Hjem
Joakim Hellumbråten Kristensens bilde

Joakim Hellumbråten Kristensen

Stipendiat
 • E-postjoakim.kristensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 68
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Suicidality Among problem GAmblers (SAGA)

Ph.D-prosjektet skal undersøke forholdet mellom pengespillproblemer og selvmordsatferd (selvmordstanker, -forsøk og død av selvmord).

Dette skal gjøres gjennom (1) en metaanalyse, (2) en registerstudie som kobler Norsk pasientregister (NPR) med Dødsårsaksregisteret, og (3) en kvalitativ intervjustudie blant personer med pengespillproblemer som har opplevd selvmordsproblematikk. 

 

Emneansvarlig og foreleser i PSYK117 - Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

Seminarleder PSYK208 - Affekt og kognisjon

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Examining the relationship between non-suicidal self-harm and suicidality within the past 12-months and gaming problems in Norwegian full-time students. BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2023). Validation of the 7-Item Domain-General Gambling Harm Scale (DGHS-7). Addictive Behaviors Reports.
 • Vis forfatter(e) (2023). An empirical study on attitudes toward gambling when sportswashing is involved. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Problem gaming and suicidality: A systematic literature review. Addictive Behaviors Reports. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2021). Problematic gaming and sleep: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tinder use and romantic relationship formations: A large-scale longitudinal study. Frontiers in Psychology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Heroic music stimulates empowering thoughts during mind-wandering . Scientific Reports.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Den samfunnsøkonomiske kostnaden av problemspilling i Norge. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Den samfunnsøkonomiske kostnaden av problemspilling i Norge.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The relationship between problem gambling and suicidality: An overview of the field.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Societal Costs of Problem Gambling in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Suicidality Among problem GAmblers (SAGA) - PhD-presentation.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). Suicidality Among Individuals With Gambling Problems: A Meta-Analytic Literature Review. Psychological bulletin. 82-106.
 • Vis forfatter(e) (2022). A systematic literature review of studies on attitudes towards gambling using the Attitudes Towards Gambling Scale (ATGS). International Gambling Studies.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fakultetsstyret: Fast medlem i gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger) i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024.

Instituttrådet ved Institutt for samfunnspsykologi: Fast medlem i gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger) i periodene 01.08.22-31.07.23 og 01.08.23 - 31.07.24.