Hjem
Jens Vikses bilde
Foto:
Eirik Svensen
 • E-postjens.vikse@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Lege i spesialisering i revmatologi, og doktorgradsstudent med prosjektet "The Norwegian IgG4-related disease project (NorG4).

Forskningsproduksjon per februar 2023: > 60 vitenskapelige artikler, > 2500 siteringer, h-indeks 26.

IgG4-relatert sykdom (IgG4-RD) er en nylig erkjent revmatologisk systemsykdom som kan ramme tilnærmet alle organer, og er en relevant differensialdiagnose for en lang rekke medisinske og kirurgiske spesialiteter. Jeg er førsteforfatter av den nasjonale fagprosedyren for IgG4-RD, og leder arbeidet med utvikling av en nasjonal kohort gjennom ett landsdekkende tverrfaglig forskningsnettverk. 

Jeg er senterleder for Stavanger universitetssjukehus i et europeisk forskningsnettverk for lungeaffeksjon ved revmatologisk sykdom, og deltar i utvikling av europeiske retningslinjer for screening, diagnostikk og behandling av interstitiell lungesykdom ved revmatologiske sykdommer.

Jeg er tilknyttet forskningsgruppene BEaBiRD (UiB/HUS) og NorFIORD (OUS). Jeg har en rekke verv i Norsk revmatologisk forening (leder for LIS, medlem av Fagrådet, medlem av kurskomitéen, medlem av hovedstyre) og i Europa (Norsk representant for LIS i den Europeiske revmatologiforeningen, medlem av EUSTAR (Europeisk forskningsgruppe for systemisk sklerose)). 

Se også informasjon under "Formidling" og "Undervisning"

Jeg har vært innleid foreleser på flere titalls faglige arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt. Han står bak podcasten "Revmatologi" (tilgjengelig på Spotify og andre podcastavspillere), som er finansiert gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.

Jeg er fagansvarlig for immunologi i Store norske leksikon.

Jeg er eneforfatter av "IMMU: Lærebok i revmatologi" utgitt av Universitetsforlaget. Boken har en tilhørende nettside med videoforelesninger (immu.no), som har totalt over 100 000 avspillinger. Læreverket brukes av norskpråklige medisinstudenter i inn og utland, og har fått svært positive tilbakemeldinger fra brukerne.

Jeg er også hovedforfatter av en kommende lærebok i revmatologi (planlagt utgitt av Universitetsforlaget i januar 2024). Boken har en tilhørende podcast som jeg produserer ("Revmatologi"), og vil ha en tilhørende nettside med tilleggsmateriale. Boken er tungt forankret i det norske revmatologimiljøet, og forventes å bli den foretrukne revmatologiboken ved alle norske medisinske fakultet. Den har i tillegg vunnet Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé.

Jeg er lektor ved Universitetet i Stavanger, hvor han er emneansvarlig og faglærer i BIO250 Immunologi. Jeg har i tillegg i flere år undervist i BIO300 Sykdomslære. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Anti-Endothelial Cell Antibodies are not frequently elevated in hospitalized patients with COVID-19. Acta Biomedica.
 • Vis forfatter(e) (2021). The anti-inflammatory cytokine response characterized by elevated interleukin-10 is a stronger predictor of severe disease and poor outcomes than the pro-inflammatory cytokine response in coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 599-607.
 • Vis forfatter(e) (2021). Outcomes of extracorporeal life support for respiratory failure in children with primary immunodeficiencies. Perfusion. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Complement levels at admission as a reflection of coronavirus disease 2019 (COVID-19) severity state. Journal of Medical Virology. 5515-5522.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lymphopenia and neutrophilia at admission predicts severity and mortality in patients with COVID-19: a meta-analysis. Acta Biomedica. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lactate dehydrogenase levels predict coronavirus disease 2019 (COVID-19) severity and mortality: A pooled analysis. American Journal of Emergency Medicine. 1722-1726.
 • Vis forfatter(e) (2020). Do sex-specific immunobiological factors and differences in angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) expression explain increased severity and mortality of COVID-19 in males? Diagnosis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tubulointerstitiell nefritt og uveittsyndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tolerability and safety of long-term rituximab treatment in systemic inflammatory and autoimmune diseases. Rheumatology International. 1083-1090.
 • Vis forfatter(e) (2019). The prevalence and anatomy of parathyroid glands: a meta-analysis with implications for parathyroid surgery. Langenbeck's Archives of Surgery. 63-70.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lilla urinpose-syndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening. 534-544.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fatigue in Mastocytosis: A Case Series. Clinical Therapeutics. 625-632.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aneurismer i koronararterier. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2018). The prevalence and morphology of the corona mortis (Crown of death): A meta-analysis with implications in abdominal wall and pelvic surgery. Injury. 302-308.
 • Vis forfatter(e) (2018). Incidence, Risk Factors, and Comorbidities of Vocal Cord Paralysis After Surgical Closure of a Patent Ductus Arteriosus: A Meta-analysis. Pediatric Cardiology.
 • Vis forfatter(e) (2018). FokI as a genetic factor of intervertebral disc degeneration: A PRISMA-compliant systematic review of overlapping meta-analyses. Journal of clinical neuroscience. 36-43.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cervical Rib Prevalence and its Association with Thoracic Outlet Syndrome: A Meta-Analysis of 141 Studies with Surgical Considerations. World Neurosurgery. e965-e978.
 • Vis forfatter(e) (2017). Zuckerkandl's tubercle and its relationship to the recurrent laryngeal nerve: A cadaveric dissection and meta-analysis. Auris, nasus, larynx. 639-647.
 • Vis forfatter(e) (2017). Variations in the Arterial Blood Supply to the Penis and the Accessory Pudendal Artery: A Meta-Analysis and Review of Implications in Radical Prostatectomy. Journal of Urology. 345-353.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Non-Recurrent Laryngeal Nerve: A meta-analysis and clinical considerations. PeerJ. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). IgG4-relatert sykdom. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) (2017). En kvinne i 60-årene med diare og leddsmerter. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) (2017). Development of the anatomical quality assessment (AQUA) tool for the quality assessment of anatomical studies included in meta-analyses and systematic reviews. Clinical anatomy (New York, N.Y. Print). 6-13.
 • Vis forfatter(e) (2017). Development of the Anatomical Quality Assurance (AQUA) checklist: Guidelines for reporting original anatomical studies. Clinical anatomy (New York, N.Y. Print). 14-20.
 • Vis forfatter(e) (2016). En mann i 30-årene med ulcerøs kolitt og pancytopeni. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1010-1014.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2018). Consensus Guidelines for the Uniform Reporting of Study Ethics in Anatomical Research within the Framework of the Anatomical Quality Assurance (AQUA) Checklist. Clinical anatomy (New York, N.Y. Print).
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Systematic reviews versus narrative reviews in clinical anatomy: Methodological approaches in the era of evidence-based anatomy. Clinical anatomy (New York, N.Y. Print). 364-367.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hypoksi eller hypoksemi? Tidsskrift for Den norske legeforening.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2022). Anti-Endothelial Cell Antibodies are not frequently elevated in hospitalized patients with COVID-19. Acta Biomedica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tocilizumab in COVID-19: Beware the risk of intestinal perforation. International Journal of Antimicrobial Agents.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lymphomatoid granulomatosis: a mimicker of systemic inflammatory rheumatological disease. Scandinavian Journal of Rheumatology. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2020). Clinical characteristics of covid-19 in China. New England Journal of Medicine. 1859-1862.
 • Vis forfatter(e) (2020). Clinical Characteristics of Covid-19 in China. New England Journal of Medicine. 1860-1861.
 • Vis forfatter(e) (2019). Systemic capillary leak syndrome following bosentan treatment in a patient with systemic sclerosis. Scandinavian Journal of Rheumatology. 426-427.
 • Vis forfatter(e) (2017). Life-threatening rituximab-induced pyoderma gangrenosum successfully treated with intravenous immunoglobulin. Scandinavian Journal of Rheumatology. 413-414.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). Tocilizumab in addition to standard of care in the management of COVID-19: a meta-analysis of RCTs. Acta Biomedica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hyperinflammation and derangement of renin-angiotensin-aldosterone system in COVID-19: A novel hypothesis for clinically suspected hypercoagulopathy and microvascular immunothrombosis. Clinica Chimica Acta. 167-173.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kardial sarkoidose. Tidsskrift for Den norske legeforening. 362-366.
 • Vis forfatter(e) (2017). Variations in the origin of the deep femoral artery: A meta-analysis. Clinical anatomy (New York, N.Y. Print).
 • Vis forfatter(e) (2017). Variable relationship of the recurrent laryngeal nerve to the inferior thyroid artery: A meta-analysis and surgical implications. Head and Neck. 177-186.
 • Vis forfatter(e) (2017). The variable origin of the lateral circumflex femoral artery: a meta-analysis and proposal for a new classification system. Folia Morphologica. 157-167.
 • Vis forfatter(e) (2017). The prevalence and morphometry of an accessory spleen: A meta-analysis and systematic review of 22,487 patients. International Journal of Surgery (IJS). 18-28.
 • Vis forfatter(e) (2017). The current state of intermittent intraoperative neural monitoring for prevention of recurrent laryngeal nerve injury during thyroidectomy: a PRISMA-compliant systematic review of overlapping meta-analyses. Langenbeck's Archives of Surgery. 663-673.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Reliability of the Tracheoesophageal Groove and the Ligament of Berry as Landmarks for Identifying the Recurrent Laryngeal Nerve: A Cadaveric Study and Meta-Analysis. BioMed Research International. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Anastomoses of the Recurrent Laryngeal Nerve in the Larynx: A Meta-Analysis and Systematic Review. Journal of Voice. 495-503.
 • Vis forfatter(e) (2017). Superficial fibular nerve variations of fascial piercing: A meta-analysis and clinical consideration. Clinical anatomy (New York, N.Y. Print).
 • Vis forfatter(e) (2017). Prevalence of foramen arcuale and its clinical significance: a meta-analysis of 55,985 subjects. Journal of Neurosurgery : Spine. 276-290.
 • Vis forfatter(e) (2016). The origin of the medial circumflex femoral artery: a meta-analysis and proposal of a new classification system. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) (2016). Surgical anatomy of the sciatic nerve: A meta-analysis. Journal of Orthopaedic Research. 1820-1827.
 • Vis forfatter(e) (2016). Procalcitonin as a Serum Biomarker for Differentiation of Bacterial Meningitis From Viral Meningitis in Children: Evidence From a Meta-Analysis. Clinical Pediatrics. 749-764.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prevalence of the accessory deep peroneal nerve: A cadaveric study and meta-analysis. Clinical neurology and neurosurgery (Dutch-Flemish ed. Print).
 • Vis forfatter(e) (2016). Median and ulnar nerve anastomoses in the upper limb: A meta-analysis. Muscle and Nerve. 36-47.
 • Vis forfatter(e) (2016). Extralaryngeal branching of the recurrent laryngeal nerve: a meta-analysis of 28,387 nerves. Langenbeck's Archives of Surgery. 913-923.
 • Vis forfatter(e) (2016). Anatomical Variations in the Sinoatrial Nodal Artery: A Meta-Analysis and Clinical Considerations. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2015). The role of serum procalcitonin in the diagnosis of bacterial meningitis in adults: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases. 68-76.
 • Vis forfatter(e) (2015). The prevalence and anatomical characteristics of the accessory head of the flexor pollicis longus muscle: a meta-analysis. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Prevalence of Anatomical Variations of the Median Nerve in the Carpal Tunnel: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2015). Association of migraine headaches with anatomical variations of the Circle of Willis: Evidence from a meta-analysis. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 272-277.
 • Vis forfatter(e) (2015). Anatomical variations of the formation and course of the sural nerve: A systematic review and meta-analysis. Annals of Anatomy. 36-44.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se Google Scholar- og Researchgate-profiler:

 1. The Norwegian IgG4-related disease project
 2. EULAR/ERS guidelines for screening and treatment of interstitial lung disease in rheumatic diseases
 3. Norsk lærebok i revmatologi
 4. Norsk podcast om revmatologi
Kompetansefelt