Hjem
Jo Dugstad Wakes bilde

Jo Dugstad Wake

Forsker II
NORCE, Uni Research Helse - Teknologi for praksis
 • E-postJo.Wake@uni.no
 • Telefon+47 55 58 83 74+47 920 22 249
 • Besøksadresse
  Nygårdsgaten 112-114
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Jo Dugstad Wake er stipendiat ved instituttet, og tilknyttet forskningssenteret InterMedia. Han har bakgrunn fra informasjonsvitenskap, og Ph.D. prosjektet hans handler dataspill på mobiltelefoner og læring. Jo er interessert i hvordan spillet er med på å danne betingelser for læring, som en del av et videre sosioteknisk system.

Jo Dugstad Wake har tidligere deltatt i forskjellige forskningsprosjekter på InterMedia, for eksempel Kaleidoscope-prosjektet "Impact" som handlet om å identifisere mulige endringer i lærerrollen som har oppstått etter den omfattende innførselen av IKT-systemer for å støtte undervisning i høyere utdanning. Et annet eksempel er prosjektet "Skoleblogg: videoblogger for produktive læringspraksiser", som handler om hvordan et åpent bloggverktøy (elogg.no) laget for klasserommet, kan støtte skoleelevers kollektive produksjon av multimodale tekster.

INFO362 - System for datastøtta samarbeid (CSCW) (Våren 2008)

INFOMEVI344 - Theories and Practices of Information and Media Technologies

Vitenskapelig artikkel
 • Inal, Yavuz; Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Nordgreen, Tine. 2020. Usability Evaluations of Mobile Mental Health Technologies: A Systematic Review Study. Journal of Medical Internet Research. e15337.
 • Gold, Christian; Eickholt, Jasmin; Assmus, Jörg; Stige, Brynjulf; Wake, Jo Dugstad; Baker, Felicity A.; Tamplin, Jeanette; Clark, Imogen N.; Lee, Young-Eun C.; Jacobsen, Stine Lindahl; Ridder, Hanne Mette O.; Kreutz, Gunter; Muthesius, Dorothea; Wosch, Thomas; Ceccato, Enrico; Raglio, Alfredo; Ruggeri, Mirella; Vink, Annemiek; Zuidema, Sytse; Odell-Miller, Helen; Orrell, Martin; Schneider, Justine; Kubiak, Christine; Romeo, Renee; Geretsegger, Monika. 2019. Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): Protocol and statistical analysis plan for a multinational cluster-randomised trial. BMJ Open.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2018. Learning through collaborative design of location-based games. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 167-187.
 • Guribye, Frode; Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara. 2014. The practical accomplishment of location-based game-play: design and analysis of mobile collaborative gaming. International Journal of Mobile Human Computer Interaction. 32-50.
 • Wake, Jo Dugstad; Baggetun, Rune. 2009. "Premierløitnant Bielke". A Mobile Game for Teaching and Learning History. International Journal of Mobile and Blended Learning. 12-28.
 • Wake, Jo Dugstad; Dysthe, Olga; Mjelstad, Stig. 2007. New and changing teacher roles in a digital age. Educational Technology & Society. 40-51.
Rapport
 • Wake, Jo Dugstad. 2018. TrinnVis: Evaluering av innføring av system for kvalitetsarbeid i helsevirksomheter. .
 • Biel, Carmen; Hesse, Fredrich; Hansen, Cecilie; Wasson, Barbara; Wake, Jo Dugstad; Meissl-Egghard, Gerhilde; Hammermüller, Klaus; Avramides, Katerina; Hunter, Jade; Hillemann, Eva; Kickmeier-rust, Michael; Kossowski, Michael. 2014. Report on Teacher Design Studies II. .
 • Wake, Jo Dugstad; Hillemann, Eva; Debus, Kolja; Kickmeier-Rust, michael; Johnson, Matthew D.; Girard, Sylvie Ann-Sophie; Meissl-Egghardt, Gerhilde; Hammermüller, Klaus; Avramides, Katerina; Cierniak, Gabrielle; Vatapru, Ravi; Hansen, Cecilie; Unterberger, Roland. 2014. Deliverable D7.4. Training Materials for Release 3. .
 • Biel, Carmen; Wake, Jo Dugstad. 2014. Combined Deliverable D6.7 and D2.9. Final Report on Pilot Studies Final Report on Classroom Research with STEM and TESL Assessment. .
 • Tsivitanidou, Olia; Hovardas, Tasos; Zacharia, Zacharias; Manoli, Constantinos; Verkade, Alex; Matteman, Yuri; Wake, Jo Dugstad. 2012. SCY Training Workshop Format and MaterialDXI.1. .
 • Tsivitanidou, Olia; Hovardas, Tasos; Zacharia, Zacharias; Manoli, Constantinos; Verkade, Alex; Matteman, Yuri; Wake, Jo Dugstad; Hansen, Cecilie; Wasson, Barbara ; Girault, Isabelle; Rachel, Julien; Patricia, Marzin; Piksöö, Jaanika; Pedaste, Margus; Sikken, Jakob; Giemza, Adam; Engler, Jan; Heerink, Jony. 2012. SCY Training Workshop Format and Material,DXI.1. .
Faglig foredrag
 • Wake, Jo Dugstad. 2018. Digital Teknologi for Psykisk Helse - Brukerdrevet utvikling av VR og 360 scenarioer til behandling av talefrykt hos ungdommer.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Wake, Jo Dugstad. 2009. SILO, Premierløitnant Bielke, Memoz & eLogg: Et rammeverk for utvikling av mobilspill, et lokasjonsbasert mobilspill, en nettbasert publiseringsplattform og et bloggverktøy.
Vitenskapelig foredrag
 • Grujic, Katarina; Wake, Jo Dugstad. 2019. Didaktisk bruk av utvidet virkelighet i undervisning.
 • Nordberg, Oda Elise; Wake, Jo Dugstad; Nordby, Emilie Sektnan; Flobak, Eivind; Nordgreen, Tine; Kumar Mukhiya, Suresh; Guribye, Frode. 2019. Designing Chatbots for Guiding Online Peer support Conversations for Adults with ADHD.
 • Wake, Jo Dugstad. 2019. Bruk av chatbots og konversasjonsgrensesnitt i mental helse: screening og sosial støtte.
 • Wake, Jo Dugstad; Nina, Morlandstø; Khoa, Pham; Wasson, Barbara. 2018. The Learning Analytics Portal: The Development of a National Community Resource for Learning Analytics.
 • Håvik, Robin; Wake, Jo Dugstad; Flobak, Eivind; Lundervold, Astri; Guribye, Frode. 2018. A Conversational Interface for Self-Screening for ADHD in Adults .
 • Wake, Jo Dugstad. 2014. SILO: Mobilspill som utendørsaktivitet.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode. 2013. The Design and Evaluation of a location-based Medium.
 • Guribye, Frode; Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara. 2012. The design of mobile, location-based games for learning.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2011. The Interactional Organisation of Location-based Gaming.
 • Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara. 2011. Supporting creativity in teaching and learning of history through small-group production of mobile, location-based games.
 • Fluge, Rannveig; Wake, Jo Dugstad. 2011. Lokasjonsbaserte spill.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode. 2010. Using video data to study game players’ interaction with a mobile, location-based game for teaching and learning history.
 • Wake, Jo Dugstad. 2009. SILO & Premierløitnant Bielke: A Web-Based Structure for Developing Location-Based Games.
 • Wake, Jo Dugstad. 2009. Location-based Games for Learning.
 • Wake, Jo Dugstad; Baggetun, Rune. 2009. A mobile game for teaching and learning history.
 • Wake, Jo Dugstad. 2008. Discovering history through location based games.
 • Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara. 2007. Collaborative production of multimodal text.
Doktorgradsavhandling
 • Wake, Jo Dugstad. 2013. Mobile, location-based games for learning. Developing, deploying and evaluating mobile game technology in education.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Wake, Jo Dugstad; Wasson, Barbara; Bjørgen, Edvard Pires; Heimsæter, Fredrik Vonheim. 2019. Supporting firefighter training through visualising indoor positioning, motion and time use data. 10 sider.
 • Flobak, Eivind; Wake, Jo Dugstad; Vindenes, Joakim; Kahlon, Smiti ; Nordgreen, Tine; Guribye, Frode. 2019. Participatory Design of VR Scenarios for Exposure Therapy . 12 sider.
 • Håvik, Robin; Wake, Jo Dugstad; Flobak, Eivind; Lundervold, Astri; Guribye, Frode. 2019. A Conversational Interface for Self-Screening for ADHD in Adults . 12 sider.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2015. Students' Design Decisions in Collaborative Design of Location-Based Games for Learning. 8 sider.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2013. The Design and Evaluation of Tools for Creating Mobile, Location-based Games and Experiences. 14 sider.
 • Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Wasson, Barbara. 2011. The Interactional Organisation of Location-based Gaming. 8 sider.
Poster
 • Inal, Yavuz; Guribye, Frode; Wake, Jo Dugstad; Myklebost, Sunniva Brurok; Nordgreen, Tine. 2019. Integrating Usability Evaluations into the Design of an Internet Based Cognitive Remediation Program.
 • Wake, Jo Dugstad; Fredrik, Heimsæter; Edvard, Bjørgen; Wasson, Barbara; Hansen, Cecilie Johanne Slokvik. 2018. Supporting firefighter training by visualising indoor positioning, motion detection, and time use: A multimodal approach .
 • Wake, Jo Dugstad; Morlandstø, Nina; Pham, Khoa; Wasson, Barbara. 2017. The Learning Analytics Portal: The Development of a National Community Resource for Learning Analytics.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Wake, J.D. & Wasson, B. (2011). Supporting creativity in teaching and learning of history through small-group production of mobile, location-based games
In: Proceedings of mLearn 2011. 10th World Conference on Mobile and Contextual Learning, pp. 180-188. Beijing, China, 18-21 October 2011. (Awarded a Best Paper Award)

Wake, J. D., Guribye, F. & Wasson, B. (2011). The Interactional Organisation of Location-based Gaming. In: H. Spada, G. Stahl, N. Miyake & N. Law (Eds.), Proceedings of CSCL 2011, Hong Kong, China, June 4 to 8, 2011, (pp. 136-143). ISLS.

Wake, J. D. & Guribye, F. (2010). Using video data to study game players’ interaction with a mobile, location-based game for teaching and learning history. Presented at: Interweaving technolgies – the aestethics of digital urban living. University of Copenhagen, Denmark, October 20th – 22nd, 2010.

Wake, J. D. & Baggetun, R. (2009). "Premierløitnant Bielke". A Mobile Game for Teaching and Learning History. International journal of Mobile and Blended Learning, 1(4), 12-28.

Krüger, T., Østerud, S., Hoem, J., Schwebs, T., Wake, J., Baggetun, R., Skogseth, E., Bliksrud, M., Heggø, D., & Garfors, Å. (2009). Sluttrapport Memoz. ITU, Fremtidens læringsomgivelser.

Wake, J. D., & Baggetun, R. (2009). A Mobile Game for Teaching and Learning History. In: I.A. Sánchez and P. Isaías  (Eds.), Proceedings of IADIS International Conference on Mobile Learning 2009, Barcelona, Spain, February 26 to 28, 2009, (pp. 105-114). IADIS Press.

Wake, J. D., & Wasson, B. (2007). Collaborative production of multimodal text. ISCAR 2007; Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research. 15. - 17. June, 2007, Hønefoss, Norway.

Wake, J. D., Dysthe, O., & Mjelstad, S. (2007). New and Changing Teacher Roles in Higher Education in a Digital Age. Educational Technology & Society, 10(1), 40-51.

Oliver, M., Price, P., Boycheva, S., Dugstad Wake, J., Jones, C., Mjelstad, S., Kemp, B., Nikolov, R. and van der Meij, H. (2005). Empirical studies of the impact of technology-enhanced learning on roles and practices in Higher Education. Deliverable 30.03.01 of the EU Network of Excellence, Kaleidoscope Jointly-Executed Integrative Research Project, The impact of technology-enhanced learning on roles and practices in higher education.

Price, S., Oliver, M., Fartunova, M., Jones, C., van der Meij, H., Mjelstad, S., Mohammad, F., Nikolov, R., Wake, J., Wasson, B. (2005). Review of the impact of technology-enhanced learning on roles and practices in Higher Education. Deliverable 30.02.01 of the Kaleidoscope Jointly-Executed Integrative Research Project, The impact of technology-enhanced learning on roles and practices in higher education.