Hjem
John Chr Knudsens bilde

John Chr Knudsen

Professor emeritus
 • E-postJohn.Knudsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 75
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Dette prosjektet startet i 1981, og følger vietnamesiske flyktninger over tid i Norge. Det er også utført studier i flyktningeleire i Sørøst-Asia, og en studie i USA. Prosjektet presenterer en verden som er rik av erfaring og visdom, hvor viljen til å overleve kobles til arbeidet med å skape mening og til det å finne håp overfor fremtiden. Med utgangspunkt i sentrale funn fra disse arbeidene, er en ny studie i gang, hvor tema er forholdet mellom historie, erindring og narrativitet.

2006 –: Ansvarlig for instituttets doktorgradsundervisning

2003-2005: SANT 301. Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

 

Bøker
 • Knudsen, John Chr. 2005. Capricious worlds : Vietnamese life journeys. LIT Verlag. 223 sider. ISBN: 3-8258-8108-3.
 • Knudsen, John Chr. 1998. Asylsøkerbarn i norske mottak. 7 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1998. Makt og avmakt, Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 68 sider.
 • Minnich, Robert Gary; Gulbrandsen, Ørnulf; Knudsen, John Chr. 1998. Homesteaders and Citizens: Collective identity formation on the Austro-Italian-Slovene frontier. 283 sider. ISBN: 82-7855-006-9.
 • Knudsen, John Chr. 1997. Likeverd og utestegning - forskningsmessige utfordringer.
 • Knudsen, John Chr. 1996. Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordringer. 244 sider. ISBN: 92-893-0031-0.
 • Knudsen, John Chr. 1996. Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordring er. ISBN: 92-893-0031-0.
 • Knudsen, John Chr. 1996. Likeverdighet og utestengning- forskningsmessige utfordring er.
 • Knudsen, John Chr; Valentine, Daniel E. 1995. Mistrusting refugees. 286 sider. ISBN: 0-520-08898-0.
 • Knudsen, John Chr; Valentine, Daniel E. 1995. Mistrusting refugees. ISBN: 0-520-08899-9.
 • Valentine, Daniel E.; Knudsen, John Chr. 1995. Mistrusting refugees. ISBN: 0-520-08898-0.
 • Knudsen, John Chr; xxx, xxx. 1992. Chickenwings. Refugees Stories from a Concrete Hell. 152 sider. ISBN: 82-91064-02-4.
 • Knudsen, John Chr. 1990. De trodde jeg var fattig. Om asylsøkerbarn i Norge. 105 sider. ISBN: 82-90424-10-8.
 • Knudsen, John Chr. 1986. Flyktninger og livsløp. Fra Vietnam via Transittleir til Norge. 403 sider. ISBN: 82-90618-05-0.
 • Knudsen, John Chr; Ask, Karin; Grønhaug, Reidar; Teslie, A.; Tesli, Arne. 1986. Health and International Life Courses. Refugees and Labour Migrants in Northern Europe. 119 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1985. Den vietnamesiske familien i Vietnam og Norge. 39 sider. ISBN: 82-990999-4-3.
 • Knudsen, John Chr. 1984. Vårt samfunn og flyktningen Møte mellom flyktninger, hjelpeapparat og nordmenn. 31 sider. ISBN: 82-990999-2-7.
 • Knudsen, John Chr. 1983. Boat people in transit. Vietnamese in refugee camps in the Philippines, Hongkong and Japan. 260 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1982. Båtflyktninger i transitt.Vietnamesere i flyktningeleire i Filippinene,Hongkong og Japan. 265 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1981. Forskning om Hordaland 1970-1980. En biblografi over prosjekter og pu blikasjoner. 409 sider.
Tidsskriftartikler
 • Knudsen, John Chr. 2016. Om å bruke tolk. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 23-26.
 • Knudsen, John Chr. 2006. Å bli holdt som offer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 2. 55-58.
 • Knudsen, John Chr. 2005. Om ord og bilde. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 1: 47-51.
 • Knudsen, John Chr. 2004. Å våge vaghet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 3. 47-48.
 • Knudsen, John Chr. 2003. Å vokte seg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 2: 80-82.
 • Knudsen, John Chr. 2003. Å være (i) smerte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4. 3-4.
 • Knudsen, John Chr. 2002. Tvil, tid, tålmodighet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 2. 29-34.
 • Knudsen, John Chr. 2000. Unge i Eksil. Imagine - Medlemsblad for CISV Norge, Children International Summer Village. 6-7.
 • Knudsen, John Chr. 2000. Ro. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 36-37.
 • Knudsen, John Chr. 2000. Unge i Eksil. Imagine - Medlemsblad for CISV Norge, Children International Summer Village. 6-7.
 • Knudsen, John Chr. 1998. Helse(-)vesenet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 10-14.
 • Knudsen, John Chr. 1997. Kan mennesket transformeres til overhead? opus 2: om undervisning, kro pp og dressur. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. No. 2: 27-32.
 • Knudsen, John Chr. 1997. "Og, hanen gol". Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. Nr. 4. 52-56.
 • Knudsen, John Chr. 1997. Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1: 5-11.
 • Elholm, M.; Bjerking, G.; Knudsen, John Chr; Kristiansen, K.; Mandrup, S. 1996. Regulatory elements in the promoter region of the rat gene encoding the acyl-CoA-binding protein. Gene. 173: 233-238.
 • Knudsen, John Chr. 1995. Smertens motstand til språk. Om flyktningbarn -og andre. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 15-20.
 • Knudsen, John Chr. 1995. Smerte, kultur og kommunikasjon. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Skorve, Jon; Rosendal, J.; Vaagenes, H.; Knudsen, John Chr; Lillehaug, J.R.; Berge, R.K. 1995. Fatty acyl-CoA activity is induced before long-chain acyl-CoA hydrolase activity and acyl-CoA binding protein in liver of rats treated with peroxisome proliferating 3-thia fatty acids. Xenobiotica. 11: 1181-1194.
 • Skorve, Jon; Vaagenes, H.; Rosendal, J.; Knudsen, John Chr; Lillehaug, Johan; Berge, Rolf Kristian. 1995. Fatty acid-CoA oxidase activity is induced before long-chain acyl-CoA hydrolase activity and acyl-CoA binding protein in liver of rats treated with peroxisome proliferating 3-thia fatty acids. Xenobiotica. 25: 1181-1194.
 • Knudsen, John Chr. 1994. Tale, taushet og tango. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2. 75-81.
 • Knudsen, John Chr. 1994. Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge. Barn i Velferdssamfunnet 1988-1993. 114-118.
 • Knudsen, John Chr. 1992. Nå dreper jeg meg, hva synes du om det? Erfaringer fra samtaler med ba rn og unge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 1: 18-19.
 • Knudsen, John Chr. 1992. To destroy you is no loss. Hongkong 1991-1992. Selected Papers on Refugees Isuess.. 133-144.
 • Knudsen, John Chr. 1991. Barn i diaspora; mestring av problemer - og forskere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 28: 123-125.
 • Knudsen, John Chr. 1991. Therapeutic strategies and strategies for refugee coping. Journal of Refugee Studies. 3: 21-38.
 • Knudsen, John Chr. 1990. Prisoners of international politics. Vietnamese refugees coping with transit life. The Southeast Asian Journal of Social Science. Special issu e& Indochinese Refugees Experiences and its Asian Response.. 18: 153-165.
 • Knudsen, John Chr. 1990. Cognitive models in life histories. Anthropological Quarterly. 63: 122-134.
 • Knudsen, John Chr. 1990. Terapeutiske strategier og strategier for mestring. Konfrontasjon eller samspill i møte mellom flyktninger og hjelpearbeidere. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 57-72.
 • Knudsen, John Chr. 1984. Resettlement Patterns and Sociocultural Adaption among Vietnames Refugees in Norway. Asian Profile. 12: 79-90.
Rapporter/avhandlinger
 • Knudsen, John Chr. 1999. Smertens motstand til språk. Om flyktningebarn - og andre. Flyktningebarn og familier.. 2.oppl.. Psykososialt senter for flyktninger, Universitetet i Oslo., Oslo. 38 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1997. Unge flyktninger i Norge. Arbeidsnotat Nr. 9-18. 9. NRK programserie "De Andre".
 • Knudsen, John Chr. 1988. Vietnamese survivors: Processes involved in refugee coping and adaptat ion. The Migration Project.. -. Department og Social Anthropology, University of Bergen. 316 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1980. Den samfunnsvitenskapelige fiskeriforskning for hvem? Rapport fra Nordisk samf.vitensk. fiskeriforskning,Tromsø. [Mangler utgivernavn]. 197 sider.
 • Knudsen, John Chr. 1979. Nei til tvangsregulering. En analyse av politisk symbolbruk under drivgarnsfiskernes aksjon i 1977. Sosialantropologisk Institutt, UiB. 276 sider.
Bokkapitler
 • Knudsen, John Chr. 1998. Forord i boken Eksilets stoppesteder. 250. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Eksilets stoppesteder. Asylsøker- og flyktningebarn: fra statlig mottak til kommune.
 • Knudsen, John Chr. 1996. Forord og etterord i; Likeverdighet og utestenging- Forskningsmessige utfordringer. 7-8/279-282. I:
  • Knudsen, John Chr. 1996. Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordring er. ISBN: 92-893-0031-0.
 • Knudsen, John Chr. 1995. Introduction : Daniel E. Valentine & John Chr. Knudsen. pp. 1-12. I:
  • Knudsen, John Chr; Valentine, Daniel E. 1995. Mistrusting refugees. ISBN: 0-520-08899-9.
 • Knudsen, John Chr. 1995. When trust in on trial. Negotiating refugee narratives. 13-35. I:
  • Valentine, Daniel E.; Knudsen, John Chr. 1995. Mistrusting refugees. ISBN: 0-520-08898-0.
 • Knudsen, John Chr. 1994. Eksilets mysterier. Refleksjoner med og omkring unge flyktninger i Nor ge. 133-148. I:
  • Dalland, Tordis; Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise. 1994. Velferdssamfunnets barn.
 • Knudsen, John Chr. 1994. Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge. 114-118. I:
  • Forskningsråd, Norges. 1994. Barn i velferdssamfunnet 1988-1993 : prosjektsammendrag. 131 sider. ISBN: 82-12-00329-9.
 • Knudsen, John Chr. 1992. Ensomhet og anonym trygghet. Vietnamesiske ungdommer i Norge. 137-146. I:
  • xxx, xxx. 1992. Unge flyktninger i Norge. ISBN: 82-7242-863-6.
 • Knudsen, John Chr. 1986. Refugees from Vietnam via Transit Camps to Norway. Health problems in the Refugee Career. 51-98. I:
  • Ask, Karin; Grønhaug, Reidar; Tesli, Arne; Knusen, John Chr. 1986. Health and International Lift-Courses.
 • Knudsen, John Chr. 1984. Bosettingsmønster og sosiokulturell tilpasning blant vietnamesiske flyktninger i Norge. xxx. I:
  • Engen, Tor Ola. 1984. Migrasjonspedagogikk. ISBN: 82-05-13794-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

2006. Å bli holdt som offer. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 55-58.

2005. Capricious Worlds. Vietnamese Life Journeys. Münster, LIT Verlag, p 223.

2005. Om ord og bilde. Omsorg: NordiskTidsskrift for Palliativ Medisin, 1: 47-51.

2004. Å våge vaghet. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 3: 47-48.

2003. Å være (i) smerte. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 4: 3-4.

2003. Å vokte seg. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 80-82.

2002. Tvil, tid, tålmodighet. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 29-34.

2000. Ro. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 1: 36-37.

1997. Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 8(1): 5-11.

1995. Introduction, i Daniel, E. Valentine & John Chr. Knudsen (red.) Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 1-12.

1995. When trust is on trial. Negotiating refugee narratives, i Daniel, E. Valentine & John Chr. Knudsen (red.) Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 13-35.

1995. [redigert med E. Valentine Daniel] Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, p. 286.

Regionalt: Norge, Sørøst-Asia, USA

Tematisk: Kulturell antropologi, kulturell psykologi, narrativ antropologi, medisinsk antropologi, fenomenologi

 

Pågående: Historie, erindring og narrativitet

Avsluttede: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. 1981-2005