Hjem
Johannes Lundeby Mellas bilde

Johannes Lundeby Mella

Gjesteforsker
 • E-postJohannes.Mella@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 42
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Johannes Mella er postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Mella er knyttet til forskergruppen i sivilprosess og konfliktløsning, forskergruppen i strafferett og straffeprosess, og forskergruppen for rettskultur.

Prosjektrelaterte forelesninger:

- Advokaters taushetsplikt - en rettsstatlig nødvendighet? Forelesning ved seminar i regi av Den Norske Advokatforeningen og Universitetet i Bergen. 2020. Oslo

Ved universitetet i Bergen:

Seminarundervisning sivilprosess og LOAC.

Veiledning av mastergradsstudenter.

- hovedsakelig innen advokatrett, sivilprosess, straffeprosess menneskerettigheter og LOAC.

 

Pågående prosjekt:

1. Rettslige konsekvenser av sammensatt virkemiddelbruk (hybride trusler) - postdoktorprosjekt 

2. Retten til konfidensiell rettslig bistand - bokprosjekt 

3. En rettshistorisk analyse av fremveksten av konfidensialitetsvernet i advokat-klientforholdet - bokprosjekt