Hjem
Jill Walker Rettbergs bilde
Foto:
Eivind Senneset
 • E-postjill.walker.rettberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 31
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  HF:345
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jill Walker Rettberg er nestleder for SFFen Senter for digitale fortellinger, og leder av prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media, som er støttet med €2 millioner av ERC.

Hennes nye bok Machine Vision: How Algorithms are Changing the Way We See the World kommer ut på Polity Press i september 2023.

Hennes siste bok, Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves, kom ut på Palgrave i oktober 2014 og tar for seg tre typer selvrepresentasjon på nettet: visuelt (som med selfies), skriftlig (som med blogging og i mange sosiale medier) og kvantitativt (som med aktivitetsmålere og lifelogging apps som genererer grafer, kart og visualiseringer). Boken kan lastes ned gratis eller kjøpes som papirbok. 

Rettberg har tidligere utgitt en bok om blogging og har samredigert en artikkelsamling om spillet World of Warcraft. Hun har forsket på elektronisk litteratur, altså skjønnlitteratur som tar i bruk datamaskinens egenart, på digital kunst og på sosiale medier og blogging. De seinere årene har hun også arbeidet med digitale metoder for humaniora, som nettverksanalyse og visualisering.

Jill Walker Rettberg har blogget på jill/txt siden oktober 2000, og var Norges første forskningsblogger.

Jill Walker Rettberg har vært en aktiv forskningsformidler i sosiale medier siden hun begynte forskningsbloggen jill/txt i oktober 2000. I 2016 begynte hun å lage forskningsfortellinger på Snapchat. Legg til jilltxt på Snapchat, eller se utvalgte fortellinger på YouTube-arkivet Snapchat Research Stories

Rettberg vant Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling i 2006. 

Jeg har bl.a. undervist i sosiale medier, webdesign, remix-kulturen, datahistorie, elektronisk litteratur, osv.

 

Google Scholar-profilen min kan være mer oppdatert enn denne oversikten. Mange av publikasjonene mine (inkludert boken Seeing Ourselves Through Technology) er fritt tilgjengelige på nettet. Søk på nettet eller se listen på bloggen min for å finne fulltekstversjoner. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Machine vision situations: Tracing distributed agency. Open Research Europe.
 • Vis forfatter(e) (2023). Digital Narratives — Theories, Criticism(s), Achievements: Introduction. Revista de Comunicação e Linguagens. 7-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). Representations of Machine Vision Technologies in Artworks, Games and Narratives: Documentation of a Dataset. Data in Brief.
 • Vis forfatter(e) (2022). Algorithmic failure as a humanities methodology: Machine learning's mispredictions identify rich cases for qualitative analysis. Big Data & Society (BD&S).
 • Vis forfatter(e) (2021). “Nobody is ever alone”: The use of social media narrative to include the viewer in SKAM. Journal of Popular Culture. 232-256.
 • Vis forfatter(e) (2021). Speculative Interfaces: How Electronic Literature Uses the Interface to Make Us Think about Technology. Electronic Book Review (EBR).
 • Vis forfatter(e) (2021). Ask Rosa – The making of a digital genetic conversation tool, a chatbot, about hereditary breast and ovarian cancer. Patient Education and Counseling. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Situated Data Analysis: A New Method for Analysing Encoded Power Relationships in Social Media Platforms and Apps. Humanities & Social Sciences Communications.
 • Vis forfatter(e) (2019). Snapchat Research Stories. Hyperrhiz: New Media Culture.
 • Vis forfatter(e) (2019). Seeing Through Algorithms: The algorithmic production of everyday photographs. Norsk Medietidsskrift. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mapping Cultural Representations of Machine Vision: Developing Methods to Analyse Games, Art and Narratives. ACM Hypertext Proceedings. 97-101.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hand Signs for Lip-syncing: The Emergence of a Gestural Language on Musical.ly as a Video-Based Equivalent to Emoji. Social Media + Society.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Data Sprint Approach: Exploring the field of Digital Humanities through Amazon’s Application Programming Interface. Digital Humanities Quarterly.
 • Vis forfatter(e) (2015). Terrorists or cowards: negative portrayals of male Syrian refugees in social media. Feminist Media Studies. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Visualising Networks of Electronic Literature: Dissertations and the Creative Works They Cite. Electronic Book Review (EBR).
 • Vis forfatter(e) (2014). "Angsten for medienes umenneskeliggjørende virkning”: Fremtidsmedier sett gjennom science fiction. En respons til Jon Bing. Norsk Medietidsskrift. 323-340.
 • Vis forfatter(e) (2012). Electronic Literature Seen from a Distance: The Beginnings of a Field. Dichtung-Digital.
 • Vis forfatter(e) (2009). Blogs, Literacies and the Collapse of Private and Public. Leonardo Electronic Almanac. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). 'Freshly Generated for You, and Barack Obama' How Social Media Represent Your Life. European Journal of Communication. 451-466.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Freshly Generated for You, and Barack Obama": How Social Media Represent Your Life. European Journal of Communication. 451-466.
 • Vis forfatter(e) (2007). Litteratur på nettet: en innføring i elektronisk litteratur. Norsklæreren. 59-60.
 • Vis forfatter(e) (2005). Weblogs: Learning in Public. On the Horizon. 112-118.
 • Vis forfatter(e) (2005). Links and Power: The Political Economy of Linking on the Web. Library Trends. 524-529.
 • Vis forfatter(e) (2001). Child's Game Confused: Reading Juliet Ann Martin's oooxxxooo. JoDI: Journal of Digtial Information.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2008). Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader. MIT Press.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Ways of knowing with data visualizations. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Online Diaries and Blogs. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Snapchat: Phatic Communication and Ephemeral Social Media. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Apps as Companions: How Quantified Self Apps Become Our Audience and Our Companions. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Selfie Course: More than a MOOC. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Self-representation in social media. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Biometric Citizens: Adapting Our Selfies To Machine Vision. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Machine Vision as Viewed Through Art. Hostile Other or Part of Ourselves?
 • Vis forfatter(e) (2014). Hoaxes.
 • Vis forfatter(e) (2014). Email Novel.
 • Vis forfatter(e) (2014). Electronic Literature Communities. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk blogghistorie: erindringer fra årtusenskiftet. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Feral hypertext: When hypertext literature escapes control. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Digitale tekster: blogging, Wikipedia og SMS. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Digital Media. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Quests in World of Warcraft: Deferral and Repetition. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction: "Orc Professor LFG," or Researching in Azeroth. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). A Network of Quests in World of Warcraft. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Blogging from Inside the Ivory Tower.
 • Vis forfatter(e) (2005). Distributed Narrative: Telling Stories Across Networks. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Å lære å gi og motta konstruktiv kritikk gjennom medstudentvurdering. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tegnemaskin 1-12: Utsmykking på http://odin.dep.no.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kunst i bevegelse - elektronisk kunst i offentlige rom. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). How I Was Played by Online Caroline. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Art in Motion: Electronic Art in Public Spaces.
 • Vis forfatter(e) (2002). Blogging Thoughts: Personal Publication as an Online Research Tool. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Do You Think You're Part of This? Digital Texts and the Second Person Address. 18 sider.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2023). Generative AI poses a risk to European culture .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media starter opp i august 2018, og er støttet med €2 millioner av ERC.