Hjem
Arjan Wardekkers bilde
Foto:
Jan Willem Wardekker
 • E-postArjan.Wardekker@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er en tverrfaglig miljøforsker (samfunnsvitenskap, pluss naturvitenskap og humaniora) med 17 års erfaring innen akademia og i det vitenskapelig-politiske grensesnittet. Arbeidet mitt fokuserer på 'Urban & Community Resilience and Climate Adaptation under Uncertainty' (strategier & alternativer, innramming og fortellinger, grensesnittet mellom vitenskap, politikk og samfunn, visualisering og kommunikasjon). Nåværende prosjekter omhandler urban, samfunnsrelatert, regional og arktisk motstandskraft og endring. Jeg er også interessert i bredere aspekter av urbane studier og fremtider, klimarisikostyring og styring under usikre forhold.

Jeg er tilknyttet seniorforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitet i Bergen og ved Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University (Nederland).

Twitter

Nyheter og populærvitenskap:

Jeg underviser mest ved Utrecht University, hvor jeg er en av koordinatorene for BSc Global Sustainability Science-kurset 'Sustainable Land Use'.

En liste over master- og bacheloroppgaver jeg har veiledet finner du her.

Jeg har holdt flere (gjeste)foredrag i Bergen de siste par årene, spesielt om: urban motstandskraft mot klimaendringer, innramming, og klimavisualiseringer.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The interaction between cultural heritage and community resilience in disaster-affected volcanic regions. Environmental Science and Policy. 116-128.
 • Vis forfatter(e) (2023). Building climate resilience in deltas amid uncertainty and surprise. One Earth. 200-204.
 • Vis forfatter(e) (2022). The effects of serious gaming on risk perceptions of climate tipping points. Climatic Change. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Quality Assessment in Co-developing Climate Services in Norway and the Netherlands. Frontiers in Climate. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). Contrasting the framing of urban climate resilience. Sustainable Cities and Society (SCS).
 • Vis forfatter(e) (2021). Beyond rules: how institutional cultures and climate governance interact. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (WIRESs).
 • Vis forfatter(e) (2020). Resilience of arctic communities: Socio-economic aspect. International Journal of Criminology and Sociology. 3066-3081.
 • Vis forfatter(e) (2020). Portrait of a climate city: How climate change is emerging as a risk in Bergen, Norway. Climate Risk Management.
 • Vis forfatter(e) (2020). Local narratives of change as an entry point for building urban climate resilience. Climate Risk Management. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2020). Environmental visualizations: Framing and reframing between science, policy and society. Environmental Science and Policy. 497-505.
 • Vis forfatter(e) (2020). A diagnostic tool for supporting policymaking on urban resilience. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2019). Toward a multi-faceted conception of co-production of climate services. Climate Services. 42-50.
 • Vis forfatter(e) (2019). The visual framing of climate change impacts and adaptation in the IPCC assessment reports. Climatic Change. 273-292.
 • Vis forfatter(e) (2019). City-To-City Learning for Urban Resilience: The Case of Water Squares in Rotterdam and Mexico City. Water. 1-21.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Framework for analyzing resilience narratives. .
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Editorial: High-Quality Knowledge for Climate Adaptation: Revisiting Criteria of Credibility, Legitimacy, Salience, and Usability. Frontiers in Climate.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). High-Quality Knowledge for Climate Adaptation: Revisiting Criteria of Credibility, Legitimacy, Salience, and Usability. Frontiers Media S.A..
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). Towards a Climate-Resilient Future Together: Tools for Engaging Citizens for a Better Future.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Reflection: Applying Participatory Foresight Methods in Practice. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Preparing Participatory Foresight Methods. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Performing Participatory Foresight Methods. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Local representations of a changing climate. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Introduction to the Participatory Foresight Toolbox. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Framing ‘Resilient Cities’: System Versus Community Focused Interpretations of Urban Climate Resilience. 14 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Min fullstendige liste over publikasjoner finner du her.

Vitenskapelige tidsskriftsartikler

 

Vitenskapelige bøker, bokkapitler og fagfellevurderte rapporter

 

Utvalgte andre publikasjoner (full liste på min private side)

SeMPER-Arctic: SeMPER-Arctic - Sense Making, Place attachment, and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic (The Belmont Forum) [2020-2023]

 • Leder av WP5 (resilience integration) i Universitetet i Bergen-teamet
 • Prosjektleder (PI) i Utrecht University-teamet

CoCliServ: CoCliServ - Co-developing place-based climate services for action (JPI Climate / ERA4CS) [2018-2020]

 • Leder av WP2 (participatory incremental scenario design) i Utrecht University-teamet
 • Prosjektleder (PI) i Utrecht University-teamet
 • Prosjektmedlem i WP5 (knowledge quality assessment ) i Universitetet i Bergen-teamet

Visual Framing of Climate Change (UiB, UL, self) [2017-2020]

 • Koordinerende prosjektleder (Lead PI) for universitetene i Utrecht, Bergen, Leeds, Wageningen og PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

KBS-Learning Modules: Climate Proof Cities learning modules for practitioners & policymakers on participation, co-creation and governance (NKWK) [2019-2021]

 • Medprosjektleder (co-PI) i Utrecht University-teamet

Twitter