Hjem
Jesse Schrages bilde

Jesse Schrage

Ph.d.-kandidat
 • E-postJesse.Schrage@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg er doktorgradsstipendiat ved Senter for klima- og energitransformasjon, ved Institutt for geografi.

Jeg er samfunnsviter med fokus på spørsmål om energibehov, miljøpolitikk og klimastyring. I min doktorgrad utforsker jeg overlappingen mellom politikkutforming på bynivå og hverdagsforbruk. Ved å fokusere på klimatiltak og planleggingsprosesser i en rekke nordiske byer, ønsker jeg å forstå den politiske gjennomførbarheten av klimatransformasjoner slik de utspiller seg lokalt.

I tillegg til dette jobber jeg også med 2 forskningsprosjekter:
–  Klimabudsjett 2.0 hvor forskningen min fokuserer på hvordan norske byer kan samkjøre sine klimamål med temperaturmålene fastsatt i Parisavtalen. Dette inkluderer utvikling av regionalt karbonbudsjett og, ved å samarbeide med prosjektpartnerne, kartlegge hvilke styringsmessige implikasjoner disse har for byer i Norge.
- Transflight som utforsker hvordan endringer i praksis for flyreiser kan fremmes, der vi fokuserer på sektorene fritid, forretningsreiser og akademiske reiser. Dette prosjektet utnytter mulighetene for covid-19 til å utforske det komplekse og motstridende spørsmålet om flyreiser, med den hensikt å informere om politikk og strategier som arbeider mot reisepraksis med lave utslipp.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Three tensions in governing energy demand: A social practice perspective on Nordic urban interventions. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning.
 • Vis forfatter(e) (2023). The strategic value of contradictions: exploring the practices of climate planning in Bergen, Norway. Journal of Environmental Planning and Management.
 • Vis forfatter(e) (2022). How do cities challenge patterns of demand? Characterising the local governance of climate change in Nordic cities. Environment and Planning C: Politics and Space.
 • Vis forfatter(e) (2022). Developing positional awareness in sustainability science: four archetypes for early career scientists working in an SDG world. Sustainability Science. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2021). Using collaborative hackathons to coproduce knowledge on local climate adaptation governance. Current Research in Environmental Sustainability. 9 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Mot lokale klimamål i tråd med parisavtalen: En rapport for Asker Kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Mot lokale klimamål i tråd med parisavtalen: Ein rapport for Vestlandfylke. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Mot lokale klimamål i tråd med parisavtalen: Ein rapport for Sogndal Kommune. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). What role for academia in a changing climate?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate Equity in Practice: balancing feasibility and fairness in climate mitigation.
 • Vis forfatter(e) (2022). Inblick Norge: Towards implementing carbon budgets locally – Klimabudjett 2.0.
 • Vis forfatter(e) (2020). How do cities affect consumption? .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper