Hjem
 • E-postJens.Kjeldsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 27+47 934 49 556
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  617
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jens E. Kjeldsens hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. Her viser han at den verbale retorikken også er en visuell disiplin og at bildekunsten er en retorisk disiplin. Avhandlingen diskuterer hvilken makt og påvirkningskraft bilder har. Den slår fast at vi også argumenterer med bilder, og illusterer hvordan man benytter bilder og visuelle uttrykk i holdningskampanjer og politiske valgkamper.

Kjeldsen er blant annet forfatter til Hva er retorikk (2014), av Retorikk i vår tid (Spartacus forlag), som er en innføring i (moderne) retorisk teori, samt  Virksomme ord (2005, med Anders Johansen) som er en kommentert antologi med norske politiske taler fra 1814-2005. Forfatterne har også utviklet en nettside med politiske taler.

Kjeldsen er dessuten medforfatter av boken Speechwriting in theory and practice, redaktør av Rhetorical Audience Studies and the Reception of Rhetoric, samt medredaktør av boken Krig, rett og retorikk (Retorikförlaget).

I 1996 var han en av tre grunnleggere av Rhetorica Scandinavica, som er tidsskriftet for skandinavisk retorikk-forskning. Han er nå hovedredaktør for tidsskriftet.

Kjeldsen jobber også med skriveforskning og skrivepedagogikk. Han avholder kommunikasjons- og skrivekurs samt holder foredrag.

Han er en aktiv formidler i offentligheten,hvor han harr hatt fast valgkampspalter i Bergens Tidende og vært fast bidragsyter og deltaker radio og fjernsynsprogrammet som Språkteigen, Mediemenerne og SVEIP.

Blant de kurs jeg har hatt ansvar for på Infomedia ved Universitetet i Bergen er:

RET101: Allmenn og praktisk retorikk. Se kursplan

MEVI203: Medieretorikk. Se kursplan

MEVI307: Visuell kommunikasjon. Se kursplan

MEVI349: Strategisk kommunikasjon. Se kursplan

Retorikk og humor 

Vitenskapelig artikkel
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Working through immigration with images. Explorations in Media Ecology. 465-473.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Skammens retorik i indvandringsdebatten. Rhetorica Scandinavica. 112-134.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Royal Interventions in the Public Discourse on Immigration: Rhetorical Topoi on Immigration in the New Year's Speeches of the Scandinavian Monarchs. Javnost - The Public. 225-240.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. The rhetoric of sound, the sound of arguments. Three propositions, three questions, and an afterthought for the study of sonic and multimodal argumentation. Argumentation and Advocacy. 347-357.
 • Forceville, Charles; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. The affordances and constraints of situation and genre: Visual and multimodal rhetoric in unusual traffic signs. International Review of Pragmatics. 158-178.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Visual rhetorical argumentation. Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies. 69-94.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Symbolic condensation and thick representation in visual and multimodal communication. Argumentation and Advocacy. 265-280.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Studying rhetorical audiences: A call for qualitative reception studies in argumentation and rhetoric. Informal Logic. 136-158.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Retorikkens effekter, effekternes retorikk. Rhetorica Scandinavica. 112-117.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Gi ordet - til elevene! Norsklæreren. 16-22.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. The study of visual and multimodal argumentation. Argumentation: an international journal on reasoning. 115-132.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation: an international journal on reasoning. 197-215.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Guribye, Frode. 2015. Digitale presentasjonsteknologier i høyere utdanning - foreleseres holdninger og bruk. UNIPED. 192-212.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. The rhetoric of thick representation: how pictures render the importance and strength of an argument salient. Argumentation: an international journal on reasoning. 19 sider.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas. 2014. Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. 55-72.
 • Kjeldsen, Jens E. 2014. Reis deg opp, og gjør din mening hørt. Norsklæreren. 28-36.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation: an international journal on reasoning. 425-443.
 • Kjeldsen, Jens E.; Nygren, Gunnar. 2013. Planerad och iscensatt fotojournalistik. Journalistica. 209-243.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Journalisten på den hvite hesten. Om retorikk og regi i valgkamp på TV. Norsk Medietidsskrift. 347-355.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2013. It’s the ground game, stupid! - En stemmeververs erfaringer med politisk kommunikasjon i øyenhøyde. Norsk Medietidsskrift. 159-169.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Hvorfor bruker du PowerPoint. Norsk Medietidsskrift. 261-269.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. At argumentere med billeder. Rhetorica Scandinavica. 27-49.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Billederne på væggen. Retorisk og didaktisk brug af præsentationsteknologier. Texter om svenska med didaktisk inriktning. 51-63.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Retoriske omstændigheder. Den retoriske situation og det retoriske studie i en kompleks, omskiftelig og medieret verden. Rhetorica Scandinavica. 42-63.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Mer enn bare ord. Hva kan norske politikere lære av Barack Obama? Prosa - tidsskrift for skribenter. 6-13.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Retoriske omstændigheder retorikken i en fragmentert, foranderlig og kompleks verden. Rhetorica Scandinavica. 42-63.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Øjets frygt og ærefrygt. Om Helenas pris og modviljen mod retorik og visuelle appeller. Rhetorica Scandinavica. 11-25.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 124-132.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. The Rhetoric of PowerPoint. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. 17 sider.
 • Johansen, Anders; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Talens rom. Om den norske politiske talen. Prosopopeia. 22-32.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. 11. Septembers visuelle retorik. Rhetorica Scandinavica. 50-69.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 133-137.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Fra dannelse til cost-benefit -- tre drama i tovl taler om universitetet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 17-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. Skandinavisk retorikvidenskab. Mediesamfundets udfordringer til to afgrænsninger af retorikken som videnskab og fag. Rhetorica Scandinavica. 18-31.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. What the Metaphor could Not Tell Us About the Prime Minister's Bycycle Helmet. Rhetorical Criticism of Visual Political Rhetoric. Nordicom Review. 305-327.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Visuel politisk epideiktik. Rhetorica Scandinavica. 18-31.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Jeg argumenterer altså lærer jeg. UNIPED (Tromsø). 6-15.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm. Retorisk analyse af visuel politisk retorik. Nordicom Information. 39-54.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Retorikken i Norge - et retorisk øy-rike. Rhetorica Scandinavica. 63-72.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Introduktion til Michael Billigs tekst: "Tænkning som argumentation". Rhetorica Scandinavica. 4-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Den misforståede modsætning : hvorfor der ikke er nogen modsætning mellem retorik og skrivepædagogik. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 133-138.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Retorisk set-retoriske grundspørrgsmål til skriveforskning og skriveundervisning. Norsklæreren.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Introduktion til Lloyd F. Bitzers "Den retoriske situation". Rhetorica Scandinavica. 6-8.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. "Dette er visst ikke fullt saklig, Anne!" Eller lidt om uredelighed og hvorfor det er en dårlig debatstrategi. Norsk Medietidsskrift. 7-33.
Vitenskapelig foredrag
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Take time – the scholarly under-appreciation of the time it takes to change your mind. Illustrated through a national working through of the immigration debate.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Skandinaviske tilstander - presentasjon av resultat fra Scanpub og ledelse av vitenskapelig samtale om innvandringsdebatten.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Press photographs as equipment for working through the immigration crisis.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Epideictic Speeches as Rhetorical Equipment for Royal Working through of Immigration and Nationhood.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. De andre andre – retoriske representationer af indvandringskritikere i Skandinavisk presse.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. The Rhetoric of Shame in the immigration debate.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. Rhetorical Audiences - on responses to the immigration crisis.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Skam som retorik i flygtningedebatten.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Rhetorically working through unity and division.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Emotions as deliberative working through - on the rhetorical function of press photographs of an immigration crisis.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Deliberative Pictures. The Role of Imagery in Forming Public Opinion.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Studying Rhetorical Audiences (Keynote).
 • Ihlen, Øyvind; Raknes, Ketil; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Self-interest in new wrapping: “Appeal to community” as a topos in lobbying. .
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Rhetoric as working through: The case of television debates.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Persuasive imagery: Visuality in rhetoric and argumentation (Keynote).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Knowledge Design as Persuasive Design. The Rhetoric of Digital Presentation Tools in Politics (Invited talk).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Imagine the Audience – On Audience Research in Rhetoric, Argumentation, and Christopher Tindale’s The Philosophy of Argumentation and Audience Reception.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Changing Societies: Rhetoric as Working Through.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. The Symbolic Condensation and Thick Representation of Pictorial Argumentation.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. How to argue with pictures: Condensation in multi-modal argumentation.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. How to argue with pictures - on visual acts of rhetorical arguing.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. A new perspective on rhetoric: Rhetoric as working through.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. The Real Rhetorical Audience (Keynote).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas. 2014. Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Resepsjon av visuell argumentasjon.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Det virkelige retoriske publikum.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Breaking down the boarders between the verbal and the visual.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2013. The Rhetorical Potentials of Pictures.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations. The role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Four Rhetorical Qualities of Pictures.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Commenting Images in the Public (Presentation in the Super Session: Doing Visual Politics in Real Time: Reading the Optics of Now).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Øjets frygt og ærefrygt. Om Helenas pris og modviljen mod retorik og visuelle appeller.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Visual Argumentation in an Al Gore Keynote for the Climate.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Tale med billeder – tegne med ord. Om visuel retorik i hverdag, politik og (ud)dannelse.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Researching rhetoric – verbal, visual and multimodal.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Gestures in Images – Images as Gestures - ambivalences in photojournalism.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Fra tegne med ord til tale med billeder. Om visuel retorik og argumentation i antik og moderne tid.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Formulars of Prize Winning Press Photos.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. 'Yes, we still can'. Hva Barack Obama stadigvæk kan lære oss om retorik, realiteter og talekunst.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Workshop: Digitale præsentationsprogrammer i undervisning og præsentation.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Visuelle troper og figurer i kommerciel reklame.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Visual tropes and figures as visual argumentation.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Skriften på veggen. Om digitale presentasjonsprogrammers forandring av forelesningskunsten.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Marie, Gelang. 2010. Nonverbal behaviour as argumentation in election campaign debates.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Digitale præsentationsprogrammer.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Visuel retorik og argumentation politisk reklame og pressefoto fra 11. september.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. The Fragmentation of Situationality: Rhetoric in a Complex and Hypermediated World.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Skriften på væggen – om læring og retorik i multimodalitetens og præsentationsprogrammernes tid (Keynote foredrag).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Situational Fragmentation: Rhetoric in a Complex and Hypermediated World.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Retorisk kompleksitet.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Formulas of Prize Winning Press Photos.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Fjernsyn er farlig - eller er det? Det retoriske potensial i politisk fjernsynsreklamen.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Visual argumentation in Danish advertising.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Text/Context in a Rhetorical Perspective.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Personal Politics. Building political credibility on personal character and authenticity.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Visuell retorikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Visuel retorik i pædagogiske tekster - PowerPoint som eksempel.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Visuel retorik.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising. Using a cognitive, contextual and reception oriented approach to analyse the argumentation in an infamous Danish political ad.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Tony Blair taler til Europa.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Faglige tekster og retorikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Den politiske talen i Norge.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Den politiske prædiken som genre.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. At tale til Europa. Receptionen af statsminister Tony Blairs konstruktioner af drama og publikum i hans tale for EU-parlamentet 23. juni, 2005.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. “The Beauty of Helen, the Disruption of Rhetoric”.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Keynote: Cicero viser powerpoint. Betydningen af formidlingsteknologi i undervisning og foredrag.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. The Visual Rhetoric of 9/11. How Epideictic Pictures Pave the Way for Deliberative Action.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Visuel epideiktik i politik og journalistik.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Kvaliteter og utfordringer i avisens lederartikler, kommentarartikler og innblikk-artikler. Heldagsseminar for ledergruppen ved Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Kulturpolitik og engagement i Bergen kommune.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. 11. Septembers visuelle retorik.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Undervisning på universitet og høgskoler.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Retorikk, ethos og troverdighetsforskning.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Retorikk og medievitenskap: Om retoriske kvaliteter i billeder.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Mediesamfunnet og den kulturelle identitet. Frykten for bildenes makt.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Forelesningen som formidling.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Det visuelles troverdighet og retorikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Den politiske kommentator og imagebygging i media.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Bildets (av)makt.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. Retorik i skolen.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. Hensiktsmessig formidling og presentasjon i magasiner. Tanker til utvikling av UiB-Magasinet.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Pictures of Power?
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Kan billeder argumentere.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Heldagsseminaret: "Forelesningen som retorikk og pedagogik".
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. At tale til øjet - Værdien af det visuelle i antik retorik.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. "Kommunikasjon som god service - Service som god kommunikasjon".
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Retorikken i Norge.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm. Et eksempel på retorisk analyse af visuel politisk retorik.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Visual rhetoric : moving from elocutio to inventio.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri. 2004. krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. RHETOR Förlag.
 • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. Rhetor forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Stopfodring og døde dyr - patetisk retorik i dyrevelfærdsaktivisme. Retorikmagasinet (DK). 11-13.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Evnen til å bli hørt. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Reis deg opp, og gjør din mening hørt. ARENA. 21-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Politiske debatter på TV er en lykke for demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Ekthet er en beste valuta. nrk.no/ytring.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Negativ reklame om reklame. En skitten strøm av manipulerende personangrep eller en ny politisk mulighet. Minervanett.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Krop er alt, ord er ingenting. Retorik Magasinet. 22-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Når retorik går online. Retorik Magasinet. 18-19.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Middagsvert eller foreleser. Forskere som (ikke) blogger. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Det är vi eller dom. RetorikMagasinet (Sverige). 21-24.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Manipulerande stråmän. RetorikMagasinet (Sverige).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Den gode retoriker spiller på følelserne. Retorik Magasinet. 22-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Med andres ord. BT Magasinet. 28-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Magten i den gode formulering. Om det ualmindelige sprog i almindelighedens tidsalder. Vidensbasen for Rhetors taleskrivernetværk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Visuell retorikk: "Victim 00001". TILT - Mediepedagogisk tidsskrift. 56-57.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Det var ordene, ikke flyene, som endret verden. Bergens Tidende. 20-21.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Skitne utspil og utspekulerte smil. Bergens Tidende. 8.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Norges beste debattant. Bergens Tidende. 10.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Fabrikken for politikerforagt. Bergens Tidende. 11.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Den prektige statsmannen. Bergens Tidende. 8.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Bergensfruen som forklarer. Bergens Tidende. 12.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Det taler vi ikke om. www.socialdemokratiet.dk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Den gemenskapande döden. RetorikMagasinet (Sverige). 14-19.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Alle kan bli bedre talere. Dagens Bøker.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Visuell fientlighet. RetorikMagasinet (Sverige).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Vi er Viktig. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Venstres visuelle fjendtlighed. Retorik Magasinet. 12-16.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Velsignet uklarhet. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Tigger-taktikk. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Meklerspråk. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Hersketeknikk. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Programlederretorikk”. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Flytt velgerne”. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Derfor vinner Jens”. Bergens Tidende.
Kronikk
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Overblikk, visjoner og selvtillit. VG-Nett.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Innsettelsen av The Donald. VG : Verdens gang.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. «Disse politiske greiene er stygge». Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Eilertsen, Trine; Steiro, Gard. 2016. På randen av en ny tid. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Kunsten å vinne debatten. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Iversen, Magnus Hoem; Vatnøy, Eirik; Svensson, Trygve. 2016. Forkledd festtale. Bergens Tidende.
 • Bakken, Jonas; Kjeldsen, Jens E. 2014. Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Breistein, Siri. 2014. Hva skal kunst være godt for. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Tåkefyrster og debattkonger. Bergens Tidende. 26-26.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Hva fotoet sier. Bergens Tidende. 3-3.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas. 2011. Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende. 7.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Fra Ivar til Ali. Bergens Tidende.
 • Engene, Jan Oskar; Fløttum, Kjersti; Kjeldsen, Jens Elmelund; Henjum, Kjetil Berg; Rosland, Sissel; Stenvoll, Dag. 2007. "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Frykten for formann Hagens retorikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Mytologisk tro på bildets makt. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Hagens demagogi - igjen. Dagbladet.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Veltalenhedens forfald. Bergens Tidende.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Uforståelighedens retorik. Rhetorica Scandinavica. 4-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Rundt om Rum, relation, retorik. Rhetorica Scandinavica. 70-77.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Bladet fra munnen (intervju om formidling på universitetet). Forskerforum. 14-17.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Almenn retorikk : intervju om retorisk dannelse. Studvest. 7-7.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Retorisk dannelse. Rhetorica Scandinavica. 4-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Retorikken er en praktisk disciplin. Berlingske tidende. 1.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Nordmenn i reklamens speilbilde. Norsk Medietidsskrift. 138-140.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Kjære politikere! Slik vinner dere valg-debattene. Morgenbladet. 1.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. De blir så små på TV. Bergens Tidende. 1.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Fargerikt om svenske valgplakater. 87-91.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Retorisk dannelse – hva du ikke visste du burde vite om verdens eldste kommunikasjonslære. 71-80.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Si det! - Retorikk og muntlig fremføring i skolen. 56-58.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

   Bøker/special issues

 

2017 (forthcoming) Rhetorical Audiences. Reception and audience studies of rhetoric. PalgraveMacMillan.

2015. Visual and multimodal argumentation. Special issue of the journal Argumentation (vol. 29, no. 2). 242 sider.

2014. hva er retorikk. Universitetsforlaget. Oslo.

2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 sider. Med Jan Grue

2011. Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle. Spartacus. Oslo. 241 sider.

2008. Retorik i dag. Introduktion til modern retorikteori. Studentlitteratur. Stockholm. 394 sider.

2006. Vår tids retorikk (anden reviderede udgave, første udgave 2004). Spartacus forlag. Oslo. 396 sider.

2005: Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005. Sammen med professor Anders Johansen. Universitetsforlaget. 707 sider plus 36 siders introduktion

2004. Krig, rett, retorikk. Rhetor förlag. Sammen med Siri Meyer. 175 sider.

2002. Visuel retorik. Dr.avhandling i medievitenskap og retorikk. IMV - utgivelse nr. 50. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. Norge. 466 sider + 37 sider i appendiks.

 

   Artikler

2016. Studying rhetorical audiences: A call for qualitative reception studies in argumentation and rhetoric”. Informal Logic 36(2), 136-158.

2016. “Symbolic condensation and thick representation in visual and multimodal communication”. Argumentation and Advocacy 52(4), 265-280.

2015. The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 197-215

2015. Where Is Visual Argument? Chapter 8, sider 107-117. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2015. Reflections on Theoretical Issues in Argumentation Theory. Springer. ISBN: 978-3-319-21102-2.

2015. Politisk talekunst: talens gjenkomst og egenart. Kapittel 14, sider 184-195. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli; Allern, Sigurd. 2015. Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. 368 sider. ISBN: 9788215024585.

2015. Digitale presentasjonsteknologier i høyere utdanning – foreleseres holdninger og bruk. UNIPED. 2015: 192-212. Med Frode Guribye.

2014. The rhetoric of thick representation: how pictures render the importance and strength of an argument salient. Argumentation: an international journal on reasoning, 197-215. doi: 10.1007/s10503-014-9342-2

2014. Reconceptualizing kairos. Chapter 28, sider 249-258. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia; Skoie, Mathilde. 2014. PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. 308 sider. ISBN: 978-960-85145-4-6.

2014. Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. 65. 55-72. Med Jonas Bakken.

2013. Formulas of Prize Winning Press Photos. Chapter 24, sider 461-486. I van Belle, Hilde. 2013. Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. 505 sider. ISBN: 978 90 8728 190 8.

2013. Speaking to Europe. A Rhetorical approach to Prime Minister Tony Blair’s speech to the EU Parliament. Chapter 1, sider 19-42. I Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 sider. ISBN: 978-90-272-0640-4.

2013. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation : an international journal on reasoning. 27: 425-443. doi: 10.1007/s10503-013-9296-9.

2012. Pictorial Argumentation in Advertising: Visual tropes and Figures as a Way of Creating Visual Argumentation. Chapter 16, sider 239-256. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2012. Topical Themes in Argumentation Theory. Twenty Exploratory Studies. Springer. 346 sider. ISBN: 9789400740402.

2012. The Study of Rhetoric in the Scandinavian Countries (med Jan Grue). Kapittel, side 7-38. I: Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget.

2008. Retoriske omstændigheder. Den retoriske situation og det retoriske studie i en kompleks, omskiftelig og medieret verden. Rhetorica Scandinavica. 48/2008. 42-63.

2007. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 43: 124-132.

2003. Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 19: 133-137. 

Twitter