Hjem
John Chr Knudsens bilde

John Chr Knudsen

Professor emeritus
 • E-postJohn.Knudsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 75
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Dette prosjektet startet i 1981, og følger vietnamesiske flyktninger over tid i Norge. Det er også utført studier i flyktningeleire i Sørøst-Asia, og en studie i USA. Prosjektet presenterer en verden som er rik av erfaring og visdom, hvor viljen til å overleve kobles til arbeidet med å skape mening og til det å finne håp overfor fremtiden. Med utgangspunkt i sentrale funn fra disse arbeidene, er en ny studie i gang, hvor tema er forholdet mellom historie, erindring og narrativitet.

2006 –: Ansvarlig for instituttets doktorgradsundervisning

2003-2005: SANT 301. Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Om å bruke tolk. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 23-26.
 • Vis forfatter(e) 2006. Å bli holdt som offer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 55-58.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om ord og bilde. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 47-51.
 • Vis forfatter(e) 2004. Å våge vaghet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 47-48.
 • Vis forfatter(e) 2003. Å være (i) smerte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 3-4.
 • Vis forfatter(e) 2003. Å vokte seg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 80-82.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tvil, tid, tålmodighet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 29-34.
 • Vis forfatter(e) 2000. Unge i Eksil. Imagine - Medlemsblad for CISV Norge, Children International Summer Village. 6-7.
 • Vis forfatter(e) 2000. Unge i Eksil. Imagine - Medlemsblad for CISV Norge, Children International Summer Village. 6-7.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ro. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 36-37.
 • Vis forfatter(e) 1998. Helse(-)vesenet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 10-14.
 • Vis forfatter(e) 1997. Kan mennesket transformeres til overhead? opus 2: om undervisning, kro pp og dressur. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 27-32.
 • Vis forfatter(e) 1997. Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 5-11.
 • Vis forfatter(e) 1997. "Og, hanen gol". Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 52-56.
 • Vis forfatter(e) 1996. Regulatory elements in the promoter region of the rat gene encoding the acyl-CoA-binding protein. Gene. 233-238.
 • Vis forfatter(e) 1995. Smertens motstand til språk. Om flyktningbarn -og andre. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 15-20.
 • Vis forfatter(e) 1995. Fatty acyl-CoA activity is induced before long-chain acyl-CoA hydrolase activity and acyl-CoA binding protein in liver of rats treated with peroxisome proliferating 3-thia fatty acids. Xenobiotica. 1181-1194.
 • Vis forfatter(e) 1995. Fatty acid-CoA oxidase activity is induced before long-chain acyl-CoA hydrolase activity and acyl-CoA binding protein in liver of rats treated with peroxisome proliferating 3-thia fatty acids. Xenobiotica. 1181-1194.
 • Vis forfatter(e) 1994. Tale, taushet og tango. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 75-81.
 • Vis forfatter(e) 1994. Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge. Barn i Velferdssamfunnet 1988-1993. 114-118.
 • Vis forfatter(e) 1992. To destroy you is no loss. Hongkong 1991-1992. Selected Papers on Refugees Isuess.. 133-144.
 • Vis forfatter(e) 1992. Nå dreper jeg meg, hva synes du om det? Erfaringer fra samtaler med ba rn og unge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 18-19.
 • Vis forfatter(e) 1991. Therapeutic strategies and strategies for refugee coping. Journal of Refugee Studies. 21-38.
 • Vis forfatter(e) 1991. Barn i diaspora; mestring av problemer - og forskere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 123-125.
 • Vis forfatter(e) 1990. Terapeutiske strategier og strategier for mestring. Konfrontasjon eller samspill i møte mellom flyktninger og hjelpearbeidere. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 57-72.
 • Vis forfatter(e) 1990. Prisoners of international politics. Vietnamese refugees coping with transit life. The Southeast Asian Journal of Social Science. Special issu e& Indochinese Refugees Experiences and its Asian Response.. 153-165.
 • Vis forfatter(e) 1990. Cognitive models in life histories. Anthropological Quarterly. 122-134.
 • Vis forfatter(e) 1984. Resettlement Patterns and Sociocultural Adaption among Vietnames Refugees in Norway. Asian Profile. 79-90.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1997. Unge flyktninger i Norge. .
 • Vis forfatter(e) 1980. Den samfunnsvitenskapelige fiskeriforskning for hvem? .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2002. Tvil, tid, tålmodighet.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2005. Capricious worlds : Vietnamese life journeys.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1998. Makt og avmakt, Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Vis forfatter(e) 1998. Homesteaders and Citizens: Collective identity formation on the Austro-Italian-Slovene frontier. Norse Publications.
 • Vis forfatter(e) 1998. Asylsøkerbarn i norske mottak. Norges forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1997. Likeverd og utestegning - forskningsmessige utfordringer. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) 1996. Likeverdighet og utestengning- forskningsmessige utfordring er. TemaNord - Nordisk Ministerråd.
 • Vis forfatter(e) 1996. Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordringer. Nordisk ministerråd.
 • Vis forfatter(e) 1996. Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordring er. Rapp. utgitt av Nordisk Ministerråd, TemaNord. MIGRASJON.
 • Vis forfatter(e) 1995. Mistrusting refugees. University of California Press, Berkly and Los Angeles..
 • Vis forfatter(e) 1995. Mistrusting refugees. University of California Press..
 • Vis forfatter(e) 1995. Mistrusting refugees. University of California Press..
 • Vis forfatter(e) 1992. Chickenwings. Refugees Stories from a Concrete Hell. Magnat Forlag, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1990. De trodde jeg var fattig. Om asylsøkerbarn i Norge. MiCo Forlag, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1986. Health and International Life Courses. Refugees and Labour Migrants in Northern Europe. Norse Publications.
 • Vis forfatter(e) 1986. Flyktninger og livsløp. Fra Vietnam via Transittleir til Norge. Statens flyktningesekreteriat/Sosialantropologisk Inst..
 • Vis forfatter(e) 1985. Den vietnamesiske familien i Vietnam og Norge. Statens flyktningesekreteriat, 2.oppl. Utlendingsdirektoratet.
 • Vis forfatter(e) 1984. Vårt samfunn og flyktningen Møte mellom flyktninger, hjelpeapparat og nordmenn. Statens flyktningesekreteriat.
 • Vis forfatter(e) 1983. Boat people in transit. Vietnamese in refugee camps in the Philippines, Hongkong and Japan. Norce Publications, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1982. Båtflyktninger i transitt.Vietnamesere i flyktningeleire i Filippinene,Hongkong og Japan. Norse Publications, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1981. Forskning om Hordaland 1970-1980. En biblografi over prosjekter og pu blikasjoner. Det regionale høgskolestyret for Hordaland, 1981.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 1999. Smertens motstand til språk. Om flyktningebarn - og andre. 2.oppl..
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2007. I ro i rørsle. Eit studie av å lære, å utføre og å framføre taijiquan.
 • Vis forfatter(e) 2006. Et håp om bedring. Om mennesker med kroniske smerter og deres møter med alternativ medisin i Barcelona.
 • Vis forfatter(e) 2005. Jeg, flyktningen. Om enslige mindreårige asylsøkeres opplevelse av ventetiden i mottak.
 • Vis forfatter(e) 2005. Innvandrere er faktisk helt ok mennesker. En komparativ studie av en menighet og en politisk ungdomsorganisasjons omtale av innvandrere.
 • Vis forfatter(e) 2004. So much drama in my life.
 • Vis forfatter(e) 2004. Fred, hva så?Minner, fortellinger og fremtidsdrømmer mellom vedtatt fred og erfart usikkerhet.
 • Vis forfatter(e) 1979. Nei til tvangsregulering. En analyse av politisk symbolbruk under drivgarnsfiskernes aksjon i 1977.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2020. Mens vi venter på fremtiden. Hverdagslivet på et asylmottak.
 • Vis forfatter(e) 2019. Skadereduksjon og terskler: en etnografisk studie av lavterskel arbeidstiltak for rusavhengige.
 • Vis forfatter(e) 2018. Frivillig arbeid med migranter- Kaffe, kunnskap og omsorg.
 • Vis forfatter(e) 2015. Americana. Nostalgia through Tradition and Self-Expression in Music.
 • Vis forfatter(e) 2015. "De snakker og snakker om asylsøkere, men de kjenner oss ikke".
 • Vis forfatter(e) 2015. "De har en annen måte å være syke på". Behandleres kliniske erfaringer med minoritetspasienter innen norsk psykisk helsevern.
 • Vis forfatter(e) 2014. "Man selger liksom med sjela". Spenning mellom "business and pleasure" i norsk indiebransje.
 • Vis forfatter(e) 2013. "Alle kan gjøre noe". Frivillig arbeid i flerkultur aktiviteter.
 • Vis forfatter(e) 2012. Should I Stay or Should I Go? An Anthropological Study of the Puerto Rican Migration Process.
 • Vis forfatter(e) 2011. Rota, kontrastenes landsby.
Lokal stolthet i møte med intern og ekstern påvirkning.
 • Vis forfatter(e) 2008. Å skape meining og mestring -En Kvalitativ studie av kvinner med utenlandsk opprinnelse utsatt for vold i nære relasjoner i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2008. Why Do You Write Your Name Long Like That? -Language and literacy in a San Francisco Kindergarden.
 • Vis forfatter(e) 2008. Mellom Braken og veden En antropologisk studie av ansatte ved to norske asylmottak og deres håndtering av ulike rolleforvaltninger.
 • Vis forfatter(e) 2008. Jeg drar innen to uker.
 • Vis forfatter(e) 2007. Utlendingers Adgang til Riket og Deres Opphold Her. En studie av hvordan asylsystemet virker inn på forholdet mellom asylsøkere og staten.
 • Vis forfatter(e) 2007. Alle på barnevernet er venner, sant, men ikke alle er bestevenner.Enslige mindreårige forteller om en ny hverdag, mestring og sosiale relasjoner.
 • Vis forfatter(e) 2006. Bonds and Boundaries.An analysis of everyday practices and performances in a Catholic enclave of working class Belfast.
 • Vis forfatter(e) 2005. Tilhørighetens kompleksitet. En performativ analyse av identitetsprosesser blant medlemmer av den somaliske diaspora.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 1995. Smerte, kultur og kommunikasjon. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1988. Vietnamese survivors: Processes involved in refugee coping and adaptat ion. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 1998. Forord i boken Eksilets stoppesteder. -249 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Forord og etterord i; Likeverdighet og utestenging- Forskningsmessige utfordringer. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. When trust in on trial. Negotiating refugee narratives. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Introduction : Daniel E. Valentine & John Chr. Knudsen. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Eksilets mysterier. Refleksjoner med og omkring unge flyktninger i Nor ge. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 1992. Ensomhet og anonym trygghet. Vietnamesiske ungdommer i Norge. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 1986. Refugees from Vietnam via Transit Camps to Norway. Health problems in the Refugee Career. 48 sider.
 • Vis forfatter(e) 1984. Bosettingsmønster og sosiokulturell tilpasning blant vietnamesiske flyktninger i Norge. 1 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

2006. Å bli holdt som offer. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 55-58.

2005. Capricious Worlds. Vietnamese Life Journeys. Münster, LIT Verlag, p 223.

2005. Om ord og bilde. Omsorg: NordiskTidsskrift for Palliativ Medisin, 1: 47-51.

2004. Å våge vaghet. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 3: 47-48.

2003. Å være (i) smerte. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 4: 3-4.

2003. Å vokte seg. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 80-82.

2002. Tvil, tid, tålmodighet. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 29-34.

2000. Ro. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 1: 36-37.

1997. Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 8(1): 5-11.

1995. Introduction, i Daniel, E. Valentine & John Chr. Knudsen (red.) Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 1-12.

1995. When trust is on trial. Negotiating refugee narratives, i Daniel, E. Valentine & John Chr. Knudsen (red.) Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 13-35.

1995. [redigert med E. Valentine Daniel] Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, p. 286.

Pågående: Historie, erindring og narrativitet

Avsluttede: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. 1981-2005

Regionalt: Norge, Sørøst-Asia, USA

Tematisk: Kulturell antropologi, kulturell psykologi, narrativ antropologi, medisinsk antropologi, fenomenologi