Hjem
 • E-postJens.Kjeldsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 27+47 934 49 556
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  617
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jens E. Kjeldsens hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. Her viser han at den verbale retorikken også er en visuell disiplin og at bildekunsten er en retorisk disiplin. Avhandlingen diskuterer hvilken makt og påvirkningskraft bilder har. Den slår fast at vi også argumenterer med bilder, og illusterer hvordan man benytter bilder og visuelle uttrykk i holdningskampanjer og politiske valgkamper.

Kjeldsen er blant annet forfatter til Hva er retorikk (2014), av Retorikk i vår tid (Spartacus forlag), som er en innføring i (moderne) retorisk teori, samt  Virksomme ord (2005, med Anders Johansen) som er en kommentert antologi med norske politiske taler fra 1814-2005. Forfatterne har også utviklet en nettside med politiske taler.

Kjeldsen er dessuten medforfatter av boken Speechwriting in theory and practice, redaktør av Rhetorical Audience Studies and the Reception of Rhetoric, samt medredaktør av boken Krig, rett og retorikk (Retorikförlaget).

I 1996 var han en av tre grunnleggere av Rhetorica Scandinavica, som er tidsskriftet for skandinavisk retorikk-forskning. Han er nå hovedredaktør for tidsskriftet.

Kjeldsen jobber også med skriveforskning og skrivepedagogikk. Han avholder kommunikasjons- og skrivekurs samt holder foredrag.

Han er en aktiv formidler i offentligheten,hvor han harr hatt fast valgkampspalter i Bergens Tidende og vært fast bidragsyter og deltaker radio og fjernsynsprogrammet som Språkteigen, Mediemenerne og SVEIP.

Blant de kurs jeg har hatt ansvar for på Infomedia ved Universitetet i Bergen er:

RET101: Allmenn og praktisk retorikk. Se kursplan

MEVI203: Medieretorikk. Se kursplan

MEVI307: Visuell kommunikasjon. Se kursplan

MEVI349: Strategisk kommunikasjon. Se kursplan

Retorikk og humor 

Utvalgte publikasjoner

   Bøker/special issues

 

2017 (forthcoming) Rhetorical Audiences. Reception and audience studies of rhetoric. PalgraveMacMillan.

2015. Visual and multimodal argumentation. Special issue of the journal Argumentation (vol. 29, no. 2). 242 sider.

2014. hva er retorikk. Universitetsforlaget. Oslo.

2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 sider. Med Jan Grue

2011. Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle. Spartacus. Oslo. 241 sider.

2008. Retorik i dag. Introduktion til modern retorikteori. Studentlitteratur. Stockholm. 394 sider.

2006. Vår tids retorikk (anden reviderede udgave, første udgave 2004). Spartacus forlag. Oslo. 396 sider.

2005: Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005. Sammen med professor Anders Johansen. Universitetsforlaget. 707 sider plus 36 siders introduktion

2004. Krig, rett, retorikk. Rhetor förlag. Sammen med Siri Meyer. 175 sider.

2002. Visuel retorik. Dr.avhandling i medievitenskap og retorikk. IMV - utgivelse nr. 50. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. Norge. 466 sider + 37 sider i appendiks.

 

   Artikler

2016. Studying rhetorical audiences: A call for qualitative reception studies in argumentation and rhetoric”. Informal Logic 36(2), 136-158.

2016. “Symbolic condensation and thick representation in visual and multimodal communication”. Argumentation and Advocacy 52(4), 265-280.

2015. The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 197-215

2015. Where Is Visual Argument? Chapter 8, sider 107-117. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2015. Reflections on Theoretical Issues in Argumentation Theory. Springer. ISBN: 978-3-319-21102-2.

2015. Politisk talekunst: talens gjenkomst og egenart. Kapittel 14, sider 184-195. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli; Allern, Sigurd. 2015. Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. 368 sider. ISBN: 9788215024585.

2015. Digitale presentasjonsteknologier i høyere utdanning – foreleseres holdninger og bruk. UNIPED. 2015: 192-212. Med Frode Guribye.

2014. The rhetoric of thick representation: how pictures render the importance and strength of an argument salient. Argumentation: an international journal on reasoning, 197-215. doi: 10.1007/s10503-014-9342-2

2014. Reconceptualizing kairos. Chapter 28, sider 249-258. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia; Skoie, Mathilde. 2014. PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. 308 sider. ISBN: 978-960-85145-4-6.

2014. Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. 65. 55-72. Med Jonas Bakken.

2013. Formulas of Prize Winning Press Photos. Chapter 24, sider 461-486. I van Belle, Hilde. 2013. Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. 505 sider. ISBN: 978 90 8728 190 8.

2013. Speaking to Europe. A Rhetorical approach to Prime Minister Tony Blair’s speech to the EU Parliament. Chapter 1, sider 19-42. I Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 sider. ISBN: 978-90-272-0640-4.

2013. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation : an international journal on reasoning. 27: 425-443. doi: 10.1007/s10503-013-9296-9.

2012. Pictorial Argumentation in Advertising: Visual tropes and Figures as a Way of Creating Visual Argumentation. Chapter 16, sider 239-256. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2012. Topical Themes in Argumentation Theory. Twenty Exploratory Studies. Springer. 346 sider. ISBN: 9789400740402.

2012. The Study of Rhetoric in the Scandinavian Countries (med Jan Grue). Kapittel, side 7-38. I: Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget.

2008. Retoriske omstændigheder. Den retoriske situation og det retoriske studie i en kompleks, omskiftelig og medieret verden. Rhetorica Scandinavica. 48/2008. 42-63.

2007. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 43: 124-132.

2003. Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 19: 133-137. 

Twitter