Hjem
Johannes Hardengs bilde

Johannes Hardeng

Stipendiat
 • E-postjohannes.hardeng@uib.no
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  3G16c - 3138
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jeg forsker på klimarelaterte geofarer som skred og flom, i tillegg til regional deglaisjonshistorie og holocene brevariasjoner. For å besvare mine forskningsspørsmål benytter jeg meg av geomorfologisk kartlegging, både i felt og ved hjelp av digitale høydemodeller. For rekonstruksjon av variabilitet over lang tid studerer jeg innsjøsedimenter. Innsjøer er utmerkede "arkiv" for de geologiske prosessene som er og har vært aktive i nedslagsfeltet over tid.

I min Ph.D.-stilling inngår 25% undervisningsplikt.

Jeg er/har vært involvert i GEOV101, GEOV102, GEOV217, GEOV226 og GEOV230

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Lake sediments from southern Norway capture Holocene variations in flood seasonality. Quaternary Science Reviews.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Synchronous ice-sheet retreat from the Ra-moraine across southern Norway.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). Mapping of avalanche deposits in Uskedalen, Kvinnherad municipality, Sunnhordland.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate Hazards and Extremes (CHEX) – palaeoflood reconstructions from southernmost Norway.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Steinsprang. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Steinskred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Skred fra fast fjell. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Skred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Løsmasseskred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Jordskred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Flomskred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Fjellskred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Climate Hazards and Extremes (CHEX)