Hjem
Jeroen P. van der Sluijss bilde

Jeroen P. van der Sluijs

Professor, naturvitenskapenes allmenne vitenskapsteori

Eg freistar gjennom mi forsking å auke forståinga av fenomenet (og dynamikken i) vitskapleg kontrovers rundt samtidige, gamle, nye og gryande miljø- og helserisikoar.

Eg jobbar/har jobba med omstridt vitskap i felta klimaendring, nedgang i pollinering, analyser av fiskebestand, hormonforstyrrarar, elektromagnetiske felt, nanopartiklar, underjordisk lagring av Co2 og risikomigrasjon i berekraftige teknologiar.

I tillegg til stillinga som professor ved Senter for vitskapsteori (SVT) er eg også førsteamanuensis ved Universiteit Utrecht, Nederland og gjesteforskar ved Coöperatieve Universiteit Amersfoort (eit folkeforskingsinitiativ).

Les boka eg er medforfattar av: Science on the Verge

Les rapporten "Making Sense of Science for Policy under Conditions of Uncertainty and Complexity"

Sjekk ut presentasjonen frå førelesinga Responsible Evidence Appraisal (24. august 2016)

Koordinator for PhD-emnet Vitskapsteori med etikk - for alle doktorgradsstudentar ved MatNat, UiB:

MNF990 Vitskapsteori med etikk (tidlegare kjend som MNF490!)

Her er timeplanen for hausten 2020.

Utvalde publikasjonar:

For tida (2020) er eg gjesteredaktør for ei spesialutgåve av Current Opinion in Insect Science om 'Pollinator decline:  human and policy dimensions', og ei spesialutgåve av Frontiers of Climate om 'What is high quality knowledge for climate adaptation?'.

Eg er medforfattar av ein firesiders kommentar i Nature (2020): Five ways to ensure that models serve society: a manifesto, 27x cited Google Scholar; Altmetric: 1323) and fire innlegg i Science (2018: Call to restrict neonicotinoids 25x cited Google Scholar: Altmetric: 700; 2011: Science-Policy Interface: Beyond Assessments, 78x cited Google Scholar; Altmetric: 28) and Nature (2014: Biodiversity reports need author rules, 9x cited, Altmetric: 45; 2016: Climate costing is politics, not science 8x cited, Altmetric: 30).

Fleire av nøkkelpublikasjonane mine har blitt omsett til japansk (11), kinesisk (3) og fransk (4).

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. The technique is never neutral. How methodological choices condition the generation of narratives for sustainability. Environmental Science and Policy. 87-98.
 • Vis forfatter(e) 2020. Pandemie post-normali. Perché CoViD-19 richiede un nuovo approccio alla scienza. Recenti Progressi in Medicina. 202-204.
 • Vis forfatter(e) 2020. Insect decline, an emerging global environmental risk. Current Opinion in Environmental Sustainability. 39-42.
 • Vis forfatter(e) 2019. Toward a multi-faceted conception of co-production of climate services. Climate Services. 42-50.
 • Vis forfatter(e) 2019. Silver as a Constraint for a Large-Scale Development of Solar Photovoltaics? Scenario-Making to the Year 2050 Supported by Expert Engagement and Global Sensitivity Analysis. Frontiers in Energy Research.
 • Vis forfatter(e) 2018. Quality of epidemiological studies: Procedural rules for uncertain science for policy, a case study on bisphenol-A. Environmental Science and Policy. 80-87.
 • Vis forfatter(e) 2017. Analyser la qualite de l'evaluation des risques: L'exemple des perturbateurs endocriniens. Natures sciences sociétés. S72-S75.
 • Vis forfatter(e) 2017. An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides. Part 2: impacts on organisms and ecosystems. Environmental science and pollution research international. 1-49.
 • Vis forfatter(e) 2017. A critical assessment of knowledge quality for climate adaptation in Sylhet Division, Bangladesh. Climate Risk Management. 43-58.
 • Vis forfatter(e) 2016. Screening regional management options for their impact on climate resilience: an approach and case study in the Venen-Vechtstreek wetlands in the Netherlands. SpringerPlus. 1-17.
 • Vis forfatter(e) 2016. Pollinators and Global Food Security: the Need for Holistic Global Stewardship. Food Ethics.
 • Vis forfatter(e) 2015. Systemic insecticides (neonicotinoids and fipronil): trends, uses, mode of action and metabolites. Environmental science and pollution research international. 5-34.
 • Vis forfatter(e) 2015. Risks of large-scale use of systemic insecticides to ecosystem functioning and services. Environmental science and pollution research international. 119-134.
 • Vis forfatter(e) 2015. Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates. Environmental science and pollution research international. 68-102.
 • Vis forfatter(e) 2015. Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands. Water resources management. 703-725.
 • Vis forfatter(e) 2015. Critical appraisal of assumptions in chains of model calculations used to project local climate impacts for adaptation decision support-the case of Baakse Beek. Environmental Research Letters.
 • Vis forfatter(e) 2014. Uncertainty of population risk estimates for pathogens based on QMRA or epidemiology: a case study of Campylobacter in the Netherlands. Risk Analysis. 847-864.
 • Vis forfatter(e) 2014. Qualichem in vivo: A tool for assessing the quality of in vivo studies and its application for Bisphenol A. PLOS ONE. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Conclusions of the Worldwide Integrated Assessment on the risks of neonicotinoids and fipronil to biodiversity and ecosystem functioning. Environmental science and pollution research international. 148-154.
 • Vis forfatter(e) 2014. Bijen en insecticiden: late lessen uit vroege waarschuwingen. Milieu Dossier. 37-41.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2019. Initial Guidance Framework for Knowledge Quality Assessment in CoCliServ (CoCliServ D5.1). .
 • Vis forfatter(e) 2018. Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie. .
 • Vis forfatter(e) 2014. The future social robustness of smart electricity networks in Europe. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Briefadvies Risicocommunicatie op een nieuwe leest schoeien. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Advisory letter The health risks of Bisphenol A analogues. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Responsible Research and Innovation (RRI).
 • Vis forfatter(e) 2018. Responsible Evidence Appraisal.
 • Vis forfatter(e) 2018. Research Integrity in Norway (RINO).
 • Vis forfatter(e) 2018. Post-Normal Science & Controversy Studies.
 • Vis forfatter(e) 2018. Knowledge Quality Assessment in model based scientific assessment.
 • Vis forfatter(e) 2018. Higher Education Institutions & responsible research and Innovation (HEIRRI).
 • Vis forfatter(e) 2018. Dealing with scientific uncertainty at the science-policy interface.
 • Vis forfatter(e) 2014. Wrapping up: The future of Post Normal Science.
 • Vis forfatter(e) 2014. Tools for Post Normal Science.
 • Vis forfatter(e) 2014. Tools for Knowledge Quality Assessment.
 • Vis forfatter(e) 2014. The risks of neonicotinoids to aquatic ecosystems.
 • Vis forfatter(e) 2014. Strategies on dealing with uncertainties in urban climate change adaptation.
 • Vis forfatter(e) 2014. Social robustness of smart electricity networks in Europe.
 • Vis forfatter(e) 2014. SCRUTINISE DISCORD.
 • Vis forfatter(e) 2014. Post Normal Science: A reflective approach to Knowledge Quality Assessment.
 • Vis forfatter(e) 2014. Neonicotinoids: risks to pollinators, ecosystems and humans.
 • Vis forfatter(e) 2014. Ingredients for a socially robust smart electricity grid.
 • Vis forfatter(e) 2014. Critical reflection on assumptions: the NUSAP approach.
 • Vis forfatter(e) 2014. Adaptation to uncertain future climate change.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. The role of convenience pesticides in the collapse of the entomofauna.
 • Vis forfatter(e) 2018. Co-development of place-based climate services for action (CoCliServ).
 • Vis forfatter(e) 2014. Bijensterfte Oorzaken, gevolgen oplossingen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Unraveling Controversy on Vexed Environmental Risks.
 • Vis forfatter(e) 2018. Uncertainties and Quality Assurance in Research.
 • Vis forfatter(e) 2018. Responsible Research and Innovation (RRI).
 • Vis forfatter(e) 2018. Maintaining Scientific Integrity in Present Day Academic Reality.
 • Vis forfatter(e) 2018. Knowledge Quality Assessment.
 • Vis forfatter(e) 2018. From bee health to insectageddon: the battle over problem frames seen through a post-normal science lens.
 • Vis forfatter(e) 2018. Dealing with uncertainty in model-based assessment: the NUSAP approach.
 • Vis forfatter(e) 2014. Post Normal Science and Knowledge Quality Assessment.
 • Vis forfatter(e) 2014. Post Normal Science - theory and practice.
 • Vis forfatter(e) 2014. Knowledge Quality Assessment - an introduction.
 • Vis forfatter(e) 2014. Decades of climate research: Lessons for science.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2017. Post-normal science in practice. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 1-4.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2018. Stop de mallemolen van pesticiden. One World.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2016. Science on the verge. Consortium for Science, Policy & Outcomes.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. NEONICS - Hoe lobby en framing gemakslandbouwgif buiten beeld hielden. De Helling (journal of the scientific office of the Netherlands Green Left party). 49-56.
 • Vis forfatter(e) 2018. EU Ban on Neonics: Too Little, Too Late. Green European Journal.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. Post-normal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science. Blog of ESRC STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) Centre.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2018. Call to restrict neonicotinoids. Science. 973-793.
 • Vis forfatter(e) 2016. Modelling: Climate costing is politics not science. Nature. 177-177.
 • Vis forfatter(e) 2014. Biodiversity reports need author rules. Nature. 170-170.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2018. ‘Bayer zette wetenschap jarenlang op dwaalspoor’.
 • Vis forfatter(e) 2018. Ze zijn net als de tabaksindustrie.
 • Vis forfatter(e) 2018. We beschermen onze gewassen tegen insecten. Maar wie beschermt de insecten tegen ons?
 • Vis forfatter(e) 2018. Liaisons troubles entre recherche publique et agrochimie.
 • Vis forfatter(e) 2018. EU agrees total ban on bee-harming pesticides.
 • Vis forfatter(e) 2018. Doet Europa bijengif in de ban?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Integrated Assessment Modeling and the Participatory Challenge: The Case of Climate Change. 32 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Five ways to ensure that models serve society: a manifesto, . Nature. 482-484.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2017. The NUSAP approach to uncertainty appraisal and communication. 301-310. I:
  • Vis forfatter(e) 2017. Routledge handbook of Ecological Economics. Nature and society. Routledge.
 • Vis forfatter(e) 2016. Numbers running wild. 151-187. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. Science on the verge. Consortium for Science, Policy & Outcomes.
 • Vis forfatter(e) 2014. Dealing with uncertainty in climate adaptation decision-making. 17-40. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Adapting to an Uncertain Climate – Lessons from Practice. Springer.
 • Vis forfatter(e) 2014. Climate change and health in the Netherlands. 96-102. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Adapting to an Uncertain Climate – Lessons from Practice. Springer.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2018 & 2015: Rangert #45 (2018)  #25 (2015) i “The Sustainable 100”, dei 100 mest innflytelsesrike nederlendarane som bidreg til berekraftig utvikling, av dagsavisa Trouw.

2013: Nominert for Utrecht University Publi Award - blant dei tre beste forskarane med best mediadekning (TV,  radio og dagsaviser) av Utrecht University.

1996: YSSP Fellow ( Young Scientists Summer Program); International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg

Eg har lang erfaring med ulike ledande rollar i transdisiplinære internasjonale forskingsprosjekt, inkludert 13 ulike EU-prosjekt finansiert under FP5, FP6, FP7 and H2020.

Pågåande prosjekt:

Prosjektleiar for Utrecht University-teamet i SeMPER-Arctic: SeMPER-Arctic - Sense Making, Place attachment, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic (The Belmont Forum) [2020-2023]

Prosjektleiar for BeeCaution Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway (Noregs Forskingsråd) [2020-2022]

Prosjektleiar for UiB i RECIPES REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders (H2020 Swafs) [2019-2021]

Prosjektleiar for UiB i CoCliServ Co-development of place-based climate services for action (JPI Climate ERA 4CS) [2017-2020] (spin-off av UC4A!)

Go Figure: Visualizing Climate Change (FIGO) (SAMKUL - forskarnettverk)

Ferdige prosjekt:

Partner i PARENT, Participatory platform for sustainable energy management (EU JPI Urban Europe) [March 2016 - February 2019]

Mainstreaming Sensitivity Analysis and Uncertainty Auditing (Peder Sather Grant) [juli 2017 - juni 2018] (med Philip Stark, UC Berkeley; Andrea Saltelli, UiB og Leif Hellevik, NTNU)

HEIRRI Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation (H2020) [2015-2018]

Prosjektleiar for UC4A [Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation] (SAMKUL Researcher Network, Noregs forskingsråd) [2015-2016]

ELSA i SALMOSTERILE (Noregs forskingsråd) [2013-2018]

EPINET (FP7) [2012-2015]

Vitskapleg koordinator for IUCN international Task Force on Systemic Pesticides (Triodos Foundation) [2011-2013]

Twitter

Tilknyttet innhold