Hjem
Arjan Wardekkers bilde
Foto:
Jan Willem Wardekker

Jeg er en tverrfaglig miljøforsker (samfunnsvitenskap, pluss naturvitenskap og humaniora) med 16 års erfaring innen akademia og i det vitenskapelig-politiske grensesnittet. Arbeidet mitt fokuserer på 'Urban Resilience & Climate Change Adaptation under Uncertainty' (strategier & alternativer, innramming og fortellinger, grensesnittet mellom vitenskap, politikk og samfunn, visualisering og kommunikasjon). Nåværende prosjekter omhandler urban, samfunnsrelatert, regional og arktisk motstandskraft og endring. Jeg er også interessert i bredere aspekter av urbane studier og fremtider, klimarisikostyring og styring under usikre forhold.

Jeg er tilknyttet seniorforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitet i Bergen og ved Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University (Nederland), i to dager/uker hver.

Twitter

Nyheter og populærvitenskap:

Jeg underviser mest ved Utrecht University, hvor jeg er en av koordinatorene for BSc Global Sustainability Science-kurset 'Sustainable Land Use'.

En liste over master- og bacheloroppgaver jeg har veiledet finner du her.

Jeg har holdt flere (gjeste)foredrag i Bergen de siste par årene, spesielt om: urban motstandskraft mot klimaendringer, innramming, og klimavisualiseringer.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Resilience of arctic communities: Socio-economic aspect. International Journal of Criminology and Sociology. 3066-3081.
 • Vis forfatter(e) 2020. Portrait of a climate city: How climate change is emerging as a risk in Bergen, Norway. Climate Risk Management.
 • Vis forfatter(e) 2020. Local narratives of change as an entry point for building urban climate resilience. Climate Risk Management. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2020. Environmental visualizations: Framing and reframing between science, policy and society. Environmental Science and Policy. 497-505.
 • Vis forfatter(e) 2020. A diagnostic tool for supporting policymaking on urban resilience. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2019. Toward a multi-faceted conception of co-production of climate services. Climate Services. 42-50.
 • Vis forfatter(e) 2019. The visual framing of climate change impacts and adaptation in the IPCC assessment reports. Climatic Change. 273-292.
 • Vis forfatter(e) 2019. City-To-City Learning for Urban Resilience: The Case of Water Squares in Rotterdam and Mexico City. Water. 1-21.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Min fullstendige liste over publikasjoner finner du her.

Vitenskapelige tidsskriftsartikler

 

Vitenskapelige bøker, bokkapitler og fagfellevurderte rapporter

 

Utvalgte andre publikasjoner (full liste på min private side)

SeMPER-Arctic: SeMPER-Arctic - Sense Making, Place attachment, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic (The Belmont Forum) [2020-2023]

 • Leder av WP5 (resilience integration) i Universitetet i Bergen-teamet
 • Prosjektleder (PI) i Utrecht University-teamet

CoCliServ: CoCliServ - Co-developing place-based climate services for action (JPI Climate / ERA4CS) [2018-2020]

 • Leder av WP2 (participatory incremental scenario design) i Utrecht University-teamet
 • Prosjektleder (PI) i Utrecht University-teamet
 • Prosjektmedlem i WP5 (knowledge quality assessment ) i Universitetet i Bergen-teamet

Visual Framing of Climate Change (UiB, UL, self) [2017-2020]

 • Koordinerende prosjektleder (Lead PI) for universitetene i Utrecht, Bergen, Leeds, Wageningen og PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

KBS-Learning Modules: Climate Proof Cities learning modules for practitioners & policymakers on participation, co-creation and governance (NKWK) [2019-2021]

 • Medprosjektleder (co-PI) i Utrecht University-teamet

Twitter

Tilknyttet innhold