Hjem
Johannes Lundeby Mellas bilde

Johannes Lundeby Mella

Stipendiat
  • E-postJohannes.Mella@uib.no
  • Telefon+47 55 58 95 42+47 932 60 427
  • Besøksadresse
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postadresse
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Johannes Mella er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han forsker på retten til konfidensiell rettslig bistand og advokaters taushetsplikt.

Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Advokatforeningen og Universitetet i Bergen. Forskningsprosjektet har til formål å avklare taushetspliktens rettslige grenser og belyse dens rettsstatlige forankring. Prosjektet skal sluttføres 2022.

Mella er knyttet til forskergruppen i sivilprosess og forskergruppen i strafferett og straffeprosess.

 

Prosjektrelaterte forelesninger:

- Advokaters taushetsplikt - en rettsstatlig nødvendighet? Forelesning ved seminar i regi av Den Norske Advokatforeningen og Universitetet i Bergen. 2020. Oslo

Ved universitetet i Bergen:

Seminarundervisning sivilprosess.

Veiledning av mastergradsstudenter.

- hovedsakelig innen advokatrett, sivilprosess og straffeprosess.

 

Pågående prosjekt:

En rettsvitenskapelig studie av retten til konfidensielle rettsråd.