Hjem
Jesper Blinkenbergs bilde

Jesper Blinkenberg

Forskningsleder I, Forsker
 • E-postJesper.Blinkenberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 10
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Legevaktmedisin, allmennmedisin, akuttmedisin.

Grunnkurs A i allmennmedisin videreutdannig. Akuttmedisinkurs for allmennleger. Akutt sosialmedisin på legevakt.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Reasons for acute referrals to hospital from general practitioners and out-of-hours doctors in Norway: a registry-based observational study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Continuity of care for patients with chronic disease: a registry-based observational study from Norway. Family Practice. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Continuity in general practice as a predictor of mortality, acute hospitalization, and use of out-of-hours care: registry-based observational study in Norway. British Journal of General Practice.
 • Vis forfatter(e) (2019). General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study. BMC Health Services Research. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1624-1627.
 • Vis forfatter(e) (2009). Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1624-1627.
 • Vis forfatter(e) (2007). Organisering av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1335-1338.
 • Vis forfatter(e) (2007). Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1339-1342.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Årsstatistikk for legevakt 2021. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Årsstatistikk for legevakt 2020. Rapport nr. 2-2021. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2020. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Årsstatistikk fra legevakt 2019. Rapport nr. 1-2020. Rapport nr. 1-2020. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Årsstatistikk fra legevakt 2018. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Årsstatistikk fra legevakt 2017. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. .
 • Vis forfatter(e) (2011). E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Legevaktorganisering i Norge - Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. .
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2013). Turnusleger - en del av legevakten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 385-386.
Oppslagsverk
 • Vis forfatter(e) (2018). Legevakthåndboken, 6. utg.
 • Vis forfatter(e) (2015). Legevakthåndboken, 5. utg.
 • Vis forfatter(e) (2012). Legevakthåndboken.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Mer enn klippfisk. Rapport fra Portugal. Utposten. 32-36.
 • Vis forfatter(e) (2011). Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2016). Rydd plass til legevakten, folkens!
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2016). Nettkurs i akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Kompis til besvær. Utposten. 55-55.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Hode-, nakke- og ryggskader. 1-17. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Legevakthåndboken, 6. utg.
 • Vis forfatter(e) (2016). Allergiske reaksjoner. 183-188. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2012). Råflink raddis med bredt spekter. Intervju med Sverre Rørtveit. Utposten. 2-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus - Analyse av faktorer ved pasient og henvisende lege