e) (2009). Retoriske omstændigheder. Den retoriske situation og det retoriske studie i en kompleks, omskiftelig og medieret verden. Rhetorica Scandinavica. 42-63.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mer enn bare ord. Hva kan norske politikere lære av Barack Obama? Prosa - tidsskrift for skribenter. 6-13.
 • Vis forfatter(e) (2008). Retoriske omstændigheder retorikken i en fragmentert, foranderlig og kompleks verden. Rhetorica Scandinavica. 42-63.
 • Vis forfatter(e) (2007). Øjets frygt og ærefrygt. Om Helenas pris og modviljen mod retorik og visuelle appeller. Rhetorica Scandinavica. 11-25.
 • Vis forfatter(e) (2007). Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 124-132.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Rhetoric of PowerPoint. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Talens rom. Om den norske politiske talen. Prosopopeia. 22-32.
 • Vis forfatter(e) (2004). 11. Septembers visuelle retorik. Rhetorica Scandinavica. 50-69.
 • Vis forfatter(e) (2003). Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 133-137.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fra dannelse til cost-benefit -- tre drama i tovl taler om universitetet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 17-29.
 • Vis forfatter(e) (2001). Skandinavisk retorikvidenskab. Mediesamfundets udfordringer til to afgrænsninger af retorikken som videnskab og fag. Rhetorica Scandinavica. 18-31.
 • Vis forfatter(e) (2000). What the Metaphor could Not Tell Us About the Prime Minister's Bycycle Helmet. Rhetorical Criticism of Visual Political Rhetoric. Nordicom Review. 305-327.
 • Vis forfatter(e) (2000). Visuel politisk epideiktik. Rhetorica Scandinavica. 18-31.
 • Vis forfatter(e) (2000). Jeg argumenterer altså lærer jeg. UNIPED. 6-15.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm. Retorisk analyse af visuel politisk retorik. Nordicom Information. 39-54.
 • Vis forfatter(e) (1999). Retorikken i Norge - et retorisk øy-rike. Rhetorica Scandinavica. 63-72.
 • Vis forfatter(e) (1999). Introduktion til Michael Billigs tekst: "Tænkning som argumentation". Rhetorica Scandinavica. 4-6.
 • Vis forfatter(e) (1998). Den misforståede modsætning : hvorfor der ikke er nogen modsætning mellem retorik og skrivepædagogik. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 133-138.
 • Vis forfatter(e) (1997). Retorisk set-retoriske grundspørrgsmål til skriveforskning og skriveundervisning. Norsklæreren.
 • Vis forfatter(e) (1997). Introduktion til Lloyd F. Bitzers "Den retoriske situation". Rhetorica Scandinavica. 6-8.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Dette er visst ikke fullt saklig, Anne!" Eller lidt om uredelighed og hvorfor det er en dårlig debatstrategi. Norsk Medietidsskrift. 7-33.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Reconsidering the expert ethos in times of the corona pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2023). Feeling the right to speak, creating the ability to do it. A comparison of historical seizing the word by political groups and seizing the word by contemporary high school students .
 • Vis forfatter(e) (2023). Confronting a Plague: Rhetorical Analysis of Leaders’ Communication During the COVID-19 Pandemic: Insights from the United States, the United Kingdom, and New Zealand.
 • Vis forfatter(e) (2022). Roller og adfærd i offentlig debat.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ethos in portraits of Scandinavian health authority representatives during the COVID-19 pandemic: Does gender matter?” .
 • Vis forfatter(e) (2021). Trust, Ethos, and Expertise in Facebook Fan Sites for Health Experts.
 • Vis forfatter(e) (2021). Trust and Self-Representation in Scandinavian Health Authorities’ Information Videos During the COVID-19 Crisis. .
 • Vis forfatter(e) (2021). The Rhetorical Power of Images (Keynote speech).
 • Vis forfatter(e) (2021). The Audience Perspective in Rhetorical Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Retoriske receptionsanalyse: Publikums erfaringer med retorik og argumentation i politiske fjernsynsreklamer. Et studie af hvordan mennesker reagere på multimodal retorik .
 • Vis forfatter(e) (2021). Retorisk agency og resepsjonsteori.
 • Vis forfatter(e) (2021). Finding common ground in the study of credibility, ethos, and credibility.
 • Vis forfatter(e) (2021). Can View Be Argumentative – And How Can We Study This? Press Photographic Representations of Immigrants in Immigration Crisis?
 • Vis forfatter(e) (2020). Portraits of health authority representatives during the corona crisis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Take time – the scholarly under-appreciation of the time it takes to change your mind. Illustrated through a national working through of the immigration debate.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skandinaviske tilstander - presentasjon av resultat fra Scanpub og ledelse av vitenskapelig samtale om innvandringsdebatten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Press photographs as equipment for working through the immigration crisis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Epideictic Speeches as Rhetorical Equipment for Royal Working through of Immigration and Nationhood.
 • Vis forfatter(e) (2019). De andre andre – retoriske representationer af indvandringskritikere i Skandinavisk presse.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Rhetoric of Shame in the immigration debate.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rhetorical Audiences - on responses to the immigration crisis.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skam som retorik i flygtningedebatten.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rhetorically working through unity and division.
 • Vis forfatter(e) (2017). Emotions as deliberative working through - on the rhetorical function of press photographs of an immigration crisis.
 • Vis forfatter(e) (2017). Deliberative Pictures. The Role of Imagery in Forming Public Opinion.
 • Vis forfatter(e) (2016). Studying Rhetorical Audiences (Keynote).
 • Vis forfatter(e) (2016). Self-interest in new wrapping: “Appeal to community” as a topos in lobbying. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Rhetoric as working through: The case of television debates.
 • Vis forfatter(e) (2016). Persuasive imagery: Visuality in rhetoric and argumentation (Keynote).
 • Vis forfatter(e) (2016). Knowledge Design as Persuasive Design. The Rhetoric of Digital Presentation Tools in Politics (Invited talk).
 • Vis forfatter(e) (2016). Imagine the Audience – On Audience Research in Rhetoric, Argumentation, and Christopher Tindale’s The Philosophy of Argumentation and Audience Reception.
 • Vis forfatter(e) (2016). Changing Societies: Rhetoric as Working Through.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Symbolic Condensation and Thick Representation of Pictorial Argumentation.
 • Vis forfatter(e) (2015). How to argue with pictures: Condensation in multi-modal argumentation.
 • Vis forfatter(e) (2015). How to argue with pictures - on visual acts of rhetorical arguing.
 • Vis forfatter(e) (2015). A new perspective on rhetoric: Rhetoric as working through.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Real Rhetorical Audience (Keynote).
 • Vis forfatter(e) (2014). Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Vis forfatter(e) (2014). Resepsjon av visuell argumentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Det virkelige retoriske publikum.
 • Vis forfatter(e) (2014). Breaking down the boarders between the verbal and the visual.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Rhetorical Potentials of Pictures.
 • Vis forfatter(e) (2012). Strategies of visual argumentation in slideshow presentations. The role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change.
 • Vis forfatter(e) (2012). Four Rhetorical Qualities of Pictures.
 • Vis forfatter(e) (2012). Commenting Images in the Public (Presentation in the Super Session: Doing Visual Politics in Real Time: Reading the Optics of Now).
 • Vis forfatter(e) (2011). Øjets frygt og ærefrygt. Om Helenas pris og modviljen mod retorik og visuelle appeller.
 • Vis forfatter(e) (2011). Visual Argumentation in an Al Gore Keynote for the Climate.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tale med billeder – tegne med ord. Om visuel retorik i hverdag, politik og (ud)dannelse.
 • Vis forfatter(e) (2011). Researching rhetoric – verbal, visual and multimodal.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gestures in Images – Images as Gestures - ambivalences in photojournalism.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra tegne med ord til tale med billeder. Om visuel retorik og argumentation i antik og moderne tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Formulars of Prize Winning Press Photos.
 • Vis forfatter(e) (2011). 'Yes, we still can'. Hva Barack Obama stadigvæk kan lære oss om retorik, realiteter og talekunst.
 • Vis forfatter(e) (2010). Workshop: Digitale præsentationsprogrammer i undervisning og præsentation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Visuelle troper og figurer i kommerciel reklame.
 • Vis forfatter(e) (2010). Visual tropes and figures as visual argumentation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skriften på veggen. Om digitale presentasjonsprogrammers forandring av forelesningskunsten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nonverbal behaviour as argumentation in election campaign debates.
 • Vis forfatter(e) (2010). Digitale præsentationsprogrammer.
 • Vis forfatter(e) (2009). Visuel retorik og argumentation politisk reklame og pressefoto fra 11. september.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Fragmentation of Situationality: Rhetoric in a Complex and Hypermediated World.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skriften på væggen – om læring og retorik i multimodalitetens og præsentationsprogrammernes tid (Keynote foredrag).
 • Vis forfatter(e) (2009). Situational Fragmentation: Rhetoric in a Complex and Hypermediated World.
 • Vis forfatter(e) (2009). Retorisk kompleksitet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Formulas of Prize Winning Press Photos.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fjernsyn er farlig - eller er det? Det retoriske potensial i politisk fjernsynsreklamen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Visual argumentation in Danish advertising.
 • Vis forfatter(e) (2007). Text/Context in a Rhetorical Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2007). Personal Politics. Building political credibility on personal character and authenticity.
 • Vis forfatter(e) (2006). Visuell retorikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Visuel retorik i pædagogiske tekster - PowerPoint som eksempel.
 • Vis forfatter(e) (2006). Visuel retorik.
 • Vis forfatter(e) (2006). Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising. Using a cognitive, contextual and reception oriented approach to analyse the argumentation in an infamous Danish political ad.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tony Blair taler til Europa.
 • Vis forfatter(e) (2006). Faglige tekster og retorikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den politiske talen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den politiske prædiken som genre.
 • Vis forfatter(e) (2006). At tale til Europa. Receptionen af statsminister Tony Blairs konstruktioner af drama og publikum i hans tale for EU-parlamentet 23. juni, 2005.
 • Vis forfatter(e) (2005). “The Beauty of Helen, the Disruption of Rhetoric”.
 • Vis forfatter(e) (2005). Keynote: Cicero viser powerpoint. Betydningen af formidlingsteknologi i undervisning og foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Visual Rhetoric of 9/11. How Epideictic Pictures Pave the Way for Deliberative Action.
 • Vis forfatter(e) (2003). Visuel epideiktik i politik og journalistik.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kvaliteter og utfordringer i avisens lederartikler, kommentarartikler og innblikk-artikler. Heldagsseminar for ledergruppen ved Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kulturpolitik og engagement i Bergen kommune.
 • Vis forfatter(e) (2003). 11. Septembers visuelle retorik.
 • Vis forfatter(e) (2002). Undervisning på universitet og høgskoler.
 • Vis forfatter(e) (2002). Retorikk, ethos og troverdighetsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2002). Retorikk og medievitenskap: Om retoriske kvaliteter i billeder.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mediesamfunnet og den kulturelle identitet. Frykten for bildenes makt.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forelesningen som formidling.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det visuelles troverdighet og retorikk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den politiske kommentator og imagebygging i media.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bildets (av)makt.
 • Vis forfatter(e) (2001). Retorik i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hensiktsmessig formidling og presentasjon i magasiner. Tanker til utvikling av UiB-Magasinet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Pictures of Power?
 • Vis forfatter(e) (2000). Kan billeder argumentere.
 • Vis forfatter(e) (2000). Heldagsseminaret: "Forelesningen som retorikk og pedagogik".
 • Vis forfatter(e) (2000). At tale til øjet - Værdien af det visuelle i antik retorik.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Kommunikasjon som god service - Service som god kommunikasjon".
 • Vis forfatter(e) (1999). Retorikken i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm. Et eksempel på retorisk analyse af visuel politisk retorik.
 • Vis forfatter(e) (1998). Visual rhetoric : moving from elocutio to inventio.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2024). Rhetorical audience analysis and reception studies of public speaking. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2012). Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. RHETOR Förlag.
 • Vis forfatter(e) (2004). Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. Rhetor forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Når retorik går online. Retorik Magasinet. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2012). Middagsvert eller foreleser. Forskere som (ikke) blogger. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16-23.
 • Vis forfatter(e) (2011). Det är vi eller dom. RetorikMagasinet (Sverige). 21-24.
 • Vis forfatter(e) (2010). Manipulerande stråmän. RetorikMagasinet (Sverige).
 • Vis forfatter(e) (2010). Det er os eller dem. Retorik Magasinet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Overblikk, visjoner og selvtillit. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2017). Innsettelsen av The Donald. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2016). «Disse politiske greiene er stygge». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). På randen av en ny tid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunsten å vinne debatten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forkledd festtale. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva skal kunst være godt for. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tåkefyrster og debattkonger. Bergens Tidende. 26-26.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hva fotoet sier. Bergens Tidende. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende. 7.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra Ivar til Ali. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Frykten for formann Hagens retorikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (1999). Mytologisk tro på bildets makt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hagens demagogi - igjen. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Veltalenhedens forfald. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Uforståelighedens retorik. Rhetorica Scandinavica. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rundt om Rum, relation, retorik. Rhetorica Scandinavica. 70-77.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bladet fra munnen (intervju om formidling på universitetet). Forskerforum. 14-17.
 • Vis forfatter(e) (1998). Almenn retorikk : intervju om retorisk dannelse. Studvest. 7-7.
 • Vis forfatter(e) (1997). Retorisk dannelse. Rhetorica Scandinavica. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (1997). Retorikken er en praktisk disciplin. Berlingske tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nordmenn i reklamens speilbilde. Norsk Medietidsskrift. 138-140.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kjære politikere! Slik vinner dere valg-debattene. Morgenbladet. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). De blir så små på TV. Bergens Tidende. 1.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2015). Fargerikt om svenske valgplakater. Rhetorica Scandinavica. 87-91.
 • Vis forfatter(e) (2013). Retorisk dannelse – hva du ikke visste du burde vite om verdens eldste kommunikasjonslære. Norsk Medietidsskrift. 71-80.
 • Vis forfatter(e) (2010). Si det! - Retorikk og muntlig fremføring i skolen. Norsklæreren. 56-58.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se  publikasjoner lastet opp i ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Jens-Kjeldsen-2/publications 

 

Utvalgte publikasjoner

 

   Bøker/special issues

 

2017 (forthcoming) Rhetorical Audiences. Reception and audience studies of rhetoric. PalgraveMacMillan.

2015. Visual and multimodal argumentation. Special issue of the journal Argumentation (vol. 29, no. 2). 242 sider.

2014. hva er retorikk. Universitetsforlaget. Oslo.

2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 sider. Med Jan Grue

2011. Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle. Spartacus. Oslo. 241 sider.

2008. Retorik i dag. Introduktion til modern retorikteori. Studentlitteratur. Stockholm. 394 sider.

2006. Vår tids retorikk (anden reviderede udgave, første udgave 2004). Spartacus forlag. Oslo. 396 sider.

2005: Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005. Sammen med professor Anders Johansen. Universitetsforlaget. 707 sider plus 36 siders introduktion

2004. Krig, rett, retorikk. Rhetor förlag. Sammen med Siri Meyer. 175 sider.

2002. Visuel retorik. Dr.avhandling i medievitenskap og retorikk. IMV - utgivelse nr. 50. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. Norge. 466 sider + 37 sider i appendiks.

 

   Artikler

2016. Studying rhetorical audiences: A call for qualitative reception studies in argumentation and rhetoric”. Informal Logic 36(2), 136-158.

2016. “Symbolic condensation and thick representation in visual and multimodal communication”. Argumentation and Advocacy 52(4), 265-280.

2015. The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 197-215

2015. Where Is Visual Argument? Chapter 8, sider 107-117. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2015. Reflections on Theoretical Issues in Argumentation Theory. Springer. ISBN: 978-3-319-21102-2.

2015. Politisk talekunst: talens gjenkomst og egenart. Kapittel 14, sider 184-195. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli; Allern, Sigurd. 2015. Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. 368 sider. ISBN: 9788215024585.

2015. Digitale presentasjonsteknologier i høyere utdanning – foreleseres holdninger og bruk. UNIPED. 2015: 192-212. Med Frode Guribye.

2014. The rhetoric of thick representation: how pictures render the importance and strength of an argument salient. Argumentation: an international journal on reasoning, 197-215. doi: 10.1007/s10503-014-9342-2

2014. Reconceptualizing kairos. Chapter 28, sider 249-258. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia; Skoie, Mathilde. 2014. PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. 308 sider. ISBN: 978-960-85145-4-6.

2014. Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. 65. 55-72. Med Jonas Bakken.

2013. Formulas of Prize Winning Press Photos. Chapter 24, sider 461-486. I van Belle, Hilde. 2013. Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. 505 sider. ISBN: 978 90 8728 190 8.

2013. Speaking to Europe. A Rhetorical approach to Prime Minister Tony Blair’s speech to the EU Parliament. Chapter 1, sider 19-42. I Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 sider. ISBN: 978-90-272-0640-4.

2013. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation : an international journal on reasoning. 27: 425-443. doi: 10.1007/s10503-013-9296-9.

2012. Pictorial Argumentation in Advertising: Visual tropes and Figures as a Way of Creating Visual Argumentation. Chapter 16, sider 239-256. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2012. Topical Themes in Argumentation Theory. Twenty Exploratory Studies. Springer. 346 sider. ISBN: 9789400740402.

2012. The Study of Rhetoric in the Scandinavian Countries (med Jan Grue). Kapittel, side 7-38. I: Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget.

2008. Retoriske omstændigheder. Den retoriske situation og det retoriske studie i en kompleks, omskiftelig og medieret verden. Rhetorica Scandinavica. 48/2008. 42-63.

2007. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 43: 124-132.

2003. Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 19: 133-137. 

Twitter