Hjem
 • E-postJill.Walker.Rettberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 31
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  HF:345
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jill Walker Rettbergs forskning på hvordan vi representerer oss selv på nettet og på hvordan vi forteller på nettet har resultert i en rekke bøker og artikler. I august 2018 starter hun opp prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media, som er støttet med €2 millioner av ERC. 

Hennes siste bok, Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves, kom ut på Palgrave i oktober 2014 og tar for seg tre typer selvrepresentasjon på nettet: visuelt (som med selfies), skriftlig (som med blogging og i mange sosiale medier) og kvantitativt (som med aktivitetsmålere og lifelogging apps som genererer grafer, kart og visualiseringer). Boken kan lastes ned gratis eller kjøpes som papirbok. 

Rettberg har tidligere utgitt en bok om blogging og har samredigert en artikkelsamling om spillet World of Warcraft. Hun har forsket på elektronisk litteratur, altså skjønnlitteratur som tar i bruk datamaskinens egenart, på digital kunst og på sosiale medier og blogging. De seinere årene har hun også arbeidet med digitale metoder for humaniora, som nettverksanalyse og visualisering. 

Jill Walker Rettberg har blogget på jill/txt siden oktober 2000, og var Norges første forskningsblogger. 

Jill Walker Rettberg har vært en aktiv forskningsformidler i sosiale medier siden hun begynte forskningsbloggen jill/txt i oktober 2000. I 2016 begynte hun å lage forskningsfortellinger på Snapchat. Legg til jilltxt på Snapchat, eller se utvalgte fortellinger på YouTube-arkivet Snapchat Research Stories

Rettberg vant Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling i 2006. 

Jeg har bl.a. undervist i sosiale medier, webdesign, remix-kulturen, datahistorie, elektronisk litteratur, osv.

 

Mange av publikasjonene mine (inkludert boken Seeing Ourselves Through Technology) er fritt tilgjengelige på nettet. Søk på nettet eller se listen på bloggen min for å finne fulltekstversjoner. 

 • Rettberg, Jill Walker. 2019. Et algoritmisk blikk: Algoritmers rolle i produksjonen av hverdagsfotografier. Norsk Medietidsskrift. 26: 1-20. Publisert 2019-03-22. doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2019-01-03
 • Rettberg, Jill Walker. 2019. Kake-eller-død-dilemmaet. Morgenbladet. 22-22. Publisert 2019-03-15.
 • Rettberg, Jill Walker. 2019. Forskernes gullgruve har etiske problemer. Morgenbladet. Publisert 2019-09-18.
 • Rettberg, Jill Walker. 2019. Virale fortellinger. Morgenbladet. Publisert 2019-06-21.
 • Rettberg, Jill Walker. 2019. Digital uhygge. Morgenbladet.
 • Rettberg, Jill Walker. 2019. Algoritmenes dom over liv og død. Morgenbladet. 24-24. Publisert 2019-02-01.
 • Rettberg, Jill Walker; Gunderson, Marianne; Solberg, Ragnhild; Stokkedal, Linn Heidi; Kronman, Linda. 2019. Mapping Cultural Representations of Machine Vision: Developing Methods to Analyse Games, Art and Narratives. ACM Hypertext Proceedings. 97-101. doi: 10.1145/3342220.3343647
 • Rettberg, Jill Walker. 2018. Prisen for en digital skole. Bergens Tidende. Publisert 2018-08-16.
 • Rettberg, Jill Walker. 2018. Sublime visualiseringer av stordata. Fra tall til figurer - en blogg om datavisualisering. Publisert 2018-04-06.
 • Rettberg, Jill Walker. 2018. Digital skjønnhetsmal. Morgenbladet. 18-18. Publisert 2018-12-14.
 • Rettberg, Jill Walker. 2018. Apps as Companions: How Quantified Self Apps Become Our Audience and Our Companions. Chapter 2, sider 27-42. I:
  • Ajana, Btihaj. 2018. Self-Tracking: Empirical and Philosophical Investigations. Palgrave Macmillan. 154 sider. ISBN: 978-3-319-65378-5.
 • Rettberg, Jill Walker. 2018. Snapchat: Phatic Communication and Ephemeral Social Media. Section E, sider 188-196. I:
  • Morris, Jeremy Wade; Murray, Sarah. 2018. Appified: Culture in the Age of Apps. University of Chicago Press. 390 sider. ISBN: 978-0-472-05404-6.
 • Albury, Kath; Leaver, Tama; Marwick, Alice; Rettberg, Jill Walker; Senft, Theresa. 2017. The Selfie Course: More than a MOOC. 12, sider 168-182. I:
  • Bennett, Rebecca; Kent, Mike. 2017. Massive Open Online Courses and Higher Education: What Went Right, What Went Wrong and Where to Next? Routledge. 192 sider. ISBN: 9781472481986.
 • Rettberg, Jill Walker. 2017. Hand Signs for Lip-syncing: The Emergence of a Gestural Language on Musical.ly as a Video-Based Equivalent to Emoji. Social Media + Society. 3. Publisert 2017-10-24. doi: 10.1177/2056305117735751
 • Rettberg, Jill Walker. 2017. Self-representation in social media. Chapter 23, sider 429-443. I:
  • Burgess, Jean; Marwick, Alice; Poell, Thomas. 2017. The SAGE Handbook of Social Media. Sage Publications. 639 sider. ISBN: 9781412962292.
 • Rettberg, Jill Walker. 2017. Biometric Citizens: Adapting Our Selfies To Machine Vision. chapter, sider 89-96. I:
  • Kuntsman, Adi. 2017. Selfie Citizenship. Palgrave Macmillan. 200 sider. ISBN: 978-3-319-45269-2.
 • Rettberg, Jill Walker. 2016. Machine Vision as Viewed Through Art. Hostile Other or Part of Ourselves? Chapter. I:
  • Moutinho, Ana; Vicente, Ana Teresa; Ferreria, Helena; Gomes Pinto, José; Primo, Judite. 2016. Post-Screen: Intermittance + Interference. 300 sider. ISBN: 978-989-8771-56-8.
 • Rettberg, Jill Walker. 2016. Garments of Paradise: Wearable Discourse in the Digital Age by Susan Elizabeth Ryan (review). Technology and Culture. 57: 502-504. doi: 10.1353/tech.2016.0041
 • Rettberg, Jill Walker. 2016. Anmeldelse av Victoria Flanagan: Technology and Identity in Young Adult: The Posthuman Subject. Barnboken. 39. doi: 10.14811/clr.v39i0.240
 • Rettberg, Jill Walker. 2015. Chromatic algorithms: Synthetic color, computer art, and aesthetics after code. New Media & Society. 17: 1192-1196. doi: 10.1177/1461444815579890
 • Rettberg, Jill Walker; Berry, David M.; Helmond, Anne; Plantin, Jean-Christophe; Borra, Erik. 2015. The Data Sprint Approach: Exploring the field of Digital Humanities through Amazon’s Application Programming Interface. Digital Humanities Quarterly. 9.
 • Rettberg, Jill Walker; Gajjala, Radhika. 2015. Terrorists or cowards: negative portrayals of male Syrian refugees in social media. Feminist Media Studies. 16. 3 sider. doi: 10.1080/14680777.2016.1120493
 • Rettberg, Jill Walker. 2014. Hoaxes. -. I:
  • Ryan, Marie-Laure; Robertson, Benjamin; Emerson, Lori. 2014. The Johns Hopkins Guide to Digital Media. Johns Hopkins University Press. 560 sider. ISBN: 1421412241.
 • Rettberg, Jill Walker. 2014. Email Novel. -. I:
  • Ryan, Marie-Laure; Robertson, Benjamin; Emerson, Lori. 2014. The Johns Hopkins Guide to Digital Media. Johns Hopkins University Press. 560 sider. ISBN: 1421412241.
 • Rettberg, Jill Walker. 2014. Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves. Palgrave Macmillan. 120 sider. ISBN: 978-1-137-47664-7.
 • Rettberg, Jill Walker. 2014. Visualising Networks of Electronic Literature: Dissertations and the Creative Works They Cite. Electronic Book Review (EBR). Publisert 2014-07-06.
 • Rettberg, Jill Walker. 2014. Forskning bør være gratis. NRK Ytring. Publisert 2014-10-27.
 • Rettberg, Jill Walker. 2014. "Angsten for medienes umenneskeliggjørende virkning”: Fremtidsmedier sett gjennom science fiction. En respons til Jon Bing. Norsk Medietidsskrift. 21: 323-340.
 • Rettberg, Jill Walker; Tomaszek, Patricia. 2014. Electronic Literature Communities. 2, sider 41-57. I:
  • Rettberg, Scott; Baldwin, Sandy. 2014. Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice: A Report from the HERA Joint Research Project. West Virginia University Press. 419 sider. ISBN: 978-82-999089-3-1.
 • Rettberg, Jill Walker. 2013. Blogging. Polity Press. 195 sider. ISBN: 978-0-7456-6364-7.
 • Rettberg, Jill Walker. 2013. Norsk blogghistorie: erindringer fra årtusenskiftet. 1, sider 23-36. I:
  • Bjørkelo, Kristian A. 2013. Gi meg en scene! Norsk blogghistorie - ti år med terror, traumer og dagens outfit. Humanist Forlag. 300 sider. ISBN: 978-82-8282-035-6.
 • Rettberg, Jill Walker; Due, Beathe; Pedersen, Per Egil; Waterhouse, Torgeir; Bakås, Tone Hoddø; Nortvedt, Thomas; Madsen, Kristine; Martinsen, Per; Leknes, Jørund. 2013. NOU 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping. Norges offentlige utredninger, Oslo. 130 sider.
 • Rettberg, Jill Walker. 2012. Electronic Literature Seen from a Distance: The Beginnings of a Field. Dichtung-Digital. 43.
 • Rettberg, Jill Walker; Atzenbeck, Claus. 2011. Interview with Jill Walker Rettberg. ACM SIGWEB Newsletter. 14. doi: 10.1145/1874551.1874553
 • Rettberg, Jill Walker. 2010. Digitale tekster: blogging, Wikipedia og SMS. Kapittel 16, sider 185-196. I:
  • Kalleberg, Kirsten; Kleiveland, Astrid. 2010. Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. 437 sider. ISBN: 978-82-450-0921-7.
 • Rettberg, Jill Walker. 2010. Feral hypertext: When hypertext literature escapes control. Chapter, sider 477-492. I:
  • Hunsinger, Jeremy; Klastrup, Lisbeth; Allen, Matthew. 2010. International Handbook of Internet Research. Springer. 622 sider. ISBN: 978-1-4020-9788-1.
 • Rettberg, Scott; Rettberg, Jill Walker. 2010. Digital Media. Part III, sider 221-236. I:
  • Herman, David; McHale, Brian; Phelan, James. 2010. Teaching Narrative Theory. Modern Language Association of America. 326 sider. ISBN: 978-1-60329-080-7.
 • Rettberg, Jill Walker. 2009. Mediesamfunnet, institusjoner og digitale fortellinger. Norsk Medietidsskrift. 16: 403-406.
 • Rettberg, Jill Walker. 2009. Blogs, Literacies and the Collapse of Private and Public. Leonardo Electronic Almanac. 16. 10 sider.
 • Rettberg, Jill Walker. 2009. "Freshly Generated for You, and Barack Obama": How Social Media Represent Your Life. European Journal of Communication. 24: 451-466. doi: 10.1177/0267323109345715
 • Rettberg, Jill Walker. 2009. 'Freshly Generated for You, and Barack Obama' How Social Media Represent Your Life. European Journal of Communication. 24: 451-466. doi: 10.1177/0267323109345715
 • Corneliussen, Hilde G.; Rettberg, Jill Walker. 2008. Introduction: "Orc Professor LFG," or Researching in Azeroth. Introduction, sider 1-16. I:
  • Corneliussen, Hilde G.; Rettberg, Jill Walker. 2008. Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader. MIT Press. 304 sider. ISBN: 978-0-262-03370-1.
 • Corneliussen, Hilde G.; Rettberg, Jill Walker. 2008. Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader. MIT Press. 304 sider. ISBN: 978-0-262-03370-1.
 • Rettberg, Jill Walker. 2008. Blogging. Polity Press. 176 sider. ISBN: 978-0-7456-4133-1.
 • Rettberg, Jill Walker. 2008. Quests in World of Warcraft: Deferral and Repetition. Chapter 8, sider 167-184. I:
  • Corneliussen, Hilde G.; Rettberg, Jill Walker. 2008. Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader. MIT Press. 304 sider. ISBN: 978-0-262-03370-1.
 • Corneliussen, Hilde; Rettberg, Jill Walker. 2007. World of Warcraft som globalisert spillverden. Bergens Tidende. Publisert 2007-09-27.
 • Walker, Jill. 2007. Sex, politikk og YouTube. Bergens Tidende. Publisert 2007-07-11.
 • Walker, Jill. 2007. Litteratur på nettet: en innføring i elektronisk litteratur. Norsklæreren. 31: 59-60.
 • Walker, Jill. 2007. A Network of Quests in World of Warcraft. Chapter, sider 307-310. I:
  • Harrigan, Pat; Wardrip-Fruin, Noah. 2007. Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media. MIT Press. 408 sider. ISBN: 978-0-262-08356-0.
 • Walker, Jill. 2006. Internett forklart for teknologen og samfunnsviteren. Norsk Medietidsskrift. 13: 188-189.
 • Walker, Jill. 2006. Blogging from Inside the Ivory Tower. Chapter. I:
  • Bruns, Axel; Jacobs, Joanne. 2006. Uses of Blogs. Peter Lang Publishing Group. 267 sider. ISBN: 0-8204-8124-6.
 • Walker, Jill. 2005. Links and Power: The Political Economy of Linking on the Web. Library Trends. 53: 524-529.
 • Walker, Jill. 2005. Weblogs: Learning in Public. On the Horizon. 13: 112-118.
 • Walker, Jill. 2005. Blog (weblog). -, sider 45. I:
  • Ryan, Marie-Laure; Herman, David; Jahn, Manfred. 2005. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Routledge. 720 sider. ISBN: 0415282594.
 • Walker, Jill. 2005. Cyberpunk Fiction. -, sider 93. I:
  • Ryan, Marie-Laure; Herman, David; Jahn, Manfred. 2005. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Routledge. 720 sider. ISBN: 0415282594.
 • Walker, Jill. 2005. Distributed Narrative: Telling Stories Across Networks. Artikkel, sider 91-103. I:
  • Consalvo, Mia; O'Riordan, Kate. 2005. Internet Research Annual. Peter Lang Publishing Group. 175 sider. ISBN: 0-8204-7856-3.
 • Walker, Jill. 2004. Kunst i bevegelse: Elektronisk kunst i offentlige rom. Ballade. Publisert 2004-09-15.
 • Walker, Jill. 2004. Art in Motion: Electronic Art in Public Spaces. Artikkel. I:
  • Dahl, Janne Stang. 2004. Electronic Art in Public Space. PNEK/NOTAM, Oslo. 64 sider.
 • Walker, Jill. 2004. Å lære å gi og motta konstruktiv kritikk gjennom medstudentvurdering. artikkel, sider 181-197. I:
  • Nordmo, Ivar. 2004. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk. 197 sider.
 • Walker, Jill. 2004. How I Was Played by Online Caroline. 302-309. I:
  • Wardrip-Fruin, Noah; Harrigan, Pat. 2004. First Person New Media as Story, Performance, and Game. MIT Press. 350 sider. ISBN: 0-262-23232-4.
 • Walker, Jill. 2004. Kunst i bevegelse - elektronisk kunst i offentlige rom. 7-12. I:
  • Dahl, Janne Stang; Rudi, Jøran. 2004. Elektronisk kunst i offentlige rom. 64 sider. ISBN: 82-996867-0-9.
 • Walker, Jill. 2004. Tegnemaskin 1-12: Utsmykking på http://odin.dep.no. I:
  • Jahn, Elisabeth Tetens; Torgersen, Anneli. 2004. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg: Årskatalog 2003.
 • Walker, Jill. 2004. Response to Bill Seaman's article "Approaches to Interactive Text and Recombinant Poetics". The Electronic Book Review. 1 sider. Publisert 2004-03-23.
 • Walker, Jill. 2004. Kunst i bevegelse: Elektronisk kunst i offentlige rom. Ballade. Publisert 2004-09-15.
 • Walker, Jill. 2004. Noah Wardrip-Fruin: An interview & new work. The Iowa Review Web. Publisert 2004-06-01.
 • Walker, Jill. 2003. Nettverket som kunstrom - en introduksjon til kunst på internettet. Kunstkritikk.no. Publisert 2003-11-07.
 • Walker, Jill. 2002. Makten forrykkes på nettet. Bergens Tidende. Publisert 2002-09-22.
 • Walker, Jill. 2002. What We Will Have Become. American Book Review. 23: 13.
 • Walker, Jill; Brevik, Thomas. 2002. Blogg og bibliotek. Bob : Bok og bibliotek.
 • Walker, Jill; Mortensen, Torill. 2002. Blogging Thoughts: Personal Publication as an Online Research Tool. 249-279. I:
  • Morrison, Andrew. 2002. Researching ICTs in Context.
 • Walker, Jill. 2001. Child's Game Confused: Reading Juliet Ann Martin's oooxxxooo. JoDI: Journal of Digtial Information.
 • Walker, Jill. 2001. jill/txt. jill/txt.
 • Walker, Jill. 2001. NIC 2001 - et nordisk alternativ? Kunstnett Norge.
 • Walker, Jill. 2001. Do You Think You're Part of This? Digital Texts and the Second Person Address. 34-51. I:
  • Eskelinen, Markku; Koskimaa, Raine. 2001. Cybertext Yearbook 2000. ISBN: 951-39-0905-0.
 • Walker, Jill. 2000. Men er det litteratur? Bob : Bok og bibliotek. 67: 22-25.
 • Walker, Jill. 2000. Men hvorfor virker ikke musen? Kunstnett Norge. Publisert 2000-11-02.
 • Walker, Jill. 2000. Reagan Libraries. Kunstnett Norge. Publisert 2000-05-03.
 • Walker, Jill. 1999. Norges første hypertekstfortelling. Bergens Tidende.
 • Walker, Jill. 1999. Jeg taster, derfor er jeg. Studvest. 54. 1 sider.
 • Walker, Jill. 1998. Hypertextual Criticism: Comparative Readings of Three Web Hypertexts about Literature and Film. 109 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 • Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media starter opp i august 2018, og er støttet med €2 millioner av ERC.

Twitter