Hjem
Jo Dugstad Wakes bilde

Jo Dugstad Wake

Forsker II
NORCE, Uni Research Helse - Teknologi for praksis
 • E-postJo.Wake@uni.no
 • Telefon+47 55 58 83 74+47 920 22 249
 • Besøksadresse
  Nygårdsgaten 112-114
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Jo Dugstad Wake er stipendiat ved instituttet, og tilknyttet forskningssenteret InterMedia. Han har bakgrunn fra informasjonsvitenskap, og Ph.D. prosjektet hans handler dataspill på mobiltelefoner og læring. Jo er interessert i hvordan spillet er med på å danne betingelser for læring, som en del av et videre sosioteknisk system.

Jo Dugstad Wake har tidligere deltatt i forskjellige forskningsprosjekter på InterMedia, for eksempel Kaleidoscope-prosjektet "Impact" som handlet om å identifisere mulige endringer i lærerrollen som har oppstått etter den omfattende innførselen av IKT-systemer for å støtte undervisning i høyere utdanning. Et annet eksempel er prosjektet "Skoleblogg: videoblogger for produktive læringspraksiser", som handler om hvordan et åpent bloggverktøy (elogg.no) laget for klasserommet, kan støtte skoleelevers kollektive produksjon av multimodale tekster.

INFO362 - System for datastøtta samarbeid (CSCW) (Våren 2008)

INFOMEVI344 - Theories and Practices of Information and Media Technologies

Tidsskriftartikler
 • Gold, Christian; Eickholt, Jasmin; Assmus, Jörg; Stige, Brynjulf; Wake, Jo Dugstad; Baker, Felicity A.; Tamplin, Jeanette; Clark, Imogen N.; Lee, Young-Eun C.; Ridder, Hanne Mette O.; Kreutz, Gunter; Muthesius, Dorothea; Wosch, Thomas; Ceccato, Enrico; Raglio, Alfredo; Ruggeri, Mirella; Vink, Annemiek; Zuidema, Sytse; Odell-Miller, Helen; Orrell, Martin; Schneider, Justine; Kubiak, Christine; Romeo, Renee; Geretsegger, Monika. 2019. Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): Protocol and statistical analysis plan for a multinational cluster-randomised trial. BMJ Open. 9. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023436
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2018. Learning through collaborative design of location-based games. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 13: 167-187. doi: 10.1007/s11412-018-9278-x
 • Guribye, Frode; Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara. 2014. The practical accomplishment of location-based game-play: design and analysis of mobile collaborative gaming. International Journal of Mobile Human Computer Interaction. 6: 32-50. doi: 10.4018/ijmhci.2014070103
 • Wake, Jo Dugstad; Baggetun, Rune. 2009. "Premierløitnant Bielke". A Mobile Game for Teaching and Learning History. International Journal of Mobile and Blended Learning. 1: 12-28.
 • Wake, Jo Dugstad; Dysthe, Olga; Mjelstad, Stig. 2007. New and changing teacher roles in a digital age. Educational Technology & Society. 10: 40-51.
Rapporter/avhandlinger
 • Wake, Jo Dugstad. 2018. TrinnVis: Evaluering av innføring av system for kvalitetsarbeid i helsevirksomheter. Uni Research Helse, Bergen. 20 sider.
 • Biel, Carmen; Hesse, Fredrich; Hansen, Cecilie; Wasson, Barbara; Wake, Jo Dugstad; Meissl-Egghard, Gerhilde; Hammermüller, Klaus; Avramides, Katerina; Hunter, Jade; Hillemann, Eva; Kickmeier-rust, Michael; Kossowski, Michael. 2014. Report on Teacher Design Studies II. European Commission, Next-Tell Research Report D6.6. 56 sider.
 • Biel, Carmen; Wake, Jo Dugstad. 2014. Combined Deliverable D6.7 and D2.9. Final Report on Pilot Studies Final Report on Classroom Research with STEM and TESL Assessment. EU. 109 sider.
 • Wake, Jo Dugstad; Hillemann, Eva; Debus, Kolja; Kickmeier-Rust, michael; Johnson, Matthew D.; Girard, Sylvie Ann-Sophie; Meissl-Egghardt, Gerhilde; Hammermüller, Klaus; Avramides, Katerina; Cierniak, Gabrielle; Vatapru, Ravi; Hansen, Cecilie; Unterberger, Roland. 2014. Deliverable D7.4. Training Materials for Release 3. EU. 43 sider.
 • Wake, Jo Dugstad. 2013. Mobile, location-based games for learning. Developing, deploying and evaluating mobile game technology in education. 222 sider.
 • Tsivitanidou, Olia; Hovardas, Tasos; Zacharia, Zacharias; Manoli, Constantinos; Verkade, Alex; Matteman, Yuri; Wake, Jo Dugstad. 2012. SCY Training Workshop Format and MaterialDXI.1. European Commission (SCY Project number IST-212814).
 • Tsivitanidou, Olia; Hovardas, Tasos; Zacharia, Zacharias; Manoli, Constantinos; Verkade, Alex; Matteman, Yuri; Wake, Jo Dugstad; Hansen, Cecilie; Wasson, Barbara; Girault, Isabelle; Rachel, Julien; Patricia, Marzin; Piksöö, Jaanika; Pedaste, Margus; Sikken, Jakob; Giemza, Adam; Engler, Jan; Heerink, Jony. 2012. SCY Training Workshop Format and Material,DXI.1. European Commission (SCY - Project number IST-212814). 80 sider.
Bokkapitler
 • Flobak, Eivind; Wake, Jo Dugstad; Vindenes, Joakim; Kahlon, Smiti; Nordgreen, Tine; Guribye, Frode. 2019. Participatory Design of VR Scenarios for Exposure Therapy. KAPITTEL, sider . I:
  • Stephen, Brewster; Geraldine, Fitzpatrick; Anna, Cox; Vassilis, Kostakos. 2019. CHI '19 Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Glasgow, Scotland Uk — May 04 - 09, 2019. Association for Computing Machinery (ACM). 7150 sider. ISBN: 978-1-4503-5970-2.
 • Håvik, Robin; Wake, Jo Dugstad; Flobak, Eivind; Lundervold, Astri; Guribye, Frode. 2019. A Conversational Interface for Self-Screening for ADHD in Adults. KAPITTEL, sider 133-144. I:
  • Bodrunova, Svetlana S.; Koltsova, Olessi; Følstad, Asbjørn; Halpin, Harry; Kolozaridi, Polina; Yuldashev, Leonid; Smoliarova, Anna; Niedermayer, Heiko. 2019. Internet Science. INSCI 2018 International Workshops, St. Petersburg, Russia, October 24–26, 2018, Revised Selected Papers. Springer. 283 sider. ISBN: 978-3-030-17704-1.
 • Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara; Bjørgen, Edvard Pires; Heimsæter, Fredrik Vonheim. 2019. Supporting firefighter training through visualising indoor positioning, motion and time use data. Artikkel, sider 1173-1182. I:
  • Franco, Zeno; Josè, Gonzâles; Jose, Canos. 2019. Proceedings of the 16th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, Valencia, May 19-22. 1411 sider. ISBN: 978-84-09-10498-7.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2015. Students' Design Decisions in Collaborative Design of Location-Based Games for Learning. Kapittel, sider 324-331. I:
  • Lindwall, Oskar; Häkkinen, Päivi; Koschman, Timothy; Ludvigsen, Sten Runar. 2015. Exploring the Material Conditions of Learning: Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. 956 sider. ISBN: 978-0-9903550-6-9.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2013. The Design and Evaluation of Tools for Creating Mobile, Location-based Games and Experiences. Full paper, sider 79-92. I:
  • Fallmyr, Terje; Bygstad, Bendik; Fog, Jørgen; Habib, Laurence; Munkvold, Bjørn Erik; Opdahl, Andreas Lothe; Sindre, Guttorm. 2013. NOKOBIT 2013 : Universitetet i Stavanger 18. - 20. november 2013 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Akademika forlag. 228 sider. ISBN: 978-82-321-0373-7.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2011. The Interactional Organisation of Location-based Gaming. KAPITTEL, sider 136-143. I:
  • Spada, Hans; Stahl, Gerry; Miyake, N.; Law, Nancy. 2011. The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2011. 608 sider. ISBN: 978-0-578-09152-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Wake, J.D. & Wasson, B. (2011). Supporting creativity in teaching and learning of history through small-group production of mobile, location-based games
In: Proceedings of mLearn 2011. 10th World Conference on Mobile and Contextual Learning, pp. 180-188. Beijing, China, 18-21 October 2011. (Awarded a Best Paper Award)

Wake, J. D., Guribye, F. & Wasson, B. (2011). The Interactional Organisation of Location-based Gaming. In: H. Spada, G. Stahl, N. Miyake & N. Law (Eds.), Proceedings of CSCL 2011, Hong Kong, China, June 4 to 8, 2011, (pp. 136-143). ISLS.

Wake, J. D. & Guribye, F. (2010). Using video data to study game players’ interaction with a mobile, location-based game for teaching and learning history. Presented at: Interweaving technolgies – the aestethics of digital urban living. University of Copenhagen, Denmark, October 20th – 22nd, 2010.

Wake, J. D. & Baggetun, R. (2009). "Premierløitnant Bielke". A Mobile Game for Teaching and Learning History. International journal of Mobile and Blended Learning, 1(4), 12-28.

Krüger, T., Østerud, S., Hoem, J., Schwebs, T., Wake, J., Baggetun, R., Skogseth, E., Bliksrud, M., Heggø, D., & Garfors, Å. (2009). Sluttrapport Memoz. ITU, Fremtidens læringsomgivelser.

Wake, J. D., & Baggetun, R. (2009). A Mobile Game for Teaching and Learning History. In: I.A. Sánchez and P. Isaías  (Eds.), Proceedings of IADIS International Conference on Mobile Learning 2009, Barcelona, Spain, February 26 to 28, 2009, (pp. 105-114). IADIS Press.

Wake, J. D., & Wasson, B. (2007). Collaborative production of multimodal text. ISCAR 2007; Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research. 15. - 17. June, 2007, Hønefoss, Norway.

Wake, J. D., Dysthe, O., & Mjelstad, S. (2007). New and Changing Teacher Roles in Higher Education in a Digital Age. Educational Technology & Society, 10(1), 40-51.

Oliver, M., Price, P., Boycheva, S., Dugstad Wake, J., Jones, C., Mjelstad, S., Kemp, B., Nikolov, R. and van der Meij, H. (2005). Empirical studies of the impact of technology-enhanced learning on roles and practices in Higher Education. Deliverable 30.03.01 of the EU Network of Excellence, Kaleidoscope Jointly-Executed Integrative Research Project, The impact of technology-enhanced learning on roles and practices in higher education.

Price, S., Oliver, M., Fartunova, M., Jones, C., van der Meij, H., Mjelstad, S., Mohammad, F., Nikolov, R., Wake, J., Wasson, B. (2005). Review of the impact of technology-enhanced learning on roles and practices in Higher Education. Deliverable 30.02.01 of the Kaleidoscope Jointly-Executed Integrative Research Project, The impact of technology-enhanced learning on roles and practices in higher education.