Hjem
John Gunnar Mælands bilde

John Gunnar Mæland

 • E-postJohn.Meland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 75
 • Besøksadresse
  Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 BERGEN

Social Insurance Medicine

 • Social determinants in health
 • Health promotion
 • Health and quality of life concepts and measurements
 • Cardiac rehabilitation  
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2020. Sykdommers sosiale røtter. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Veileder i trygdemedisin. 9. utgave. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Forebyggende helsearbeid. Folkehelsearbeid i teori og praksis. 4. utgave. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2013. Veileder i trygdemedisin 2013-2014. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2011. Veileder i trygdemedisin 2011-2012. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sosialmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) 2010. Veileder i trygdemedisin 2010. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2010. Forebyggende helsearbeid. 3.utgave. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2005. Forebyggende helsearbeid. 2.utgave. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sosialmedisin - i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 1999. Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Tano Aschehoug.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Atomvåpenforbud, nobelpris og legers innsats. Tidsskrift for Den norske legeforening. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Smokers' increased risk for disability pension: social confounding or health-mediated effects? Gender-specific analyses of the Hordaland Health Study cohort. Journal of Epidemiology and Community Health. 758-764.
 • Vis forfatter(e) 2012. Women’s higher likelihood of disability pension: the role of health, family and work. A 5-7 years follow-up from the Hordaland Health Study. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Gender differences in disability after sickness absence with musculoskeletal disorders: five-year prospective study of 37,942 women and 26,307 men. BMC Musculoskeletal Disorders. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sickness absence with psychiatric diagnoses: Individual and contextual predictors of permanent disability. Health and Place. 308-314.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sickness absence with musculoskeletal or mental diagnoses, transition into disability pension and all-cause mortality: A 9-year prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health. 387-394.
 • Vis forfatter(e) 2009. Muskel- og skjelettplager og fremtidig sykefravær. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1210-1213.
 • Vis forfatter(e) 2009. Musculoskeletal impairments in the Norwegian working population: The prognostic role of diagnoses and socioeconomic status a prospective study of sickness absence and transition to disability pension. Spine. 1519-1525.
 • Vis forfatter(e) 2009. Insomnia and long sleep duration are risk factors for later work disability. The Hordaland Health Study. Journal of Sleep Research. 122-128.
 • Vis forfatter(e) 2009. Health anxiety and disability pension award: The HUSK Study. Psychosomatic Medicine. 353-360.
 • Vis forfatter(e) 2009. Does insomnia predict sick leave? The Hordaland Health Study. Journal of Psychosomatic Research. 67-74.
 • Vis forfatter(e) 2008. The effect of OSAS on sick leave and work disability. European Respiratory Journal. 1497-1503.
 • Vis forfatter(e) 2008. Role of diagnoses and socioeconomic status in mortality among disability pensioners in Norway-a population-based cohort study. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 479-482.
 • Vis forfatter(e) 2008. Mortality after long-term sickness absence: prospective cohort study. European Journal of Public Health. 517-521.
 • Vis forfatter(e) 2008. Long-term sickness absence and disability pension with psychiatric diagnoses: A population-based cohort study. Nordic Journal of Psychiatry. 294-301.
 • Vis forfatter(e) 2008. Health status before, during and after disability pension award: the Hordaland Health Study (HUSK). Occupational and Environmental Medicine. 769-773.
 • Vis forfatter(e) 2007. Socioeconomic inequalities and mortality among disability pensioners in Norway – a population-based cohort study. Norsk Epidemiologi. 29-35.
 • Vis forfatter(e) 2006. Employment status and perceived health in the Hordaland Health Study (HUSK). BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Risiko for uførepensjonering blant unge langtidssykmeldte. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1801-1805.
 • Vis forfatter(e) 2005. Multiple sclerosis and lifestyle factors: The Hordaland health study. Neurological Sciences. 334-339.
 • Vis forfatter(e) 2004. Variations in the risk of disability pension in Norway 1970-99 - A gender-specific age-period-cohort analysis. Scandinavian Journal of Public Health. 340-348.
 • Vis forfatter(e) 2004. Predictors of disability pension in long-term sickness absence. Results from a population-based and prospective study in Norway 1994-1999. European Journal of Public Health. 398-405.
 • Vis forfatter(e) 2003. Intervention in sickness absence to prevent permanent disability status: the trade-off between number of cases, time and intervention effectiveness. European Journal of Public Health. 59-59.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kvalitetsvurdering av Sykmelding II - en nyttig legeerklæring eller et unødvendig skjema? Tidsskrift for Den norske legeforening. 161-164.
 • Vis forfatter(e) 2002. Illness understanding and causal attribution in wives of myocardial infarction patients. Psychology and Psychotherapy. 101-114.
 • Vis forfatter(e) 2002. Helseulikhetene består: hvordan kan de forklares og bekjempes? /Socioeconomic inequalities in health. Norsk Epidemiologi. 3-6.
 • Vis forfatter(e) 2002. Fører systematisk vurdering av Sykmelding II-erklæringer til lavere trygdeforbruk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 157-160.
 • Vis forfatter(e) 2001. Social support and emotional adjustment during and after a severe life event: A study of wives of myocardial infarction patients. Psychology and Health. 343-355.
 • Vis forfatter(e) 1999. The influence of clinical and demographic variables on quality of life in patients with Parkinson's Disease - a multivariate analysis. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 431-435.
 • Vis forfatter(e) 1999. The importance of self-efficacy in cardiovascular risk factor change. Scandinavian Journal of Public Health. 11-17.
 • Vis forfatter(e) 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-50.
 • Vis forfatter(e) 1998. Quality of life measurement in patients with Parkinson's disease: a community-based study. European Journal of Neurology. 443-450.
 • Vis forfatter(e) 1998. Myocardial infarction - emotional consequences for the wife. Psychology and Health. 135-146.
 • Vis forfatter(e) 1998. Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 1203-1216.
 • Vis forfatter(e) 1998. Life after a myocardial infarction - the wive's point of view. Psychological Reports. 1203-1216.
 • Vis forfatter(e) 1996. Selvrapportert helse blant yngre tenåringer. En treårs oppfølgingsundersøkelselse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2032-2037.
 • Vis forfatter(e) 1996. Selvrapportert helse blant yngre tenåringer. En treårs oppfølgingsundersøkelselse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2032-2037.
 • Vis forfatter(e) 1996. Selvrapportert helse blant yngre tenåringer. En treårs oppfølgingsundersøkelselse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2032-2037.
 • Vis forfatter(e) 1996. Lifestyle interventions in general practice: Effects on psychological well-being and patient satisfaction. Quality of Life Research. 348-354.
 • Vis forfatter(e) 1994. Stability in psychical activity levels in young adolescents. European Journal of Public Health. 175-180.
 • Vis forfatter(e) 1994. Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Bakgrunn, organisasjon og fremdrift 1989-91. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1711-1715.
 • Vis forfatter(e) 1993. Å påvirke pasienters helserelaterte atferd: konsultasjonen og lege-pasient forholdet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 47-50.
 • Vis forfatter(e) 1993. Use of primary medical care: does place of residence play a role? Scandinavian Journal of Primary Health Care. 31-37.
 • Vis forfatter(e) 1993. Miljørettet helsevern i kommunene. Ressurser, organisering, samarbeid og aktiviteter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2591-2596.
 • Vis forfatter(e) 1993. Den medisinsk-faglig ansvarlige lege og det forebyggende helsearbeidet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 351-355.
 • Vis forfatter(e) 1993. Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 51-55.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2007. Individual and contextual predictors of permanent disability after sickness absence with psychiatric diagnoses: Population based prospective cohort study. 80. 80. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Musculoskeletal impairments and disability among women and men in the Norwegian working population: a multi-register based study 1997-2002. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Musculoskeletal impairments and disability among women and men in the Norwegian working population. A national multi-register based study 1997-2002. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Medical Predictors of Disability Pension in Long-Term Sickness Absence. 28. 28. .
 • Vis forfatter(e) 1997. Forebyggende arbeid ovenfor barn og unge. 1. 1. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2004. Funksjonsvurderinger i trygd og Aetat - ICF.
 • Vis forfatter(e) 1997. Capacity-building for health promotion in developing regions: Activities at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1997. Capacity-building for health promotion in developing regions: Activities at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1996. Health promotion and health care reform in Eastern and Central Europe: Case study of capacity-building demonstration program.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2007. The gender-gap in musculoskeletal morbidity - biological or socioeconomic explanations?
 • Vis forfatter(e) 2004. The role of medical certification in sickness absence.
 • Vis forfatter(e) 2003. Predictors of transition to permanent disability status among young persons on long-term sickness absence: Results from a population based, prospective study in Norway 1994-1999.
 • Vis forfatter(e) 2003. Oppfølgning av sykmeldte: en feilslått strategi.
 • Vis forfatter(e) 2003. Long-term sickness absence caused by mental disorders: common among women, but are the consequences more serious for men? Results from a population based, prosespctive study in Norway 1994-99.
 • Vis forfatter(e) 2002. Variations in risk for disability pension in Norway 1970-1999: period or cohort effects?
 • Vis forfatter(e) 1998. Psychosocial factors and longterm survival after a myocardial infarction.
 • Vis forfatter(e) 1997. Eastern and central Europe: Capacity-building for community-based CVD prevention.
 • Vis forfatter(e) 1996. The sustainability of a national programme for developing local health promotion.
 • Vis forfatter(e) 1996. Predictors of cardiovascular risk factor change.
 • Vis forfatter(e) 1995. The wife of the MI-patient: Does social support moderate depression?
 • Vis forfatter(e) 1995. Life style intervention in general practice: Effect on quality of life.
 • Vis forfatter(e) 1995. Does a good marital relationship protect against depression during a severe life event?
Leder
 • Vis forfatter(e) 2003. Folkehelsemeldingen - fra prat til plan. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1174-1174.
 • Vis forfatter(e) 2002. Oppfølgning av sykmeldte - en feilslått strategi? Tidsskrift for Den norske legeforening. 122.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2019. Leger krever klimahandling nå! Tidsskrift for Den norske legeforening. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Collaboration and confrontation: the Norwegian humanitarian initiative experience. Medicine, Conflict and Survival. 1-7.
 • Vis forfatter(e) 2017. Et forbud mot atomvåpen i 2017? Tidsskrift for Den norske legeforening. 184-184.
 • Vis forfatter(e) 2017. Enighet om en forbudsavtale mot atomvåpen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1402-1403.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2009. Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2006. Helhetlig hjerterehabilitering.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2008. Veileder i trygdemedisin 2008-2009. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2006. Veileder i trygdemedisin 2006-2007. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2004. Veileder i trygdemedisin 2004-2005. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Veileder i trygdemedisin 2003. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 1997. Hjerteinfarkt. John Grieg Forlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 1998. Egenevaluering av helsefremmende prosjekter - en enkel veiledning.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2010. Manuell-terapeutisk diagnostikk av pasienter med ikke-kardiale smerter.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 34-50.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2019. Legers ansvar i klimakrisen. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Klimakrisen - V?rt ansvar som leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 1997. Pasientvurderinger i klinikk og forskning - det subjektive teller også. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1732-1732.
 • Vis forfatter(e) 1994. Våpen uten kontroll - vold uten ende: Amerikas indre krig. Tidsskrift for Den norske legeforening. 68-69.
 • Vis forfatter(e) 1994. Populist, aktivist og akademiker: Lowell S. Levin. Tidsskrift for Den norske legeforening. 214-216.
 • Vis forfatter(e) 1994. Norge røykfritt i år 2000? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1994. Før det store slaget: debatten om helsereform i USA. Tidsskrift for Den norske legeforening. 349-351.
 • Vis forfatter(e) 1993. Mellom natur og kultur: psykologiens bidrag til helsevitenskap og praksis. Nordisk Medicin. 156-157.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2019. Barn og unge krever at noen tar ansvar. Bergensavisen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1988. After the myocardial infarction : a medical and psycholog- ical study with special emphasis on perceived illness.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Hva er sosialmedisin? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sosial epidemiologi - et nytt fagfelt med tradisjoner. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sosial epidemiologi - et nytt fagfelt med tradisjoner. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sammenfattende årsaksmodeller for sosiale ulikheter i helse. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Forebygging - vakker tanke eller fornuftig handling? 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Det syke kjønn? Sykelighet blant kvinner og menn i Norge. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Veien til velferdssamfunnet: trygdene, sosialhjelpen og arbeidslivet. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Trygder, pensjoner og økonomisk hjelp. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sykdom og helse i et sosialmedisinsk perspektiv. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sosiale faktorers betydning for sykdom og helse. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Samfunn, lege og pasient: nye rammer og nye roller i det 21. århundret. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Hva er sosialmedisin? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Helse-, pleie- og omsorgstjenestene. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Forebyggende sosialmedisinsk arbeid. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Folkehelsen i Norge. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Health promotion developments in the Nordic countries. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. Helse og livskvalitet - to sider av samme sak? 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1991. Miljø og helse. 28 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2007. Individual and contextual determinants of long-term sickness absence and disability pensioning with psychiatric diagnoses: population-based prospective cohort study. European Journal of Public Health. 216-216.
 • Vis forfatter(e) 2006. Socioeconomical status and increased mortality among disability pensioners in Norway: results from a prospective cohort staudy 1990-1996. European Journal of Public Health. 32-33.
 • Vis forfatter(e) 2005. Employment status and perceived health. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) 2004. Exploring gender differences in the consequences of long-term sickness absence caused by muculoskeletal disorders: results form a population based, prospective study in Norway 1994-1999. European Journal of Public Health. 46-46.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2005. Employment Status and Percieved Health.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) 2016. Ufattelige lidelser : hvorfor atomvåpen må forbys. Norske leger mot atomvåpen.
 • Vis forfatter(e) 2014. Trygd eller arbeid. Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2009. Hva er HELSE. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2016. Samfunnsmedisin og folkehelsearbeid. Michael. 110-119.
 • Vis forfatter(e) 2007. Den ultimate forebygging - leger mot atomvåpen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2558-2561.
 • Vis forfatter(e) 2006. Samfunnsmedisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. 115-115.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvordan skal arbeidsevnen vurderes - og hvem skal gjøre det? Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 15-17.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2020. Kroppsliggjøring av erfaring og mening - belastende erfaringers innvirkning på menneskets biologi. . 204-234. I:
  • Vis forfatter(e) 2020. Sykdommers sosiale røtter. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 •  Determinants of sickness absence and disability pension
 • The Future Cardiac rehabilitation. A joint venture between the University of Bergen and Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Academic degrees

1972:  Cand.med. Medical School, University of Bergen (UiB)

1988:  Medical Doctoral Degree (dr. med. - PhD) UiB

 

Academic positions

1977-79:  Research Fellow, Institute of Hygiene and Social Medicine, UiB

1979-87:  Assistant Professor, Inst. of Hygiene and Social Medicine, UiB

1987-89:  Associate professor, Institute of General Practice, UiB

1989-90:  Senior Researcher, Research Center for Health Promo­tion, UiB

1991-93:  Postdoctoral Fellow, Research Center for Health Promoti­on, UiB

1992-94:  Adjunct Professor in Medicine, School of Medicine, UiB

1993-99:  Professor in Health Promotion, Dep. of Psychosocial Science, UiB

2000-       Professor in Social Medicine, Dep. of Public Health and Primary    Health Care, UiB

 

Administrative positions

1980-1984:  Secretary, Committee for Post-gradual Education, School of Medicine, UiB

1986-1987:  Head, Institute of Hygiene and Social Medicine, UiB

1992-1996:  Director World Health Collaborating Centre for Health Promotion Research, UiB

1993-1994:  Director The Research Centre for Health Promotion, UiB

1992-1997:  Director Master’s Programme in Health Promotion, UiB

2007-2008:  Vice-chair research, Dep. of Public Health and Primary Health Care, UiB

2007-       :  Director The Research School in Public Health and Health Sciences, Department of Public Health and Primary Health Care, UiB

 

Editorial tasks

1994-2004:  Editorial consultant, Tidsskrift for den norske lægeforening

1994-1999:  Co-editor  Scandinavian Journal of Social Medicine

2008-       :  Co-editor Scandinavian Journal of Public Health